Układ Otwarty

Page 1

PL

Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe

EN

Open circuit. Urban cross-sector partnerships (abstracts)

Sylwia Borkowska Ewa Zielińska

poczwórna helisa, partycypacja, wicked problems, przestrzeń publiczna, użytkownicy, design thinking, Partnerstwo Liniowe, Warszawska Droga Kultury, usługi publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, konsultacje społeczne, konflikt lokalny, planowanie przestrzenne, inwestycje transportowe, modele współpracy, siłownie plenerowe