Page 14

GDY ZACHORUJESZ ZA GRANICĄ Co zrobić, by otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i jakie świadczenia gwarantuje nam ten dokument? Rozmowa z Przemysławem Pankowskim, naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Aby otrzymać kartę, trzeba najpierw wypełnić i złożyć w siedzibie NFZ odpowiedni wniosek. Jest on dostępny zarówno w naszych placówkach, jak i w internecie na stronie www.ekuz. nfz.gov.pl. Można z nim przyjść osobiście do naszych placówek albo przesłać pocztą, mailem lub faksem. Czy kartę trzeba odebrać osobiście? Można to zrobić osobiście, ale jeśli ktoś zaznaczy, że mamy ją odesłać pod podany adres, zrobimy to. Istnieje też możliwość odebrania EKUZ przez osobę trzecią, potrzebne jej będzie pisemne upoważnienie.

wnioskować w NFZ o wydanie karty. A1 to dokument ustalający właściwe ustawodawstwo, czyli wskazujący kraj, który będzie pokrywać koszty leczenia za granicą. Jak długo jest ważna karta EKUZ? Zazwyczaj 12 miesięcy. Emeryci i renciści natomiast dostają ją na pięć lat. Pod warunkiem jednak, że świadczenia rentowe są przyznane bezterminowo. Natomiast ważność karty osób bezrobotnych to dwa miesiące.

EKUZ dla dziecka wyrabia się tak samo jak innym ubezpieczonym. A co jeśli potomek skończył już 18 lat? Gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, a nie ukończyło jeszcze 26 lat, wymagamy potwierdzenia, że nadal się ono kształci. Jeśli ktoś studiuje po ukończeniu 26 lat, do ubezpieczenia zgłasza go uczelnia i sam wyrabia sobie EKUZ.

Co nam daje ten dokument? Dzięki EKUZ mamy na terenie krajów Unii Europejskiej prawo do świadczeń niezbędnych, z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu. Udzielenie ich ma na celu uniknięcie sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie. Jeżeli jedziemy na przykład do Niemiec, to korzystając z usług tamtejszej służby zdrowia, będziemy traktowani dokładnie tak samo, jak każdy obywatel tego kraju.

Czy jadąc do pracy za granicą, powinniśmy mieć tę kartę? Jeśli zatrudnia nas firma zagraniczna, powinna nam zapewnić ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym przyjdzie nam pracować. Jeśli jesteśmy oddelegowani przez polską firmę do pracy w innym kraju unijnym, to przede wszystkim trzeba uzyskać formularz A1 z ZUS i dopiero potem

Czyli w niektórych państwach wizyta u lekarza nie będzie za darmo, jak u nas? Dokładnie tak. Trzeba jednak pamiętać, że korzystać z karty będziemy mogli tylko wtedy, gdy będziemy musieli udać się do lekarza. W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, czyli w sytuacji, gdy leczenie jest celem wyjazdu poza granice naszego państwa.

Trzeba przy tym pamiętać, że każdy kraj ma inne zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Na przykład we Francji, Holandii, Luksemburgu i Belgii za pewne świadczenia najpierw trzeba płacić, a dopiero potem dostaje się zwrot pieniędzy - zazwyczaj częściowy. Jeśli w Paryżu wybierzemy się do lekarza, to zapłacimy w przychodni, a potem będziemy musieli iść z rachunkiem do tamtejszej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnić odpowiednie formularze i na tej podstawie zwrócą nam część poniesionych kosztów. Podobnie z lekami - w zależności od rodzaju refundacji zwrócą nam część pieniędzy. Innym wyjściem jest złożenie rachunku za leczenie w oddziale NFZ, który załatwi formalności i ustali kwotę do zwrotu. W przypadku leczenia szpitalnego z reguły francuska kasa chorych bezpośrednio opłaci koszty leczenia w wysokości 80 proc. Pacjent płaci szpitalowi pozostałe koszty, których fundusz nie zwróci. Specyficzna jest sytuacja w Belgii, gdzie za przyjazd karetki trzeba zapłacić, jeśli nie wzywa się jej do wypadku przy pracy. I nikt nie zwróci nam pieniędzy. Podobnie pełnopłatne jest ratownictwo górskie, między innymi w Austrii, Czechach czy Słowacji. Zdarzają się też sytuacje, że ktoś wypoczywa na jakiejś wyspie, gdzie jest tylko prywatny szpital, i za ratowanie życia w przypadku zawału musi sam zapłacić. Nikt mu wydanych pieniędzy nie zwróci. Dlatego wyjeżdżając za granicę, warto zapoznać się z systemem opieki zdrowotnej obowiązującym w danym kraju i pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.

P R O M O C J A 008406902

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do

Miasta Kobiet lipiec 2018  
Miasta Kobiet lipiec 2018  
Advertisement