Page 1

Portfolio

p


Portfolio Monika Micevičiūtė VDA 2013


UDK820(73)-3 Co-207

Monika Micevičiūtė Portfolio

Knygos leidimas paremtas Vilniaus Dailės Akademijos Grafikos katedros

© UAB ,,Spaudos idėjos’’, 2013

Atspausdinta Lietuvoje ISSN 2029-2597 ISBN 978-9955-23-354-1


t 6

biografija

8

piešimas

24 estampas 46 dedikacijos

turinys


6

Grupinės parodos, projektai

2009 dedikacija V.Mykolaičiui – Putinui Literatų gatvės projektas, Literatų gatvė, Vilnius 2010 paroda ,,Mokytojas – mokinys’’ galerija ,,Kairė – dešinė’’, Vilnius 2010 dedikacijos: Antanui Miškiniui ir ,,7 meno dienoms’’ Literatų gatvės projektas, Literatų gatvė, Vilnius 2012 kolektyvinė grafikos paroda ,,Art-show GRRRA’’, ,,Visų šventųjų’’ baras, Vilnius 2012 dedikacija Eugenijui Ališankai Literatų gatvės projektas, Literatų gatvė, Vilnius 2012 Algimanto Švėgždos (1941–1996) vardo piešinių konkurso dalyvių darbų paroda, Vilniaus Dailės Akademija, Vilnius 2013 ,,Exhibition of Students’ Books 2013’’, www.gallery.artistsbook.lt/exhibition/students_books_2013/, 2013 02 01 2013 vasario mėnesį Vilniaus Dailės Akademijos grafikos antro kurso studentų ,,Ofortų paroda’’, Lietuvos rašytojų sąjungos namai, Vilnius 2013 dedikacija Stasei Lygutaitei – Bucevičienei Literatų gatvės projektas, Literatų gatvė, Vilnius

biografija

1992 gimiau Vilniuje 1999 – 2011 mokiausi Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje 2002 – 2007 mokiausi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje 2007 baigiau Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklą grafikos specialybę, diplominio darbo vadovė Eglė Vertelkaitė 2011 įstojau į Vilniaus Dailės Akademiją grafikos specialybę


b Personalinės parodos 2012 personalinė piešinių ir estampų darbų paroda ,,2012.11.15’’, Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus. Beatričės namai’’, Vilnius


Kubas – trimatė

8

vientisa geometrinė figūra, sudaryta iš šešių kvadratų. Visos kraštinės yra lygios. Jei briaunos ilgis yra a, vienos kubo sienos plotas yra lygus a^2, visą paviršiaus plotą sudaro šešios sienos – 6 a^2, tūris – a^3. Kubo įstrižainės ilgis tarp artimiausių viršūnių lygus c = \ sqrt { 2a^2 }, kur a – kubo kraštinės ilgis, o c – kvadrato istrižainės ilgis. Kubo įstrižainės ilgis tarp dviejų labiausiai viens nuo kito nutolusių kampų lygus c = \sqrt

kraštinės ilgis, o c – kubo istrižainės ilgis.

piešimas

{ 3a^2 }, kur a – kubo


p


10


Rutulys – geometrinis kūnas, kurį riboja sfera. Rutulio paviršiaus plotas ir tūris apskaičiuojami pagal formules: S = 4 \pi r^2 \ , V =\int S ds=4\pi \int r^2 dr= \ frac{4}{3} \pi r^3, Kur S – rutulio paviršiaus plotas, V – rutulio tūris, r – rutulio spindulys.

rutulys

r


12


Piramidė – piramidės geometrinės formos senovės civilizacijų monumentalusis statinys. Piramidės pamatas paprastai kvadratinis arba trikampis, nors būna ir poligonų. Piramidžių statyba būdinga daugeliui senovės civilizacijų, jų aptinkama įvairiose pasaulio dalyse Jau pirmajai pasaulio civilizacijai Mesopotamijai buvo būdingos laiptuotos piramidės – šventyklos zikuratai. Bene žymiausios yra Egipto piramidės, statytos senovės Egipte ir tarnavusios kaip faraonų kapai. Cheopso piramidė ilgą laiką buvo aukščiausiu pasaulio pastatu. Piečiau Egipto gyvavusioje Nubijoje taip pat buvo statomos piramidės – kapai, tačiau jos buvo mažesnės ir smailesnės negu egiptiečių. Už Artimųjų Rytų ribų taip pat statytos

piramidė formos

piramidės: laiptuotos piramidės – šventyklos būdingos Mezoamerikos kultūroms: actekams, majams, taraskanams ir kt. Meksikoje stūkso masyviausia pasaulyje Didžioji Čolulos piramidė. Šiaurės Amerikoje buvo statomi platforminiai pilkapiai.


14

Elena portretai

Elena piešėme ilgą laiką. Tai buvo pažinimas, mokymasis pamatyti ne tik bruožų, charakterio tipo, bet ir šiltos, bei linksmos asmenybės. Elena pozuodavo rimtai, tačiau kartais be galo garsiai juokdavosi ir pasakodavo apie savo kasdienybę, gyvenimą. Ji buvo be galo nuoširdi, nuolat minėdavo savo mažąjį sūnelį. Taip pat kalbėjo apie artimos ateities tikslus. Norėjo tobulėti kirpėjos srityje.


Išmintingas senolis. Jam jau apie devyniasdešimt metų. Pozuodavo gerai. Mėgo dekla-

a

Albinas

muoti eilėraščius. Pasakojo, jog buvo lietuvių kalbos mokytojas. Ir sakė, kad iki šiol dar kuria poeziją. Teko matyti kaip iš kišenės išsitraukęs užrašus pertraukos metu rašo. Dar pasakojo apie savo proanūkį. Minėjo, jog jis išdykęs.


16


Kazimieras Šis pozuotojas ir dabar mums pozuoja. Su juo teko susidurti dar prieš įstojant į akademiją. Todėl tai turbūt vienas iš tų pozuotojų, kuriuos teko daugiausia piešti. Jis, išties, vienas iš linksmiausių, įdomiausių modelių. Muzika – jo gyvenimo dalis. Ilgą laiką grojęs altu, dabar jis pasakoja savo prisiminimus ir dalijasi gyvenimiška patirtimi. Kartais mesteli ir patarimų. Taip pat reikia paminėti, jog pozuodamas jis turi girdėti muziką. Be jos pozuodamas negali susikaupti.

Vytautas Pozuotojas, kuris nedaug kalbėdavo. Tačiau labai taikliai ir netikėtai. Todėl nors ir išorė suformuodavo jo gana rūstų charakterį, jam

v

prabilus, buvo galima suprasti, jog jis yra geros širdies. Kartą pasakojo apie laikus, kai išvažiavus dirbti į Sibirą, grįžęs galėdavai gauti iš valstybės butą. Taip jis buvo nuvykęs ten dirbti traktoriaus vairuotoju. Tačiau grįžęs jokio buto negavo. Dar minėjo, jog dabar žiemą važiuoja į Italiją pas seserį. Jam ten labai patinka, nes šilta ir užsidirbti galima.


18

Irena Pozuotoja, kuri yra viena iš pavyzdingiausių visoje akademijoje. Labai rimtai žiūri į savo darbą. Jai labai patinka pozuoti motyvuotose grupėse. Pasakojo, jog mėgsta vaidinti. Taip pat parodydavo ir nuotraukas iš filmų, kuriuose atlikdavo vaidmenį. Neseniai vaidino Anos Kareninos filme. Dažnai sakydavo, jog jai pozuoti pas mus vienas malonumas.


b Vladimeras Pozuotojas, kuris kadaise buvo boksininkas. Dabar jis jau daug metų dirbą akademijoje pozuotoju. Pozuoja atlošęs galvą, tarsi būtų bokso lauke, tarsi būtų pasiruošęs smūgiui.


20

a

Anatolijus Pozuotojas, kuris visada atvažiuodavo į paskaitą su dviračiu. Iš pat pradžių sukėlė pikto, slogaus charakterio žmogaus įspūdį. Tačiau jo visas rimtumas pozavimo metu greitai pasislėpdavo po plačia šypsena. O tai sukeldavo sunkumų piešiant ir gaudant jo veido bruožus. Pozuotojas mėgo linksmai pasakoti apie save. Minėjo, jog yra bitininkas ir kad netoli Operos ir baleto teatro pardavinėja medų.


Pozuotojas iš gatvės Šį pozuotoją dėstytojas surado ir pasiūlė jam pozuoti gatvėje. Per visą jo pozavimo laiką, taip ir nepavyko sužinoti jo vardo. Mat jis buvo labai nekalbus ir į viską atsakinėjo taip arba ne. Pozavo jis labai gerai. Buvo įdomus savo tyla, kuri tęsėsi ir pertraukos ir pozavimo metu. Visą pertrauką jis prastovėdavo vienoje vietoje ir toliau tylėdavo. Jei ir teko matyti kaip jis apeina visą auditoriją, tai turbūt tik kelis kartus. Jis buvo vienas iš paslaptingiausių ir keisčiausių pozuotojų.


22

L

Pozuotoja, kuri stebindavo visus savo susikaupimu ir atsidavimu per visą piešimo laiką. Jai net pertraukų neprireikdavo. Stingte sustingdavo ir išsedėdavo taip tris akademines valandas. Išties labai geras modelis. Dar jai labai patikdavo mūsų muzika. Labiausiai Čaikovskis. Vieną sykį pamenu papasakojo savo vaikystės prisiminimą. Kai mirus Stalinui visi vaikai stovėjo su gėlėmis rankose ir verkė.

Lidija


24

Estampas – (pranc. estampe, it. stampa 'atspaudas') – lakštinės grafikos kūrinys – autorinis atspaudas. Iš pradžių estampu vadinti tik vario ir plieno raižiniai, vėliau – bet kokia technika atlikti autoriniai atspaudai. Dažniausiai su autoriaus parašu. XX a. imta žymėti kūrinio pavadinimą, techniką, sukūrimo datą, atspaudo eilės numerį ir bendrą atspaudų skaičių. Kiekvienas estampas laikomas unikaliu grafikos kūriniu ir tuo skiriasi nuo tiražinių atspaudų.

estampas


o

Ofortas (pranc. eau-forte - azoto rūgštis) – grafikos technika, spaudos būdas, išrastas XVII a. Būdinga šviesių-tamsių tonų deriniai, subtilus štrichavimas, laisvas piešinys. Ant šlifuotos vario arba cinko plokštelės, kuri padengta rūgščiai atspariu laku, piešiama plieno adata. Vėliau cinko plokštelė

Ofortai

ėsdinama azoto rūgštimi, o vario plokštė – geležies trichlorido tirpalu. Norint gauti įvairaus sodrumo linijas ėsdinama vieną ar keletą kartų. Raižant pažeidžiamas lakas, todėl įrėžtos vietos, veikiant rūgščiai, išėsdinamos. Jos atspaude sudaro linijinį piešinį. Nepažeistas lako plotas lieka šviesiu fonu. Piešinio intensyvumas priklauso nuo ėsdinimo laiko. Kuo ilgiau ėsdinama, tuo intensyvesnis išgaunamas piešinys. Po ėsdinimo nuo plokštelės paviršiaus nuvalomas lakas. Išėsdintos vietos padengiamos dažais. Preso pagalba spaudžiama an drėgno popieriaus. Ofortas dažnai derinimas su akvatinta, minkštuoju laku, vario raižinio, sausosios adatos technikomis. Taip siekiama paryškinti tonų įvairovę.


26

Be pavadinimo

Miestas


m


28

Švieselė – tai išraižyta leputės užsidegimo schema. Oforto atspaude jos fizikinis ženklas nėra išsiskyręs iš visumos. Taip tarsi susiniveliuoja į bendrą grafinį vaizdą. Tačiau oforto atspaude akvatintos technika buvo išryškintas būtent švieselės fizikinis ženklas, taip tarsi kompozicinis akcentas suformavo lemputės šviesią dėmę, kuri skleidžia šiame darbe švieselę.


š

Švieselė


30

Koncertas – oforto, akvatintos bei sausos adatos technika atliktas darbas suteikia paslaptingumo ir mistiškumo įspūdį. Šioje šešėlių ir tamsių figūrų minioje apšviestos tėra natos be jokio dirigento, muzikanto. Taip tarsi atsiskleidžia vienas minioje tema.


