Page 26

Slika 20. Ekranski prikaz košarice dobara Izvor: http://demo.groupbuyingsite.com/cart/

8.4. Registracija trgovaca Nakon što se korisnik prvo registrirao na GBS stranici i preuzeo,odnosno kupio željene aplikacije za nadogradnju osnovnog softwarea, može registrirati svoje poslovanje i stvoriti prilagođeni trgovački profil. To mu omogućuje da bude naveden u poslovnom imeniku. Svi trgovci kao i njihova registracija i profili moraju biti odobreni od strane administratora, koji ih dodaje i na taj način omogućava njihov unos u poslovni imenik. Administrator također može i ručno dodavati nove korisnike, trgovce, trgovačke profile. Kada je trgovac prihvaćen od strane administratora, i kada ima kreiran svoj trgovački profil može početi sa podnošenjem svojih ponuda.

25

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement