Page 1

Kære Odenseanere! Når jeg går rundt i vores by, tænker jeg på alle de ting, som vi i de seneste fire år har gennemført i Odense. Man kan roligt sige, at skibet er sat i søen, men samtidig også, at det er vigtigere end nogensinde, at kursen holdes. Vi vil mere, og vi vil i de kommende fire år arbejde for at gøre en forskel, for vores alle sammens by. Som borgmester har det været vigtigt for mig at samle byrådet om en række langsigtede beslutninger. At gå fra snak til handling. Men vi skal videre. Vi skal sikre en stærk og forbedret velfærd i Odense. Endnu flere penge skal flyttes fra administration til borgernære områder. Vi vil gøre flere kolde hænder til varme hænder. For de kommende generationers skyld er det nødvendigt, at indsatsen for Odense fortsætter. Det kræver god ledelse og viljen til at gøre en forskel. Vil du have mere af det nye? Eller vil du tilbage til det gamle? Det er i al sin enkelthed, hvad valget den 17. november handler om.

Vi vil mere! Venlig g Hilsen

Lasse Krull Jan Boye konservative.dk/odense

Lasse Krull

Michael Offersen

Konservativ spidskandidat til Regionsrådet i Syddanmark. Læs mere om Lasse og lær ham at kende på

www.lassekrull.dk

Konservative - vi vil mere


Ja til forstæderne

Ja til sikre skoleveje

I Odense har man i mange år fokuseret kraftigt på centrum. Selvom det er godt at udbygge bymidten, har det betydet, at forstæderne blev forsømt, som vi desværre har set mange eksempler på. Efter systemskiftet ved sidste valg, blev der oprettet en forstadspulje til gavn for forstæderne og borgerne. Denne pulje ønsker jeg at få udvidet for at forbedre vilkårene for flertallet af odenseanerne

Der er mange uddannelses institutioner af forskellig art i Odense. Der er alt fra folkeskoler til gymnasier og universitetet. Transporten til byens institutioner skal helst foregå på den sundhed og miljømæssige bedste måde som f.eks. på cykel. Derfor vil jeg arbejde for, at alle uddannelsesinstitutioner skal have sikre adgangsveje og ikke som nu, hvor der flere steder mangler sådanne adgangsveje.

Ja til liv i bymidten

Ja til studiejob

Odense har et pulserende liv i bymidten, men når klokken bliver 18 så bliver byen stille. Dette vil jeg arbejde for at ændre, hvis jeg bliver valgt. For at skabe liv i centrum vil jeg arbejde for, at der bliver placeret et nyt kollegium i centrum eller ved havnen. Det vil betyde mange flere unge mennesker naturligt er inde i byen om aftenen og derfor også skabe grobund for et pulserende natteliv.

Studiejobgarantien i Odense er noget meget positivt og unikt. Dette sikrer, at alle studerende har mulighed for arbejde i studietiden. Jeg ønsker, at denne garanti udvides og udbygges, således at den udvides til også at gælder alle på ungdomsuddannelserne, og at kommunen skal forsøge at finde flere studierelevante jobtilbud til de studerende.

Ja til cykler Odense er og skal forblive Danmarks cykel by nr. 1. Derfor mener jeg, at hele stisystemet i Odense skal vedligeholdes mere end på nuværende tidspunkt. Dette vil give odenseanerne en større lyst il at bruge cyklen som deres primære transportmiddel. Det vil give en miljømæssig gevinst og forbedre sundheden for byens borgere. Udover en øget renovering af cykelstierne, så vil jeg arbejde for, at der også laves yderlige parkeringsmuligheder for cyklerne i centrum.

Ja til skolerne I Odense har vi i mange år været ramt af gamle og udslidte materialer i skolerne. Dette skal ændres således, at der er tidssvarende bøger, kort og teknologiske værktøjer i skolerne. Arbejdet er begyndt med den konservative ledelse af byen, men jeg vil arbejde for at udbygge dette endnu mere.

Ja til vækst Erhvervslivet i Odense har fået det betydelig bedre i de seneste år. Der er kommet én indgangsportal for erhvervslivet i Odense frem for flere som tidligere og der er solgt 3 gange mere erhvervsjord end i 2005. Jeg ønsker at forbindelsen mellem forskerparken og universitetet forbedres for at skabe flere vidensvirksomheder, samt at de positive takter fra de seneste 4 år forsættes.

Ja til kulturen H. C. Andersens fødsel i Odense er en stor gevinst for byen, derfor skal vi bruge navns navn og eventyrer til at ”brande” Odense. Dette skal dog ikke stå alene, da vi også skal satse på byens historie og forbedre vilkårene for Møntergården og lignende kulturelle institutioner.

Ja til sporten Odense er så heldig at have både elitesport og sport for de mange. Dette er noget byen skal forsætte med at have, og der skal derfor skabes gode forhold for klubberne. Derfor skal der tilføres flere midler til området, og de nuværende midler skal bruges bedre. Jeg vil arbejde for, at Odenses elitesportsforeninger alle har en fair og rimelig adgang til midler og faciliteter.

Ja til Odense Jeg siger Ja til Odense i forsat fremgang.

Konservative - vi vil mere

Profil brochure  

Dette er min profil brochure ved KV09