Page 70

Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

+

+

+

+

+

Njemački

+

+

-

-

+

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Microsoft Office

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

B kategorija

Dodatne informacije

Dodaci

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

Hanik Melani 8, Braće Car, 51265 Dramalj, Hrvatska 099/212-0768

Broj mobilnog telefona:

099/212-0768

Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Melani.hanik@yahoo.com Hrvatsko 17.10.1990. Žensko

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto

69

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement