Page 34

8.11. Stvaranje „Flash ponuda“ Aplikacija koja omogućava stvaranje Flash

ponuda ustvari radi na način da omogući

dinamičko upravljanje cijenama i vremenu trajanja određene ponude. trgovac definira vrijeme trajanja ponude sa mogućnosti produžavanja ponude sve dok se ne ispuni određena procijenjena ili željena količina kupnje. Kada prvo ponuđeno vrijeme

istekne cijena se

dinamički prilagođava prema ukupnom broju dotadašnjih kupnji, smanjujući ponuđenu cijenu kako

se

povećava

broj

kupljenih

ponuda.

Slika 32. Stvaranje Flash ponude Izvor: http://groupbuyingsite.com/features-item/milestone-dynamic-pricing/

8.12. Mogućnost dijeljenja na društvenim mrežama GBS nudi i aplikaciju društvenog dijeljenja korištenjem kanala kao što su Facebook i Twitter kako bi se pomoglo u privlačenju što većeg broja korisnika određenom sučelju, odnosno stranici za grupnu kupovinu. GBS također podržava integraciju Facebook te na taj način daje mogućnost za brze registracije i prijave na stvorenu stranicu grupne kupovine.

33

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement