Issuu on Google+

 

 


Woord Vooraf    In het laatste jaar Accountancy & IT dient iedere leerling een eindwerk onder de vorm van een  geïntegreerde proef (kortweg GIP) te maken, om zijn secundaire TSO studies succesvol te kunnen afsluiten.  Hierin wordt alle opgedane kennis toegepast in één geïntegreerd groepswerk. Tenslotte zijn een aantal woorden van dank op zijn plaats. Vooreerst wens ik mevrouw Serneels te bedanken voor zowel haar rol als GIP coördinator en als  klastitularis, maar vooral voor haar begeleiding en steun. Verder gaat mijn dank uit naar mijnheer Fierens  en mevrouw Verwulgen die mij hebben bijgestaan in het bedrijfseconomische aspect van deze GIP.  Vervolgens naar mevrouw Vandefontyne, de heer Gérard en de heer Delcourte voor elk hun hulp bij de  taalkundige delen van dit werk.    Maar ook mijn klasgenoten verdienen een woord van dank. De hulp die Niels Aerts, Elias De Mesmaeker en  Wouter Van Engeland mij verschaft hebben bij groepstaken was cruciaal bij het voltooien van de  opdrachten die aan dit werk verbonden waren. Tenslotte een woord van dank aan mijn ouders, voor hun morele en materiële ondersteuning tijdens mijn  studies aan het Sint Ursula Instituut en meer bepaald bij dit eindwerk. 

 


Inhoudstafel  Inleiding  ................................................................................................................................................... 6  1 

Bijlage 1: Checklist ...................................................................................................................... 9 

Bijlage 2: Aflossingstabel Belfius 1 ............................................................................................ 10 

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 ............................................................................................ 11 

Bijlage 4: Aflossingstabel Belfius 3 ............................................................................................ 16 

Bijlage 5: Aflossingstabel vast kapitaaldeel ............................................................................... 18 

Bijlage 6: Aflossingstabel vast termijnbedrag ............................................................................ 20 

Bijlage 7: Vervroegde aflossing ................................................................................................. 22 

Bijlage 8: Aankoopfacturen Solarflux ........................................................................................ 23 

Bijlage 9: Aankoopfacturen Solarpartners ................................................................................. 26 

10 

Bijlage 10: Aankoopfacturen SOLution ...................................................................................... 29 

11 

Bijlage 11: Verkoopfacturen Solarflux ....................................................................................... 32 

12 

Bijlage 12: Verkoopfacturen Solarpartners ................................................................................ 35 

13 

Bijlage 13: Verkoopfacturen SOLution....................................................................................... 38 

14 

Bijlage 14: Aankoopdagboek ..................................................................................................... 41 

15 

Bijlage 15: Verkoopdagboek ..................................................................................................... 44 

16 

Bijlage 16: Financieel dagboek .................................................................................................. 47 

Besluit   ................................................................................................................................................. 49             

   


Inleiding      In het kader van deze geïntegreerde proef hebben wij het fictieve bedrijf Heliotec opgericht dat zich richt  op de productie en verkoop van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dankzij dit concept hebben wij alle vitale  onderdelen van een bedrijf leren kennen. Door er samen met mijn medeleerlingen de nodige management  functies in op te nemen, hebben we geleerd wat de impact was van onze beslissingen  en hoe we onze  omzet en winst konden maximaliseren. De individuele opdrachten focusten zich vooral rond onze eigen management functie.  Ik heb hierin de  functie van marketing directeur op mij genomen, omdat onder andere het communicatieve aspect rond  technische onderwerpen mij wel aanspreekt. De groepsopdrachten draaiden vooral rond het aspect van  samenwerking binnen ons fictief bedrijf.  De noodzakelijke informatie, om ons bedrijf te runnen, werd verkregen vanuit verschillende bronnen:  vooreerst vanuit de documenten die bij Ecoman horen, daarnaast gegevens die we zelf in de markt zijn  gaan zoeken en strategische keuzes die we zelf gemaakt hebben. Daarnaast konden we bij de website en  marketing materiaal ook onze creatieve talenten gebruiken. Dit document bevat de resultaten van een reeks, zowel individuele als groepsopdrachten, die thuishoren in  de volgende vakgebieden: bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Engels en Frans. Gezien wij de  richting Accountancy & IT  volgen, hoort hierbij ook een meertalige en dynamische website.

   


1

Bijlage 1: Checklist 

   

       

GIP   

 

Bijlage 1: Checklist 


2

Bijlage 2: Aflossingstabel Belfius 1 

 

10   

Bijlage 2: Aflossingstabel Belfius 1 

GIP 


3

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

 

GIP   

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

11 


12   

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

GIP 


GIP   

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

13 


14   

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

GIP 


GIP   

Bijlage 3: Aflossingstabel Belfius 2 

15 


4

Bijlage 4: Aflossingstabel Belfius 3 

 

  16   

Bijlage 4: Aflossingstabel Belfius 3 

GIP 


GIP   

Bijlage 4: Aflossingstabel Belfius 3 

17 


5

Bijlage 5: Aflossingstabel vast kapitaaldeel 

    18   

Bijlage 5: Aflossingstabel vast kapitaaldeel 

GIP 


GIP   

Bijlage 5: Aflossingstabel vast kapitaaldeel 

19 


6

Bijlage 6: Aflossingstabel vast termijnbedrag 

 

  20   

Bijlage 6: Aflossingstabel vast termijnbedrag 

GIP 


GIP   

Bijlage 6: Aflossingstabel vast termijnbedrag 

21 


7

Bijlage 7: Vervroegde aflossing 

 

22   

Bijlage 7: Vervroegde aflossing 

GIP 


8

Bijlage 8: Aankoopfacturen Solarflux 

           

GIP 

Bijlage 8: Aankoopfacturen Solarflux 

 

 

23 


24   

Bijlage 8: Aankoopfacturen Solarflux 

GIP 


GIP 

Bijlage 8: Aankoopfacturen Solarflux 

 

 

25 


9

Bijlage 9: Aankoopfacturen Solarpartners 

     

        26   

Bijlage 9: Aankoopfacturen Solarpartners 

GIP 


GIP   

Bijlage 9: Aankoopfacturen Solarpartners 

 

27 


28   

Bijlage 9: Aankoopfacturen Solarpartners 

GIP 


10

Bijlage 10: Aankoopfacturen SOLution 

 

GIP   

Bijlage 10: Aankoopfacturen SOLution 

 

  29 


30   

Bijlage 10: Aankoopfacturen SOLution 

GIP 


GIP   

Bijlage 10: Aankoopfacturen SOLution 

 

31 


11

Bijlage 11: Verkoopfacturen Solarflux 

 

  32   

Bijlage 11: Verkoopfacturen Solarflux 

GIP 


GIP   

Bijlage 11: Verkoopfacturen Solarflux 

 

33 


34   

Bijlage 11: Verkoopfacturen Solarflux 

GIP 


12

GIP   

Bijlage 12: Verkoopfacturen Solarpartners 

Bijlage 12: Verkoopfacturen Solarpartners 

 

35 


36   

Bijlage 12: Verkoopfacturen Solarpartners 

GIP 


GIP   

Bijlage 12: Verkoopfacturen Solarpartners 

 

37 


13

Bijlage 13: Verkoopfacturen SOLution 

 

  38   

Bijlage 13: Verkoopfacturen SOLution 

GIP 


GIP   

Bijlage 13: Verkoopfacturen SOLution 

 

39 


40   

Bijlage 13: Verkoopfacturen SOLution 

GIP 


14

Bijlage 14: Aankoopdagboek 

 

  GIP   

Bijlage 14: Aankoopdagboek 

 

41 


42   

Bijlage 14: Aankoopdagboek 

GIP 


GIP   

Bijlage 14: Aankoopdagboek 

 

43 


15

Bijlage 15: Verkoopdagboek 

    44   

Bijlage 15: Verkoopdagboek 

GIP 


GIP   

Bijlage 15: Verkoopdagboek 

 

45 


46   

  Bijlage 15: Verkoopdagboek 

GIP 


16

Bijlage 16: Financieel dagboek 

    GIP   

Bijlage 16: Financieel dagboek 

 

47 


48   

Bijlage 16: Financieel dagboek 

GIP 


Besluit    Ik heb deze GIP als een omvangrijke doch zeer leerzame taak ervaren, die eigenlijk in iedere secundaire  richting thuishoort. Voor het eerst komt de kennis van de verschillende vakgebieden samen in één grote  oefening. Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring die ik tijdens dit schooljaar en bij het maken van dit werk heb  opgedaan, mij tijdens mijn verdere studies en loopbaan nog goed van pas gaan komen. Een bedrijf run je niet alleen, daarom ben ik er ook zeker van dat ik het samenwerkingsaspect van de  groepstaken later goed ga kunnen gebruiken. In dit verband had ik een schitterende groep om dit werk  mee te maken gezien we ieder onze sterkte punten konden gebruiken en complementair konden  samenwerken. Ik wil graag verder Informatica gaan studeren, waar je naast een diepe vakkennis ook in teamverband zal  moeten werken.  Tenslotte is een GIP een uitstekende manier om de soms wat drogere materies een concrete toepassing te  geven. De gestelde deadlines waren soms scherp, maar ik verwacht tijdens de verdere studies en beroepsleven  niets anders.   

 


GIP - Michiel Haegens - Bijlagen