Page 1


Vindegade 52, 4. sal, 8. lejlighed, 5000 Odense C

Bestyrelsen Formand/Bladudvalg John Smidt 27 59 63 11 smidt.john@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Thomas Olsen 22 84 44 48 stenstrup@os.dk

Næstformand Jan Kongsted 21 44 84 01 jan.kongsted@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Jan Nauerby 41 61 35 50 nauerby@skellerupnet.dk

Kasserer/Webmaster/ Bladudvalg/Turneringsrep. Michael F. Hansen 30 23 69 69 mfh30236969@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Dan Sørensen 29 61 25 41 dan131@ofir.dk

Klubbens hjemmeside: www.warriors.dk

Indlæg, artikler og forslag kan sendes til mfh30236969@gmail.com Henvendelse vedr. annoncer bedes rettet til: FL Reklame, tlf. nr. 70 22 18 70

3


Hans-Otto Rosenbohm Statsaut. translatør – tysk Mågebakken 133 – 5250 ODENSE SV Telefon 66 17 04 96 E-mail: rosenbohm@vip.cybercity.dk

Spec.: Rets- og konferencetolkning Jur. ovs. (kontakter, stævninger m.m.)

4


Leder: formanden reflekterer Da det her vist nok er det første blad i det nye år og jeg plejer at reflektere (fint ord jeg har lært i skolen) over hvad der er sket i det sidste år, og hvad der kommer til at ske i det her år, vil jeg denne gang prøve noget nyt. Jeg vil forsøge at spå om hvad der her i 2011 vil ske i Valhalla Warriors. Jeg tror, at vi i vores klub får et godt år hvad angår turneringer. Jeg forudser, at vi til dette års Bernd Best turnering vinder en af ligaerne i verdens største klubturnering. Min forudsigelse er, at holdet der har Jesper Overgård på holdet, vil triumfere i Tyskland, de andre hold vil blive slået ikke af vores stærke fysik, næ nej, men af Overgårds taktiske overblik og forståelse for spillet. Det andet hold vil sikkert lide nederlag på nederlag pga. Olsens og Kongsteds manglende condition, der skyldes ufattelige mængder piberygning J Vi deltager også i dette års DM turnering, og her spår jeg vi opnår en 3. plads, men kun hvis vores træner Jan Nauerby lærer at få det store overblik på banen som Overgård har. Jeg foreslår en slags mentor rolle hvor Nauerby i bedste karate kid stil lærer at bevare det kølige overblik som øboen overgård så rigeligt har. Nu skal hele året jo ikke gå op

i rugby, så tror på at den kære Thomas Olsen vil holde en sommerfest på sit landsted (som hvis Spiegelhauer spørger, er meget lille). Denne fest vil ende i ren ragnarok. Signe vil sikkert som sædvanlig kreere noget dejligt mad, men der hvor det går galt er når Olsen så lokker nogle af de uskyldige warriors til at smage hans hjemmebryg. Det vil ende med hukommelsestab og det faktum at tre spillere bliver blinde. Så hvis formandens spådom går i opfyldelse bliver det et vældigt spændende år for klubben. DM-runder; hvor vi skal spille: 20. februar i Viborg; mod Full Pull og Burn Outs 6. marts i Ballerup; mod Falcons Blue og White 26. marts i Århus; mod Burn Outs og Full Pull 22. maj i Ballerup; mod Ballcrackers og Falcons White Bredde / Udviklingsturneringer 29. maj i Odense Idrætsfestival 6-8. maj i Vejen; tilmelding senest 15. marts Bernd Best 15-17. April; vi stiller med 2 hold.

5


Ordinær Generalforsamling 2011

Mandag den 21. marts 2010 I Rasmus Rask hallen, Bellinge ved Odense Bespisning umiddelbart efter træningen. Klubben vil stå for bespisning i Rasmus Rask hallens cafeteria. Husk at tilmelde jer + hjælpere til spisning til Formand, John Smidt senest 7. marts. Ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. § 10 i vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent; forslag om fastholdelse 5. Indkomne forslag: a. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 2011-2012 b. Andre forslag

Fyns Emballage & Produkt Jern og metaller købes - kommer overalt -

Bladstrupvej 153 • 5270 Odense N

Tlf. 40 13 78 06 6


6. Valg: a. Næstformand, på valg er Jan Kongsted b. Kasserer, på valg er Michael F. Hansen c. Bestyrelsesmedlem, på valg er Dan Sørensen og Thomas Olsen d. Revisor for ét år 7. Valg af turneringsrepræsentant for ét år (Michael F. Hansen genopstiller ikke) 8. Eventuelt; forslag til første bestyrelsesmødedato Husk at, § 9 - Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer der ikke er i restance på dagen for generalforsamlingen kan stemme. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, samt ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. person. § 11 - Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

7


Wolturnus får pris for social ansvarlighed Den nordjyske virksomhed Wolturnus er blevet tildelt Aalborg Kommunes Handicappris 2010 – med prisen følger en check på 5.000 kr. Prisen blev overrakt på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december af rådmand Thomas Kastrup-Larsen og som begrundelse fremhæver Aalborg Kommune, at

8

Wolturnus sætter fokus på forholdene for personer med handicap i samfundet og er rollemodel på en rummelig virksomhed, da den udviser socialt ansvar ved at ca. 30 % af virksomhedens 28 medarbejdere har funktionsnedsættelse og 5 sidder i kørestol. ”Det er et godt eksempel på et rummeligt arbejdsmarked” lyder det fra Aalborg Kommune. ”Det er vigtigt, at virksomheder tager et socialt ansvar. For os handler det om at vise respekt for vore kunder ved at an-


sætte kørestolsbrugere. Samtidigt får vi også personlig erfaring ind i virksomheden til gavn for vor produktudvikling” – siger Per Bisgaard, der selv er kørestolsbruger. ”Jeg håber da at den opmærksomhed, vi får her, vil virke inspirerende for andre virksomheder. Vi taler så meget om, at der mangler hænder i fremtiden, men der er mange dygtige mennesker med et handicap, som har svært ved at få et arbejde” Wolturnus ligger i Bislev ca. 25 km vest for Aalborg og har, siden virksomheden blev stiftet i 2002 af to lokale iværksættere, Per Bisgaard og Peter Libak, fremstillet individuelt tilpassede kørestole. Wolturnus daglig-kørestole er designet med

fokus på optimering af den enkelte kørestolsbrugers daglige liv, men der fremstilles også sportskørestole til så forskellige sportsgrene som basketball, rugby, maraton og cykelløb. Sportsprodukterne har hyppigt gæstet sejrsskamlerne til Handicap OL de senere år. Handicapprisen er stiftet af ’Sundhed og Bæredygtig Udvikling’ samt ’Aalborg Kommunes Handicapråd. Den bliver delt ud hvert år på FN’s Internationale Handicapdag 3. december – ’Dagen for lige muligheder’. ”Jeg ved endnu ikke, hvad vi vil bruge pengene til, men det bliver noget, vi alle sammen får glæde af”, siger Per Bisgaard.

9


Kalender Kommende aktiviteter 6. marts i Ballerup; mod Falcons Blue og White

Bredde/Udviklingsturneringer: 5. februar i Odense 29. maj i Odense IdrĂŚtsfestival

