Page 1

Seminar REFLECTIE  VERSLAG

j i

een essay  over

story telling

  Afgelopen  paar  weken  heb  ik  veel  geleerd.   Uiteraard  is  het  vak  Seminar  bedoeld  om   dingen  te  leren.  Maar  ik  heb  mijzelf  doen   verbazen.  De  enige  reden  dat  ik  het  vak   Seminar  nu  volgde  was  omdat  ik  heel  graag   een  voldoende  wilde  halen.  Ik  zag  enorm  op   tegen  dit  vak  omdat  ik  afgelopen  jaar  de   waarde  van  dit  vak  niet  inzag.  Bij  mijn  eerste   les  van  Hanneke  werd  mij  duidelijk  dat  het   vak  zou  zijn,  wat  ik  ervan  zou  maken.  Ik   besloot  om  er  vol  voor  te  gaan.  Ik  heb  in  de   eerste  les  stilgestaan  bij  gebeurtenissen  en   opdrachten  die  ik  tijdens  mijn  opleiding  erg   leuk  vond.  Waar  lagen  mijn  interesses  en   waarom  spraken  deze  onderdelen  mij  zo  aan?     Ik  ben  mij  er  bewust  van  geworden  dat  ik  communicatie,  psychologie,  narrativiteit  en   sociologie  erg  leuk  vind.  Ik  wilde  deze  vakken  combineren  in  mijn  onderzoeksvraag.  Het  was   belangrijk  dat  ik  het  dicht  bij  mijzelf  hield  omdat  ik  op  die  manier  het  meest  geïnteresseerd   zou  blijven.  Ik  ben  zelf  meerdere  malen  tijdens  mijn  studie  mijn  motivatie  in  de  opleiding   verloren  en  daar  baalde  ik  enorm  van.  Ik  was  heel  benieuwd  welke  factoren  ik  zelf  kon   verbeteren  en  of  docenten  ook  een  aandeel  hadden  in  mijn  behoud  of  verlies  van  motivatie.     Tijdens  mijn  onderzoeksproces  heb  ik  mij  doen  beseffen  dat  ik  van  deze  vraag  zelfs  een   afstudeervraag  zou  willen  maken.  Om  eindelijk  een  onderwerp  te  hebben  waar  ik   daadwerkelijk  heel  enthousiast  van  wordt,  is  een  heel  fijn  gevoel.  Ik  heb  onwijs  veel   informatie  gevonden  over  storytelling  en  motivatie.  De  combinatie  met  lesgeven  en   leermethoden  was  alleen  een  stuk  lastiger  te  vinden.  Mijn  valkuil  was  dat  ik  op  een  gegeven   moment  zoveel  informatie  had  gevonden  dat  ik  niet  meer  zag  wat  relevant  was  en  wat  niet.     In  mijn  tussentijdse  presentatie  gaf  de  klas  fijne  feedback  en  gaven  ze  mij  het  advies  dat  ik   beter  kon  proberen  om  al  mijn  deelvragen  te  koppelen  aan  mijn  hoofdvraag  waarin   voornamelijk  storytelling  en  motivatie  in  samenhang  met  onderwijs  twee  belangrijke   kernwoorden  waren.  

en de  

motivatie van studenten


De feedback  formulieren  waren  redelijk  positief  ingevuld.  Ik  vond  het  fijn  om  te  lezen  dat   medestudenten  mijn  verhaal  duidelijk  vonden.  Dat  het  een  interessant  onderwerp  heb   gekozen  die  niet  geheel  voor  de  hand  liggend  was,  aangezien  het  niet  direct  met  CMD  te   maken  heeft,  maar  misschien  meer  met  Educatie.       Aan  het  einde  van  mijn  Essay  kom  ik  niet  met  een  duidelijke  eindconclusie  en  dat  stelde   medestudenten  soms  teleur.    De  reden  dat  ik  niet  een  directe  conclusie  heb  opgeschreven  is   omdat  ik  het  moeilijk  vond  om  uit  de  vele  onderzoeken  een  eindoordeel  op  te  schrijven.  Ik   ontdekte  dat  er  nog  zoveel  meer  mogelijk  was  geweest.  Volgende  keer  zou  ik  zeker  zelf  een   klein  onderzoek  verrichten.  Misschien  dat  ik  met  docenten  een  aantal  lessen  had  kunnen   voorbereiden,  waarin  docenten  verschillende  communicatie  technieken  toe  zouden  passen   in  hun  lessen.  Ik  had  dan  zelf  kunnen  ervaren  hoe  studenten  daarop  reageren.      

Reflectie verslag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you