Koncertas

k


32

Avarija


34


Žaidimų aikštelė ,,Žaidimų aikštelė’’ – tai penkių oforto darbų ciklas. Šis meno kūrinys sukurtas grafikos technika. Tai yra ofortas. Buvo naudojamos ir jungiamos įvairios oforto technikos, tokios kaip: akvatinta, rezervažas, sausa adata, atviras nuodijimas. Kiekvienas darbas yra atspaustas nuo vienos plokštės, kuri buvo nuolatos keičiama, nuodijant, raižant ir t.t... Kūrinio kompozicija, jo elementai kiekviename iš darbų yra skirtingai suformuluoti. Taip siekiant išryškinti darbų tarpusavio skirtumus. Tačiau nepaneigiant cikliškumo, kurį padeda sustiprinti ir tonų gradacija nuo šviesiausio iki tamsiausio. Taigi, būtent oforto technikos subtilybės atsiskleidžia ne tik kūrinio plokštėje, bet ir šiuose penkiuose atspauduose.


36


Žaidimų aikštelės motyvą pasirinkau būtent dėl dinamikos ir statikos kontrastavimo šiame lauke. Man buvo įdomu stebėti kaip iš visiškos tylos aikštelės konstrukcijos dalys po truputį pereina į triukšmą, audrą. Taip keičiasi ir ritmika, plastika sukurtoje kūrinių kompozicijoje. Šiame cikle įamžinta žaidimų aikštelė, kuri tarsi išgyvena tai, kas jai svarbu, savuosius ritualus, savuosius siekius. Bene didžiausias jos siekis – judėti. Judėti be judinančiojo, be subjekto, kuris paprastai reikalingas, jog ši judėtų. Todėl tai tarsi sukuria judėjimo, išsivadavimo iliuziją. Šis įspūdis perteikiamas per ciklą. Darbuose skiriasi ne tik judėjimo intensyvumas, greitis, bet ir gaubiančios žaidimų aikštelę atmosferos skaidrumas, kuris galiausiai pereina į įtampą, slogumą.


38

Atspind탑iai


a


40


Atspindžiai

a

Atspindžiai - Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos grafikos diplominis darbas. Šiuo darbu siekiau analizuoti, pažinti aplinką per kasdieninius objektus, jų dermę. Ši dermė atsiskleidžia per objektų santykį, kurį galima pastebėti būtent atspindžiuose. Daiktas atspindi daiktą. Taip viename objekte, pastebime kitą. Taip vienas daiktas atspindi kitą, tarsi jį išduoda. Taip ir žmogus atspindi žmogų, perimdamas iš jo tam tikras savybes, įpročius, patirtį.


Šiandien vis stiprėja suvoki-

42

mas apie visuotinį, bendrą Kūrėjo harmonijos dėsnių galiojimą įvairiausiose menų (ir ne tik menų) srityse, tirpsta ribos tarp disciplinų, vis labiau suvokiamas menų

e

bendrumas ir integralumas. Taigi, grupei kuriančių ir globojančių meną žmonių kilo mintis praktiškai užmegzti diskusiją su kuriančiais žodžiu - pakviesti menininkus sukurti dailės kūrinėlį, dedikuotą pasirinktam literatui.

dedikacijos


E. Ališankai


44

V. Mykolaičiui - Putinui

A. Miškiniui


v


46


7 meno dienoms

d


UDK820(73)-3 Co-207

Monika Micevičiūtė, Portfolio, IIk., dėst. doc. K. Vasiliūnas Ši portfolio knyga apima piešimo ir estampo sritis. Joje pateiktos tekstinės informacijos nėra daug, ji kalba vaizdais. Stengiausi atskleisti piešimui svarbios gramatikos nuoseklumą, pradėdama nuo paprastų formų – kubo, rutulio, draperijos, pereidama prie sudėtingesnio šių formų junginio – portreto. Knygoje pateikti portretai yra apibrėžti prisiminimais apie pozavusius pozuotojus, todėl jie tarsi atgyja. Taip pat portfolio knygoje didelė svarba skiriama oforto technikos darbams. Jie – knygos antroji dalis. Trumpai juos apibūdindama, pristatau antrą sferą, kuriai taip pat skiriu nemaža laiko. Taigi, šia portfolio knyga nesiekiau aprėpti daug sričių, norėjau išgryninti ir pristatyti tik kelias iš daugelio.

ISBN 978-9955-23-354-1 © UAB ,,Spaudos idėjos’’, 2013

Spausdino UAB ,,Spaudos idėjos’’ Saltoniskių g. 29, Vilnius LT-08105 Tiražas 2 egz.


Portfolio  

This is a Portfolio book, which was made in the second year in Vilnius Art Academy.

Portfolio  

This is a Portfolio book, which was made in the second year in Vilnius Art Academy.

Advertisement