Page 62

14. BUD UĆNOST ONLINE GRUPNE KUPOVINE U današnje vrijeme Internet je postao jedno od važnijih sredstava komunikacije kao i jedan vrlo bitan medij. Upravo iz razloga što korisnici sve više i više traže informacije koje su im potrebne upravo posredstvom interneta. Uz prisutnost mnoštva potrebnih informacija korisnici mogu i u kratko vremenu i vrlo jednostavno doći i do svih proizvoda, koji su im mnogo pristupačniji putem interneta, nego što je to slučaj kod fizičke prodaje. Uporaba stranica grupne kupovine razvije se, i raste iz dana u dan. Najnoviji trend, koji će i u budućnosti sve više rasti jest upravo internet kupovina. Internet kupovina ili online shopping je proces u kojem kupci kupuju usluge i proizvode izravno od prodavatelja putem interneta. To je klasični oblik e - trgovine. Online trgovina, online shop, web shop, web trgovina ili virtualna trgovina, analogni su kupovanju usluga i proizvoda u fizičkoj trgovini ili shopping centru. Proces se naziva business-to-consumer (B2C) ili business-to-business (B2B) online kupovina, ovisno o tome da li se transakcije odvijaju između dva poduzetnika ili između trgovca i potrošača.7 Ovo je novi trend u većini zemalja, međutim, u najrazvijenijim zemljama svijeta već dugi niz godina većina transakcija (kupnja - prodaja) se odvija putem interneta, što ubrzava proces kupnje i štedi dragocjeno vrijeme potrošača, te smanjuje troškove prodavača, ponuditelja. Upravo zbog tih prednosti javlja se i sve veća potreba a i popularnost stranica grupne kupovine, koje na prvom mjestu zadovoljavaju potrebe potrošača najšarolikijom izborom proizvoda i usluga, kao i cijenom koja je za potrošače vrlo povoljna i ispod stvarne cijene, dok sa druge strane omogućuje proizvođačima, trgovcima da svoju prodaju usmjere u ekonomije obujma, kako bi sa većom, masovnom prodajom, smanjili svoje troškove. Iako je današnji svijet više informatički obrazovan i svi korisnici posjeduju neka znanja koja su im potrebna za izradu različitih web stranica pa tako i stranica za grupnu kupovinu, puno je jednostavnije i lakše uz određenu naknadu, pribaviti već gotov software, koji je sastavljen na reprezentativnoj razini, i sadrži mogućnost prilagođavanja svih karakteristika kreatorima i korisnicima takvih alata i aplikacija. Razvoj tržišta online grupne kupovine implicirat će razvoj stranica i poduzeća koje nude već gotove razvijene softvere za izradu stranica, odnosno stranice koje će sami po sebi biti generatori ponude niza programa za samostalnu izradu web stranica grupne kupovine. Iako se može reći da je grupna kupovina relativno novi fenomen prisutan na internetu, svojom logikom ponude malo broja ponuda sa velikim popustima (50% - 90%) grupna kupnja 7

http://hr.wikipedia.org/wiki/Online_kupovina

61

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement