Page 4

1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet seminarskog rada je opis servisa koji pruža uslugu kreiranje portala grupne kupovine. Omogućava korisnicima korištenje programa kako bi mogli jednostavno dizajnirati svoj vlastiti portal za grupnu kupovinu. Kroz jednostavna sučelja GBS omogućava svojim korisnicima lakše upravljanje njihovim ponudama za kolektivnu kupnju. ono što razlikuje GBS od ostalih pružatelji ovakve usluge jesu točno definirane cijene korištenja servisa, fleksibilnost, te stalna nadogradnja svoje usluge. Cilj rada je pobliže opisati i objasniti kako funkcionira servis grupne kupovine (GBS) istaknuti njegove prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Glavninu podataka i informacija koje smo koristili prilikom izrade ovog rada našli smo na internetu, tj. na službenoj stranici GBS-a (http://groupbuyingsite.com/). Koristili smo sekundarne izvore podataka i stručnu literaturu kao što je literatura autora Joze Previšića, Đurđane Ozretić Došen: „Marketing“, te Kotler, Keller: „Upravljanje marketingom“ kako bi što bolje opisali trenutnu tržišnu situaciju i poteškoće s kojima se ovaj web servis trenutno susreće. mogli opisati i iznijeti činjenice kako marketing i konkurencija utječe na prodaju. 1.3. Sadržaj i struktura rada Sadržaj seminarskog rada podijelili smo u dva osnovna dijela. U prvom dijelu fokusirat ćemo se na web servis Group buying site, te njegov tehnološki okvir. U drugom dijelu, detaljnije ćemo opisati funkcioniranje samog web servisa iznijeti sadržaj Njuškala, opisati na koji način možete prodavati i kupovati te koji su sve postupci potrebni. Također, pažnju ćemo posvetiti i konkurenciji. Temu ćemo privesti kraju SWOT analizom te opisati pozitivne i negativne strane trgovanja na Internetu.

3

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement