Page 1

Technologie Antiků


ANTICKÁ HVĚZDNÁ MAPA

Tří-rozměrná reprezentace galaxie, včetně všech planetárních základen kdysi obývaných Antiky, včetně Proclarush Taonas a Terra Atlantus (antarktická základna). Promítací virtuální místnost v antickém městě Atlantis v Pegasově galaxii byla objevena několik okamžiků po vstupu do města a zahrnovala taktéž video-nahrávku o původu Antiků.

ANTICKÁ OSOBNÍ ZBRAŇ

Jde o účinnou omračující zbraň. Princip je podobný wraithským zbraním, stačí jeden výstřel pro celkové omráčení člověka. Tato zbraň byla běžně používána bezpečnostními složkami Antiků. V akci jsme mohli tuto zbraň vidět například v epizodě 2x09 Aurora.

ANTICKÁ STÁZOVÁ KAPSLE

Stázová kapsle je podobná antické stázové komoře. Zpomaluje stárnutí člověka, udržuje ho ve stázi. Mozková aktivita však zůstává zachována. Jednotky také vytváří virtuální realitu, ve které mohou jedinci navzájem komunikovat. Na palubě antických válečných lodí je mnoho těchto stázových modulů a v případě nouze se posádka může uchýlit do modulů, které je budou udržovat naživu, dokud se neobjeví záchrana.


ANTICKÁ STÁZOVÁ KOMORA

Komora pro stázi. Uvede člověka do umělého spánku a sníží činnost metabolismu na minimum. Stárnutí je zpomaleno, ne však zcela zastaveno.

ANTICKÁ ZBRAŇ -- DRONE WEAPON

Extrémně smrtící zbraň vytvořená Antiky. Po aktivaci automaticky vyhledá cíl ke zničení. V nečinném stavu je dosti podobná olihni. Drony jsou řízeny myšlenkami pilota puddle jumperu a ve větším množství jsou schopny vzájemně spolupracovat. Mohou operovat ve vesmíru i atmosféře a snadno prolomí i ten nejvyspělejší Goa'uldský štít. Tisíce těchto super-zbraní byly nalazeny i na Zemi. SG-1 nalezla tisíce těchto zbraní v opuštěné antické základně na Antarktidě díky Jacku O'Neillovi. Když je jako roj využil ke zničení všech třiceti Anubisových útočných lodí na orbitě Země, byla jeho mysl pod vlivem antické knihovny vědění. Od té doby cestují vědci z celého světa na Antarktidu, aby analyzovali technologii v jejím klidovém stavu. Jedním z těchto výzkumníků byl před odchodem na Atlantis i Dr. Peter Grodin, pracující v mezinárodním týmu pod velením Elizabeth Weirové.

Tato zbraň nemůže být kontrolována nezkušenou "slabou" myslí. Jeden chybný příkaz, drone přijde k životu a na vlastní pěst vyhledá cíl. Jeden takový incident se přihodil, když Carson Beckett nechtěně aktivoval tuto technologii na Antarktidě a málem zničil helikoptéru s majore Johnem Sheppardem a generálem O'Neillem na palubě, než se ji Beckettovi podařilo deaktivovat. Zbraň může být instalována v mnoha antických technologiích, základnami počínaje, puddle jumpery


konče. Běžně jsou napájeny Zero Point moduly, ačkoli jednotlivý dron si zřejmě vystačí i s malým množstvým energie. ANTICKÉ OVLÁDACÍ KŘESLO

Toto křeslo se vyskytuje na všech antických základnách a slouží k ovládání jejích obranných i informačních funkcí. Dá se jím zapínat 3D projekční mapa k zobrazení galaxie nebo aktivovat umělé řízení atmosféry. Zároveň se používá k aktivaci dronů, kterými jsou sestřelovány nepřátelské lodě. Antické ovládací křeslo bylo na Proclarush Theonas a je i v základně v Antarktidě a v Atlantis.

ANTICKÉ ZAŘÍZENÍ K PŘECHOVÁVÁNÍ ENTITY

Zařízení je v podstatě jakási past na myši, která vytváří energii lákající entitu. Jakmile se dostane dovnitř, je chycena. K odchycení je zapotřebí jedna osoba, která musí být přítomna, aby past spustila.

ANTICKÝ GENERÁTOR EM POLE

Zařízení schopné vytvořit EM pole, které narušuje elektronické vybavení. Tento generátor je napájen ZPM. Výborné zařízení pro ochranu planet před wraithskou sklizní. Setkat jsme se s ním mohli například v epizodě 1x06 - Childhood's End.


ANTICKÝ LÉKAŘSKÝ SKENER

Toto zařízení je podobné detektoru známek života, ale je určeno pro lékařské účely. Může sloužit například k hledání objektů a zlomených kostí v těle pomocí rentgenu či detekci přítomnosti specifického antického genu v těle. ANTICKÝ OBRANNÝ SATELIT

Toto je pravděpodobně největší zbraňová platforma která kdy byla postavena. Je velká asi jako goauldská mateřská loď. Satelit se nacházel v oblasti Lagrange'a a byla to pravděpodobně poslední ochrana Atlantis před wraithy. Díky němu se podařilo McKayovi a Grodinovi sestřelit jednu wraithskou mateřskou loď v 1x19 The Siege. Ovšem potom nastala závažná porucha v převádění energie a satelit už znovu nevystřelil. Poté ho zbylé dvě wraithské lodě snadno zničily i s Peterem Grodinem na palubě. ANTICKÝ OSOBNÍ ŠTÍT

Zařízení velikosti dlaně, které se umístí na tělo člověka s ATA genem a které potom nositele chrání před jakýmkoliv zraněním. Tlumící pole dokáže zabránit průniku jakýchkoliv objektů zvenčí, jako jsou např. kulky a chrání svého nositele dokonce při pádu z velkých výšek. Když je štít zapnutý, nositel ale nemůže jíst ani pít a proto je jeho použití velmi omezené. Ani sám uživatel nemůže na zařízení dosáhnout a manuálně ho vypnout. Toto zařízení se totiž ovládá pouze myslí uživatele. Osobní štít je spjatý se svým nositelem, a pokud ho jeden člověk použije, nemůže ho použít už nikdo jiný. První, kdo tuto technologii použil, byl Rodney McKay v epizodě Hide and Seek. Později jsme osobní


štít mohli vidět třeba v epizodě Irresponsible, kde ho Lucius Lavin používal k oklamání místních lidí.

ANTICKÝ SKENER ZNÁMEK ŽIVOTA

Multifunkční zařízení antického původu, schopné detekovat lidské a wraithské projevy života, radiaci, energetické zdroje a další veličiny. Jedná se o příruční přenosné zařízení, snadno schovatelné do kapsy. Puddle jumpery obsahují ve standardní výbavě nejméně jeden detektor. Jednotlivci detekovaní zařízením jsou na displeji označeni blikajícími čtverečky. Když skener poprvé spatřili, Aiden Ford dychtiv jej pojmenovat, označil jej jako "life signs detector" (detektor známek života), třebaže obsahuje i jiné funkce.

ANTICKÝ STROJ ČASU

Tento přistroj vynalezl antik jménem Janus a instaloval ho do jednoho puddle jumperu, který je v 1x15 Before I sleep. Díky tomuto stroji se dr. Weirová dostala do minulosti kdy Atlantis obývali Antikové a mohla Janusovi říct že jakmile přišli tak se zhroutil štít a město se zatopilo. Díky tomu instaloval bezpečnostní pojistku aby se město odpoutalo ode dna a vyplavalo na hladinu. Ale na rozkaz rady musel celý projekt zastavit a zničit všechny materiály s tím související. Je ovšem známo že Janus ve svojí práci pokračoval a podařilo se mu sestrojit další prototyp který se objevil v Stargate SG-1 8x20. Podle Rodneyho McKaye je cestování časem možné ale je k tomu nutná technologie k manipulaci s černými děrami, abyste mohli vytvořit červí díru nejen v prostoru ale i v čase.


ANTICKÝ ZDROJ ENERGIE -- ZERO POINT MODULE

Jedná se o antický energetický zdroj válcovitého tvaru obsahující energii kompatibilní s antickými technologiemi včetně hvězdných bran. Z.P.M. čerpá své obrovské množství síly z energie vakua, získané ze soběstačné oblasti podprostorového času a jeho potenciální výdrž dosahuje neskutečných několik miliónů let. Mnohá antická zařízení vyžadují právě zero point moduly a například město Atlantis je napájeno třemi těmito jednotkami. Z.P.M. je i nezbytnou součástí pro vytvoření červí díry do jiné galaxie. Tento energetický zdroj je dokonce možné postavit i z pozemských materiálů, jak již jednou Jack O'Neill dokázal (pod vlivem antické knihovny vědění), když se potřeboval dostat k Asgardům. SG-1 technologii poprvé objevila, když ji O'Neill, opět pod vlivem antické knihovny vědění, dovedl na planetu Proclarush, aby získali Z.P.M. z Taony, opuštěné antické základny. Přinesli jej zpět na Zemi a objevili tak antickou základnu na Antarktidě, kde zařízení napájelo antické drony, kterými zlikvidovali Anubisovu útočnou flotilu. Modul byl později použit k vytvoření červí díry do galaxie Pegasus. Jakmile pozemský tým dorazil na Atlantis, zjistil, že dva ze tří modulů Z.P.M. jsou vyčerpány a třetí dosáhl kriticky nízké hodnoty energie, která sotva stačila na udržení silového šťítu kolem ponořeného města. Ty byly dočasně nahrazeny moduly naquadahovými.

Stargate Atlantis-Anies Technologies  

Techn ologie Antiků