Page 6

3. TEHNOLOŠKI OKVIR Kada govorimo o tehnološkom okviru, za korištenje web servisa GBS te preuzimanje same aplikacije, potrebno je računalo s pristupom na Internet. GBS radi u kombinaciji sa WordPress website (v3.0 ili kasnija) i jednom kada je WordPress instaliran, jedino što je potrebno uploadati aplikaciju ili temu u točan direktorij i aktivirati ju. WordPress je kompletan, lagan za korištenje, svima dostupan sistem za upravljanje. Lagan je po načina korištenja i multifunkcionalan, te sadrži mogućnost za kreaciju i razvijanje svoje stranice. Nadalje WP je dostupan za instalaciju kroz mnoge web hosting providere i skoro da i ne zahtjeva ikakvo znanje instaliranja. Još jedan alat kojim se služimo prilikom izrade GBS aplikacije zove se Content Management System, kompletni web servis gdje možemo lagano kreirati, podešavati i upravljati svojim servisom bez ikakvih informatičkih vještina. Uz taj program nema potrebe poznavati HTML, PHP ili bilo koji programski jezik. CMS nam omogućava kreirati nove stranice, objavljivati članke i dodavati nove korisničke račune. Također, tehnologije uz koje radi GBS su: PHP 5 ( with safe mode off) i MySQL ( v 4.1.2). PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je objektno-orijentiran programski jezik namijenjen prvenstveno programiranju dinamičnih web stranica. Jedan je od najzastupljenijih programskih jezika za programiranje web aplikacija. MySQL je programski sustavi za izgradnju i upravljanje bazom podataka.1 One su relacijskog tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka. Predstavljaju osnovu svakog informacijskog sustava, tj. temelj svakog poslovnog subjekta koji svoje poslovanje bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija.2 Članovima je omogućen pristup različitim video materijalima putem Adobe Flash Player-a, programa za gledanje multimedijalnih, video i audio sadržaja.

1 2

Varga, M. Baze podataka, DRIP, 1994. http://hr.wikipedia.org/wiki/MySQL

5

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement