10de Ichtegemse Revue

Page 1

Ichtegemse

Revue

michael broucke - wouter castryck - philip harinck - hannes hosten

de

ichtegemse revue tien verhalen over het reilen en zeilen in onze gemeente ichtegemANNO

1997

de ichtegemse revue Voor alle schrijvers, acteurs, muzikanten, decorbouwers, technici, filmmakers, schminksters en medewerkers van alle Ichtegemse Revues.


voorwoord schrijvers 1ste & 10de revue DE SCHRIJVERS VAN DE EERSTE EN DE TIENDE REVUE VERENIGD TER GELEGENHEID VAN DE TIENDE EDITIE. WE ZIEN VOORAAN V.L.N.R. PHILIP HARINCK, ANNIEK SEYNAEVE , AN DENYS, RIK MUYLLE, ARNE DE SMEDT EN KOEN PAEPE, ACHTERAAN V.L.N.R. MICHAEL BROUCKE, EDWARD ANSEEUW EN HANNES HOSTEN.


3

20 jaar Ichtegemse revue… 10 verhalen over de gemeente Ichtegem… Wat is daar nu zo speciaal aan? Waarom daar een boek aan wijden... het boek dat je nu in de handen houdt. Als buitenstaander valt het ongetwijfeld moeilijk te begrijpen, er zijn toch nog wel meer revues, wellicht met een nog veel langere traditie? Maar misschien ben jij helemaal geen buitenstaander... wellicht heb jij zelf, als acteur, medewerker of toeschouwer dat speciaal gevoel ervaren. Dat gegons in de Ichtegemse lucht telkens het gerucht over een nieuwe episode ontstaat... de blikken in de ogen van zij die weten, niet weten en menen te weten... de ruftige roddels, al dan niet bewust verspreid, die zich een weg door de Ichtegemse wandelgangen banen... de gissingen over wie al dan niet als personage zal verschijnen... de druk bij de start van de kaartenverkoop... de euforie wanneer blijkt dat alles weer uitverkocht is... de twijfel wanneer de generale repetitie fout loopt...

De geur van schmink en mottige verkleedkleren die GC De Ster vullen bij de première... de zaal die zich vult met bekende gezichten, stiekem uit de coulissen begluurd... de rillingen over de rug bij het startschot... de muziek die de ruimte vult... de personages die onder het gemonkel van de zaal opkomen... het bevrijdende gevoel van de eerste bulderlach... de drukte van de pauze... de grande finale... het daverende applaus... de laatste voorstelling... de ontlading... het feest... dronkemanseden over een volgende episode... Dit boek wil dit gevoel vatten op papier, voorwaar geen makkelijke opdracht en ik wil dan ook de makers ervan feliciteren met hun prachtige werk. Ik ben zeker dat het bladeren in dit boek - de kleine geschiedenis van 20 jaar Ichtegem - een glimlach op je gezicht zal toveren. Veel plezier ermee!

philip harinck Philip Harinck was de eerste voorzitter van jeugdhuis De Melkerie en één van de schrijvers van de eerste vier revues.


historiek rik muylle, anniek seynaeve en philip harinck (v.l.n.r.) DEZE DRIE, HIER OP DE FOTO AAN GC DE STER IN APRIL 1999, WAREN DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DE EERSTE VIER REVUES.

foto: Els Verhaeghe


5

We schrijven begin 1997. De Melkerie is in mei van het voorgaande jaar geopend en draait op volle toeren. De eerste verjaardag wordt voorbereid en het idee rijpt om uit te pakken met een heuse revue, waarmee het jeugdhuis zich wil ‘tonen’ aan de buitenwereld. Het schrijven begint in maart en na amper twee maand is het zover: op 10 mei 1997 wordt de eerste Ichtegemse Revue NaCl gespeeld in GC De Ster, het ontmoetingscentrum dat een maand eerder was opengegaan. Het toenmalig bestuur van de Melkerie vormt de spelerskern. Asterix en Obelix, met het kleine dorpje Ichtix dat weerstand biedt tegen de Romeinse overheerser, is het achterliggend verhaal. Dit procédé - de ‘dubbele bodem’ in het verhaal - zou kenmerkend worden voor de Ichtegemse Revue. Slechts één voorstelling van ongeveer een uur, maar toch zijn alle traditionele ingrediënten al aanwezig. Ook de precampagne is er al: overal in Ichtegem worden zakjes zout uitgedeeld - die winter heeft de gemeente te kampen gehad met een gebrek aan strooizout.

Anja Gazette HANNE HOSTEN ALS ANJA GAZETTE IN o Dierbaar iChteghem. ANJA GAZETTE HEEFT EEN DAGBLADHANDEL MET POSTPUNT IN HET CENTRUM VAN ICHTEGHEM. ZE HOUDT ZICH ALTIJD STRIKT AAN DE REGELS EN KOMT MISSCHIEN WAT STRENG OVER, MAAR HEEFT HET HART OP DE JUISTE PLAATS. OOK VOOR DE REVOLUTIE.

Dit gegeven vormt ook de basis van de flinterdunne, maar legendarisch grappige verhaallijn. Schrijvers zijn Philip Harinck, Rik Muylle, Anniek Seynaeve en Koen Paepe. De eerste drie zouden de drijvende krachten blijven voor de drie volgende revues, die elkaar in hels tempo opvolgen. Philip, Anniek en Koen kenden elkaar uit de Melkerie, Rik was een oude bekende van Philip uit de Kortrijkse bruine kroeg De Ton. Hij kende ook heel wat Ichtegemse dorpsfiguren. kati deschoenMaker als sybil witsteen en steVen loGGhe als haar Man basiel witsteen in hoteL revue.


6

?

wist je dat In de eerste revue NaCl speelde een ‘bronzen tette’ een belangrijke rol. Het bronzen kleinood, uiteraard een verwijzing naar het oeuvre van beeldhouwer Irénée Duriez, kwam op het hoofd van druïde Staptokix terecht, die zijn geheugen verloor en geen toverdrank meer kon maken. De revueschrijvers spraken af om voortaan in elke revue een ‘bronzen tette’ te vernoemen, al was het terloops. Duriez zelf werd gepersifleerd in Derde lezing…, Ichtegham Forest en Camping Keiberg. Maar ook zonder haar schepper kwam de ‘bronzen tette’ telkens weer aan bod, in dankbare herinnering aan de allereerste revue.

Mario Vermander (links) als Jonah en Rik Muylle als de Goddelijke klusjesman Ferdinand in Derde Lezing uit het Boek Ichtegem.

orkest, dans en video

Op 14 en 21 maart 1998 opent Hotel Revue de deuren. Deze voorstelling wordt achteraan de zaal gespeeld. De geplande burgemeesterwissel (Debreuck Bonny) leidt tot hilarische Fawlty Toweriaanse situatiehumor. De Ichtegemse figuren (Mr. en Mw. Witsteen, Starlette, Majoor Poulet…) zijn mooi ingepast in de absurde wereld van Basil en Manuel. Er is ook voor het eerst een zevenkoppig live orkest. De Derde Lezing uit het Boek Ichtegem, meegeschreven door Steven Logghe, is gebaseerd op het Oude Testament en wordt gespeeld op 24 april en 1 mei 1999. Een blik nieuwe personages wordt opengetrokken: Ferdinand, Addermie, de broers Plantrix en Jonah, Noël Potraille, Daniel de Tollenaar… Er is dit keer geen live orkest, wel wordt voor het eerst met dans en video gewerkt. verkiezingsrevue

Het jaar 2000 is een verkiezingsjaar. De revue wordt verschoven naar oktober, vlak voor de verkiezingsdag, waardoor er een heel speciale sfeer komt te hangen


7 rond Hard tegen Onzacht. De opzet van de vierde revue is de meest ambitieuze tot dan toe. Met Het Spook van de Opera als thema wordt de lat op muzikaal vlak een niveautje hoger gelegd. Het orkest bevat naast de traditionele bezetting ook viool, sax, cornet en bastuba en het tienkoppig ‘Ballet van de Opera’ zet zijn beste beentje voor. Het verhaal, dat gesitueerd wordt in 2018, zit vrij ingewikkeld in elkaar. Na dit vierde scenario zijn de oorspronkelijke revueschrijvers dan ook leeg geschreven. Gelukkig had zich voor de vierde revue een nieuwe schrijver bij de kern gevoegd, Hannes Hosten. Hij zou later de draad weer opnemen. revival na vier jaar

Na vier jaar stilte ontstaat in de zomer van 2004 onder impuls van Hannes het idee om de Ichtegemse Revue nieuw leven in te blazen. Zoals nogal eens het geval is met goede ideeën, gebeurt dat op café. In het najaar gaan vier schrijvers van start: naast Hannes zijn dit Frederick Bekaert, Wouter Castryck en Charlotte Muys. Meteen wordt gekozen om de link met De Melkerie te behouden. De verhaallijn met dubbele bodem - een schitterend idee van de eerste revueschrijvers - blijft zo. Veel acteurs en medewerkers van vijf jaar eerder worden weer gemobiliseerd.

Mario Vermander (links) en Dirk Deschoenmaker op een repetitie voor Derde Lezing uit het Boek Ichtegem.

Het resultaat, de vijfde revue De Zaak Hommeltje, is in november 2005 te zien in GC De Ster. Naast de live muziekgroep ‘Push my Toe’, die een rol speelt in het verhaal, zijn er ook danseressen – de tot nu toe laatste keer in de revuegeschiedenis. Een 500-tal mensen maken de twee voorstellingen mee en reageren bijzonder lovend.

Liesje Compernol als Dora Schwarzwald, Vicky Vanparys als Angelina Caesar en Tobias Bossuyt als Angelo Caesar in The Swine Hook.Filmpjes worden vanaf nu een vast onderdeel van de revue en zullen alsmaar professioneler worden. Deze generatie revueschrijvers hecht ook nog meer belang aan het decor en start vanaf de zesde revue Ichtegham Forest een aparte decorploeg op. om de twee jaar

In januari 2006 begint het schrijven aan de zesde revue. Aanvankelijk is het de bedoeling die op te voeren met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, maar van dat doel wordt afgestapt. De timing blijkt te krap en de mogelijkheden van het verkiezingsthema zijn al grotendeels uitgeput bij de verkiezingsrevue zes jaar eerder. Uiteindelijk wordt gemikt op maart 2007 en een revue om de twee jaar. Ichtegham Forest lokt twee uitverkochte zalen, in totaal goed voor iets meer dan 530 mensen, en nog meer lovende reacties dan de vorige keer. Het geeft de schrijvers nog meer goesting om in het najaar 2007 aan een achtste revue te beginnen. Dat wordt Once upon a time in the Swine Hook voor het eerst met drie voorstellingen in maartapril 2009. Ruim 680 toeschouwers genieten met volle teugen. Vanaf eind 2009 wordt geschreven aan de achtste revue De Standaert van Straciatelli. In maart-april 2011 vinden de drie opvoeringen plaats in GC De Ster en voor het eerst wordt de kaap van de 800 bezoekers net overschreden. Na deze revue wordt een sabbatjaar genomen, waardoor het schrijven aan de negende revue pas in het najaar van 2012 van start gaat. De vrucht daarvan, de negende revue Camping Keiberg, wordt drie keer gespeeld in maart-april 2014. Het aantal bezoekers stijgt tot rond de 830. Daarmee zijn we toe aan de tiende revue: schrijven gestart eind 2014, repetities vanaf eind januari 2016 en voor het eerst vier voorstellingen – en ruim 900 toeschouwers - voor O Dierbaar Ichteghem in april 2016.

heline sioen als Martinder, Mario VerMander als didier cactus, Jan Vandecasteele als bertolF, hannes hosten als Jo ceeMwee, edward anseeuw als riFtJe, arne de sMedt als daVe Van het Groenewit en FeMke Vandecasteele als FeMMy (V.l.n.r.) Maken Gebruik Van een VoorstellinG Van theater de schoendoos oM het Volk Mee te kriJGen in de reVolutie in o DierBaar ichteghem.


inspiratie syscus en karl zonder land - ichtegham forest WIM BOSTYN (LINKS) ALS SYSCUS EN BJORN VAN MOERCKERCKE ALS KONING KARL ZONDER LAND IN ichtegham ForeSt.


11

Het slimme aan de Ichtegemse Revue is dat de Ichtegemse feiten en personages gekoppeld worden aan een bestaand fictieverhaal uit de literatuur, de strip of de film of bestaande gegevens uit de geschiedenis. Het behoedt onze revue voor het retrosfeertje van een oude Vlaamse film en biedt eindeloze mogelijkheden om het reilen en zeilen in Ichtegem elke keer opnieuw uit te vinden. Dat hebben de makers van de allereerste revue NaCl meteen begrepen. Zij hangen hun verhaal op aan de stripreeks Asterix en maken van de Ichtegemnaars de onoverwinnelijke Galliërs die moedig weerstand bieden tegen de als Romeinen neergezette Eernegemnaars.

Cabrio Di Rossi HANNES HOSTEN ALS CABRIO DI ROSSI IN De staNDaert vaN straCiatelli. DE ZAALVERANTWOORDELIJKE VAN GC DE STER WORDT HIER NEERGEZET ALS MISDIENAAR. HANNES SPEELDE HETZELFDE PERSONAGE AL EERDER IN De zaaK hommeltje ONDER DE NAAM DURK THE STAR.

De tweede editie Hotel Revue is gebaseerd op de onvergetelijke Britse tv-comedyserie Fawlty Towers uit de tweede helft van de jaren ’70. Voor de derde revue Derde lezing uit het boek Ichtegem wordt het Oude Testament de inspiratiebron en meer bepaald het scheppingsverhaal, met Adam en Eva en hun rivaliserende zonen Kaïn en Abel, en de Ark van Noach.

eVert Maene speelde in DerDe Lezing uit het Boek ichtegem de rol Van God.


12 De vierde revue Hard tegen Onzacht haalt de mosterd bij de musical The Phantom of the Opera, gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber en gebaseerd op het boek Le Fantôme de l’Opéra van de Franse schrijver Gaston Leroux. Een tweede bron van inspiratie zijn de gemeenteraadsverkiezingen en alles wat daarmee te maken heeft. Deze revue wordt dan ook opgevoerd op de vrijdag en zaterdag voor verkiezingszondag 2000. De vijfde revue De Zaak Hommeltje is de Ichtegemse variant van de film De zaak Alzheimer van Eric Van Looy, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jef Geeraerts. Een heel recente film in 2004, als het schrijven aan deze revue begint, want pas uitgekomen in 2003. Het basisverhaal van de zesde revue Ichtegham Forest is Robin ‘Wielf ’ Hood en zijn strijd tegen de weinig geliefde vorst Jan ‘Karl’ zonder Land. Ook het optreden van Willy Sommers op ‘Ichtegem, Dorp van de Ronde’ in 2006 wordt in deze revue nog eens overgedaan. tramstatie

De zevende revue Once upon a time in the Swine Hook heeft een dubbele inspiratiebron: enerzijds de Far West, met kleurrijke figuren als Buffalo Bill, Calamity Jane en Lucky

De burgemeesterswissel Debreuck-Bonny was een element in Hotel Revue. Dirk Deschoenmaker (links) speelde burgemeester De Krak, Hannes Hosten was burgemeester Bonne Nuit.

Luke, anderzijds het toen pas ontstane Tramstatiecomité en de plaatsing van het Tramstatiemonument, naar de Far West overgeheveld via de doortocht van de allereerste tram in het onooglijke gehucht Swine Hook. Revue nummer acht, De Standaert van Straciatelli, is een Ichtegemse persiflage op Rome en het Vaticaan. Tegelijk heeft de verhaallijn een en ander weg van The Name of the Rose, het in 1986 verfilmde boek van de Italiaanse schrijver Umberto Eco. De revue steekt niet zozeer de draak met de Kerk, maar plaatst Wouter Castryck als Hommeltje, Kristof Vannieuwkerke als nightclubuitbater Harley en Charlotte Muys als Eruptine Surmine in De zaak Hommeltje.


13

?

Liesje Compernol en Jan Vandecasteele als het koppel Dame Blanche en Bas Tos in Camping Keiberg.

Ichtegemse personages tegen een Vaticaanse achtergrond. De opgevoerde kardinalen zijn lokale politici. terug naar de strip

De inspiratie voor de negende revue Camping Keiberg komt opnieuw uit de strip, meer bepaald uit het album Het Witte Bloed van de stripreeks Kiekeboe. Merho situeert er een vampierengezelschap, op zoek naar synthetisch – wit – bloed, nabij een camping. Beide elementen – vampieren en de camping – zijn ook voor de revue bijzonder dankbaar, zeker omdat de politieke partij WIT kort daarvoor tot de Ichtegemse bestuurscoalitie toetrad. In de tiende revue O dierbaar Ichteghem wordt Ichtegem onafhankelijk zoals België in 1830. Zoals bekend barstte de Belgische revolutie los met relletjes in Brussel na de opera De Stomme van Portici. In de revue steekt de theaterproductie De Slimme van Fontini van het toneelgezelschap ‘De Schoendoos’ het revolutionaire vuur aan de lont.

wist je dat Twee Ichtegemnaars kunnen zeggen dat een revue naar hen genoemd is. Hun naam – of dat van hun personage – komt immers in de titel. De eerste is De zaak Hommeltje. De naam ‘Hommeltje’ – het hoofdpersonage - verschilt slechts één letter van de bijnaam van een bekende dorpsgenoot die later cafébaas zou worden en in die rol nog eens zou worden opgevoerd in De Standaert van Straciatelli. Ook in die titel steekt een naam: ‘Straciatelli’, een personage gebaseerd op een bekende traiteur. In de revuetitel – tevens de titel van het kookboek dat hij volgens het verhaal zou hebben geschreven – werd ook handig zijn echte naam gesmokkeld…


Personages jantje breydel - camping keiberg STIJN VAN HOEY (RECHTS) SPEELDE JANTJE BREYDEL IN camping keiBerg EN POSEERT MET ZIJN ALTER EGO.


15

In de revue berust elke gelijkenis met bestaande personen op louter toeval. Dat Mullius net als Raf Muylle als loketbediende van de Post de kost verdiende of dat Noël Potraille net als Noël Mispelon in de metaalsector zit: toeval. Dat jeugdconsulent Plato net als zijn collega Dirk Plaetevoet wel eens een wijsgeer citeert, dat Wedding Luke net als Luc Beernaert in bijberoep ceremonies in goede banen leidt, of dat dokter Van Spreeuw net als huisarts Dirk Anseeuw in zijn vrije tijd al eens een vogel spot: allemaal toeval. Ook de gelijkenissen tussen Calamity Linda en Linda Wildemauwe of tussen Christy Kodak en Kristien Pollet zijn onvoorzien.

Ida Breibaeys PHILIP HARINCK WAS ONVERGETELIJK ALS IDA BREIBAEYS IN harD tegeN oNzaCht, HET PERSONAGE DAT VEEL WEG HAD VAN FRIEDA CLAEYS OFTE MOEDER VERMANDER EN ZICH RAZEND KWAAD MAAKTE TOEN HAAR ZOON FREDERICK ‘FREDN’ WERD GENOEMD.

Bij het brainstormen wordt telkens een lijst met mogelijke personages opgesteld. Daar wordt dan met het verhaal in het achterhoofd een selectie uit gemaakt. Karaktertrekken, weetjes en ‘stoten’ worden netjes genoteerd, zodat het schrijversteam een handig overzicht heeft van elementen die in het script kunnen worden verwerkt. Tijdens de schrijfperiode wordt het handelen en wandelen van de ‘slachtoffers’ natuurlijk met een vergrootgras gevolgd. fantasie en werkelijkheid

Het uiteindelijke personage is een combinatie van fantasie en werkelijkheid. Die fantasie is ook vaak verbonden met het centrale thema en niet met de Ichtegemse situatie. Een kenmerkend voorbeeld is Wielf Hood, geschapen naar het beeld van toenmalig OCMW-secretaris Wilfried Declerck. koen paepe als noël potraille en dirk deschoenMaker als baron carlos in DerDe Lezing uit het Boek ichtegem.


16

?

wist je dat wouter castryck (lInks) speelt enrIco massIstoccI In De staNDaert vaN straCiatelli, de IcHtegemnaar dIe HIj neerzet genIet met volle teugen en Heeft zelfs een Hemd In dezelfde kleur aangetrokken toen HIj kwam kIjken naar de voorstellIng.

barlette zwaait de scepter in de boskantine in ichtegham ForeSt en staat in het Midden tussen de sliekberen en de bende Van wielF. we zien V.l.n.r. Frederick VerMander als boldewiJn, kristoF Vannieuwkerke als andy luchtnlienks, Mario VerMander als Fretn FaMy, hanne hosten als barlette, niels Vandecasteele als broeduriez, Jan Vandecasteele als little Johnny en wouter castryck als wielF hood.

Deze vrijbuiter uit Ichtegham Forest onderschept een lading bier bestemd voor de Schotse prins MacSell om het te verdelen onder de arme Ichtegemnaars. Een ander typisch voorbeeld is Dora Schwartzwald uit Once upon a time in the Swine Hook, een Duitse immigrante in de Far West, die zich aanvankelijk heel militaristisch en racistisch opstelt, maar later tot inkeer komt. Hier was de gepersifleerde Dorine Demeulemeester, een Ichtegems Vlaams Belanggemeenteraadslid dat na enige tijd overstapte naar Lijst Dedecker op nationaal vlak en naar Blauw op Ichtegems niveau. Wie politiek actief is, maakt natuurlijk meer kans om van dergelijke toevalligheden het slachtoffer te worden. Ook voor middenstanders of kleurrijke dorpsfiguren ziet het er niet - of juist wel - goed uit. In het overgrote deel van de revues duikt wel een (ex-)cafĂŠbaas op. koplopers

Huidig burgemeester Karl Bonny is met voorsprong de vaakst gepersifleerde Ichtegemnaar. Hij zag zichzelf onder meer neergezet als burgemeester Bonne Nuit, als Middeleeuws koning Karl zonder Land, als Amerikaans president Bonnincoln, als vampierenbaron van Bier en als kardinaal Karlusconi, prefect van de Congregatie voor de Feestelijkheden- en Receptieleer.


17 Andere dorpsgenoten die regelmatig de weg naar de revueplanken vonden, zijn landbouwer-schepen Marcel Beernaert, beeldhouwer Irénée Duriez, revuestichter en cafébaas Rik Muylle, tuinaannemer Patrick Verplancke en carrossier-schepen Carlos Vierstraete. Deze laatste werd zelfs eens als vrouw neergezet: Carla Crossways, de tegen haar zin uitgehuwelijkte dochter van Karl zonder Land in Ichtegham Forest. De enige niet-Ichtegemnaar die het tot ons script wist te schoppen - enkele oud-Ichtegemnaars die later verhuisden niet meegerekend - is Charles ‘Charlie’ Hollevoet, uitbater van een voormalig zwoel etablissement in Koekelare. van één derdix en dafaljan

Waar mogelijk is de artiestennaam ingegeven door een plezante woordspeling. Zo herinneren we ons Quaestor Eén Derdix, het pseudoniem van wijlen burgervader Gilbert Debreuck, omdat een derde inderdaad ook een ‘breuk’ is. Andere pareltjes zijn Frieda Claeys als Ida Breibaeys, Oscar Deprez als Worstkar Depreparez, Patrick Martens als Andy Luchtnlienks en Jan Bekaert als Dafaljan. Soms worden ook verenigingen of wijkcomités in hun geheel neergezet. We denken aan de ‘Sliekberen’ of de krachtballers in Ichteghem Forest, het Tramstatiecomité en

Rik Muylle als Ginger Ale George (links) en Dominick Vermander als Starlette in Hotel Revue.

de ‘Four Bobs’ - de ‘vier V’s’ of de Engelvrienden - in Once upon a time in the Swine Hook of het Pinnebestuur in Camping Keiberg en O dierbaar Ichteghem. Een revuepersonage is altijd een uitvergrote versie van de bijhorende Ichtegemnaar, wat bij het slachtoffer misschien gevoelig kan liggen. Maar het motto is steeds: wie in de revue komt, wordt net erg gewaardeerd omwille van zijn of haar uitgesproken persoonlijkheid en bijdrage aan het sociale leven in ons geliefde dorp. Nog een memorabele figuur: Sabrina Dickele als Oestje Bek, tragisch om het leven gebracht in De Zaak Hommeltje.


?

wist je dat DE VERMANDERS wat zou de revue zIjn zonder de famIlIe vermander? de enIge acteur dIe In alle revues meespeelde, Is marIo vermander. domInIck was erbIj In zeven edItIes, waaronder de eerste, en frederIck speelde sInds de tweede revue telkens mee. vanaf de DERDE LEZING… worden de vermanders - de drIe zonen en vader wIlly - ook IngescHakeld als deus-ex-macHIna om Het verHaal te laten eIndIgen. dan zIjn ze de ‘telemanders’ op ‘telemanderland’, waar de ark van noËl potraIlle aanmeert. In HARD TEGEN ONZACHT treden de vermanders nIet op als problem solvers, maar Is frIeda des te meer aanwezIg dankzIj pHIlIp HarInck In de onvergetelIjke rol van Ida breIbaeys, dIe zIcH razend kwaad maakt als Haar zoon frederIck ‘fredn’ wordt genoemd. daarna sluIten de vermanders vIer keer na elkaar de revue af: In wItte bescHermpakjes op de tonen van gHostbusters In DE ZAAK HOMMELTJE, als konIng wIlHelm leeuwenbaert, konIngIn elfrIde en Hun zonen In ICHTEGHAM FOREST, als IndIanenopperHoofd cookIng wIlly en zIjn zonen In THE SWINE HOOK en als paus wIlHelmus xxII en zIjn naaste kardInalen In DE STANDAERT VAN STRACIATELLI. dan neemt domInIck afscHeId van de revue en wordt In CAMPING KEIBERG meteen gepersIfleerd. wIlly, marIo en frederIck blIjven meedoen. marIo en frederIck krIjgen een revuerol zoals anders, wIlly speelt verder zIcHzelf. zo gaat Het ook In o Dierbaar iChteghem, waar wIlly zelfs de eed mag afleggen als eerste konIng van Het onafHankelIjke IcHtegem. waarom de vermanders zo’n eervolle rol krIjgen In de revue? deels voor de vele leuke mogelIjkHeden van een vader met drIe zonen. deels omdat Iedereen ze kent. deels omdat moeder frIeda altIjd bereId Is om kostuums te naaIen. deels omdat ze neutraal zIjn en zo de revueproblemen kunnen oplossen op een polItIek zuIvere manIer. na enkele revues ook deels om de opgebouwde tradItIe In ere te Houden. wellIcHt vooral uIt erkentelIjkHeId omdat ze altIjd bescHIkbaar zIjn voor de jeugdverenIgIngen, voor wIe ze Inderdaad al vele problemen Hebben opgelost. en de revue Is nu eenmaal een kInd van Het IcHtegemse jeugdwerk. koninGin elFride wuiFt haar Man en drie zonen uit in het introFilMpJe Van ichtegham Forest, klaar oM hun paard te bestiJGen. we zien V.l.n.r. willy VerMander en Frieda claeys, Frederick, Mario en doMinick VerMander2. 1.

4.

3.

5.

6.

bendes

1. the four bobs 4. de sliekberen

2. de bende van wielf 5. het tramstatiecomitĂŠ

3. de schoendoos 6. de vampieren


Carlos Fourways - Carlo Keiberg Stienktje Bek - Ricky Rik

Bob Plankie - Plantricio Kipbak - Spitn HonorĂŠ BronzĂŠ - Broeduriez

dubbelgangers


MARCO STRACIATELLI & IMARC STANDAERT

DAME BLANCHE & ANN CASIER

KELLY SNUUF & NELLY VANOVERBEKE

LAGARUS & EDDY LAGA

CHRISTY KODAK & KRISTIEN POLLET

STEFAAN DEPRINCE & BAS TOS

RAF MUYLLE & MULLIUS

DOKTER VAN SPREEUW & DIRK ANSEEUW


MICHELANGELA & VERONIQUE DEMUYNCK

BIBLIOTHECARUS & ANTOON VERBEKE

CARLO KEIBERG & CARLOS VIERSTRAETE

ANDY LUCHTNLIENKS & PATRICK MARTENS

WILFRIED DECLERCK & JO CEEMWEE

DURK THE STAR & DIRK VANROOSE

CHARLES HOLLEVOET & HARLEY

HONORÉ BRONZÉ & IRÉNÉE DURIEZ

BÉ CASSINE & AGNES DEMAN

JAN BEKAERT & JAN FARMA

MARCEL BEERNAERT & KARDINAAL SCALINI

lookalikes


promotie precampagne - o dierbaar ichteghem GÜNTHER KNUDDE (LINKS) EN HANNES HOSTEN PROMOTEN o DierBaar ichteghem MET DE VLAG VAN HET ONAFHANKELIJKE ICHTEGEM OP DE SINT-MICHIELSTOREN.


25

Een revue maken en spelen is één ding, er volk naartoe lokken is nog een andere zaak. De reclamecampagne voor de revue wordt dan ook telkens goed uitgekiend. Voorafgaand aan de reclamecampagne via affiches, in de pers en in de beginjaren ook soms met flyers in de brievenbussen, is er telkens een ‘precampagne’ waarin de mensen nieuwsgierig worden gemaakt zonder al meteen prijs te geven waar het over gaat. Al beginnen de Ichtegemnaars doorheen de jaren zelf wel aan de revue te denken.

Buffalo Marcel TOT EN MET HÉ SEG! DEZE SCHUNNIG GEBEKTE SCHEPEN WAS ZO KLEURRIJK DAT HIJ IN MAAR LIEFST VIJF REVUES TERUGKEERDE. WIM BOSTYN ZETTE HET PERSONAGE DRIE KEER NEER: IN De zaaK hommeltje ALS JARTEL SCHEERBAERT, ALS BUFFALO MARCEL (FOTO) IN ONCE UPON A TIME IN THE SWINE HOOK EN ALS KARDINAAL SCALINI IN De staNDaert vaN straCiatelli. RIK MUYLLE SPEELDE HEM AL IN DE EERSTE REVUE NaCl ALS ZWIJNENKWEKER TOTENMETIX EN HANNES HOSTEN VERTOLKTE HEM ALS MACSELL IN iChtegham Forest.

Bij de allereerste revue NaCl zijn er nog geen affiches, maar is er wel een precampagne. Overal in Ichtegem worden zakjes zout uitgedeeld, onder meer na de zondagse eucharistieviering aan de uitgang van de kerk, waar een Romeinse heraut en een Gallische ‘Ichtixnaar’ de revue aankondigen. De revue krijgt een aankondiging in de krant en er worden uitnodigingen verdeeld. De eerste revue kadert in de viering van de eerste verjaardag van jeugdhuis De Melkerie en wordt aldus gepromoot. halve waarheden

Vanaf Hotel Revue tekent Rik Muylle de affiche. De precampagne voor Hotel Revue bestaat erin hele en halve leugens op fluogele posters aan winkel- en andere ramen te hangen. ‘Johan Verstreken koopt huis Dekeyser’ is maar één van de voorbeelden. Voor de precampagne van de Derde lezing... worden de letters R, E, V en U aan de ramen van winkels en drukbezochte gebouwen gehangen. philip harinck (links) als roMeinse heraut en koen paepe als Gallische ‘ichtiXnaar’ delen zout uit oM de eerste reVue nacL aan te kondiGen na de zondaGsMis aan de sint-Michielskerk. artikel uit de weekbode.


26 De campagne voor Hard tegen onzacht is dan weer een heuse verkiezingscampagne. De revue wordt dan ook gespeeld aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. De folder presenteert de acteurs in een kandidatenlijst. Rik Muylle is lijsttrekker en Philip Harinck duwt. De schrijvers lanceren het verhaal dat de revue echt zal opkomen bij de verkiezingen en heel wat mensen geloven dat. Sommige politici vrezen een nieuwe lijst, anderen zien er voordelen in. Naast een affiche zijn er ook aparte ’verkiezingsaffiches’ per acteur of danseres, waarop telkens hun foto prijkt. hommeltjes

Vanaf De Zaak Hommeltje ontwerpt Wouter Castryck de affiche. De precampagne bestaat uit tekeningen van hommeltjes, die worden ingekleurd door de kinderen van buitenschoolse kinderopvang De Kastaar en overal rondgehangen. De schrijvers gaan op de zondag van de Oktoberkermis ook op ronde in de dorpscafés, als hommel verkleed en koekjes met honing uitdelend. Ichtegham Forest kent een precampagne waarbij de slagzin ‘Wielf was here’ in groene raamverf op winkel- en andere ramen wordt geschilderd. ‘Wielf Hood’ of Robin Hood is immers de centrale figuur in deze revue. De boodschap moet suggereren dat hij al zijn ronde heeft gedaan.

Affiches met de letters R, E, V en U fungeren als precampagne voor Derde lezing uit het boek Ichtegem. Bij de letters poseren v.l.n.r. revueschrijvers Anniek Seynaeve, Philip Harinck en Rik Muylle. Artikel uit De Weekbode.

De precampagne voor Once upon a time in the Swine Hook bestaat uit het bevestigen van een bord ‘The Swine Hook is back’ aan het Tramstatiemonument op de kerstnacht 2008. Het monument wordt ook gedraaid. Michael Broucke ontwerpt voor het eerst de affiche.

Frederick Bekaert, Hannes Hosten en Wouter Castryck (v.l.n.r.), als hommeltjes verkleed, delen op de Oktoberkermis 2005 koekjes met honing en flyers uit voor de vijfde revue De zaak Hommeltje.


27

?

De folder voor de verkiezingsrevue Hard tegen onzacht presenteert de acteurs in een kandidatenlijst. Sommige mensen denken dat er echt een nieuwe lijst opkomt.

piazza san michele

Voor De Standaert van Straciatelli verschijnen opeens Italiaanse straatnaambordjes met wapenschild van het Vaticaan in het straatbeeld. De Markt wordt ‘Piazza San Michele’, de A. Coussensstraat ‘Via Toyota’ – naar het toenmalige automerk van garage Vandaele – en de Keibergstraat de ‘Via Wilhelmus XXII’, naar Willy Vermander alias paus Wilhelmus. Camping Keiberg wordt aangekondigd met bordjes die naar een camping wijzen. Michael Broucke maakt een herkenbaar logo voor de revue dat gebaseerd is op de Ichtegemse kerktoren. Symbolisch, omdat alles zich rond diezelfde kerktoren afspeelt. Nieuw is ook een Facebookpagina waar zowel herinneringen aan vorige revues als reclame voor de huidige revue worden gepost. Snel zijn er meer dan 500 vrienden.Voor de tiende revue O Dierbaar Ichteghem duiken her en der in het dorp vlaggen op van het onafhankelijke Ichtegem.

wist je dat Na de uitdeling van zakjes zout ter aankondiging van NaCl trekken de revueschrijvers en hun aanhang naar het Franse Tours. Daar gaan ze een gemeenschappelijke vriendin bezoeken, die er op stage is. De eerste wagen – de koffer zit nog vol met zakjes zout – mag aan de grens zonder problemen passeren. De tweede wagen – zonder zout – wordt wel onderworpen aan een grondige controle. De inzittenden zijn er niet gerust in. Wat zullen de douaniers denken mochten ze toch ergens een zakje zout vinden? Of nog iets anders? Ze slaken een zucht van verlichting als ze uiteindelijk toch mogen doorrijden.


?

wist je dat THE SWINE HOOK IS BACK aan de precampagne voor ONCE UPON A TIME IN THE SWINE HOOK Is een Heel verHaal verbonden. een centraal element was Het tramstatIecomIté, dat ontstond nadat vIer vrIenden (luc declerck, luc vandendrIesscHe, luc beernaert en rIk muylle) In december 2006 In Het geHeIm een geknutseld varken Hadden geplaatst op de toen pas afgewerkte rotonde op de tramstatIe. de revue werd meteen verdacHt als dader, ook omdat de actIe enkele maanden voor de premIÈre van ICHTEGHAM FOREST plaatsvond. maar de vIer maakten zIcH bekend en rIepen op tot meer wIjksamenHorIgHeId. zo legden ze de basIs voor Het tramstatIecomIté, dat In 2007 van wal stak. voor de revue rond de tramstatIe In 2009 was Het dus logIscH Iets te doen met Het monument. decorbouwer luc desseyn maakte een bord met varken en de boodscHap ‘tHe swIne Hook Is back’. revuescHrIjver Hannes Hosten en zIjn scHoonbroers toon d’Hondt en krIstof verdonck - dIe samen kerst vIerden – bevestIgden dat In de kerstnacHt 2008 aan Het monument. met Hulp van een anonIem tramstatIecomItélId werd Het monument ook gedraaId. Het monument kan draaIen, maar nIet zonder sleutel en Het gebeurt normaal enkel op de drIemaandelIjkse feestelIjke ‘draaIIngen’, georganIseerd door Het comIté. de revue zorgde dus voor een draaIIng buIten de regels om. Het tramstatIecomIté ontvIng later een anonIeme brIef en werd uItgenodIgd op een drInk begIn februarI 2009, waar de ware toedracHt werd ontHuld en de ecHte reclamecampagne voor de revue op gang gescHoten.

in de kerstnacht 2008 werd het bord ‘the swine hook is back’ aan het traMstatieMonuMent beVestiGd. oM te bewiJzen dat de reVueMakers de daders waren, werd VooraF een Foto GeMaakt Met de reVueschriJVers en decorbouwer luc desseyn, die het bord had GeMaakt. zittend V.l.n.r. charlotte Muys, luc desseyn en hanne hosten, staand links wouter castryck en rechts hannes hosten.looks ricky rik - once upon a time in the swine hook ANNEMIE JONGBLOET DRUK IN DE WEER OM BJORN VAN MOERKERCKE MET OPGEPLAKTE HAREN IN RICKY RIK TE TRANSFORMEREN VOOR the Swine hook. OP DE FOTO ZIEN WE OOK NOG V.L.N.R. LIEN DECLERCK, HADELIJN HOSTEN, JAN VANDECASTEELE, LIESJE COMPERNOL EN CHARLOTTE MUYS.


31

Voor vele kostuums gaat de revue telkens aan dezelfde deur in de Keibergstraat aanbellen. Frieda is steeds weer bereid om veel van onze acteurs te voorzien van een op maat gemaakt kostuum. Alle soutanes van de kardinalen en die van de paus uit De Standaert van Straciatelli zijn van haar hand. Ook het Bumbapak en de vampierenmantels uit Camping Keiberg, de indianenpakjes uit Once upon a time in the Swine Hook, de Teletubbiepakjes uit Derde Lezing... zijn gemaakt door Frieda. Bij de kostumering wordt altijd gezocht naar een mooi evenwicht tussen herkenbare elementen van het personage en de situering van het verhaal van de revue. Sommige spelers gaan hier zo ver in dat zelfs horloges en trouwringen niet vergeten worden.

Michelangela MICHELANGELA - gespeeld door cHarlotte muys - WIL DE KOEPEL VAN DE BIB MET ENKELE GENIALE PENSEELTREKKEN VAN EEN PLAATS IN DE TOEKOMSTIGE KUNSTBOEKEN VERZEKEREN; HAAR HEIMELIJKE RELATIE MET BIBLIOTHECARUS IS NIET VREEMD AAN HAAR KEUZE VOOR DE BIBLIOTHEEK. UIT De staNDaert vaN straCiatelli.

Er zijn zelfs acteurs die de echte kleren van hun personage dragen zonder dat die het op voorhand weet. Michelangela, gespeeld door Charlotte Muys, droeg de echte garderobe van Veronique Demuynck. Ze was die gaan vragen aan haar partner, die natuurlijk niet wist dat hij ook in diezelfde revue opgevoerd zou worden. Een zelfde geval is dokter Van Spreeuw, ook volledig in de echte kleren van Dirk Anseeuw.

hier zien we Frederick VerMander als Melkboer en rik Muylle als GinGer ale GeorGe in harD tegen onzacht.


32

?

wist je dat ann deseIntebeIn al twee keer een actrIce Heeft gescHmInkt dIe Het alter ego van ann zelf moest spelen. de eerste keer was In harD tegeN oNzaCht, daarIn speelde annIek seynaeve Haar als tIna de saInt-au-baIn. de tweede keer was In CampiNg Keiberg, toen an denys de rol van rouge de rouge moest spelen. drIe keer an dus. anmaaI!

willy VerMander als paus wilhelMus XXii Met ziJn kardinalen, V.l.n.r. Jan Vandecasteele als osso bucco, tobias bossuyt als karlusconi, Frederick VerMander als traMstaci, wiM bostyn als scalini, doMinick VerMander als Futbaldi en edward anseeuw als sossialisti in De stanDaert van straciatelli.

Op de filmdag van Camping Keiberg was de hond van de familie Anseeuw mee om te figureren als de hond van Jantje Breydel. Het brave dier dacht, op de geur afgaand, dat Tobias Bossuyt, die dokter Van Spreeuw speelde, zijn echte baasje was en was dan ook dolgelukkig dat hij met hem mee mocht op het busritje naar het bos. al die willen te kaap’ren varen

Zolang er in Ichtegem personages rondlopen met een behaard gezicht, kan de revue er niet onderuit om iedere editie weer een paar acteurs van een mooi exemplaar te voorzien. Ann Deseintebein, die schminkster was op alle tien de revues, kleeft de baarden zorgvuldig in lange lokken op het gezicht en knipt ze daarna in model bij. Voor de persoon die de baard of snor aangemeten krijgt, is het niet echt een aangename ervaring. Het jeukt verschrikkelijk, eten en drinken worden een heuse uitdaging en tegen het einde van de voorstelling heb je meer haar in je mond dan dat er rond heeft gestaan. Het verwijderen van al dat extra haar is ook geen pretje en maakt het net iets pijnlijker als de speler niet zo goed geschoren is. de echte ann Met haar lookalike an denys. camping keiBerg.


33 Enkele memorabele baarden zijn Wedding Luke (gespeeld door Michael Broucke), Ricky Rik (gespeeld door Bjorn Van Moerkerke), De Man Marcel jr., Broeduriez en Honoré Bronzé (gebaseerd op eenzelfde figuur en gespeeld door Steven Logghe, Niels Vandecasteele en Kasper Embo) en Willy Vermander (maar dat is wel een echt exemplaar). Je moet stalen zenuwen hebben om met zo’n baard rond te lopen en dat geldt nog meer voor Ann, die de baarden moet plakken. schminksters

Daarop komt ook nog een laagje schmink en een streepje eyeliner, zorgvuldig aangebracht door onze schminksters, om dan nog eventueel een bus haarlak en eventueel kleuring leeg te spuiten in ieders haardos. Voor brillen die lijken op de echte monturen, kunnen we terecht bij een lokale brillenwinkel. Soms zijn acteurs zo goed geschminkt in hun personage dat ze totaal onherkenbaar worden. Michael Broucke als Bibliothecarus in De Standaert van Straciatelli bijvoorbeeld. Hij leek door zijn bril, baard en kalend hoofd als twee druppels water op Antoon Verbeke. Hier herkennen we acteur Michael Broucke met Luc Beernaert na de voorstelling van Ichtegham Forest.

We zien v.l.n.r. schminkster Ann Deseintebein, kostuummaakster Frieda Claeys, schminkster Annemie Jongbloet, souffleur Ellen Hosten, schminksters Lien Declerck en Melissa Muys en fotografe Eva Goethals van De Standaert van Straciatelli.

Ann Deseintebein geeft Kasper Embo de baard van Honoré Bronzé in Camping Keiberg.
decor de tram - the swine hook DE TRAMLOCOMOTIEF DIE TIJDENS once upon a time in the Swine hook OPEENS ROKEND EN TOETEREND – EN ONDER APPLAUS VAN HET VERBLUFTE PUBLIEK - DE STER BINNEN REED, IS HET PRONKSTUK ALLER TIJDEN VAN DE DECORPLOEG. GÜNTHER KNUDDE IS HIER BEZIG AAN EEN TEST. DE TRAM WERD NA DE REVUE AAN HET TRAMSTATIECOMITÉ GESCHONKEN EN BESTAAT NOG STEEDS.


37

Ter gelegenheid van NaCl zetten Rik Muylle en Nick Proot het Gallo-Romeinse thema letterlijk in de verf op enkele houten panelen, in de vorm van prachtige taferelen in de Asterix-sfeer. Daarmee was het eerste decor een feit. Ook in de daaropvolgende revues werd het podium van sfeerelementen voorzien. Voor Hotel Revue kwamen die elementen trouwens gratis en voor niets, want de revue ging over De Ster zelf. Het eerste grote decor kwam er in Hard tegen Onzacht, waarvoor Rik Muylle een versie van de Parijse opera uitwerkte, uitgerust met een achtkoppig orkest.

Starlette DOMINICK VERMANDER ZETTE IN hotel revUe STARLETTE NEER, DE NIET OP HAAR MOND GEVALLEN UITBAATSTER VAN DE SPORTHALKANTINE, DIE IN HET HOTEL ALS DIENSTER GAAT WERKEN.

Vanaf De Zaak Hommeltje wordt, naar het beeld van de kampdecors van de KSA, waar veel van onze medewerkers in een vorig leven nuttige ervaring opdeden, gekozen voor een zo realistisch mogelijk straatbeeld dat de hele breedte van De Ster overspant, met een postkantoor, een bibliotheek, een krantenwinkel, een dokterspraktijk, een herenhuis of kasteel, een camping… De concrete invulling hangt af van wat het verhaal voorschrijft. Maar een altijd terugkerend element is het dorpscafé, waar tussen pot en pint roddels worden verspreid, plotten worden beraamd en het verhaal niet zelden een beslissende wending neemt. In historische volgorde gebeurde dat in D’Uptellinge van uitbaatster Komieksje, in De Boskantine gerund door Barlette en Barcel, in de saloon van Ricky Rick, in het pittoreske café Santa Cecilia van Eduardo Crescendo en Chihuahua, in De Handelstent met de krasse Kelly Snuuf achter de toog en in Den Overtied van Cara Kantien. rik Muylle en nick proot schilderden panelen in de asteriX-sFeer als decor Voor nacL. een deel erVan bleeF bewaard in JeuGdhuis de Melkerie.


38 de details doen het

Het zijn vooral de vele details die het decor ‘af ’ maken. Voor de aandachtige kijker valt er veel te ontdekken. Meubels of prullaria die ogenschijnlijk enkel als decoratie dienen, zijn meestal niet toevallig gekozen, en schilderijen en panelen bevatten vaak verdoken verwijzingen. Zo herinneren de meeste bezoekers van Once upon a time in the Swine Hook zich nog de binnenrijdende trein die dikke pluimen rook uit zijn schoorsteen blies, maar minder mensen zagen het bordje ‘Geen vuilnis in werpen a.u.b.’ boven de urinoir aan de hangaar van Nool Armstrong. In De Standaert van Stracciatelli kabbelde er een gezellig beekje langs de Via Dell’Angelo, maar wie zag Xaverio Basta van wasserij Classica er zijn afvalwater in lozen? Uit dezelfde revue herinneren we ons ook de Venetiaanse brug, de pausmobiel waarmee Wilhelmus XXII kwam binnengereden, of de boeken op het rek in de bibliotheek, zoals het lijvige Meer Facebook-vrienden dan stemmen van Gilbert Bolle. Tijdens Camping Keiberg vlogen drie vleermuizen over het aanwezige publiek heen, recht het torentje van de vampierenburcht binnen. Dit maar om er enkele voorbeelden uit te lichten.

Boven een bergbeekje torent een brug, gebaseerd op de Brug der Zuchten in Venetië. Een prachtig decorelement in De Standaert van Straciatelli.

en toen was er lucht

Over uitlichten gesproken, ook dat wordt met oog voor detail aangepakt: gezellige sfeerverlichting in het dorpscafé, een droge knetterende TL-lamp in de dokterspraktijk, oplichtend glasraam in de Vaticaanse bibliotheek, een haardvuur in de burcht van baron van Bier… Dit moet natuurlijk technisch in goede banen worden geleid, waarvoor we sinds jaar en dag op een uitstekend team kunnen rekenen, dat ook geluid en projectie voor zijn rekening neemt. De Boskantine van Barlette in Ichtegham Forest ademde de sfeer van een bos uit, maar bevatte ook elementen die – met toestemming van de uitbaatster - uit de echte sporthalkantine waren geplukt.


39

De Handelstent bij Kelly Snuuf in Camping Keiberg was maar één van de typische cafédecors waarvoor de decorbouwers maar al te graag ter plaatse inspiratie gingen opdoen. Een reden om op café te zitten.

Want alles dient op elkaar te worden afgestemd, hierbij ook rekening houdend met film, zang en muziekgroep. Sinds De Zaak Hommeltje staat Günther Knudde in voor de installatie van de lichten en de coördinatie van de technische ploeg. Soms gebeurt het dat we meer locaties aankaarten dan er in De Ster passen. In de pauze krijgen bepaalde decorstukken dan een nieuwe bestemming: de tandartsenpraktijk van Calamity Linda werd omgetoverd in de kapperszaak van Angelo, wasserij Classica transformeerde in de praktijk van Dr. Sione, enzovoort. Het revuedecor lééft ook, dankzij de struikjes of boompjes die in het decor worden verwerkt, meestal aangeleverd door trouwe supporter Patrick Verplancke. Soms worden met grasmatten gezellige perkjes aangelegd, zoals tijdens Ichtegham Forest of Camping Keiberg. Tegen de laatste voorstelling kan dat gras aardig opschieten. Tijdens O dierbaar Ichteghem waagden de decorbouwers zich aan een nieuwe aanpak: op een groter projectiedoek werden achtergronden geprojecteerd. Ook de traditionele filmpjes werden op dit doek vertoond, in plaats van op het kleine oprolbare scherm dat jarenlang dienst deed.

?

wist je dat De eerste vier revues werden geschreven ten huize van rik muylle. Voor de tweede generatie revueschrijvers werd eerst jeugdhuis De Melkerie de thuishaven en vervolgens café De Somme, dikwijls afgewisseld met de woonst van een van de schrijvers. Repetities vonden aanvankelijk in het jeugdhuis plaats, vanaf De zaak Hommeltje in het Chiroheem. De decorbouw gebeurde achtereenvolgens op de parking van apotheker Jan Bekaert, in de hangaar van Toon Calus aan de Melkerijstraat, in de hangaar van Carlos Vierstraete aan de Diksmuidebaan en in de hangaars van Eddy Jongbloet, het bedrijf Vandamme en ten huize van Wouter Casteleyn en van Mathias Deprez.


de standaert van straciatelli

camping keiberg

o dierbaar ichteghemmuziek de live band - the swine hook MET V.L.N.R. GITARIST RENÉ ANDRIES, DRUMMER LUC DECLERCK, GITARIST HANNES WILLAERT, PIANIST MARTIJN DEVOS EN BASSIST BEN MISPELON.


43

Het oor wil ook wat, dus speelt de Ichtegemse revue steevast de muzikale kaart. Al in de tweede revue Hotel Revue is er een live band aanwezig. Ze brengt onder meer het gospelnummer When the Saints Go Marching In, maar dan voorzien van volgende tekst: “In Ichtegem, staat een hotel, het is Hotel-Hotel Revue. Als u eens langs hier passee-eert, logeer dan in Hotel Revue!”

Madame Pissine LIESJE COMPERNOL SPEELT EEN VAN HAAR GLANSROLLEN ALS MADAME PISSINE, DE HUISHOUDSTER VAN KONING KARL ZONDER LAND, GEMODELLEERD NAAR DE UITBAATSTER VAN EEN ELEKTROZAAK, IN ichtegham ForeSt.

De toon is hiermee gezet: de Derde lezing… heeft geen orkest, maar in alle volgende revues is live muziek een onmisbaar onderdeel van het spektakel. Op gitaar, bas, toetsen en drum worden klassiekers van Chuck Berry, Raymond van het Groenewoud of The Rolling Stones ten berde gebracht in versies die de Ichtegemse rockharten sneller doen slaan. Maar ons huisorkest weet ook vrolijke deuntjes à la Kapitein Zeppos of het betere levenslied van Willy Sommers te vertolken. Soms gaat het de meer bombastische toer op, zoals in Hard tegen Onzacht, waar een achtkoppig ensemble, uitgerust met strijkers en koperblazers, het aanwezige publiek met meesterwerken als Lloyd Webbers The Phantom of the Opera of Offenbachs Can Can in vervoering brengt. Als er gezongen wordt, is dat meestal door de acteurs, die er wel eens een noot of twee naast durven zitten, maar dat altijd vol overgave doen. harD tegen onzacht, Gebaseerd op de Musical the Phantom oF the oPera, beschikte oVer een achtkoppiG liVe orkest Èn danseressen, die hier de can can dansen. we zien V.l.n.r. ellen hosten, Vanessa cuylle, hadeliJn hosten, charlotte lauwych en Valesca cuylle.


44

?

wist je dat De groep Blazzy Juice ontstond uit het revue-orkest van De zaak Hommeltje. Voor die revue werd de bestaande groep Quintus Diablo aangetrokken, waarvan meerdere leden al revueervaring hadden. Andy Seynaeve behoorde niet tot Quintus Diablo, maar werd erbij gevraagd als sologitarist. Enkele maanden later stopte Quintus Diablo, maar nog wat later vonden Peter De Block, Bart Allary en Andy Seynaeve elkaar terug en richtten, samen met Koen Paepe, Blazzy Juice op. Koen werkte nog mee aan eerdere revues, maar dan als schrijver en acteur. Peter, Koen en Andy spelen vandaag nog altijd in Blazzy Juice, Bart werd vervangen door Joachim Lannoo.

Het eerste live orkest van de revue in Hotel Revue met v.l.n.r. Karen Logghe, Vincent Steen, Stefaan Verhelle, Bart Allary, Tom Provoost, Steven Vierstraete en Sabine Seynaeve.

Countrynummers als Dolly Partons 9 to 5, duetten op de tonen van Leonard Cohens Suzanne of meezingers als Ray Parker Jr.’s Ghostbusters: “Wien goaj bell’n? Vermanders! 58 22 44. 58 22 44.” Het kan allemaal. push my toe

In De Zaak Hommeltje draagt de muziekgroep zelfs een naam: ‘Push my Toe’. Het is een knipoog naar de toenmalige Ichtegemse band ‘Pull my Finger’ rond frontman Eddy ‘Hummeltje’ Ingelbrecht. Onze band is uitgerust met gelijkaardige t-shirts en tapt uit hetzelfde muzikale vaatje, maar is in feite een dekmantel voor ongure praktijken: voor zover we weten gaat dit laatste stuk van de vergelijking niet op. Het is de enige keer dat voor de band een grote inhoudelijke rol is weggelegd, al wordt ze altijd in het decor verwerkt. Tijdens Once upon a time in the Swine Hook staat ons orkest in de saloon van Ricky Rick, die zelf graag de micro ter hand neemt om er wat bluesrock tegenaan te gooien. Uit deze revue herinneren we ons ook hoe de politiek bekeerde Dora Schwartzwald een ode aan Will Tura brengt:


45 “Blauw, ‘k ben nu bij Blauw, bij Oscar en Marcel. Blauw, zo donkerblauw, dat is echt wat ik wil.” naar vaste bezetting

In De Standaert van Straciatelli staat de groep in het romantische straatbeeld nabij de Venetiaanse brug, waar onder meer Eduardo Crescendo een serenade brengt in een poging het hart van zijn teergeliefde Chihuahua terug te winnen. Tijdens Camping Keiberg vinden we de muzikanten dan weer terug in café De Handelstent, waar uitbaatster Kelly Snuuf de start van de revue niet afwacht om al zingend het publiek op te warmen met een medley van het huis. In O dierbaar Ichteghem huist de band in sporthalkantine Den Overtied bij Cara Kantien, waar al eens een rockoptredentje plaatsvindt. In de loop der edities evolueerde de band naar een vaste bezetting rond gitaristen René Andries en Hannes Willaert, drummer Luc Declerck, pianist Martijn Devos en bassist Ben Mispelon. Deze laatste is onze meest ervaren huismuzikant en de repetities vinden sinds De Zaak Hommeltje bij hem thuis plaats.

Anniek Seynaeve zingt als Tina de Saint-au-Bain in Hard tegen Onzacht het Tina Turner-nummer ‘proud mary’ – of in revueversie: ‘Welkom op dit feestje’.

dans

Soms wordt het gehoorspektakel van danspasjes voorzien, al verdween deze traditie in de loop der jaren. In Derde lezing… en Hard tegen Onzacht nam Anniek Seynaeve daarvoor de choreografie op zich. Voor De Zaak Hommeltje werkte Elise Bossuyt een act uit voor de karakterdanseressen van Harley in De Keuninginne. Dit was voorlopig de laatste dans die het Ichtegemse publiek werd geschonken. Of tellen we Jan Vandecasteele als fitnessende pastoor Fifi op de beats van Eric Prydz ook mee? Lien Calus, Vicky Vanparys, Elise Bossuyt en Barbe Pollet (v.l.n.r.) zijn de danseressen van De Keuninginne, een zwoel etablissement in Koekelare, in De Zaak Hommeltje.


film bé casinne en gee bee - camping keiberg BARBARA VANHOIRELBEKE EN LOUIS BOUT SPELEN BÉ CASINNE EN GEE BEE IN camPing keiberg. DIT KOPPEL WAS NOOIT EERDER OP EEN CAMPING, MAAR GEE BEE WERD NAAR caMpinG keiberG GeSTUURD MET EEN HEEL BIJZONDERE OPDRACHT EN BÉ CASINNE KROOP VAN ACHTER HAAR GORDIJNEN OM MEE TE GAAN.


47

Sinds Ichtegham Forest begint iedere revue met een gepast introfilmpje, waarin alle personages worden voorgesteld en dat al kort het verhaal wat schetst. Telkens wordt gezocht naar een passend decor, waar het thema volledig tot zijn recht komt. Dat bracht de revue al op enkele unieke locaties. Zo was er de nieuwsuitzending in De Standaert van Straciatelli, die we mochten filmen in de nieuwsstudio van Focus-WTV. Voor de filmpjes van die editie zijn er trouwens maar liefst elf locaties bezocht, waaronder het vliegtuig van de hogeschool Vives in Oostende, waar paus Wilhelmus XXII en zijn kardinalen mee op reis vertrokken op hun apostolische zending. In eigen streek deed de revue ook al een paar bekende en onbekende plaatsen aan. Zoals het westerncafé Tombstone in Torhout, waar het introfilmpje voor Once Upon A Time In The Swine Hook werd opgenomen. Ook het danscafé De Princesse in Koekelare werd niet gespaard. Daar testte Charlotte Muys de jacuzzi grondig uit in De Zaak Hommeltje.

Dokter Van Spreeuw HOUDT U HET LIEVER RUSTIG EN KUNT U UREN LUISTEREN NAAR DE BOEIENDE VERHALEN VAN ÉÉNZELFDE MAN? DAN ZIJN DE NATUURWANDELINGEN VAN DOKTER VAN SPREEUW VAST IETS VOOR U. DEZE TOEGEWIJDE HUISARTS IS NAMELIJK OOK EEN GEDREVEN NATUURGIDS. ROL VAN TOBIAS BOSSUYT IN CAMPING KEIBERG.

Het kasteel Wijnendale en Wijnendalebos dienden als perfecte omgeving voor alle filmpjes van Ichtegham Forest, het introfilmpje van O dierbaar Ichteghem werd grotendeels in de cinema De Keizer in Lichtervelde opgenomen. Alles wordt uit de kast gehaald om de revue telkens weer te voorzien van filmpjes om u tegen te zeggen. Voor Ichtegham Forest vertrokken koning Wilhelm en zijn drie zonen naar het beloofde land, elk op een gracieus paard. Sterk, zeker als je weet dat geen opnaMes in de nieuwsstudio Van Focus-wtV Voor De stanDaert van straciatelli. we zien wiM bostyn als kardinaal scalini tiJdens een studioGesprek Met nieuwsanker hanne hosten.


48 van de vier ooit op een paard had gezeten. De aandachtige kijker kon zelfs de echte ruiters achter de paarden spotten. Wanneer de Four Bobs in Once upon a time in the Swine Hook de tram met het geldtransport willen overvallen, halen ze de grootste middelen boven die ze zelf voor handen hebben. Ze laten er onder meer een uit de kluiten gewassen zitmaaier, een bestelwagen met aanhangwagen én een vrachtwagen van bouwfirma Verhelst opdraven. Allemaal verwijzingen naar hun eigen beroep of bedrijf. gastrollen

In sommige filmpjes zijn er opmerkelijke verschijningen. Zo was er bijvoorbeeld het optreden van Frieda Claeys als koningin Elfride in het introfilmpje van Ichtegham Forest. Memorabel was ook Flavie Boucquez, die na haar televisiedebuut in Man Bijt Hond graag ook nog eens voor de revuecamera stond in De Standaert van Straciatelli. In dezelfde revue kwam Johan Verstreken uitvoerig uitleg geven over zijn verhuizing naar Ichtegem voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en zijn partij CD&V die voor hem het kasteel Rosendahl wou huren om hem over de streep te trekken. Buschauffeur Freddy Saelens bracht de bende kampeerders onder leiding van dokter Van Spreeuw in Camping Keiberg

Het introfilmpje van Ichtegham Forest werd opgenomen in de dreef naar het kasteel Wijnendale. Kristof Vannieuwkerke speelt Andy Luchtnlienks en showt de jas met logo van zijn meubelzaak en opschrift ‘nu open’ aan cameraman Bob Ameloot.

veilig op hun nachtelijke natuurdropping. In de tiende revue daagden de eerste revueschrijvers op om de plot te redden. Zij namen de taak op zich om Willy Vermander terug te vinden, die zogezegd ontvoerd werd net voor hij de eed ging afleggen als eerste koning van het onafhankelijke Ichteghem. In het filmpje met de verovering van Ichtegem in O dierbaar Ichteghem figureren de wijkcomités de Reigervrienden, de Engelvrienden en het Tramstatiecomité. the Four Bobs pronken met hun materieel in een filmpje van The Swine Hook. We zien v.l.n.r. Niels Bolle als Bob Ramorck, Niels Vandecasteele als Bob Carpet, Jan Vandecasteele als Bob Cigar, Hannes Hosten als Bob Planckie, geluidsman Wouter Geers en cameraman Bart Denutte.


49

?

de reiGerVrienden spelen Mee aan de VeroVerinG Van de reiGer Voor een FilMpJe in o Dierbaar ichteghem: V.l.n.r. arne de sMedt als daVe Van het Groenewit, edward anseeuw als riFtJe, liesJe coMpernol als cara kantien, Mario VerMander als didier cactus, Freddy linGier, hannes hosten als Jo ceeMwee, leona bolle, kris Mattheus, rita VanbaVinckhoVe, Francky Galle, rita teMpelaere, Frieda christiaen, eddy linGier, noël sys en Fernand Mattheus.

vonnywood

Soms wordt er rond de schrijverstafel een leuk idee gevonden waarvan de uitwerking enige creativiteit vraagt in de vorm van special effects. Het mooiste voorbeeld hiervan was de dropping in Camping Keiberg, die om praktische redenen overdag gefilmd werd, maar volgens het verhaal ’s nachts plaatsvond. Het beeld werd achteraf bewerkt om het nachteffect te creëren. Andere voorbeelden van het betere knip- en plakwerk zijn het opstijgende vliegtuig uit De Standaert van Straciatelli, dat even later het huis van de familie Vermander overvliegt en toegewuifd wordt door een afscheidnemende Frieda. achter de lens

Veel mannen hebben al de camera mogen hanteren. Bob Ameloot nam Ichtegham Forest voor zijn rekening, Bart Denutte en Wouter Geers The Swine Hook. Sinds De Standaert van Straciatelli gebeurt het filmen meestal door Mathias Deprez en het monteren door Michael Broucke. Jan Vandecasteele als kardinaal osso bucco.

wist je dat voor een fIlmpje In De staNDaert vaN straCiatelli werd de koelwagen van oscar deprez gebruIkt zonder dat HIj Het wIst. de revuemakers wIlden nIet dat HIj te weten kwam dat zIjn alter ego, kardInaal osso bucco, In de revue werd neergezet. maar de connectIes van de revuemedewerkers maken veel mogelIjk…


extra’s wilhelmus xxii - tramstatiestoet 2011 TIJDENS DE TRAMSTATIESTOET IN SEPTEMBER 2011 WORDT WILLY VERMANDER ALS PAUS WILHELMUS SAMEN MET BURGEMEESTER KARL BONNY (DE ECHTE!) DOOR JAN MISPELON ROND GEVOERD IN EEN FLANDRIA-BROMTAXI.


51

Rondom de Ichtegemse Revue ontstonden ook enkele nevenactiviteiten. Na de voorstellingen volgde altijd de ontlading in vaak laat uitlopende feestjes in het jeugdhuis of op café. Vanaf de tweede revue werd telkens een bedankingsfeestje georganiseerd voor alle medewerkers. Zij konden er genieten van een hapje en een drankje en meestal werden ook de film en/of de foto’s van de voorbije revue vertoond. Vanaf de vijfde editie werd een feestlocatie gekozen - of meerdere locaties - die iets met de inhoud van de revue te maken hadden. Zo werd na De Zaak Hommeltje gefeest in de hangaar van tuinaanlegger Patrick Verplancke, na Ichtegham Forest in de schuur van het kasteel Wijnendale, na The Swine Hook ten huize van Tramstatieman Luc Vandendriessche in Koekelare en na De Standaert van Straciatelli op een kerkgebonden locatie, het voormalige klooster van Ichtegem. Na Camping Keiberg werd gevierd in café Handelshuis bij Nelly en vervolgens in de Extra Time, de sporthalkantine aan de voet van de Keiberg.

foto: Edwin Fontaine

Wielf Hood SAMEN MET ZIJN OLIJKE MAKKERS LITTLE JOHNNY EN BROEDURIEZ KOMT WIELF OP VOOR HET ARME VOLK VAN ICHTEGHAM FOREST. HIJ TREKT DAN OOK TEN STRIJDE TEGEN HET TERREURBEWIND VAN KARL ZONDER LAND. WOUTER CASTRYCK KROOP IN DE HUID VAN WIELF.

Soms trad de revue ook buiten de muren van GC De Ster. In 1998 kwam de vraag van wielertoeristenclub Blijf Jong om een sketch op te voeren op hun jaarlijkse kampioenenhulde in november. Rik Muylle, Steven Logghe, Anniek Seynaeve en Hannes Hosten imiteerden enkele bekende wielertoeristen op de rollen en verdienden er een etentje aan.

rik Muylle presenteert ziJn stripVerhaal nacl, de eerste en eniGe reVue in stripVorM.


52

?

wist je dat de eerste drIe revues waren nIet avondvullend. na de pauze werd nog een extra act geprogrammeerd. na NaCl was dat stand-up comedIan etIenne met Het open verHemelte, alIas pIet de praItere. hotel revUe kwam er In samenwerkIng met cm IcHtegem en met na de eerste voorstellIng a capellagroep odIel van caeyzeke als tweede act, na de tweede voorstellIng een door rIk muylle en pHIlIp HarInck In elkaar gestoken varIant op Het tv-programma SCHALKSE RUITERS. bIj de DerDe leziNg trad na de eerste voorstellIng de volkse ambIancegroep tHe blIk dooze band op, na de tweede voorstellIng de cabaretgroep bloed & co.

rik Muylle presenteerde eind 1998 nacL, de stripVersie Van de GeliJknaMiGe eerste reVue uit 1997.

revue in stripversie

In december 1998 presenteerde Rik Muylle de stripversie van de eerste revue NaCl. Dat verhaal was gebaseerd op de Asterix-strips, die Rik natuurlijk heel wat inspiratie boden voor zijn tekeningen. Het verhaal van de strip was dat van de revue en dus geschreven door Rik zelf, Philip Harinck, Anniek Seynaeve en Koen Paepe. Rik tekende drie maanden aan de strip. Nieuwe stripversies van revues werden sindsdien niet meer gemaakt. Na Once upon a time in the Swine Hook, waar het TramstatiecomitĂŠ een centrale rol in speelde, kon het revueteam moeilijk anders dan ingaan op de oproep van het comitĂŠ om op het Tramstatiefeest in 2009 een stukje te spelen tijdens het vrij podium. Het recente huwelijk van twee bekende figuren werd nagespeeld door Wim Bostyn, Michael Broucke, Liesje Compernol, Hanne en Hannes Hosten, Charlotte Muys en Mario Vermander.


53 processie

Op het volgende Tramstatiefeest in 2011 pakte het Tramstatiecomité uit met een stoet. Een delegatie van de revue deed mee. Enkele maanden na De Standaert van Straciatelli lag het voor de hand om er een stukje processie van te maken. De relikwie van de Heilige Zwienus het skelet van een varkenskop - werd meegedragen en geflankeerd door paus Wilhelmus XXII (Willy Vermander), enkele kardinalen (Edward Anseeuw, Tobias Bossuyt, Michael Broucke, Wouter Casteleyn, Günther Knudde en Niels Vandecasteele), misdienaar Cabrio Di Rossi (Hannes Hosten) en zuster Bolognesa (Hanne Hosten). Met behulp van wc-borstels - kwispels - besprenkelden de kardinalen de aanwezigen kwistig met ‘wijwater’. Paus Wilhelmus werd als eregast samen met burgemeester Karl Bonny (ja, de echte!) in een Flandria-bromtaxi van de familie Mispelon rond gevoerd. Op de viering ter gelegenheid van de tiende revue op 7 mei 2016 doken enkele revuefiguren op in de optocht en op de ontvangst door het gemeentebestuur. Frederick bekaert (links) als plato en saMMy tanGhe als noort in De zaak hommeltje.

op de traMstatiestoet in 2011 droeG een reVuedeleGatie de relieken Van de heiliGe zwienus rond, oMrinGd door kardinalen, een Misdienaar en een non.

op het traMstatieFeest in septeMber 2009 Voerde de ichteGeMse reVue een sketch op. we zien V.l.n.r. hannes en hanne hosten, Michael broucke, Mario VerMander, charlotte Muys, liesJe coMpernol en wiM bostyn.


REVUE I

Uit De Weekbode

Nacl 10 mei 1997 schrijvers

Philip Harinck Koen Paepe Rik Muylle Anniek Seynaeve spelers

Philip Harinck Quaestor Eén Derdix Nick Lidou Bode Mullius

Mario Vermander raadslid Caejus Andreus Koen Paepe raadslid Caejus Tolpus Dirk Deschoenmaker raadslid Caejus Staelus Ives Deprez everzwijnenkweker Claeysix Nick Proot Druïde Staptokix

Dominick Vermander Abrahostix Sabine Seynaeve Marcellix Nele Christiaen krantenhandelaar Bavianix Rik Muylle zwijnenkweker Totenmetix Anniek Seynaeve Nissix

decor

Rik Muylle Nick Proot


REVUE II

foto: Els Verhaeghe

Hotel revue 14 - 21 maart 1998 schrijvers

Philip Harinck Rik Muylle Anniek Seynaeve spelers

Steven Logghe Basiel Witsteen Kati Deschoenmaker Sybil Witsteen Dominick Vermander Starlette

Rik Muylle Pablo

Philip Harinck Majoor Poulet

Koen Paepe meneer Sjonnie Dirk Deschoenmaker

Burgemeester de Krak

Mario Vermander Carlos Fourways Hannes Hosten Burgemeester Bonne Nuit Nick Proot Eric Fourways Steven Vierstraete orkestleider Frederick Vermander Get Evert Maene Fabiola

muziek

Bart Allary Karen Logghe Tom Provoost Sabine Seynaeve Vincent Steen Stefaan Verhelle Steven Vierstraete

medewerkers

Conny Blomme Frederik Degryse Ann Deseintebein Marleen Neyens


REVUE III

derde lezing uit het boek Ichtegem 24 april - 1 mei 1999 schrijvers

Philip Harinck Rik Muylle Steven Logghe Anniek Seynaeve spelers

Evert Maene God Rik Muylle Zijn Klusjesman Ferdinand Steven Logghe De Man Marcel Jr Marleen Neyens De Mannin Elva Anniek Seynaeve Het Serpent Addermie

Mario Vermander Jonah Frederick Vermander Plantrick

Sabine Seynaeve Themestra Dirk Deschoenmaker Baron Carlos

Philip Harinck Daniel De Tollenaar Dominick Vermander Zijn Zoon Henk Steven Vierstraete Zijn Zoon Joost Hannes Hosten Lambik Serry Peter Deberdt De Burgervader Koen Paepe NoĂŤl Potraille

Willy, Mario, Dominick en Frederick Vermander De Telemanders danseressen

Anniek Seynaeve Nele Bolle Isolde Bossuyt Vanessa Cuylle Valesca Cuylle Annelien Devolder Evi Hoorelbeke Hadelijn Hosten

Charlotte Muys Natalie Tyteca Nele Verbrugghe medewerkers

Bart Allary Conny Blomme Frieda Claeys Frederik Degryse Ann Deseintebein Dirk Vanroose Willy Vermander


REVUE IV

hard tegen onzacht 6 - 7 oktober 2000 schrijvers

Philip Harinck Hannes Hosten Anniek Seynaeve Rik Muylle spelers

Anniek Seynaeve Tina de Saint-au-Bain Rik Muylle Ginger Ale George Evert Maene Eddy Brantano Charlotte Muys Twijgje Lore Bolle Chou Fleur Natalie Tyteca dokter Grasgroen

Frederick Vermander melkboer Peter Deberdt spook Hannes Hosten Rooie Rik Frederick Willaert Octaaf Viande Dirk Deschoenmaker Nelle de Poenschepper Philip Harinck Ida Breibaeys Mario Vermander Antoine PressĂŠ muziek

Sabine Seynaeve Edith Vergote Griet Ceenaeme

Wouter Castryck Stefaan Verhelle Andy Seynaeve Ben Mispelon Bart Allary danseressen

Nele Bolle Vanessa Cuylle Valesca Cuylle Magali De Grande Joke Dewaele Ellen Hosten Hadelijn Hosten Charlotte Lauwych Melissa Muys Nele Verbrugghe medewerkers

Frederik Degryse Ann Deseintebein

Marleen Neyens Steven Serpieters David Van Moerkercke Dirk Vanroose Gilbert Vanroose Dominick Vermander


REVUE V

DE ZAAK HOMMELTJE 12 - 18 november 2005 schrijvers

Frederick Bekaert Wouter Castryck Hannes Hosten Charlotte Muys spelers

Sammy Tanghe Noort Frederick Bekaert Plato Wouter Castryck Hommeltje Sabrina Dickele Oestje Bek Hadelijn Hosten Komieksje Hannes Hosten Durk The Star Charlotte Muys Eruptine Surmine

Mario Vermander Stienktje Bek Frederick Vermander Plantricio Kipbak Maarten Verlinde Carolus Bonus Steven Vierstraete Worstkar Depreparez Wim Bostyn Jartel Scheerbaert Liesje Compernol Rosemie Tyncke Lore Bolle Ferm Dewindmeulenaere Jan Vandecasteele Pastoor Fifi Kristof Vannieuwkerke Harley

Willy, Mario, Dominick en Frederick Vermander De Vermanders muziek

Bart Allary Rene Andries Peter De Block Ben Mispelon Andy Seynaeve danseressen

Elise Bossuyt Lien Calus Barbe Pollet Vicky Vanparys

medewerkers

Bob Ameloot Frederick Debruyne Leen Deprez Ann Deseintebein Annemie Jongbloet G端nther Knudde Bram Nollet Jeroen Vanhoutte Dirk Vanroose Gilbert Vanroose


REVUE VI

ICHTEGHAM FOREST 17 - 23 maart 2007 schrijvers

Frederick Bekaert Wouter Castryck Hanne Hosten Hannes Hosten Charlotte Muys spelers

Michael Broucke Heraut Hanne Hosten Barlette Tobias Bossuyt Barcel Wim Bostyn Syscus Wouter Castryck Wielf Hood Jan Vandecasteele Little Johnny

Niels Vandecasteele Broeduriez Barbe Pollet Chiromeisje Vicky Vanparys Chiromeisje Jeroen Vanhoutte Vicar Bridgy Liesje Compernol Madame Pissine Bjorn Van Moerkercke Karl zonder Land Lore Bolle Carla Crossways Mario Vermander Fretn Famy, Marius Leeuwenbaert Kristof Vannieuwkerke Andy Luchtnlienks

Frederick Vermander Boldewijn, Freddy Leeuwenbaert Hadelijn Hosten Crucke Hannes Hosten MacSell Dominick Vermander Don Monick Leeuwenbaert Willy Vermander Wilhelm Leeuwenbaert Frieda Claeys Koningin Elfride Sammy Tanghe Wilhelm Sommers

muziek

RenĂŠ Andries Martijn Devos Ben Mispelon Steven Vierstraete Hannes Willaert decor en techniek

Frederik Debruyne Luc Desseyn GĂźnther Knudde Kenny Van Overloop Jeroen Vanhoutte

medewerkers

Ilse Calus Lien Declerck Ann Deseintebein Eva Goethals Annemie Jongbloet Melissa Muys


REVUE VII

ONCE UPON A TIME IN THE SWINE HOOK 28 maart & 3 - 4 april 2009 schrijvers

Wouter Castryck Hanne Hosten Hannes Hosten Charlotte Muys spelers

Wouter Castryck Nool Armstrong Bjorn Van Moerkercke Ricky Rick Michael Broucke Wedding Luke Mario Vermander President Bonnincoln Ilse Calus Blondie Liesje Compernol Dora Schwarzwald Wim Bostyn Buffalo Marcel

Dominick Vermander Cobbled Mountain Julo Hadelijn Hosten Holy Mary Hannes Hosten Bob Planckie Jan Vandecasteele Bob Cigar Niels Vandecasteele Bob Carpet Niels Bolle Bob Ramorck Charlotte Muys Calamity Linda Hanne Hosten Christy Kodak Tobias Bossuyt Angelo Caesar Vicky Vanparys Angelina Caesar

Willy Vermander Cooking Willy Mario, Dominick en Frederick Vermander Hahahajaés muziek

René Andries Luc Declerck Martijn Devos Ben Mispelon Hannes Willaert decor en techniek

Dries Deboodt Frederik Debruyne Luc Desseyn Ineke Hosten Günther Knudde Youri Maene Eline Pollet Kenny Van Overloop Jeroen Vanhoutte

medewerkers

Arne De Smedt Lien Declerck Bart Denutte Ann Deseintebein Wouter Geers Eva Goethals Ellen Hosten Annemie Jongbloet Melissa Muys


REVUE VIII

DE STANDAeRT VAN STRACIATELLI 26 maart & 1 - 2 april 2011 schrijvers

Michael Broucke Wouter Castryck Hanne Hosten Hannes Hosten Niels Vandecasteele spelers

Willy Vermander Paus Wilhelmus XXII Mario Vermander Kardinaal Krachtbaldi, Eduardo Crescendo Dominick Vermander Kardinaal Futbaldi

Frederick Vermander Kardinaal Tramstaci

Tobias Bossuyt Kardinaal Karlusconi

Jan Vandecasteele Kardinaal Osso Bucco Wim Bostyn Kardinaal Scalini Edward Anseeuw Kardinaal Sossialisti Hanne Hosten Zuster Bollognesa Hannes Hosten Cabrio di Rossi Michael Broucke Bibliothecarus Charlotte Muys Michelangela Niels Vandecasteele Marco Straciatelli Niels Bolle Xaverio Basta

Eline Pollet Mascara Basta Liesje Compernol Chihuahua Wouter Castryck Enrico Massistocci An Denys Helena Massistocci Barbara Vanhoirelbeke Dokter Sione Stijn Van Hoey Bacardi Femke Vandecasteele Martini Hadelijn Hosten Duta Stovov

muziek

RenĂŠ Andries Luc Declerck Martijn Devos Ben Mispelon Hannes Willaert decor

Wouter Casteleyn Luc Desseyn Jelle Jonckheere Eddy Jongbloet medewerkers

Bart Bolle Jonas Clarisse Frieda Claeys Lien Declerck Mathias Deprez Ann Deseintebein

Eva Goethals Ellen Hosten Annemie Jongbloet GĂźnther Knudde Melissa Muys Davy Mylle Robbe Tanghe Kenny Van Overloop


REVUE IX

CAMPING KEIBERG 22 - 28 - 29 maart 2014 schrijvers

Michael Broucke An Denys Hannes Hosten Barbara Vanhoirelbeke Niels Vandecasteele spelers

Willy Vermander Willy Vermander Jan Vandecasteele Bas Tos Liesje Compernol Dame Blanche Stijn Van Hoey Jantje Breydel Tobias Bossuyt Dokter Van Spreeuw Mario Vermander Carlo Keiberg

An Denys Rouge de Rouge Hannes Hosten Baron Van Bier Eline Pollet Nancy Bruni Christophe Bintein Curly Tjeef Arne De Smedt Baby Tjeef Heline Sioen Lady Tjeef Wouter Castryck Jan Farma Michael Broucke Lagarus Edward Anseeuw Mullius

Hanne Hosten Kelly Snuuf Louis Bout Gee Bee Barbara Vanhoirelbeke Bé Cassine Kasper Embo Honoré Bronzé Frederick Vermander Bumba Charlotte Muys Marie-Vogue Karel Dobbels Ro Dekruis muziek

Luc Declerck Martijn Devos Ben Mispelon Hannes Willaert

decor

Niels Bolle Tobias Bossuyt Wouter Casteleyn Lawrence Desimpel Luc Desseyn Jelle Jonckheere Eddy Jongbloet Davy Mylle Willem Vandamme medewerkers

Evi Bastiaenssens Bart Bolle Leen Bolle Shanna Broucke Frieda Claeys Lien Declerck Mathias Deprez Ann Deseintebein Annemie Jongbloet

Günther Knudde Melissa Muys Jan Van De Putte Kenny Van Overloop


REVUE X

O DIERBAAR ICHTEGHEM 16 - 22 - 23 - 29 april 2016 Liesje Compernol Cara Kantien Edward Anseeuw Hannes Hosten Michael Broucke Jo Ceemwee An Denys Arne De Smedt Jan Vandecasteele Hannes Hosten Bertolf Edward Anseeuw spelers Riftje Femke Vandecasteele Mario Vermander Femmy Didier Cactus Michael Broucke Arne De Smedt Luc Allstar Dave van het Groenewit Tobias Bossuyt An Denys Jani Uytteklas Guillaume Kerckenaere Kina Leblue Hanne Hosten Suske Huit Anja Gazette Heline Sioen Wouter Castryck Martinder Karl van Oranje Christophe Bintein Karel Dobbels Bin Tein Dafaljan schrijvers

Louis Bout Enzo Meer Kasper Embo Witty Hostoria Barbara Vanhoirelbeke Jetti Pouletti Stijn Van Hoey Spitn Frederick Vermander Delvn Willy Vermander Koning Willy I muziek en zang

René Andries Emma Declerck Luc Declerck Reini Declerck Martijn Devos Ben Mispelon Hannes Willaert

decor en techniek

Bart Bolle Niels Bolle Tobias Bossuyt Ivan Broucke Wouter Casteleyn Jonas Clarisse Charlotte De Schuyter Mathias Deprez Lawrence Desimpel Luc Desseyn Eddy Jongbloet

Lien Declerck Ann Deseintebein Nathalie Ongenae

jeugdhuis de melkerie presenteert

Jelle Jonckheere

Günther Knudde Davy Mylle Willem Vandamme Niels Vandecasteele Kenny Van Overloop medewerkers

REVUE X

Leen Bolle Shanna Broucke

EEN VERHAAL OVER HET REILEN EN ZEILEN IN ONZE GEMEENTE ICHTEGEM

O Dierbaar Ichteghem Zaterdag 16 april

Vrijdag 22 april

Zaterdag 23 april

Vrijdag 29 april

9 euro - gc de ster telkens om 20u

kaartenverkoop bij dagbladhandel sonja, engelstraat 7 - bakkerij gadeyne, zuidstraat 50 V.U.: Michael Broucke, Moerdijkstraaat 125, 8480 Ichtegem

affiche_revueX.indd 1

7/02/16 18:16


Knudde, doe moa de luchten ut!

IN MEMORIAM

RIK MUYLLE 1962-2016

op 27 Maart 2016 oVerleed, heel plots en Veel te VroeG, onze Medestichter rik Muylle. rik schreeF Mee aan en speelde Mee in de eerste Vier reVues. Van de eerste reVue nacl Maakte hiJ een strip. Met de onVerGeteliJke VerhaalliJnen en personaGes die hiJ hielp bedenken en de prachtiGe rollen die hiJ Vertolkte, zette hiJ Mee de toon Voor alle reVues die VolGden. rik heeFt de tiende editie niet Meer MoGen beleVen en kreeG dit JubileuMboek niet Meer onder oGen. Maar in elke reVue die wiJ spelen, leeFt hiJ een beetJe Verder.

credits en dank tekst: michael broucke - wouter castryck - philip harinck - hannes hosten vormgeving: michael broucke foto’s: bart bolle - michael broucke - luc desseyn - edwin fontaine - eva goethals hannes hosten - günther knudde - anniek seynaeve - saartje van den haute eric vanhooren - els verhaeghe - dominick vermander met medewerking van

tot slot bedanken we zeker ook alle ichtegemnaars die gepersifleerd werden, voor het relativeren van onze humor. weet: we dragen jullie in ons hart, anders kom je niet in de revue.

ichtegemse revue © 2016REVUE I - NaCl (1997) REVUE II - Hotel Revue (1998) REVUE III - Derde lezing uit het boek Ichtegem (1999) REVUE IV - Hard tegen onzacht (2000) REVUE V - De zaak Hommeltje (2005) REVUE VI - Ichtegham Forest (2007) REVUE VII - Once upon a time in the Swine Hook (2009) REVUE VIII - De Standaert van Straciatelli (2011) REVUE IX - Camping Keiberg (2014) REVUE X - O Dierbaar Ichteghem (2016)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.