Page 1

NOC 10 LUTEGO...

WYSTAWA CZASOWA LUTY - CZERWIEC 2014


Autorzy wystawy składają szczególne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w jej powstanie: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwu Dojlidy Muzeum Leśnictwa – Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie Stowarzyszeniu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich Białostockiemu Muzeum Wsi Oddziałowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszeniu Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „GRUPA WSCHÓD”

Autorzy tekstów – Bogusław Kosel, Ewa Malewska, Janusz Szuba Opracowanie graficzne – Mirosław Myszkiewicz Tłumaczenia – ABEO Agencja Tłumaczeń © Muzeum Wojska w Białymstoku 2014


Muzeum Wojska w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 7 15-089 Białystok tel. 85 741 64 49 www.mwb.com.pl www.facebook.com/MuzeumWojska

Noc 10 lutego  

Katalog wystawy "Noc 10 lutego..." organizowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru (oddział Muzeum Wojska w Białymstoku) w rocznicę pierwszej maso...

Noc 10 lutego  

Katalog wystawy "Noc 10 lutego..." organizowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru (oddział Muzeum Wojska w Białymstoku) w rocznicę pierwszej maso...

Advertisement