Page 1

Sketching & Prototyping F2012 Gruppe 6: Maiken, Johannes, Michael S., Nathalie, Michael B., Trine

Videosketching Videosketching handler om at skitsere brugeroplevelsen af et designkoncept, for at udforske oplevelsen i en kontekst. Det går ud på at have en idé, opføre det, gense videosketchen, hvorefter man kan danne nye ideer. Videoerne, vi har lavet i processen, fungerer som skitser, fordi de er nemme og billige at lave. Scenerne skal ikke indstuderes, så det betyder ikke så meget at slette videoerne igen. Dog er videosketcher ikke helt så praktiske at bruge i forhold til andre skitser, hvis det handler om at fremvise en idé hurtigt. Desuden tager det tid at se dem i gennem. Det kan være svært at videosketche, når ideerne stadig er meget løse, det kræver man er god til at improvisere og tænke videre på ideer mens man spiller. Det er ikke alle designkoncepter, der egner sig lige godt til at blive udsat for videosketching. Vi forsøgte eksempelvis at videosketche en idé om høretelefoner, som slukker når en ambulance kører forbi. Ideen var svær at sketche, fordi omgivelserne er en vej eller et vejkryds med trafik, og det er derfor sværere for skuespillerne at forstille sig, at de befandt sig her, når de i virkeligheden stod i et klasselokale. Som et eksempel på en anden scene, var det nemmere at indspille en idé, der skulle foregå i en metro, fordi lokalet var mindre, plus at vi blot skulle stille stole op ved siden af hinanden. Videosketching handler også om, hvordan skuespillere og instruktør oplever det, mens videoen filmes. Når deltagerne gennemser videoen efterfølgende, får de mulighed for at studere scenen nærmere, og reflektere over, hvad der udspillede sig og hvad der kunne forbedres. Men for udenforstående kan det måske være svært at gennemskue hvad videoen konkret viser. Dog er en skitses funktion også at dens tvetydighed skaber nye muligheder for fortolkning, hvilket kan komme til udtryk ved at vise videoen til andre og høre, hvad de tænker og føler. Videosketching kan bruges til at udforske en konkret idé og finde fejl og mangler, ved at man sætter sig i brugerens sted og ind i en kontekst. Det oplevede vi selv i forhold til en af vores ideer, hvor det næsten var nødvendigt at bryde folks private sfære for at produktet kunne fungere. Metoden fungerer godt fordi den udnytter flere sanser, samtidig med at man er fysisk aktiv, hvilket får til at hjernen til at fungere på en anden måde. Videosketching åbner for en anderledes måde at få idéer på i forhold til sketching på papir. Vi havde det sjovt under videosketchingen, og vi mener stemningen var med til at give os en ny vinkel på idéerne. Videosketching fungerede også som en slags teambuilding for vores gruppe, fordi blev udfordret i at spille teater og kommunikere på en ny måde.

videosketching  

Sketching & Prototyping F2012 Gruppe 6: Maiken, Johannes, Michael S., Nathalie, Michael B., Trine

videosketching  

Sketching & Prototyping F2012 Gruppe 6: Maiken, Johannes, Michael S., Nathalie, Michael B., Trine