26. marts i Ă…rhus; mod Burn Outs og Full Pull

6-8. maj i Vejen

22. maj i Ballerup; mod Ballcrackers og Falcons White

Bernd Best 15-17. april

www.cityhotelodense.eu

10


Handicap Idræts Festival 2011

DHIF indbyder for 12. gang medlemmerne til idræt og fest – denne gang i Rødding og Vejen, hvor festivalen afvikles den 6.-8. maj i samarbejde med Rødding Handicap IF og Vejen Kommune Nu har I muligheden for at invitere jeres klubmedlemmer med til en helt særlig oplevelse, hvor idræt, konkurrence, fællesskab og fest går op i højere enhed. Idrætsfestivalen byder på 15 idrætter, hvor de fleste retter sig imod idrætsudøvere med bevægelsesog synshandicap. I nogle idrætter er der fri tilmelding, mens andre idrætter kræver, at I har kvalificeret jer. Idrætternes afviklingsform spænder vidt fra åbne træningssamlinger til Forbundsmesterskaber og stævne for landshold. Vi håber, at rigtig mange af forbundets medlemmer har lyst til at deltage, og vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger og til at møde jer i Rødding og Vejen!

Hvem kan deltage? Handicap Idræts Festival 2011 er primært for idrætsudøvere med et bevægelses- eller synshandicap, og deltagerne skal som udgangspunkt være fyldt 15 år. Endelig skal I også være medlem af en idrætsklub, der er medlem af DHIF. Der er undtagelser herfor i enkelte idrætter – se under idrætsbeskrivelser. Endelig vil Idrætsfestivalen danne rammen om en træningssamling for deltagerne i Special Olympics World Summer Games 2011. Idrætsfaciliteter Idrætsfestivalen afvikles med udgangspunkt i Rødding Centret og Vejen Idrætscenter. Rødding Centret vil være udgangspunkt for 11


træningssamlingen for deltagerne i World Summer Games, og Vejen Idrætscenter være udgangspunkt for alle øvrige deltagere. Der vil være mulighed for en tur i svømmehallen i Vejen Idrætscenter, som er åben under festivalen.

12

Hvilke tilmeldingsidrætter kan man deltage i? Atletik, boccia, bordtennis, bowling, el-hockey, fodbold, goalball, golf, kørestolsbasketball, kørestolsdans, kørestolsfodbold, kørestolsrugby, kørestolstennis, præcisionsorientering, ridning, showdown og skydning.


Hvad koster det? Som ved idrætsfestivalen i 2009 kan I efter egne ønsker selv sammensætte jeres måltider og overnatning, og dermed pris. Der vil i år være flere valgmuligheder for overnatning – overnatning på skole, sportel, camping, hytte og 2 ho-

teller. Tilmelding sker elektronisk via www.dhif.dk ved brug af klublogin. Alle overnatninger undtagen overnatning på skole skal I selv booke og betale direkte til Vejen Idrætscenter (Scandic Hotel dog direkte ved henvendelse til hertil).

Deltagergebyr: 20,- kr. pr. person Bespisning: Aftensmad, fredag 95,- kr. pr. person Frokost, lørdag 65,- kr. pr. person Festmiddag, lørdag 140,- kr. pr. person Frokost, søndag 65,- kr. pr. person Morgenmad er inkluderet i overnatningsprisen på hotel, Sportel og hytter Indkvartering på Grønvangskolen ved Vejen Idrætscenter Fredag – lørdag 90,- kr. pr. person Lørdag – søndag 90,- kr. pr. person Jeg ønsker en madras 15,- kr. pr. person Indkvartering i campingvogn eller telt ved Vejen Idrætscenter Fredag – lørdag 90,- kr. pr. person Lørdag – søndag 90,- kr. pr. person Indkvartering på hotel, Sportel og hytter Enkeltværelse 675,- kr. pr. person pr. nat Dobbeltværelse 425,- kr. pr. person pr. nat 3-sengsværelse 350,- kr. pr. person pr. nat Tilmeldingsfristen er tirsdag den 15. marts – du skal bare tilmelde dig hos bestyrelsen, så laver vi en samlet tilmelding.

13


Altid billig benzin og diesel

www.ok.dk

14


Soldat-sportsseminar i Vejen Af Jan Kongsted I dagene 24.-26. november 2010 blev der i Vejen Idrætscenter afholdt et Sportsseminar. Dette arrangement er et samarbejde mellem Soldaterlegatet, Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Handicap Idræts-Forbund. Det henvender sig til tidligere udsendte soldater der vender hjem fra en international mission med en fysisk skade eller en funktionsnedsættelse. I løbet af de 2 dage seminaret strækker sig over, vil deltagerne få mulighed for at prøve flere forskellige idrætter. På programmet var svømning, roning, cykling, kørestolsbasket og kørestolsrugby. Kørestolsrugby Til at stå for kørestolsrugby-delen, var et par stykker fra Viborg Full Pull samt Niels, Michael og Kongsted fra Valhalla Warriors mødt op. Deltagerne var delt op i 2 hold, så der var et hold om formiddagen og et hold om eftermiddagen. Allan fra Full Pull fortalte hvad sporten gik ud på og hvad reglerne var. Han afsluttede med at spørge om det var forstået, hvilket medførte at flere af deltagerne med militærisk præcision svarede ”Javel”, så var vi i gang og vidste hvem vi havde med at gøre. Det var tydeligt at se at mange af

deltagerne havde prøvet at køre i kørestol før, de gik frisk til sagen og der kom hurtigt noget fint spil ud af det. Desværre er der ikke mange af deltagerne der er kvalificeret til at kunne spille rugby på konkurrence niveau. De fleste af dem mangler et eller begge ben, og det gør dem for ”gode” til at kunne spille kørestolsrugby, men der var da 1-2 stk. der måske kunne være interessante at få med på et hold. Brug idræt til at komme videre At de skadede soldater er fokuserede konkurrencemennesker var tydeligt at se, da enhver udfordring blev taget op med stort engagement. Der blev tacklet igennem i kørestolene, cyklet så sveden drev og roet for sejren ved rokonkurrencen, der afsluttede de to hele dages intens aktivitet. Torsdag besøgte forsvarschef Knud Bartels og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech deltagerne, og de bifaldt initiativet fra de tre samarbejdende organisationer. - Hele tanken er, at selv om man er såret soldat, så kan man godt dyrke idræt. Og man kan måske endda bruge idrætten til at komme videre frem, sagde forsvarsminister Gitte Lillelund Bech blandt andet. 15


速 30%/100%

Logo i 100%

16


Kontakt til idrætten Formålet med seminaret har været at introducere de danske soldater for de mange muligheder, der trods funktionsnedsættelse er for at dyrke idræt. Og efter deltagernes udsagn har det haft en betydning: - Vi er kommet til skade alle sammen, og mange af os har ikke rigtig fået kontakt med at dyrke idræt endnu, så det er rigtig fedt med sådan et arrangement her, sagde 24-årige Christian Richardson, der har fået begge sine ben amputeret over knæet efter at være blevet ramt af en vejsidebombe. 26-årige Henrik Lange er rygmarvsskadet og har dropfod på højre fod. Han var med på det første seminar og har siden prøvet at spille kørestolsbasket i Sorø. - Det har været fedt at prøve, og det gør mig ikke så meget at køre lidt efter det. Men det kan godt være lidt specielt at komme ud i en idrætsforening som den eneste soldat - hvor de andre kender hin-

anden, og man skal fortælle sin historie. Det gjorde ikke mig så meget, men jeg tror godt, at det kunne være en barriere for nogle, som ville foretrække at kunne blive på kasernen i det miljø, de kender. Sportsseminar påvirkede veteranpolitik Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech kunne desuden fortælle, at det første seminar af slagsen, der blev afholdt i maj 2010, er blevet brugt i udarbejdelsen af regeringens veteranpolitik: - I forbindelse med veteranpolitikken har vi blandt andet taget ved lære af det første seminar, for indtil oktober var det sådan, at sportsproteser ikke var noget, det offentlige tog sig af. Vi tog os af de almindelige proteser - skulle man have en sportsprotese, måtte man henvende sig til eksempelvis Soldaterlegatet. Blandt andet baseret på samtaler med de sårede soldater og samtaler med Soldaterlegatet blev vi klar over, hvilket

17


- din KREATIVE PARTNER v/Peter Jørn L. Andersen Magelundvej 2, 5883 Ørbæk Tlf. 50 90 18 65 www.dinkreativepartner.dk

18


løft idrætten kan give de sårede soldater - og der fandt vi ud af, at det selvfølgelig skal være en offentlig opgave. Derfor vil det offentlig derfor fremover hjælpe med sportsproteserne, så Soldaterlegatet kan hjælpe med andre ting. Sejr med hjem Tilbage i hallen er der tilfredshed at spore blandt deltagerne: - Man får en lille sejr med herfra fordi man finder ud af, at der nogle ting, man stadig kan, sagde 23årige Martin Ålholm, og Christian Richardson supplerer: - For det første får vi kammeratskabet, men vi får også udvidet vores horisont af det - der er andet i livet end bare genoptræning.

Fakta om sportsseminaret Ud over at svede i hallen og prøve sporten på egen krop fik deltagerne også lejlighed til at møde andre idrætsudøvere med handicap, ligesom de blev præsenteret for en række oplæg og fik indblik i deres videre muligheder for at dyrke idræt efter sportsseminaret.´ Soldaterlegatet støtter sportsseminaret økonomisk, så opholdet og aktiviteterne på Vejen Idrætscenter er gratis for soldater, deres pårørende og hjælpere. Læs mere på www.soldaterlegatet.dk Dansk Handicap Idræts-Forbund står for afviklingen af arrangementet i samarbejde med Dansk Militært Idrætsforbund. 19


Herluf Trolles Vej 14 - 5220 Odense SĂ˜ Telefon: 65931782

www.triostaal.dk

20


Swedish Open 2010 / 2011 Af Dan Sørensen De svenske mesterskaber i kørestolsrugby sæsonen 2010/2011 - startede tidligt om morgenen i weekenden d. 13-14 nov. 2010, det gjorde den ihertfaldfald for Mads og jeg. SM består af 5 hold: Nacka Spiders, Hillibies, FIFH Griffins, Pomona Lions og Team Danmark. Alle hold møder hinanden 4 gange i løbet af sæsonen og alle runder foregår i Gøteborg. For at spare penge på en overnatning var det blevet besluttet, at vi først skulle møde frem i hallen lørdag morgen 1 times tid før kamp start. For at dette var muligt besluttede Mads og jeg, at vi skulle køre fra mig lørdag morgen (nat) kl. 04.30 Det var godt nok tidligt vi skulle ud af fjererne, men vi kom af sted og mødte frem i hallen rettidigt. Nu skulle Hummel-bukserne

for første gang luftes i denne sæson, (Hummel bukserne er lidt en intern joke, der jokes lidt med fra medlemmerne i Valhalla Warriors egentligt bunder det hele i en bitter misundelse fra nogle af klubbens medlemmer over at deres evner ikke rækker til at være en del af det danske landshold) – og nu tror jeg det er klogt, at jeg kommer tilbage til historien om vores deltagelse i SM, men afslutningsvis vil jeg da lige nævne at Hummel bukserne nok vil blive luftet lidt oftere på klubplan da landsholdet har fået Puma som ny tøjsponsor. Lad mig med det samme sige, at niveaet i SM er noget højere end i DM, og for mit vedkommende var det første gang jeg virkeligt fik noget spilletid i denne liga. Lad mig med det samme sige det som det var, at vi ikke levede op til vores forventninger vi tabte 3 kampe og

21


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk

22


vandt 1, mod Nacka Spiders blev det 43-46 mod Hillibies 29-50 mod FIFH Griffins 42-52 og til sidst vandt vi 45-42 over Pomona Lions. Men trods nederlagene syntes jeg det var en god weekend med masser af fart og spænding.

ved min fys om eftermiddagen, så de værste muskelspændinger kunne blive løsnet lidt op. Som en ægte kriger mødte jeg som altid, selvfølgelig op til klubtræningen med Valhalla Warriors kl. 15.00, mandag.

