Page 71

Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi 2009. – danas

Ekonomski fakultet Zagreb; preddiplomski sveučilišni stu poslovne ekonomije, redovni student

2005. – 2009.

SŠ Dr. Antun Barac, Crikvenica, smjer ekonomija

Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Engleski

Samoprocjena Europska razina (*) engleski

Razumijevanje Slušanje

C1 Iskusni korisnik B2

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik B1

Pisanje

Govorna produkcija Samostalni kotisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Timski rad, komunikativnost

Organizacijske vještine i kompetencije Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Osnove rada na računalu, poznavanje rada u MS Office-u

70

B2

Samostaln korisnik

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement