Page 73

18. SAŽETAK GBS je jedan od najpoznatijih web servisa koji omogućava prodavačima kreiranje profila na jednostavan i pristupačan način za prodaju vlastitih proizvoda kako bi kupcima ponudili da u toj kombinaciji kupuju proizvode po jeftinijim i pristupačnijim cijenama. Omogućava trgovcima da kreiraju vlastitu online trgovinu za prodaju fizičkih i digitalnih proizvoda, također omogućuje uvođenje različitih modela prodaje čime želi privući što više kupaca. Kada govorimo o tehnološkom okviru, za korištenje web servisa GBS te preuzimanje aplikacija, potrebno je računalo s pristupom na Internet. Usko surađuju sa WordPress website (v3.0 ili kasnija) i jednom kada je WordPress instaliran, jedino što je potrebno uploadati aplikaciju ili temu u točan direktorij i aktivirati ju. Još jedan alat kojim se služimo prilikom izrade GBS aplikacije zove se Content Management System, kompletni web servis gdje možemo lagano kreirati, podešavati i upravljati svojim servisom bez ikakvih informatičkih vještina 2000. godine s financijskom podrškom Microsofta suosnivač Paul Allen pokrenuo je Etrgovinu (E-commerce) koja je nazvana MERCATA sa poslovnim planom nazvanim „We commerce“. Stranica je nudila online ponude kupcima na Internetu. Individualni web kupci bi se grupno prijavili da kupe isti proizvod i cijena proizvoda bi pala što više bi kupaca bilo zainteresirano za kupnju proizvoda. Odnedavno, model GBS-a se može naći na Internetu u različitim formama, ali takve su stranice do 2009. bile poznate kao stranice za kupnju industrijskih proizvoda na veleprodajnim tržištima (naročito u Kini). Danas je takav model kupnje (tuangou) prisutan u Kini. Unutar tuangou-a proizvod mora biti kupnjen u minimalnoj količini ili prodavač ne dopušta kupnju. Pošto individualni kupci inače ne trebaju velike količine jednog proizvoda ili nemaju novaca da kupuju u velikim količinama GBS dopušta ljudima da pozovu druge kupce u kupnji više komada istih proizvoda. Na web stranici možemo naći 6 različitih kategorija koje svakom korisniku i posjetitelju omogućavaju pojašnjavanje što je GBS, upućuju buduće korisnike u samu aplikaciju, ističu prednosti korištenja, pružaju različite programe testiranja željenih aplikacija kako bi se mogli sami uvjeriti u način rada, prije nego kupe licencu. Postoje 3 različite teme koje su spomenute pod trećom kategorijom Demo ( Demo Prime

72

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement