Page 1

HARDWARE 1.- Cerca en cada una de les següents pàgines web la definició del terme informàtica Escriu-les i indica quina diferència hi ha entre elles. Wikipedia: La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. Google: Conjunt de coneixement científics i de tècniques que fan possible el tractament automàtic de la informació per mitjà dels ordenadors. Yahoo: Quan parlam de informació ens referim al processament automàtic d'informació mitjançant els dispositius electrònics i els sistemes computacionals. El sistemes informàtics han de contar amb la capacitat de complir tres tasques bàsiques: Entrada, processament i sortida. El conjunt d'aquestes tres tasques es coneix com a algorisme. Terra:Conjunts de coneixement científics i tècnics que fan possible el tractament automàtic de la informació per mitjà de ordenadors.

La diferència entra les diferents definició apart del servidor on ha estat trobat es troba a bels detalls i la precisió d'aquest 2.- Cerca, en un cercador d’informació de la web (ex: google,yahoo, etc.), el nom de varies empreses que es dediquen a cadascuna de les àrees de coneixements abans citades. -Arquitectura dels ordinadors: Apple, Dell, Pc City, Beep, Samsung, LG, sony... -Algorítmica: Soft house, Sangkoo. -Estructura de dades: Java, strcpy. -Llenguatges de programació:ASM -Enginyeria de software: RMDM -Sistemes operatius: Microsoft Windows 1


-Xarxes: LAN -Teoria de la commutabilitat: Màquina de Tuning -Intel·ligència artificial: robòtica o sistemes experts 3.- Enumera quina és la entrada, el processament, la sortida i l’emmagatzemament de les dades en cada un dels següents casos: a.- Email Entrada:Internet, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Outlook Express, Messenger. Processament:Servidor Sortida:Router. b.- La predicció del temps. Entrada:Anemòmetre, Higròmetre,Termòmetre,Pluviòmetre,Estacions meteorològiques Processament:Organitzar les dades obtingudes amb un power point (via diapositives) Sortida: Via Diapositives(es projecte a la pantalla ) c.- Jocs d’ordinador. Entrada: CD, DVD Processament: Comandament de joc. Sortida: Monitor. 4.- Contesta a les següents preguntes utilitzant el programa Pcin com a eina de feina: 1. El monitor és un dispositiu de sortida o d’entrada?De sortida. 2. Quina és la unitat de mesura dels monitors? Pixel i Pulgada. 3. Que ens permet el ratolí ? Facilitar l'entrada als programes domés pitjant un botó. 4. Que és el « cervell » de l’ordinador? El microprocessador. 5. Quins dos tipus de microprocessadors existeixen que funcionen fins a 3,6 Ghz? Els dos tipus de microprocessadors són el soket i Slot A 6. Per què els equips actuals no porten disqueteres? Les disqueteres han estat 2


substituïdes per CD's perquè aquests estan fetes de materials més resistents, tenen més capacitat i es ratllen menys. 7. Quina és la capacitat màxima d’un disquet? 0,0011GB 8. Actualment, quin és el BUS més utilitzat a nivell d'usuari per a connectar el dics dur a la placa base? Sata i Sata 2 9. De quin material són els discs interiors del disc dur?Dins el disc dur hi trobem un grapat de discos d'alumini situats cadascun entre els capçals de lectura/escriptura. 10. Com s’anomenen les plaques mares que duen integrat, targeta de so, targeta gràfica, etc.? All in one 11. Què és el software? Són tots el programes ja siguin per fer-ne de nous o els que habitualment utilitzam a l'ordinador 12. Què és el hardware? Anomenam hardware al conjunt de components físics d'un ordinador. 13. Què és el microprocessador? Es un dispositiu integrat a un chip que realitza totes les operacions de càlcul de l'ordinador 14. Què són els ports? Són els connectors que permeten connectar dispositius externs al CPU. 15. Per què és imprescindible el disc dur en un PC? El disc dut és imprescindible perquè emmagatzema entre altres programes el sistema operatiu. 16. Quina memòria pot emmagatzemar un cd/dvd? A un Cd es poden emmagatzemar uns 700MB. I, a un DVD 4,7GB. 17. Quina és la funció de la BIOS? I de que ens assegura?És el sistema encarregat de testar tots els components del nostre equip per assegurar-se de que tot funciona perfectament. 18. Quina és la memòria interna que té el microprocessador que guarda les darreres dades utilitzades? CACHÉ 19.Quants ports pot haver en la CPU? Enumera’s. (1) PS/2 pel teclat (2) PS/2 pel ratolí (3) USB (4) Connector Ethernet 3


(5) Port sèrie COM1 (6) Port sèrie COM2 (7) Port paral·lel LPT1 (8) Jack (speakers/micro) (9) Port midi/jocs 20. Què és el “All in One”? Són les plaques mare que tenen gairebé ho tenen tot: targeta gràfica, targeta de so, targeta de red. 21. Que es la “BIOS”?és un chip de la placa base que és pot configurar al arrencar l'ordinador . 22. Que poden llegir les gravadores? Tot tipus d'informació digital. 23. Quina es la diferencia entre els microprocessador fabricats en Intel & AMD?Les diferències entre uns i altres es troben en el preu, en la velocitat de processament de dades, la memòria caché i el tipus de connector (o socket) pel que ha sigut fabricat. 24. Què significa la paraula MODEM? M0dulador DEModulador. 25. Què és una Web Cam? És una càmera que ens permet capturar imatges a temps real i transmetre-les a traves del modem. 26.Per a quin ofici és molt útil la tauleta gràfica?Per al disseny industrial. DISPOSITIUS D'EMMAGATZEMATGE. 1.Indica quin tipus de dispositiu d’emmagatzematge seria el més adequat per a les següents aplicacions: -càmera de fotos: Secure Digital Card, Compact Flash, multimèdia Card, Memory Stick. -Reproductor MP3 de 30 GB: HD-DVD -Disc de música: CD, DVD, HD-DVD -desar treballs fets a l’ies: Memòries USB

4


-Telèfon mòbil: Memory stick -Una pel·lícula: CD, DVD. -Instal·lació d'Open Office: CD, Memòria D'USB -Porta una presentació: CD, Memòria d'USB 1.Amen a vori quines són les característiques del disc dur del teu ordinador.

Descripció

Unitat de disc

Fabricants

(Unida des de disc estàndard)

Modelo

ST340810A

Byte/sector

512

Medio cargado

Tipo de medio

Fixed	hard disk media

Particiones

1

BUS SCSI

0

Unida des lógicas SCSI

0

Puerto SCSI

0

Id. de destino

0

Sector/pista

63

Tamaño

37,27 GB (40.015.987.200 Byte)

Nº total de cilindros

4865

Nº total de sectores

78156225

Nº total de pistas

1240575

Pistas cilindro

255

Partición

Disco #0, Partición #0

Tamaño de partición

37,26 GB (40.007.729.664 Byte)

Desplazamiento inicial de p...

32.256 bytes

5

Hardware  

Activitats del hardware

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you