Page 23

Slika16. Ekranski prikaz upravljanja ponudama Izvor: http://demo.groupbuyingsite.com/deals/

8.2. Definiranje atributa ponuda/proizvoda Korištenjem ovog alata omogućava se postavljanje više kupovnih opcija: veličina, boja i ostalih potrebnih atributa kako bit se proizvod koji se na ovaj način nudi najbolje i najdetaljnije objasnio i približio potencijalnim kupcima. Kao npr. na kojem se mjestu nalazi sjedalo na karti za kazalište koja se prodaje. Njegova primjena moguća je na način da kupac odabire atribut iz padajućeg izbornika i klikne na gumb "Dodaj u košaricu" . koristi se jednako za uređivanje svih poslova, proizvoda. Ova se značajka može koristit altenativno.

22

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement