Page 1

Grünerløkka Blad

Torsdag 14. juni 2018

1.Årgang

Nr.49

Løssalg 30,-

Foto:854575

Åpner møteplass for å fremme eldres helse For beboere i bydel Grünerløkka er det nå åpnet et lokale som satser på helsefremmende møter og aktiviteter. Kultur side 2-3

Foto:854575

Foto:854575

Delte lokalet under DIT skal få flyktninåpningen ger ut i arbeid Nyhet side 6

Kultur side 4-5


2

Kultur

Torsdag 14. juni 2018

Grünerløkka Blad

Åpner helsefremmende møteplass for eldre For beboere i bydel Grünerløkka er det nå åpnet et lokale som satser på helsefremmende møter og aktiviteter.

Kultur Tekst av 854575

P

olitikken til Oslo kommune er ønsket om at gamle skal bo lengst mulig hjemme og kunne ta vare på seg selv. Det er dette Eva Salte og Marianne Weberg ønsker å bidra med og er bakteppet for starten av Løkka+, som skal fungere som en gratis helsefremmende møteplass for eldre. – Vi har tre senior sentre i bydelen, men folk mellom 60 og 80 ønsker ikke å gå dit. De mener selv det er for gamle mennesker. Deres ønske er et sted å møtes med litt mer aktivitet. Ikke bare sitte rundt å drikke kaffe og spise, forteller Salte. Både Salte og Weberg forteller at de har jobbet på helsestasjon for eldre i bydel Grünerløkka. Der inviteres alle i bydelen over 67 år, som ikke har hjelp fra før, til en samtale om hvordan man skal få en best mulig alderdom. På helsestasjonen får de informasjon om kosthold, fysisk aktivitet, teknologi og lignende. Salte forteller også at de ofte trenger hjelp til å henvende seg til forskjellige ting. Weberg forteller at hun har en master i folkehelsevitenskap med spesialisering i ernæring. – Dette med å forebygge og ta vare på egen helse. Det er det jeg har kunnskap om, og det er det jeg ønsker å jobbe med. Så denne møteplassen er midt i blinken sånn sett, forteller Weberg.

Forskjellige tilbud

– Det vi har fanget opp når vi har snakket med de eldre er å ha muligheten til fysisk og sosial aktivitet. De har også et ønske om å lære mer om kosthold. Og dette med å skaffe seg hverdagslig teknologiske ferdigheter. De etterlyser veiledning så de kan spørre en til en. Ut i fra disse samtalene har vi kommet med forskjellige tilbud, sier Salte. Tilbudet som finnes på møteplassen er utviklet av Weberg og Salte, under

seniorsenteret. Hovedmålgruppen er eldre i alder 60 pluss, og tilbys til de som bor i bydel Grünerløkka. De forteller at treningstilbudet har vært mest populært, og at de ofte hører de snakke i garderoben og skaper nye bånd. – Det er ansatt fysioterapeuter som jobber i bydelen til å lede gruppene. Det er da fem eller seks stykker som rullerer på hvem som skal holde kurset, forteller Weberg. De får også tilbudet om gratis veiledning av fysioterapi med samtale en til en. Disse gruppetreningstimene har vi faste tidspunkt på, fra mandag til fredag, kan Salte fortelle. – Noen er mer motvillig til å møte opp, men vi tenker at selv om de ikke ønsker tilbudet nå, så kommer de kanskje tilbake om to til fem år når de merker at kroppen begynner å bli eldre og de trenger å forebygge. Da er det viktig at de er klar over at det er et tilbud der, sier Salte.

Veiledning

Weberg forteller at de holder på med å lære de eldre om teknologi gjennom veiledning. De som holder kurset er ansatte og frivillige på senteret. – Da får de veiledning i enkle teknologiske ferdigheter, som blant annet kan inneholde hvordan sende og motta eposter eller hvordan nettbanken deres fungerer. Der får de også veiledning en til en, noe de har etterlyst, forteller Weberg. Med litt tid er målet at det skal bli selvdrevent, og at de eldre skal lære bort til hverandre. De har også begynt med avstandsoppfølging av helsemålinger ved senteret. Det går ut på at de elde får låne apparatur og ett nettbrett og skal da kunne måle sine egne verdier som for eksempel ved høyt blodtrykk. Da tar de eldre selv målingene, som kommer inn på nettbrettet og blir sent til sykepleierne. – Vi ønsket å avlaste hjemmetjenesten og at de eldre fikk mer kunnskap om sin egen diagnose. Det er for at de eldre selv skal kunne være mer bevist på det selv, forteller Salte. Av resultat fra avstandsoppfølgingen kunne de fortelle at de har greid å

LEDER: Eva Salte er en av prosjektlederne for møteplassen Løkka+. FOTO: 854575 redusere innleggelse av kols pasienter på sykehus.

Kulturtilbud

Lokalet har blitt brukt til blant annet ernæringskurs for de eldre, der de inviterte ernæringsfysiolog studenter til å holde foredrag om kosthold. Og lokalet skal kunne brukes til møtelokaler for lag og foreninger samt for selvgående grupper med frivillige, som kan disponere lokalet til egne aktiviteter. En av de som har tatt nytte av dette tilbudet er Elsie Tholth som underviser i italiensk. – Gruppen jeg holder kurse for har drevet på i fem år. Da er det supert å ha et lokale med grupperom vi

kan benytte oss av, forteller Tholth. Tholth jobber som frivillig og har ingen formell utdanning for å lære bort, men har studert italiensk og reist mye i Italia. – Kulturleder ved eldre senteret sendte ut en forespørsel på melding og lurte på om noe kunne spansk. Da sendte jeg tilbake at jeg ikke kunne spansk, men italiensk. Det var sånn jeg fikk denne jobben, sier Tholth. Hun underviser en gruppe på fem, som nesten alle har vært der siden start. Hun kan fortelle at den største utfordringen er at de ofte må repetere opp til flere ganger. Kari Rolfsen (80), som har

deltatt i kurset siden start, har andre ting hun synes er vanskelig. – Det vanskeligste med Italiensk er nok ordbøkene. Ordene har flere betydninger, som på norsk og det er ikke alltid like lett å velge det riktige alternativet. Jeg er veldig glad i grammatikk, men syns det er vanskelig å finne ut av setningene, forteller Rolfsen. Senere tipser Rolfsen de andre deltakerne om å sette på en film på Netflix, som er italiensk tekstet, og hevder det er den beste måten å lære språket på.

– Dette med å forebygge og ta vare

på egen helse. Det er det jeg har kunnskap om, og det er det jeg ønsker å jobbe med. Så denne møteplassen er midt i blinken sånn sett. Marianne Weberg


Grünerløkka Blad

Torsdag 14. juni 2018

Kultur 3

FYSISK AKTIVITET: Jelena Brogdanovic er en av fysioterapatuene som leder de ukentlige gruppetimene som tilbys for eldre på Løkka+. Her med Tor Fretheim (t.v) og Dagmar (t.h). Foto: 854575

Avlaster hjemmetjenesten: Vilde Blaalid Høigaard (t.v) og Hannah Kjendlie (t.h) er prosjektmedarbeidere som har det overordnende ansvaret på oppfølgingssenteret på. Her sitter de med tre variantene av medisindispenserne som pasientene får i hjemmene sine. Foto: 854575


Satser på grønt arbeid f 4

Kultur

Torsdag 14. juni 2018

Grünerløkka Blad

Kristoffer Dybvik og Thomas Bergøy Johansen er nå i oppstartsfasen med prosjektet DIT, som skal få flyktningene ut i lønnet arbeid fra dag én.

Kultur Tekst av 854575

A

lle flykningene som kommer til bydel Grünerløkka, begynner på et to års introduksjonsprogram hos flyktningsavdelingen på Grünerløkka. Dette inneholder norskopplæring, kvalifiseringer og eventuelt hjelp til utdanning. Dette er deres første møte med Norge og vårt system, forteller Dybvik.

Utfordring

Mange av flyktningene som kommer blir plassert i kommunale boliger. Noen av disse møter på et problematisk bomiljø, med ugunstig sammensetning av mennesker. Som for eksempel mennesker som sliter med rusproblemer i samme blokk som flyktninger eller flyktningfamilier. Noen har folkehelseutfordringer. Og noen sliter med ensomhet. Mange av disse er 20 år gamle gutter som kommer helt alene uten noe nettverk. Ideen stammet fra at Dybvik og Johansen så en utfordring med å skaffe seg den aller første jobben blant flyktningene. Noe de mener kan hjelpe med å gjøre andre utfordringene litt lettere. – Vi har gjort oss en del erfaringer med å ha jobbet med denne gruppen i en del år, og det å skaffe den første jobben er et gjengående problem. Også at de ufaglærte jobbene forsvinner. Robotene kommer som man sier, forteller Dybvik. De har allerede ansatt en av deltakerne på introduksjonskurset som prosjekt medarbeider sammen med dem.

Oppstartsfasen

– Vi er i en lang oppstartsfase. Vi er ikke helt der vi skulle ønske vi var, men det begynner å falle litt brikker på plass, sier Dybvik. Prosjektet består av to deler som de håper på skal skape mange fremtidige arbeidsplasser. Det består av et sykkelrelatert prosjekt og et som de har valgt å kalle urbant landskap.

Sykkelprosjektet er et prosjekt som er delt i tre deler. Den første delen er kurs innenfor forskjellig sykkel aktivitet. Blant annet å lære de flyktningene som ikke kan å sykle ved hjelp av sykkelkurs. Kurset heter Opp på sykkel og er i regi av sykelistens landsforening. – Vi har en del deltakere, spesielt kvinner med minoritetsbakgrunn som aldri har syklet før. Det er jo mestring i å tilegne seg nye ferdigheter og det fremmer både fysisk og psykisk helse. Mange har vært sanksjonert mot å sykle i hjemlandet, forteller Dybvik. Nå er ti av flyktningene som var deltakere på sykkelkurset sendt på instruktørkurs. Tanken er at disse skal ta av seg jobben med å lære bort sykkelferdigheter til andre flyktninger som ikke kan å sykle, som en oppdragsbasert jobb. Bymiljøetaten driver en satsning mot sykkelskole i barnehagene. Og de har vært i kontakt med bydelens barnehager om å tilby sykkelopplæring i barnehagene. I tillegg er de i dialog med Foodora, som tilbyr matleveringstjenester på sykkel. – Vi jobber med å utvikle et kurs for de som har lyst å bli sykkelbud. Der de blant annet skal lære enkel vedlikehold av sykkelen. Om de punkterer på veien for eksempel, så skal de ha kunnskap om hvordan man fikser der. Og grunnleggende trafikk regler med mer. Så de får en type sertifisering, og vet hva som kan forventes av deltakerne som kommer fra oss, forklarer Dybvik. Sykkel-HUB er den siste delen i sykkelprosjektet. Det skal være et flerbrukslokale, der blant annet kursvirksomheten skal holdes. – Vi har fått tilgang på et lokale i Dælenenggata 20 på Carl Berners plass. Der skal det tilbys sykkelmekanikk og ansettes deltakere som allerede har mekaniker bakgrunn uten formell utdanning. Vi tenker at det kan være en fin ufaglært jobb, forteller Dybvik. De håper det skal være åpent for mannen i gaten, så at alle kan benytte det av seg rundt 1. September i år. – Vi håper også på å utvikle en applikasjon for sykkelrelaterte tjenester. Dette ligger langt frem i tid så jeg tror ikke jeg skal si

mer, forteller Dybvik.

Urbant landbruk

Ved hjelp av en metode som kalles hydroponi, som skal gjøre det mulig å dyrke planter direkte i vann, skal de skape arbeidsplasser innen jordbruk også. Metoden gjør det mulig å dyrke vertikalt, horisontalt, tett og ved hjelp av leddbelysning. Da blir det mulig å dyrke på helt nye steder og mye mer sentralt enn kommersielt jordbruk. – Man har mulighet til å kontrollere miljøet hundre prosent. Man kan for eksempel bestemme pH verdier, temperatur, lysstyrke osv. Så man får ganske gode vekst vilkår og kan ha opp mot kanskje 10 avlinger i løpet av året, forklarer Dybvik. De har samarbeidet med Boligbygg som administrerer de kommunale boligene i Oslo, der de får billig leie i en kjeller. Utstyret er bestilt og skulle egentlig kommet forrige uke. – Dette er en jobb som man med litt opplæring kan mestre. Vi har en del deltakere med jordbrukserfaring fra hjemlandet. Uten at de er agronomer eller kan jobbe som bonde eller har kapital for å jobbe som bonde i Norge, forteller Dybvik.

Sinsen Salaten

De håper på at første avling skal være klar i august eller september. Og har også her skaffet seg . Han hevder det er et stort internt marked i bydelen. Og at de har kantiner som er interessert i å benytte seg av dette tilbudet, også i pilotprosjekt fasen. Da skal de ta unna og kjøpe internt av det de dyrker. – Vi håper jo å etablere denne modellen i flere vaskekjellere rundt omkring, så vil det jo kanskje monne litt mer. Og at man da skaper flere jobber, for flere gartnere også etter hvert får til å etablere et stor kjøkken. Som kan bearbeide råvarene og lage salgbare lunsjsalater og skape nye arbeidsplasser. Og selvfølgelig logistikken har vi en ordning for. Ved frakt vil vi bruke egne sykelister, forteller Dybvik. Grunnen til at de kaller det Sinsen Salaten er fordi at vaskekjelleren det skal plantes i befinner seg på Sinsen. To av beboerne som er flyktninger har allerede blitt ansatt som gartnere.

Urbant landbruk: Det er blandt annet jordbruk beidsoppgave som flykningene skal få jobbe me bergparken. FOTO:854575


for flyktninger på løkka Grünerløkka Blad

som skal være en av ared. Bilder er tatt i Sofien-

Torsdag 14. juni 2018

Kultur

5


6

Nyhet

Torsdag 14. juni 2018

Grünerløkka Blad

Manglet vegg: Under åpningen manglet veggen som skulle skille mellom smoothiebaren og IHUS kontoret. FOTO 854574

Delte lokalet under åpning

Fredag 11.05 åpnet den populære kjeden smoothiexchange sin aller første butikk på Grünerløkka. For IHUS har det vært en utfordring å få ny nabo.

Nyhet Tekst av 854575

P

å grunn av endringer i renoveringsplanene, ble det forsinkelser på veggen som skulle skille de to bedriftene. Christopher Henschien som er partner og eiendomsmegler for IHUS Grünerløkka sier at planen opprinnelig var å lage et inngangsparti som skulle dele de to bedriftene. Når renoveringsplanen ble endret, måtte de finne en ny løsning. Etter å måtte be han gjenta seg for å overdøve blenderne som kjøres på full fres bare et steinkast unna, forteller han at det skal komme opp en glassvegg som deler lokalet i to. Da kan kundene stikke innom å ta seg en smoothie på vei ut av møtet hos oss.

Lei av oppussingen

Det er IHUS som eier

Thorvald Meyers Gate 44 som nå huser både dem selv og smoothie baren. IHUS Grünerløkka etablerte nytt kontor i 2016 etter at eiendomskontoret forlot kjeden i 2014, melder nettsiden e24.no. Håndverkerne som skulle sette opp veggen, kommer gående inn når jeg står å snakker med Henschien. Planen er at veggen skal settes opp i løpet av dagen. – Jeg gleder meg i alle fall utrolig mye. De har drevet å pusset opp i rundt en måned nå. Jeg har brukt mye tid på hjemmekontor på grunn av all bråket fra håndverkerne og nå støyet fra blenderne, forklarer Henschien. Kontoret er innredet med en lang pult av dataskjermer og flere av stolene står tomme.

forteller hun. Johansen forteller videre at det er det største lokale og hun mener selv det er det fineste. – Det er så åpent, og med at vi kan åpne de tak lange vinduene gjør at man føler at man nesten er ute, forsetter Johansen. Tonje Ramstad (28) som er medarbeider i bedriften

mener det samme. – Når man har jobbet på trange lokaler som de man ofte ser på kjøpesenter, er det deilig å få så mye rom og luftighet. Hun forteller videre at hun synes menneskene på Grünerløkka er mye mer avslappet enn det hun er vant til. Og stemningen er veldig mye roligere enn an-

dre plasser hun har jobbet. Og at de ikke har følt noen utfordringer med å dele lokalet med IHUS. – Det har vært så mye folk at vi har ikke greid å tenke på det, vi har jo bare holdt åpent noen dager, så vi har ikke vært naboer så lenge, forteller hun med et glis om munnen.

Det største lokalet

Anna Johansen (32) som tidligere var butikksjef for smoothieXchangen Frogner, kunne fortelle at åpningen var vellykket. – Det har vært mange kunder innom de første dagene som vi har holdtåpent, og vi er veldig fornøyd med lokalet,

Sunn fastfood: Kjeden tilbyr mange variasjoner av smoothier. FOTO: 854575


Kriminalitet

Torsdag 14. juni 2018

Grünerløkka Blad

7

Garasjeområdet: Skadene etter den påtente brannen på øvre Grünerløkka tirsdags kveld. FOTO:854575

Gjerningsmann avbildet etter påtent brann

Politiet søker etter avbildet gjerningsmann som tente på en motorsykkel i et parkeringsområdet på Grünerløkka. Vitne hørte et stort smell før brannen.

Kriminalitet Tekst av 854575

V

ed 23.15 tiden tirsdag kveld skal en mann ha tent på en motorsykkel under et garasjeområdet øverst på Grünerløkka i Sunnmørgata. Gaten ligger like ovenfor Ringen Kino. Steinar Hausvik i Oslo-politiet var operasjonslederen på stedet.

Han kunne formidle at når de fikk vite om hendelsen sendte de enheter til stedet sammen med de øvrige nødetater. På stedet prøvde de fortest mulig å innhente informasjon fra vitner og få oversikt på situasjonen. – I dette tilfelle var vi såpass heldig å få bildet av den mistenkte gjennom en overvåkningsvideo. Dette bildet ble formidlet til enhetene som søkte etter mistenkte samt at jeg la ut bildet på twitter, forteller han. Politiet opplyser Aftenposten at gjerningsmannen skal ha hatt på seg en dongeribukse og en genser med skrift på. Over den skal han ha hatt på seg en mørk jakke og på hodet skal han ha hatt en skyggelue med teksten <<NY>>.

Politiet la ut melding på twitter om hendelsen samt beskrivelse og bildet av gjerningspersonen. Etter brannen skal det ha blitt et hull i bakken der motorsykkelen stod. I tillegg til motorsykkelen som var påtent stod det en eller flere motorsykler i nærheten som ble skadet av hendelsen.

Et stort smell

Cecilie Strøm som er vitne til deler av hendelsen er beboer av boligblokken som ligger parallelt med der gjerningen skal ha skjedd. Hun var vitne til brannen og kunne fortelle at – Jeg hadde lagt meg og våknet opp av et ordentlig smell. Akkurat som om noen hadde fyrt av

en kinaputt rett ved siden av meg, sier Strøm. Hun kunne fortelle videre at rett etter smellet hørte hun en kvinne som skrek, usikker på hvor damen befant seg. Strøm valgte å ikke tenkte mer over det, å prøvde å legge seg for å sove igjen. – Så hørtes jeg bare at det begynte å knitret, akkurat sånn man hører når man sitter ved peisen eller et bål. Når jeg da tittet bort i vinduet var det bare svart røyk over alt, forklarer hun.

Fyr og flammer

Hun forteller videre at når hun gikk nærmere vinduet kunne hun kjenne den svidde, røyklukten. Og at røyken fra brannen gjorde sånn

at hun ikke fikk sett ut på hvor det kom fra, men kunne høre mennesker som evakuerte bygningen rett ovenfor henne. Hun bestemte seg da for å kle på seg for så å gå ut i sikkerhetsskyld. – Når jeg kom ut døra og snur meg for å se. Ser jeg at det var full fyr inni i garasjeområdet, sier Strøm. Hun forteller at sekunder bak henne kommer brannvesenet og prøvde å få oversikt over situasjonen. Videre sier hun at brannvesenet var raske til å slukke brannen, og at det tok bare noen minutter fra de startet med slukningsarbeidet til at brannen var slukket.

LOK1101  
LOK1101  
Advertisement