Jeg husker ikke hvad tid jeg var hjemme søndag aften, men jeg ved jeg var mega træt og øm i hele kroppen da jeg skulle op mandag morgen og på arbejde, men op kom jeg. Heldigvis havde jeg tid

Tak for denne gang, Dan Du kan se kampene streamet her: www.ustream.tv/channel/swedishopentvvast

Bolbro Apotek Middelfartvej 115 • 5200 Odense V Tlf. 66 16 75 00 Tarup Apotek Tarupcenter • 5210 Odense NV

23


Sponsoreret

24


Dansk Handicap Idræts-Forbund, nu på Facebook Så kom Dansk Handicap IdrætsForbund, endelig kan man næsten fristes til at sige, på Facebook. Facebook-side vil løbende poste indlæg, gøre opmærksom på

events, starte debatter og linke til relevante sider. Vi opfordres til at gøre det samme - jo mere, der kan deles af viden, gode billeder, ideer og erfaring, jo bedre.

25


Vestergade 11,2 路 5000 Odense C Tlf. 66 13 96 00 Benamputerede spiller fodbold..! www.bryggergaardenfys.dk 26


DHIF’s Forbundsmesterskab i Kørestolsrugby – DM Speedi Cath Cup 2011; Foreløbig stilling Hold Copenhagen Ballcrackers FHI Falcons White FHI Falcons Blue Full Pull Valhalla Warriors Burn Outs

Kampe 4 2 4 2 2 0

Point 10 6 5 4 2 0

Mål 186 111 103 42 62 0

-

155 78 138 42 91 0

+/31 33 -35 0 -29 0

Vi skal spille mod Full Pull og Burn Outs den 20. januar

27


GF Region & Kommune Skovbakken 1-3 5260 Odense S Tlf. 6615-0398 www.gf-kommunal.dk

Omtanke

Book p책 scandichotels.dk

28


Træningsindsatsen i 2010 Hvem har trænet mest eller mindst det seneste år? Ja, det kunne jo være sjovt at vide. Her kommer det så for hele perioden: Dan Sørensen Jan Nauerby Michael F. Hansen Thomas Olsen Mikael Rosenkilde Leif Jørgensen Jan Kongsted Niels H. Andersen

112,5 timer 107,0 timer 97,5 timer 89,0 timer 81,5 timer 75,0 timer 73,0 timer 70,0 timer

Der har været 38 træningsdage med maksimaltræningsmulighed på 116 timer. Samlet har klubbens spillere trænet i alt 1.159,5 timer i perioden. I gennemsnit har der været 9,0 spillere (sidste år 8,3) pr.

Mads Eriksen Rasmus Lange Jan Kastrup John Smidt Thomas Gertz Peter Danquart Jesper Overgaard

64,0 timer 56,0 timer 52,0 timer 50,0 timer 46,0 timer 17,0 timer 15,0 timer

træning, og 17 gange har der i årets løb været 10 spillere eller der over til træning (Sidste år 7 gange). Tillykke til Dan Sørensen med titlen ”den mest trænende spiller i klubben”, tæt forfulgt af Jan Nauerby.

Tandlægerne Keld Sørensen og Milton Rasmussen Enebærvej 4 • 5260 Odense S Tlf. 6613 9107 29


30


Seebladsgade 1 - 3 • 5100 Odense C Tlf. 66 12 11 11 • www.nwglobalvending.dk

31


Åbningstider Mandag - Tirsdag 14.00 - 22.00 Onsdag - Søndag 14.00 - 23.00 - Udbringning 15.00 - 22.30 Søndergade 38 • 5000 Odense C • Tlf. 66 19 02 50 • www.montecarlo.dk

Dansk Transportsikkerhed

“Uddannelse når du har tid” Christmas Møllers Vej 25 5200 Odense V Tlf. 70 23 23 86 www.transportsikkerhed.dk

Valhalla Warriors' klubblad 1-2011  

Klubblad 1-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you