Page 28

8.5. Početna stranica (landing page) Početna stranica predstavlja prozor koji se prikaže čim korisnik otvori željenu stranicu grupne kupovine, to je stranica na kojoj je posjetiteljima omogućeno da unesu svoj email, i navedu zemlju odnosno lokaciju na kojoj žive, kako bi

svakodnevno primali

najbolje ponude

najbliže njihovoj odabranoj lokaciji e-mailom. Administratoru stranice početna stranica služi kao dobar izvor prikupljanja e-mail adresa korisnika, i stvaranje njihove baze.

Slika 24. Landing page Izvor: http://groupbuyingsite.com/features-item/landing-page/

8.6. Poslovni imenik Jedan je od alata koji služi kako bi se korisnicima omogućilo lakše rukovanje i pretraživanje unutar svih ponuda koje su im ponuđene. Poslovni imenik prikazuje informacije o trgovcima koji su ponudili ponude na stranicama grupne kupovine. Kupci mogu pregledavati katalog da biste saznali više o svako tipu i kategoriji poslovanja.

27

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement