Page 1

M iklós B ianka P ortfólió A lkalmazott

Művészeti Intézet 2012


T artalom Curriculum Vit ae G rafikai tanulmányok - Organikus formák P l a s z t i k a 4. - É p ü l e t p a r a z i t á k É p í t é s z e t i t e r v e z é s 4. - M ű v e l ő d é s i h á z - B a l f É p í t é s z e t i t e r v e z é s 5. - M ű e m l é k r e k o n s t r u k c i ó B e l s ő é p í t é s z e t i - t e r v e z é s 3. - Sűrű - R i t k a e l l e n t é t p á r B e l s ő é p í t é s z e t i - t e r v e z é s 3. - C i p ő b o l t t e r v B e l s ő é p í t é s z e t i - t e r v e z é s 4. - M i s s D r i v e r B Á R B e l s ő é p í t é s z e t i - t e r v e z é s 2. - T é r i n s t a l l á c i ó B útortervezés - Térbeli csomópont B útortervezés - F urulyaszék B útortervezés - J átszótér - S opron E A S A Wo r k s h o p 2 0 1 0 D epó - Betonworkshop 2 0 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AMI


2

Curriculum Vitae I

s kol á k

E LTE Radnóti Miklós Gyakorló G imnáziuma - 2001-2007 K opek Rita R ajziskolája - 2008 N yugat-magyarországi E gyetem - A lkalmazott M űvészeti I ntézet P ályázatok,

- 2009-2012

workshopok

Y ele H aiti Z enestúdió - 2009 E asa Workshop - 2010 E asa Workshop -2011 L andart Workshop - 2011 D EPÓ B etonworkshop - 2012 S zakmaigyakorlat M odelart P resentation - 2010 T iba É pítész S túdió - 2012

AMI


3

G

rafikai tanulmányok -

K

onzulens:

Organikus

formák

M észáros

György

AMI


4

P

lasztika

K

4.

-

É pületparaziták

onzulens:

S oltra

E. T a m á s

AMI


pm 150

5 ±0,00

+1,60

É

pítészetitervezés

K

4.

-

Művelődésiház - B alf

o n z u l e n s e k: Ha d a s L á s z l ó , Kő n i g T a m á s

AMI


6

É

pítészetitervezés

5.

-

Műemlékrekonstrukció - Kollégium

K

művészhallgatóknak-

Sopron,Új

utca 30

o n z u l e n s e k: F e k e t e Z o l t á n , Ha d a s L á s z l ó , Kő n i g T a m á s

AMI


7

B

el sőépítészeti- tervezés

K

3. - Sűrű - R

onzulensek:

Kiss

i t k a ellentétpár Dániel,

V ági

Ervin

AMI


8

Bel

sőépítészeti- tervezés

K

onzulensek:

Kiss

3.

-

C ipőbolt

Dániel,

V ági

terv Ervin

AMI


9

B

el sőépítészeti - tervezés

4. - A M i s s D r i v e r B Á R

K

belsőépítészeti arculatának kialakítása

onzulensek :

Ki

rády Rita Rebeka,

V ági

Ervin

AMI


10

B

el sőépítészeti - tervezés

K

onzulensek :

2.

-

T ér

installáció a

C síkszentmihályi

Péter,

Rekviem

egy álomért c. f i l m zenéjére

MárkusGábor / P ál

Judittal közös munka

AMI


11

B

útortervezés -

K

Térbeli

o n z u l e n s e k:

csomópont

M árkus

Gá bor

AMI


12

B

útortervezés -

Ha

K

ngszer transzfor má ció

o n z u l e n s e k:

M árkus

- F urulyaszék

Gá bor,

Páhi

András

AMI


13

B

útortervezés -

J átszótér - S opron / P ál

Judittal és

K

F aragó

o n z u l e n s e k:

Szilviával közös munka

M árkus

Gá bor,

P áhi

András

AMI


14

R

efunction -

PET

palack

újrahasznosítása utcabútorként

E

ASA

Wo r k s h o p 2 0 1 0

AMI


15

D

ep贸 -

Betonworkshop 2 0 1 2 - Beton

K

onzulens:

terepasztal

B ar贸thy

Anna

AMI

Miklós Bianka Diploma Portfolio  

This is a resumé of my previous works. I made this portfolio to the end of my courses as an architect/interiordesigner.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you