Page 61

13.

TROŠKOVI,

POKAZATELJI

POSLOVANJA,

USPJEŠNOST Pod opcijom kupi moguće je pronaći 4 aplikacije različitog cijenovnog razreda, gdje je se nalaze sve informacije vezane za svaku opciju ( koje teme ulaze u koji cjenovni razred, koje prednosti ima koji razred, koje mogućnosti). Najjeftinija aplikacija Single site iznosi 99$ . U drugi cijenovni razred spada aplikacija Single site, čija je cijena 165$ koja nudi više opcija u tom paketu. Multi site, sljedeća je aplikacija čija cijena iznosi 199$, dok je najskuplji paket aplikacija Pro Developer za koji je potrebno izdvojiti 299$. Sve opcije koje su uključene u svaki paket cijenovnog razreda detaljno su nabrojane i objašnjene u poglavlju 6. ( 6.2. Teme i 6.3 Cijenik). Najčešća pitanja sa kojima se korisnici susreću prilikom odabira softvera za grupnu kupovinu bili bi: da li se nakon kupnje željenog softvera postaje vlasnikom softvera, jer mnogi ne nude prava vlasništva izvornog koda za softver, pa je ne moguće provesti bilo kakvu samostalnu modificiraju. Bitno je da se softver klasificira kao prednost, nikako kao trošak. Zatim također bitno je da li je cijena u fiksnom iznosu ili je u obliku naknada. Nude li za definiranu cijenu prilagodbe, zbog sveprisutnih promjenjivih tržišnih uvjeta, te kako stoji u usporedbi sa svojom konkurencijom. GBS odgovara na ova pitanja pozitivno za svakog kupca. Neki od korisnika koji su prepoznali prednosti GBS softvera su Groopanda, Organik soul, Berks Pereks, Supertrendi, i mnogi drugi. Korištenje GBS-ovog softvera najzastupljenije u SAD-u, gdje se nalazi i najveći broj stranica za grupnu kupovinu koji koriste ovaj softver, ali također može se naći i u Kanadi, Australiji, Islandu, Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako je u usporedbi s već prethodno navedem konkurentima mnogo manje zatupljen, naročito na području USD-a.

60

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement