Page 1


Mój adres: Białystok  

Na fotografiach, które otrzymaliśmy od Sybiraków, stanowią oni część przedwojennego Białegostoku: spacerują, piknikują w parku, przytulają d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you