Page 1


ER ZIJN VEEL LOGISCHE REDENEN OM IN GOD TE GELOVEN. Deze brochure zal in het kort, drie eenvoudige redenen geven voor het bestaan van God.


Als we nadenken over de eigenschappen van onze wereld, dan zien we een systematiek en orde in alles, van het water, de wijze waarop de aarde ronddraait, tot het draaien van de aarde rond de zon.


De bekende natuurkundige Stephen Hawkins, legt uit, (in zijn commentaar op de ontdekking van de systematiek die gevonden kan worden in het universum), dat: ‘de overweldigende indruk is dat er een vorm van systematiek is. Hoe meer we ontdekken over het universum, des te meer zien we dat het wordt ‘geregeerd’ door de wetten van de logica.’ Deze observatie wordt gedeeld door de overgrote meerderheid van de wetenschappers. Omdat het universum als een systeem reageert en dus wordt geregeerd

door de ‘wetten van de wetenschap’, zouden we onszelf moeten afvragen hoe deze systematiek tot stand kwam. De meest effectieve manier om deze vraag te beantwoorden is om richting de meest logische en beste conclusie te redeneren. Bekijk je mobiele telefoon bijvoorbeeld eens: deze is gemaakt van glas, plastic en metaal. Glas wordt gemaakt van zand, plastic wordt gemaakt van olie en metaal wordt gewonnen uit de aarde. Stel je eens voor dat je in een woestijn aan het wandelen bent, (waar er veel olie, zand en metalen in de aarde zitten) en je vindt daar ineens een mobiele tele-


foon. Zou je werkelijk geloven dat deze zomaar uit zichzelf gemaakt zou zijn ? Dat de zon scheen, de wind geblazen had, het gebliksemd had, waardoor de olie zomaar uit zichzelf naar boven gekomen was, vervolgens vermengd was met het zand en het metaal en na een miljoen jaar vervolgens toevallig deze mobiel was ontstaan ? Niemand zou een dergelijke verklaring geloven. Een mobiele telefoon is duidelijk iets dat op een systematische manier in elkaar is gezet, dus is het logisch om te geloven dat er een maker van is. Op dezelfde wijze zou het van een goede ratio getuigen om, als we

de systematiek in het universum zien, aan te nemen dat dit ook een maker heeft. Deze ‘maker’ zou het best uitgelegd kunnen worden aan de hand van het bestaan van God. God is Diegene die systematiek en orde in het universum heeft aangebracht.


2. HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM Als iets altijd al bestaan heeft, is er geen behoefte aan een schepper. Gedurende het eerste gedeelte van de 20e eeuw, waren sommige natuurkundigen van mening dat het universum altijd al had bestaan. Als het universum altijd al had bestaan, zou er dus geen behoefte zijn aan een schepper.


Echter, volgens de kosmologie, is het universum ongeveer 14 miljard jaar geleden ontstaan met de zogenaamde ‘Big Bang’. Stel je eens voor dat je een heel luide knal hoorde en je vervolgens afvroeg waar het geluid toch vandaan kwam ? Zou je overtuigd zijn als het antwoord was dat het uit het niets vandaan kwam en het gewoon even gebeurde ? Natuurlijk niet. Je zou zeggen: wat was de oorzaak van deze luide knal ? Op dezelfde wijze, moet het ontstaan van de ‘Big Bang’ een logische verklaring hebben. Nu kunnen we ons afvragen wat dan de oorzaak van de oorzaak

van de Big bang was ? En wat was de oorzaak dan weer van deze oorzaak ? Enzovoort, enzovoort. Maar dit kan niet oneindig zo door gaan, want het zal moeten eindigen met een eerste oorzaak en wel vanwege het volgende voorbeeld: Stel je eens een scherpschutter voor, die net zijn doel gevonden heeft en de controlepost oproept om toestemming te vragen om te schieten. Degene bij de controlepost zegt dat de scherpschutter nog even moet wachten met schieten, want er moet op een hoger niveau om toestemming verzocht worden, en deze persoon geeft vervolgens


aan dat er op een nog hoger niveau toestemming verleend moet worden enzovoort, enzovoort. Als dit eeuwig zo doorgaat, zal de scherpschutter dan ooit gaan schieten ? Het voor de hand liggende antwoord is dat de scherpschutter nooit zal kunnen schieten. De enige manier waarop hij kan schieten is als iemand hem toestemming geeft zonder bij een ander toestemming te hoeven vragen. Die persoon is er dan de oorzaak van dat de scherpschutter kan schieten. Op dezelfde wijze, moet de ‘Big Bang’ dus een eerste oorzaak hebben. We kunnen concluderen dat deze eerste oorzaak zeer krachtig heeft moeten zijn, omdat deze oorzaak het

gehele universum voort heeft gebracht. Bovendien moet deze oorzaak ook een intelligente zijn want het heeft de zogenaamde ‘wetten van de wetenschap’ gebracht, die het universum beheersen. Daarboven moet deze eerste oorzaak tijdloos, zonder ruimte en immaterieel zijn, omdat tijd, ruimte en materie begonnen bij de ‘Big Bang’. En als laatste, omdat dit zonder oorzaak is, moet het altijd al hebben bestaan. Al deze kenmerken van deze eerste oorzaak, behoren tot het basale concept van God. God is de ongeschapen, eerste oorzaak van het universum.


Gedurende de historie van de wereld, heeft de meerderheid van de mensen geloofd in God. Het schijnt iets te zijn dat ingebouwd zit in de menselijke psyche waardoor we willen geloven.


Gedurende de laatste tientallen jaren zijn er diverse bijzondere feiten boven water gekomen, die laten zien dat kleine kinderen een aangeboren geloof hebben in God. Dr. Justin Barrett, een senior onderzoeker aan het centrum voor antropologie en geestelijke studies aan de universiteit van Oxford geeft aan: ‘De overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs van pakweg de laatste 10 jaar, laat zien dat er heel wat meer ‘ingebouwd’ zit in de natuurlijke ontwikkeling van de psyche van kinderen dan we ooit dachten, inclusief de predispositie om de natuurlijke

wereld te zien als ontworpen en met een bedoeling en dat er een soort van intelligent wezen achter deze bedoeling zit.’ Hij voegt toe dat: ‘als we een handjevol kinderen op een onbewoond eiland zetten en ze zich zelf groot zouden moeten brengen, dan zouden ze geloven in God’. In simpele bewoordingen: zijn antwoord op het waarom iemand in God zou geloven is dat onze geest ontwikkeld is om zo te zijn. Ongeloof in God is iets dat voor het menselijk wezen onnatuurlijk aanvoelt. Ontwkkelingspsycholoog Dr Olivera Petrovich


van de universiteit van Oxford, - een expert op het gebied van de psychologie van de religie -, geeft aan dat geloof in God zich op een natuurlijke wijze ontwikkelt en dat ‘atheïsme een aangeleerd uitgangspunt is’. Waar komt dit natuurlijk geloof in een schepper dan vandaan? We kunnen niet zeggen dat dit door de maatschappij is aangeleerd omdat dit, zoals gezegd, van nature aanwezig is en onderzoeken aantonen dat dit onafhankelijk is van sociale druk en dat het over culturen heengaat. De beste uitleg voor dit geloof is dat God dit in

de mensheid heeft geplaatst.

Boek3  
Advertisement