Page 14

1.) Demo Prime – karakteristike teme su: odgovoran dizajn, jednostavnost prilagodbe kod korištenja, posjeduje integrirani blog, prilagođene boje3

Slika 9. Ekranski prikaz Demo Prime teme Izvor: http://demo.groupbuyingsite.com/deals/grezt-food-great-price/

2.) Demo Responsive

- posjeduje podršku za QR kodove, nove opcije upravljanja,

kompatibilan sa mobilnim uređajima, jednostavno za korištenje4

3 4

http://groupbuyingsite.com/marketplace/prime-daily-deal-theme/ posječeno: 18.11.2012. http://groupbuyingsite.com/marketplace/responsive-daily-deal-theme / posječeno: 18.11.2012.

13

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  
79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement