Page 1

MICHAEL SAND

BRUNSTJAGT I NATTEBLÅT

JAGT I POLEN

EUROPA RUNDT


HJORTEJAGT I POLEN


NETNATUR.DK


4

Brunstjagt i natteblåt


NETNATUR

HJORTEJAGT Jagtoplevelse fra hjortejagt i Polen. Tekst og foto er fra jagtsæsonen 2003

NETNATUR

Tekst og foto:

MICHAEL SAND

HJORTEJAGT I POLEN

JAGTBOGEN

5


JAGTBOG FRA MICHAEL SAND

6 Brunstjagt i natteblåt

”Fremragende formidling af jagt- og naturoplevelser - i både billeder og ord. Det er en bog, der kan nydes bredt også af ikke-jægere, for alle jagt- og naturinteresserede samt naturfotografervilfindefornøjelseoginspiration i bogens historier og fotos.”

Per Drustrup, Bibliotekar og boganmelder


MICHAEL SAND

BRUNSTJAGT i natteblåt

7 HJORTEJAGT I POLEN

I denne udgivelse kan læses om hjortejagt i Polen, hvor det er tilladt at drive jagt i de tidlige morgen og aftentimer


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

8 Brunstjagt i natteblåt

BRUNSTHJORT I NATTEBLÅT Vil man have del i de gode jagtoplevelser, må man rejsesigfrasofaenogopsøgedetrigtigeliv.Men når det gælder jagten på polske brunshjorte, kan være en undtagelser.


9

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

10 Brunstjagt i natteblåt

Den polske nat var stille. Helt selvom det var mørkt, var det stille. Det eneste, man kunne ikke vanskeligt at forestille sig høre, var motorblokken, som hjorten i plantagen. gav sig efter den anstrengende terrænkørsel. Den var sikkert stor og dyb og smurt i søl fra top til tå. - Hjor Kulisserne var eventyragtige: ten var lokaliseret, og jagten Skoven var klædt i måneskin kunne begynde. og stjernerne blinkede. Vi manglede kun lyden af brø - Klædt i måneskinsblåt lende hjort for at gøre scenen fuldendt. I de foregående dage havde jeg ikke just været kronet af jagtMen skoven var tavs. Ja den held. Jeg havde ikke set eller virkedenærmestdød. hørt hjort på det revir, so jeg var blevet tildelt. Dette til Men pludselig, langt borte, trods for at min guide forsikdet langstrakte hjortebrøl, rede mig, derat området i reglen kan trække jagtinstinktet ud af ikke skuede, når brunsten enhver. rullede gennem plantagen. Brølet ebbede ud i et par dybe Jeg var efterhånden den enestød, som hjorten hev helt ste i det danske selskab på ti nede fra mellemgulvet, og jægere, der ikke havde haft


11

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

mulighed for at lægge en hjort En grusvej langs fyrreskoven til lit de parade på gæstehu- gjorde det nemt at holde en sets græsplæne. Og selvom god fart, og efter en lille time jagtheld heldigvis ikke er en med høj puls og intensiv - pow metervare, følte jeg alligevel, erwalk var vi efterhånden v at jeg savnede tilstedeværel- at være på niveau med den sen af de kronede dyr. brølendehjort. 12 Brunstjagt i natteblåt

Synet af en hind eller et par unge hjorte ville unægtelig være gavnligt for forventningen.

Endnu var det mørkt, men selvom alt var klædt i måneskinsblåt, var sigtbarheden god. I et åbent terræn, f.eks. påenstørrelysning,burdedet Men nu var den her. Hjorten. ikke volde problemer at afgive Eller rettere lyden af hjort. et skud - såfremt det skulle Resten var op til os. Desværre komme så vidt. vistedetsig,athjortenflyttede sig. Endda ret hurtigt. Nærkontakt

Vi måtte derfor lægge os i Min polske guide var ikke lænselen og rielremmen for at gere så optimistisk. Såfremt vinde ind på hjorten, der med jeg ellers tolkede hans tegnsminutters mellemrum røbede prog og hurtige streger i sansin tilstedeværelse. detkorrekt,havdehjorten -


13

HJORTEJAGT I POLEN


14

Brunstjagt i natteblåt


15

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

tet sig til et mere tæt område og nærmede sig efterhånden revirgrænsen.

16 Brunstjagt i natteblåt

Vi var med andre ord ret tæt på, og jeg kunne mærke pulsen banke, men var ikke helt sikker på, om det var jagtfeber Derfor skulle der handles hur- eller resultatet af den intensive tigt, såfremt vi skulle gøre kapgang. os forhåbninger om at komme hjorten på skudhold. Desværre havde vi forregnet os. Vi havde nemlig ikke hjorVi drejede fra skovsporet og ten neden for os. listede ned langs et ret smalt brandbælte. Uset og uhørt var den atte kommet foran, og efter få Polakken forklarede, at brand- meters anspændt fremmarch bæltetførtetilennyplantning, blev vi bremset med et hult og hvor han mente, hjorten gik, meget højt advarselsbrøl, d davisidsthørteden. fikosbeggetilatfaresammen.

Jeg tog riflen fra skulderenHjorten og var næppe mere end gjorde mig klar. Sidst vi hørte 20-25 meter fra os, men da hjortenstødesitbrøl-mod den nat sandsynligvis ikke kunne tehimlen,varviskønsmæssigt lugte os, havde den blot iagttasmå hundrede meter fra den. get vores pyrsch, indtil vi ko


17

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

så tæt på, at den følte, det var eftermiddag, vi kørte gennem passende at råbe vagt i gevær. skoven. Vi kunne ikke gøre andet end Polakken så gerne sit renoat fryse i bevægelsen og efter mmè som jagtguide af første en stund lytte til hjorten, der klasse genoprettet og opforlangsomt fortrak, mens gevi- drede mig til at skyde den ene ret bankede mod stammerne. af hjortene. 18 Brunstjagt i natteblåt

Jagten var forbi, og den eneste En opfordring jeg dog afslog. kontakt, jeg havde med hjort Det var ikke trofæet, men jagdenne morgen, var endnu en ten og oplevelsen jeg var komflot hjort, der sammen medmet efter, og da en hjort spotdens banemand solede sig i tet og nedlagt fra bil ikke på opmærksomhed foran gæste- nogen måde kunne kaldes en huset. brunstjagtoplevelse, afslog jeg venligt opfordringen. Liv i rørskoven Desværre til den ellers meget Defølgendedagejagtedevidet elskværdige polaks store bedste, vi kunne. Men kron- undren og slet skjulte irritavildt så vi intet af, hvis der tion. ses bort fra de to, vi mødte en


19

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

20 Brunstjagt i natteblåt


21

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

22 Brunstjagt i natteblåt

Men alt kommer åbenbart til den, der kan vente, og da det efterhånden var åbenlyst, at hjortevildtet havde forladt terrænet, blev jeg tildelt jagten i naboreviret. Et område, hvor der var aktivitet, og hvor det danske hold allerede havde nedlagt en rigtig pæn og kraftig hjort med en gevirvægt på omkring 5,5 kilo.

Lidt sjovt at det var tre forskellige arter. Men også i rørene pulserede livet.Afogtilkunnevihøreet plask, som indikerede, at flere store dyr bevægede sig rundt i den tætte jungle, som var høj nok til at skjule både svin og råvildt.

På et tidspunkt var et par svin åbenbart kommet for tæt på hinanden, og uoverensstemDet gav fornyet håb, og da melsenudmøntedesigiet - høj solen krøb ned ad bakkerne, lydt spektakel. sad jeg på en bøgeskråning og kiggede over et stort våd- - Der er for nylig set en hjort område, der var sprunget i i dette område, fortalte min rør. nye polak. Han spurgte også, om jeg ville skyde, såfremt der Tre spætter knoklede løskom på svin for. de slanke stammer: en-flag spætte, en sortspætte og en Et spørgsmål som jeg ikke grønspætte. kunne svare på, før jeg stod i


23

HJORTEJAGT I POLEN


24

Brunstjagt i natteblåt


25

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

26 Brunstjagt i natteblåt

situationen, men jeg lod ham Spændende var det dog at lytte tydeligt forstå, at hjorten til de svuppende lyde af svin på havdeførsteprioritet. ædetogt, og længe før jeg ven tededet,såjegdenførste. Skulle en stor keiler dukke ud af sumpen, ville jeg dog ikke Enunggris,deretkortøjeblik udelukke, at synet kunne slå løb op ad skråningen. Kort mig ud af min målkurs. tid efter kom en stor so. Også denne stillede sig til beskuelse Svin i aftenlys i det varme aftenlys. Ærgerligt at kameraet lå i bilen. Solen nærmede sig nedgang. Livet i rørskoven vågnedeDet forer ikke hver dag, man ser alvor, og jeg kunne nu se ryg- fouragerende vildsvin badet i gen af flere dyr pulserende solskin. i Iløbetafdenæstepar sivene. minutter så vi flere svin i he og halv figur. De fleste forblev Enfloksvinvarpåvej,ogfrem - dog som stridhårede skygger marchen var ikke til at mellem tage rørene. fejl af. Jeg drejede mig forsigtigt mod lyden. Man kunne Jeg bestod prøven og forlod jo aldrig vide, om det var nu, kort tid efter solnedgang de viljestyrken skulle sættes på intetanende vildsvin og den prøve. vildtrige rørskov. Den nye


27

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

28 Brunstjagt i natteblåt

guide fortalte, at det var års- I sofaen tiden, der medførte, at - vild tet søgte tilflugt i de tætte Denogsidste del af skydelyset ufremkommeligerørskove. skulle bruges i tårn ved en stor mark, hvor en dansk jæger for Sammenfaldende med hjor- et par dage siden havde set en tebrunsten er nemlig svam- storhjortføresigfrem.-Polak pesæsonen. Og er hjortejagt kerneskønnedehjortensge populært blandt tilrejsende til at veje mindst 6,5 kilo og danske jægere, er svampesam- naturligvis var forventningen ling omtrent lige så populært stor, da vi kravlede til vejrs. blandt mange indfødte polak ker. Hochstanden var mildes talt overdimensioneret og Desværre kan det ikke undgås, udgjorde, fik jeg fortalt, - kom at interesserne kolliderer. Til- mandocentralen i efterår stedeværelsen af svampesam- reguleringsjagter. lerne, der ikke holder sig til stierne og de vante veksler, kan Det var tydeligt, at hoschst være forklaringen på, at f.eks. den var indrettet til lange og det område, jeg benyttede de kolde ophold. Således var den første dage af turen, var som både isoleret og med tag. Desblæst for kronvildt. uden var der en stor udtjent


29

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

30 Brunstjagt i natteblåt

kongeblå sofa, som jeg blev Afstanden til hjørnet var bedt om at tage plads i. Fra de kanten af det maksimale skudbløde puder skulle vi afvente, hold, og de forrige aftener at hinderne ville indfinde havde sighjorten således reddet på pladsen - forhåbentlig sam- livet ved at følge skovbryne men med hjortene. stedet for at træde frem i marken. Dermed var den meget Mørket sænkede sig og tohurtigt kommet uden for skudstykker råvildt nærmede sig hold. hochstanden. Hjort på vej Terrænet var slidt af bid og dyrefod,ogjegføltemigsikker Deterenspecielfornemmelse på, at det ikke blev en kedelig at sætte sig et sted, hvor man aften. næsten med sikkerhed kan sige, at en hjort vil vise sig. Den store nedbidte lucerne mark stødte op mod et skov - Selvom jagt kendetegnes ved bryn domineret af birk og fyr- det uforudsigelige, gjorde reskov, og polakken fortalte, det mig nu ikke noget. Fakat dyrene havde for vane at tisk boblede spændingen ved komme ud i det nærmeste tanken om netop det forudhjørne. sigelige. Ved tanken om det,


31

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

32 Brunstjagt i natteblåt

jeg snart skulle se. Ellerøjnene, høre, inden man er helt - sik såfremtmørketnåedeatlukke ker på, at den stolte skikkelse for udsynet, inden hjorten ville ikke er et stykke råvildt. vise sig. Men det var en hind, og bag Men at hjorten ville opsøge hende anede jeg flere dyr. I pladseniløbetafaftenen,følte løbet af få sekunder gled syvjeg mig ret sikker på. otte hinder og kalve frem mellem birkestammerne og ind på Og åbenbart var det min aften. marken. Længe før mørket slørede skovbrynet, hørte jeg hjorten Dyrene fulgte, ganske som min grynte i skovbrynet. guide havde forudsagt, skovbrynet. Givetvis satte den en hind på plads, og noget egentligt brøl Dermed begyndte de faktisk at nåede ikke ind gennem hoch - bevæge sig væk fra os i samme sitsens skydelåge, før en hind øjeblik,devarfremmepåmar pludselig stod i kanten af sko- ken. ven. Når man som jeg kun undta- Jeg lagde riflen i anslag og gelsesvis ser kronvildt, plirrer gjorde mig klar til turens længe man altid et par gange med ventede rendezvous.


33

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

Og ventetiden blev kort. Pludselig anede jeg hjorten mellem stammerne.

34

Den var urolig og kastede geviret i irritation mod nedhængende grene, mens den gled frem mod hinderne og marken.

Brunstjagt i natteblåt

Nu skete det, og med ét var han der. I kanten af skoven og med siden vendt til et oplagt bladskud.

geviret, der fortonede sig ud i skovbrynets virvar af grene og mørke skyggepartier. Konsta terede blot, at det var en stor hjort omgivet af hinder. Trådkorset hvilede hurtigt på siden, men et par hinder skyggedeogmedførte,atjegmåtte holde skuddet tilbage.

Strengt taget kunne jeg godt skyde over hinderne, men min guide kunne ikke se, hvad jeg kunne i kikkertsigtet, og jeg Jeg vidste, at der ikke var tid afventede situationen og hans at spilde. Tøvede jeg, kunne tilladelse til skud. hjorten i næste nu være uden for skudhold. Jeg kunne mærke jagtfeberen begyndte at rulle. Det hele var Med fast anlæg på skydetår- gået så stærkt, og det lange net var det ikke vanskeligt at skud taget i betragtning ville placere trådkorset -på hjor jeg gerne have afsluttet situatensflanke.Jegskeledeikketionen til så hurtigt som muligt.


35

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

36 Brunstjagt i natteblåt

Så flyttede hinderne sig. -Blot rede meter stivnede han og lagdeienbrøkdelafetsekund faldt omkuld i en gruppe selvhjorten. Men inden jeg nåede såede fyr. at klemme skuddet af sted, satte han sig også i bevægelse. Dermed havde sidste mand nedlagt en polsk brunsthjort, Flere hinder var ankommet på og jeg sad endda stadig i den marken, og der gik vel omkring kongeblå sofa. 15 essende dyr for og bag hjorten. En polsk brunsthjortejagt er De forreste hinder var allerede økonomisk overkommelig, og langt foran hjorten, og beslut- holder man sig til områder tede han sig for at tilslutte sig medhjorteimoderate-størr disse, var han uopnåelig. Men ser, kan man arrangere en tur hjorten nød tilsyneladende for 10.000 kr. inklusiv ophold overblikket over marken og og trofæafgift. hinderne, og efter nogle få skridt standsede han atter. I samme nu faldt skuddet. Hjorten satte i en kort spurt, men allerede efter små hund-


37

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

38 Brunstjagt i natteblåt


39

HJORTEJAGT I POLEN


40

Brunstjagt i natteblåt


41

HJORTEJAGT I POLEN


JAGTBOGEN OM JAGT OG JÆGERE

42 Brunstjagt i natteblåt


43

HJORTEJAGT I POLEN


44

Brunstjagt i natteblåt


45

HJORTEJAGT I POLEN


46

Brunstjagt i natteblåt

Profile for Michael Sand

Hjortejagt i Polen  

Hjortejagt

Hjortejagt i Polen  

Hjortejagt

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded