Page 1


Woord vooraf    In het laatste jaar Accountancy & IT dient iedere leerling een eindwerk onder de vorm van een  geïntegreerde proef (kortweg GIP) te maken, om zijn secundaire TSO studies succesvol te kunnen  afsluiten. Hierin wordt alle opgedane kennis toegepast in één geïntegreerd groepswerk. Tenslotte zijn een aantal woorden van dank op zijn plaats. Vooreerst wens ik mevrouw Serneels te bedanken voor zowel haar rol als GIP coördinator en als  klastitularis, maar vooral voor haar begeleiding en steun. Verder gaat mijn dank uit naar mijnheer  Fierens en mevrouw Verwulgen die mij hebben bijgestaan in het bedrijfseconomische aspect van  deze GIP. Vervolgens naar mevrouw Vandefonteyne, de heer Gérard en de heer Delcourte voor elk  hun hulp bij de taalkundige delen van dit werk.    Maar ook mijn klasgenoten verdienen een woord van dank. De hulp die Niels Aerts, Elias De  Mesmaeker en Wouter Van Engeland mij verschaft hebben bij groepstaken was cruciaal bij het  voltooien van de opdrachten die aan dit werk verbonden waren. Tenslotte een woord van dank aan mijn ouders, voor hun morele en materiële ondersteuning tijdens  mijn studies aan het Sint Ursula Instituut en meer bepaald bij dit eindwerk.


Inhoudsopgave Inleiding  ......................................................................................................................................... 7  1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.5.1  1.5.2  1.5.3  1.6  1.6.1  1.6.2 

Toegepaste bedrijfseconomie ........................................................................................... 9  Functieverdeling ...................................................................................................................... 9  Missie en doelstellingen ........................................................................................................ 10  Operationele en financiële doelstellingen ............................................................................. 11  Ken je functie ......................................................................................................................... 13  Facturatie ............................................................................................................................... 15  Aankoopfacturen ................................................................................................................... 15  Verkoopfacturen .................................................................................................................... 18  Financiële verrichtingen ......................................................................................................... 21  Teambuilding ......................................................................................................................... 22  Verslag .................................................................................................................................... 22  Memo ..................................................................................................................................... 23 

2 2.1  2.2 

Engels ............................................................................................................................. 24  Application ............................................................................................................................. 24  Complaining ........................................................................................................................... 25 

3 3.1 

Frans ............................................................................................................................... 26  Affiche journée découverte entreprises ................................................................................ 26 

4 4.1  4.2 

Toegepaste informatica .................................................................................................. 27  Criteria website onderzoek .................................................................................................... 27  Ontwerpen folder .................................................................................................................. 28 

5 5.1  5.1.1  5.1.2  5.1.3 

Wiskunde ....................................................................................................................... 30  Financiering ............................................................................................................................ 30  Algebraïsche berekeningen .................................................................................................... 30  aflossingstabel ....................................................................................................................... 30  Vervroegde aflossing.............................................................................................................. 30 

Besluit  ....................................................................................................................................... 31             


Inleiding In het kader van deze geïntegreerde proef hebben wij het fictieve bedrijf Heliotec opgericht dat zich  richt op de productie en verkoop van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dankzij dit concept hebben wij  alle vitale onderdelen van een bedrijf leren kennen. Door er samen met mijn medeleerlingen de  nodige management functies in op te nemen, hebben we geleerd wat de impact was van onze  beslissingen  en hoe we onze omzet en winst konden maximaliseren. De individuele opdrachten focusten zich vooral rond onze eigen management functie.  Ik heb hierin  de functie van marketing directeur op mij genomen, omdat onder andere het communicatieve  aspect rond technische onderwerpen mij wel aanspreekt. De groepsopdrachten draaiden vooral rond  het aspect van samenwerking binnen ons fictief bedrijf.  De noodzakelijke informatie, om ons bedrijf te runnen, werd verkregen vanuit verschillende  bronnen: vooreerst vanuit de documenten die bij Ecoman horen, daarnaast gegevens die we zelf in  de markt zijn gaan zoeken en strategische keuzes die we zelf gemaakt hebben. Daarnaast konden we  bij de website en marketing materiaal ook onze creatieve talenten gebruiken. Dit document bevat de resultaten van een reeks, zowel individuele als groepsopdrachten, die  thuishoren in de volgende vakgebieden: bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Engels en Frans.  Gezien wij de richting Accountancy & IT  volgen, hoort hierbij ook een meertalige en dynamische  website.


1

Toegepaste bedrijfseconomie 

1.1

Functieverdeling

Michiel Haegens Krekelweg 10 2820 Bonheiden Tel. 0496 34 26 43

Dinsdag 11 september 2012

De heer Hugo Fierens Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Sollicitatie Marketingdirecteur Geachte heer Fierens Bij het doornemen van de GIP-opdracht, uitgegeven op 6 september 2012, vernam ik met belangstelling dat u op zoek bent naar een Marketingdirecteur. Deze functie spreekt me erg aan omdat deze in lijn ligt van het carrièrepad dat ik voor mezelf heb uitgestippeld. Ik heb naast een brede technische kennis, een uitgesproken passie voor het promoten van kwalitatieve technische oplossingen naar professionele klanten toe. Hoewel mijn praktische ervaring in het business-to-business segment momenteel nog beperkt is, ben ik als eindgebruiker goed op de hoogte van de verschillende solar-technologieën op de markt, en de sterkte en zwaktepunten van zowel Europese als Aziatische zonnepaneelproducenten. Concreet, in dit verband heb ik zelf reeds twee belichtingsstudies gemaakt om het praktisch rendement van een zonnepaneel installatie na te gaan. Ik geloof erin dat een dergelijke service, een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor kleine en middelgrote verdelers en installateurs en zo uw bedrijf verder kan differentiëren ten opzichte van uw concurrenten. Daarnaast ben ik ook webmaster van een sportclub, en poog ik langs deze weg mijn favoriete sport te promoten. Ik merk daar zowel aan het bezoekersaantal op de website als aan het aantal nieuwe leden dat deze boodschap goed overkomt. Ik heb een goede kennis van media technologieën en hun toepassingen: deze kunnen nuttig zijn in de communicatie naar klanten toe. Ik volg nu mijn laatste jaar Accountancy & IT behaald aan het Sint-Ursula-Instituut en Ik beschik over een goede talenkennis van het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast spreken korte zakenreizen, om ook buitenlandse afnemers te zoeken, mij sterk aan. Tenslotte ben ik zowel actief als scoutsleider en als hulptrainer in een sportclub, dit om aan te geven dat ik mij sterk inzet en mijn verantwoordelijkheden neem voor de zaken waarvoor ik me engageer. Ik meen dat deze aspecten van leiding geven zeer nuttig kunnen zijn voor een functie van Marketingdirecteur. Ik hoop dat deze sollicitatie aanleiding mag geven tot een persoonlijke kennismaking en gesprek. Met de meeste hoogachting Michiel Haegens GIP  

Toegepaste bedrijfseconomie 

9


1.2

Missie en doelstellingen 

De marketingafdeling stelt zich als doel om de eigen ontwikkelde producten maximaal te promoten  bij zowel distributeurs, verdelers en onafhankelijke installateurs. Daarnaast een grondige kennis van  de markt te vergaren en de sterkte en zwaktepunten van de medespelers te kennen.    Daarbij wil zij de nodige verkoopondersteunende middelen en promotiematerialen ontwikkelen die  de verkoop kunnen ondersteunen en differentiëren van de concurrenten in deze markt.    Onder verkoopondersteunende middelen wordt verstaan: tools om rendementsberekeningen te  maken, impact van schaduw te berekenen en spreadsheets om gedetailleerde offertes te laten  maken door het verkoopkanaal.    De promotie zal ook rechtstreeks naar eindgebruikers gericht worden om voor de nodige  naambekendheid (name branding) te zorgen. Hierbij wordt sterk gebruik gemaakt van de sociale  media en deelname op fora, e.d. 

10  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.3

Operationele en financiële doelstellingen 

  Heliotec is een middelgrote onderneming die al een zekere naambekendheid heeft verworven onder het  vorige bestuur. Om toch nog verder te kunnen groeien, lanceren wij een uitgebreide marketingcampagne.     Met het budget van 630 000 euro per jaar, dat uitgetrokken werd door onze marketingdirecteur en dat per  boekjaar met 30 000 euro zal stijgen, beslissen wij in eerste instantie het volgende te doen:      Code  Kostprijs   Inhoud  Reclame  De tijd  R5  € 17 150,00  1 keer, 1 blz., 4 kleuren  Knack  R10   € 9 600,00   1 keer, 1 blz.   Trends  R11   € 8 000,00   1 keer, 1 blz.   Facebook advertenties    € 7 300  1 Jaar  Moderne en dynamische website   R16  € 28 000,00   1 site, met updates  Direct Marketing   Direct mail: brochure  D2  € 62 000,00  1000 personen, 4 keer  Promotie  Relatiegeschenken  P5  € 80 000,00  Bij 500 Klanten  Beurzen        Grote beurs (10 dagen)  B1  € 250 000,00      Door gebruik te maken van de bovenstaande promotiemiddelen proberen we een publiek aan te spreken  dat jong van geest is, maar kapitaalkrachtig genoeg is om hoge kwaliteit zonnepanelen te kopen voor een  scherpe prijs.   Zeer belangrijk hierbij is natuurlijk een goede informatieve website, maar daarnaast zullen we ook gebruik  maken van de sociale media, waarmee tegenwoordig ongeveer 4 864 320 Belgen bereikbaar zijn. Dit zal  gebeuren door middel van een pagina over het bedrijf, en advertenties die enkel zichtbaar zijn voor  mensen met leeftijd vanaf 26 jaar, en die zullen doorlinken naar onze website.    Via brochures die verzonden zullen worden naar mensen thuis (direct mailing), proberen we die groep van  mensen te bereiken die zich niet op Facebook bevinden.     Als promotiemiddel zijn wij bereid 500 klanten een extra garantie periode te bieden. Door deze ook  uitvoerig te vernoemen in onze reclame, proberen we het vertrouwen van onze consument te winnen. Ook  zullen wij te vinden zijn op een grote beurs zoals Batibouw waar wij aan de voorbijgangers van onze stand  relatiegeschenken zullen uitdelen.                      GIP  Toegepaste bedrijfseconomie  11   


Met de volgende formules hebben wij de totale vraag van boekjaar 11, 12 en 13 berekend, uitgedrukt in  aantal zonnepanelen.                                             En daaruit haalden wij het volgende vraag per boekjaar:       

4 076 ∗ 100% ∗ 1 25 %

Boekjaar 11: 

16 467 ∗ 26 %

0,01

16 467

4 281

Boekjaar 12: 

4 281 ∗ 100% ∗ 1 26 % 16 630 ∗ 27 %

Boekjaar 13: 

4 490 ∗ 100% ∗ 1 27 % 16 796 ∗ 26 %

12  

Toegepaste bedrijfseconomie 

0,01

16 630

4 490

0,01

16 796

4 703

GIP


1.4

Ken je functie 

Mijn taken:  De eerste dat de marketingdirecteur moet doen aan het begin van elk boekjaar is het schatten van  de verwachte vraag. Aan de hand van mijn bekomen resultaten zullen productie‐ , logistiek‐  en  personeelsdirecteur verdere berekeningen maken.    Verwachte vraag:  Eerst bereken ik de totale verwachte vraag van het voorbije boekjaar: 

Elk jaar zal ik dus rekening moeten houden met:  ‐ de voorspelling van de economische groei;  ‐ de vraag van vorig jaar;  ‐ de concurrenten.    Voor ons bedrijf zou dit dus worden:  4 076 ∗ 100 % ∗ 102,00 %  16630,08 25 %   Dan bereken ik de verwachte vraag, rekening houdend met een eventuele stijging of daling van het  verwachte marktaandeel. 

Hierbij maak ik dus gebruik van:  ‐ de totale verwachte vraag in eenheden;  ‐ het verwachte marktaandeel in eenheden.      Voor ons bedrijf zou dit dus worden:    5487,926 16 630,08 ∗ 33 %  GIP   

Toegepaste bedrijfseconomie 

13


De prijs:  In overleg met de financieel directeur speel ik een grote rol in het bepalen van de prijs van onze  producten.  Hierbij moet ik rekening houden met:  ‐ De productieprijs van één paneel (de verkoopprijs moet de kost kunnen dekken);  ‐ De prijs van de concurrentie;  ‐ De prijselasticiteit van de vraag (Hoe gevoelig is de klant voor prijsstijgingen?);  ‐ De inflatie (bij inflatie wordt immers alles duurder dus zowel de productie‐ als de verkoopprijs).    De prijs/kwaliteitsverhouding van het product:  Ik moet er voor zorgen dat de prijs/kwaliteitsverhouding van het product in orde is en dus  aantrekkelijk voor de klant.    Promotie:  = marketingcommunicatie    Doelgroep:  Vooraleer je kan bepalen welke marketingcommunicatie je gaat hanteren, moet je weten welke  doelgroep (WIE?) je wil bereiken.    Doelstellingen:  De volgende stap is, zeer duidelijk definiëren WAT je wil bereiken met je marketingcommunicatie.  Pas nu kan je bepalen welke instrumenten je gaat gebruiken.        Marktaandeel:  Het marktaandeel van onze onderneming wordt bepaald door:  ‐ een goede prijs/kwaliteitsverhouding ten opzichte van de concurrenten;  ‐ een goede marketingcampagne;  ‐ het aantal vertegenwoordigers;  ‐ de opleiding en motivatie van je vertegenwoordigers.   

Overzicht van de taken van een marketingdirecteur:  De marketingdirecteur moet een goede marketingmix samenstellen.  ‐ Hoeveel bedraagt de verwachte vraag?  ‐ Welk marketingbudget er zal besteed worden en via welke kanalen?  ‐ Welke eigenschappen de zonnepanelen moeten bezitten om klanten aan te trekken?  ‐ Hoeveel vertegenwoordigers er nodig zijn om de zonnepanelen in België te verkopen en welke   opleidingen de vertegenwoordigers moeten krijgen?

14  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.5

Facturatie

1.5.1

Aankoopfacturen

Ontvangen facturen van Solarflux zijn te vinden in bijlage 8  Ontvangen facturen van Solarpartners zijn te vinden in bijlage 9  Ontvangen facturen van SOLution zijn te vinden in bijlage 10   

1.5.1.1 Financiële en Handelskorting   

 

        GIP   

Toegepaste bedrijfseconomie 

15


1.5.1.2 Doorgerekende kosten     

   

   

       

16  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.5.1.3 Terug te sturen verpakking     

   

   

GIP  

Toegepaste bedrijfseconomie 

17


1.5.2

Verkoopfacturen

Verzonden facturen naar Solarflux zijn te vinden in bijlage 11  Verzonden facturen naar Solarpartners zijn te vinden in bijlage 12  Verzonden facturen naar SOLution zijn te vinden in bijlage 13   

   

18  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP  

Toegepaste bedrijfseconomie 

19


20  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.5.3

Financiële verrichtingen 

 

GIP  

Toegepaste bedrijfseconomie 

21


1.6

Teambuilding

1.6.1

Verslag

 

Dagschema teambuildingdag    8.00 u 8.15 u 10.20 u 10.30 u 11.00 u 13.00 u 14.30 u 17.30 u 19.00 u 21.00 u

Verzamelen aan de kantoren van Heliotec Vertrek met de bus richting Durbuy Aankomst in Durbuy Kennismaking met de instructeurs GPS-spel met onderweg team opdrachten Middagpauze Vlot bouwen en varen op de Ourthe BBQ Vertrek naar huis Aankomst aan de kantoren van Heliotec

   

Verantwoordelijke organisaties    Inrichting teambuilding activiteit:   activeoutdoorevents      http://www.activeoutdoorevents.nl    De service die activeoutdoorevents aanbied is een veelzijdige en avontuurlijke dag in de Belgische  Ardennen. Ze zijn optimaal verzekerd voor alle ongevallen en maken gebruik van goed onderhouden  materiaal. Ook al het eten en drinken tijdens deze dag is volledig inbegrepen.    Busreis:  Samtours    http://www.samtours.be/     

Kostprijs   teambuilding activiteit:    Ardennen teambuildingdag: € 70,00 per persoon      Busreis:    Heen‐en‐terug rit van Onze‐Lieve‐Vrouw‐Waver naar Durbuy: € 350 / 75 personen    Totale kostprijs:    (150 man * € 70,00) + (€ 350,00 * 2) = € 11 200,00 

    22   

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.6.2

Memo

 

Beste collega’s          Het is weer zo ver, onze lang verwachte teambuildingdag komt weer dichterbij! Ook dit jaar hebben  we een spannende dag gepland voor jullie.  Dit jaar zal onze teambuildingdag doorgaan op maandag 6 mei in Durbuy. Het complete  productieproces zal op die dag worden stilgelegd zodat we allemaal kunnen genieten van deze dag.  Zoals elke teambuildingdag eindigt ook deze met een all‐in barbecue.    Het verloop van de dag ziet er als volgend uit:      8.00 u 8.15 u 10.20 u 10.30 u 11.00 u 13.00 u 14.30 u 17.30 u 19.00 u 21.00 u

Verzamelen aan de kantoren van Heliotec Vertrek met de bus richting Durbuy Aankomst in Durbuy Kennismaking met de instructeurs GPS-spel met onderweg team opdrachten Middagpauze Vlot bouwen en varen op de Ourthe BBQ Vertrek naar huis Aankomst aan de kantoren van Heliotec

      De activiteiten worden verzorgd door activeoutdoorevents alsook het eten. De busreis wordt  verzorgd door Samtours.    Wij hopen jullie daar allemaal te zien    Het directie‐team     

GIP  

Toegepaste bedrijfseconomie 

23


2

Engels

2.1

Application  

Michiel Haegens  Krekelweg 10  2820 Bonheiden  Tel. 0496 34 26 43  michiel.haegens@gmail.com     Mrs. Ghizlan Zohair  SOLution  Bosstraat9  2861 Onze‐Lieve‐Vrouw‐Waver     Job vacancy Sales Director      Dear Mrs. Zohair     When going through the Job ad’s, I learned, with great interest, that you have a vacancy for a Sales  Director.     This feature appeals to me because it is in line with the career that I've outlined for myself. I have  both a broad technical knowledge and a pronounced passion for selling quality technical solutions for  professional customers.    Next to having two years’ experience as a sales director at Google and also having a degree in  administration. I am, as an end user, well aware of the various solar technologies on the market, and  the strength and weaknesses of both the European and Asian solar panel producers.    I am webmaster of a sports club, and I try in this way to promote my favorite sport. In this way I am  able to combine both my technical knowledge as well as my creativity. I have a good knowledge of  media technologies and their applications: this can be useful in communicating to customers.    I also have a good knowledge of Dutch, French, English and German and can both read, write and  speak these languages fluently.    Finally, I am both active scout leader and as an assistant coach in a sports club, this to indicate that I  can take my responsibilities for matters in which I engage. I believe that these aspects of leadership  can be very useful for a position of Sales Director.    I hope that this application may lead to a personal meeting and interview.    Kind regards    Michiel Haegens  24   

Engels

GIP


2.2

Complaining

FROM:    Michiel Haegens  TO:    Robert T. Gordon  SUBJECT:  Delivery mistake    Dear Mr Gordon    A month ago we placed an order for 25 ‘Santani’ office chairs in black. This order was processed by  you under order number 258514215. Upon receiving this order last week we noticed there was a  mistake in the delivery. The chairs we received where red and not black, as was specified in the sales  contract.    As this delivery is not according to the terms made up in this sales contract we expect the goods to  be replaced as soon as possible. Further negotiations regarding the delivery of the new chairs and  pick up of those that were delivered by mistake can be made with our logistics director Niels Aerts  (nielsaerts@heliotec.be).    If any problems should arise you may always contact me via mail.    Kind regards    Michiel Haegens  Marketing manager  Heliotec         

GIP  

Engels

25


3

Frans

3.1

Affiche journée découverte entreprises 

26  

Frans

GIP


4

Toegepaste informatica 

4.1

Criteria website onderzoek 

De website moet snel ingeladen kunnen worden. Lange wachttijden werken op mensen hun  zenuwen.    De website moet ook goed mobiel toegankelijk zijn. Het aantal bezoeken aan een website via  mobiele toestellen zoals smartphones stijgt elke dag, een website die hier niet voor geoptimaliseerd  is, is vaak moeilijk leesbaar en spreekt niet aan waardoor ze vaak de pagina reeds vroegtijdig  verlaten.    De website moet up‐ to‐ date zijn. Informatie die niet meer relevant is, zoals nieuwjaarswensen die  er nog opstaan in de maand april, getuigen van weinig onderhoud. Dode links zijn ook ontoelaatbaar.    De website moet ook goed te vinden zijn in zoekmachines. Sites waarin Robots.txt staat, zijn niet  terug te vinden in zoekmachines en nemen het grootste deel van u bezoekers weg. De strategische  keuze van de juiste keywords helpen bij een hogere ranking in de zoekmachines.    De website moet een overzichtelijk menu hebben om navigatie doorheen de site optimaal te maken. 

GIP  

Toegepaste informatica 

27


4.2

Ontwerpen folder 

  28   

Toegepaste informatica 

GIP


GIP  

Toegepaste informatica 

29


5

Wiskunde

5.1

Financiering  

5.1.1

Algebraïsche berekeningen 

5.1.1.1 Vast Termijnbedrag   

∗∗

√ . √ .

√ .

= 1798.09 

 

5.1.1.2 Vast Kapitaalbedrag   

= 1666,67 

5.1.2

aflossingstabel

    Zie bijlage 5 & 6     

5.1.3

Vervroegde aflossing 

Zie bijlage 7   

30  

Wiskunde

GIP


Besluit   Ik heb deze GIP als een omvangrijke doch zeer leerzame taak ervaren, die eigenlijk in iedere  secundaire richting thuishoort. Voor het eerst komt de kennis van de verschillende vakgebieden  samen in één grote oefening. Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring die ik tijdens dit schooljaar en bij het maken van dit werk heb  opgedaan, mij tijdens mijn verdere studies en loopbaan nog goed van pas gaan komen. Een bedrijf run je niet alleen, daarom ben ik er ook zeker van dat ik het samenwerkingsaspect van de  groepstaken later goed ga kunnen gebruiken. In dit verband had ik een schitterende groep om dit  werk mee te maken gezien we ieder onze sterkte punten konden gebruiken en complementair  konden samenwerken. Ik wil graag verder Informatica gaan studeren, waar je naast een diepe vakkennis ook in  teamverband zal moeten werken.  Tenslotte is een GIP een uitstekende manier om de soms wat drogere materies een concrete  toepassing te geven. De gestelde deadlines waren soms scherp, maar ik verwacht tijdens de verdere studies en  beroepsleven niets anders.   

 

GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten  

GIP - Michiel Haegens - Individuele opdrachten