Page 13

Izvor: http://groupbuyingsite.com/pricing/

6.2. Teme Postoje 3 različite teme koje su spomenute pod trećom kategorijom Demo. Klijent ima mogućnost odabira kako će sam kreirati svoj portal, na način koji mu najbolje odgovara i koji smatra „dobitnom kombinacijom“, tj. da će privući kupca. Prilikom ulaska u pojedinu temu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku (za administratora, trgovca i korisnika) kao što možete vidjeti na slici.

Slika 8. Ekranski prikaz ulaska u određenu temu Izvor: http://demo.groupbuyingsite.com/account/login/

Kako svaka od tema izgleda možete pogledati na sljedećim ekranskim prikazima.

12

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

79_Hanik_Igrec_httpgroupbuyingsite.com  

Hanik Melani i Igrec Ana

Advertisement