Page 1

TrEBALL: L’4SS4SS1N4T D3L Prof3ssor d3 m4t3m4t1qu3s 3. Resolució dels problemes matemàtiques

INDEX:

Problema 1………………………………………. pàg 1 Problema 2………………………………………. pàg 2 Problema 3………………………………………. pàg 2 Problema 4………………………………………. pàg 3 Problema 5………………………………………. pàg 3 Problema 6………………………………………. pàg 4 Problema 7………………………………………. pàg 4 Problema 8………………………………………. pàg 4


Problema 1: Un comerciant guarda caixes en una habitació amb un buit central i ho fa com es beu al quadre: 3 10 3 10 x 10 3 10 3 El comerciant te una mania. Li agrada que les caixes sumin 16 en horitzontal I en vertical als extrems. Així doncs, cada cop que s’emporta caixes, ho fa de 4 en 4 , per tal que la suma en horitzontal i en vertical continuï sent 16. Com ho fa I, més important encara quants cops podra emportar-se 4 caixes i continuant sumant 16 en horitzontal i en vertical als extrems sense deixar cap espai lliure?

Solució: 4

8

4 =16

5

6

5 =16

6

4

6 =16

7

2

7 =16

8

x

8

6

x

6

4

x

4

2

x

2

4

8

4 =16

5

6

5 =16

6

4

6 =16

7

2

7 =16

=

=

=

=

=

=

=

=

16

16

16

16

16

16

16

16

La solucio es 4 cops

-1-


Problema 2: Dels 60 alumnes que practiquen esport en una escola, el 55% juguen al futbol, el 24% juguen a bàsquet i el 6% es dediquen a la natació. Quants alumnus juguen a tennis?

x/60 =15/100

x= (15·60) /100

x=9

Problema 3: En una classe hi ha mes de 40 alumnes, però menys de 50. Si els agrupem de 3 en 3, en sobra 1. Si els agrupem de 4 en 4 sobren 2. Quants alumnes són nois si hi ha 27 noies? Per solucionar aquest problema nomes cal buscar els multiples de 3 i de 4 que hi ha entre 40 i 50 i sumarlis 1 o 2 42+1=43

40+2=42

45+1=46

44+2=46

48+1=49

48+2=50

46 son els alumnes que hi ha a classe per tant si 27 són noies hi ha 19 nois .

-2-


Problema 4: Un home té 70 anys i el seu fill, 20. Quants anys hauran de transcórrer perquè l’edat del pare tripliqui la del fill? Primer: 70=3(20+x)-x Segon: 70=60+3x-x A continuació: 70=60+2x La penúltima operació: 35=30+x I finalment: 35-30=x x=5

Problema 5: Dos resultats son iguals seran iguals i el bo sera el que es diferent: A.Si arranqueu les pagines 29, 52, 77, 78 i 95 d’un llibre , quants fulls haurem arrancat? La resposta es 4 perque la pagina 77 i 78 son la mateixa B.Quina es a meitat dreta de 8? Es 3 perque si partim 8 amb una linia per la meitat queda el nombre 3, ej:

8

E/ 3

3

C.Qué tenen en comú l’arrel quadrada de 16, els Quatre Genets de l’Apocalipsi i 197-193? Que tots son 4 La resposta es 3 -3-


Problema 6: Dos correus fan el mateix camí. El primer ha sortit del punt A i camina a 5km per hora. El correu del punt A va emprendre la marxa 6 hores abans que el del punt B. La distància del punt A al punt B és de 60km. En quin punt del cami es trobaran ? Quants km haurà recorregut el correu A quan això passi? I el B?quant de temps haurà necessitat l’A? I el B? <<La resposta necessaria es la penultima>> La solució a la penultima pregunta es 15

Problema 7: Quant fa la diagonal AB? És exactament igual quela que es podría taçar de C a D, i que en aquest cas és el radi de la circumferència, és a dir 16

Problema 8: Un home va omplir amb la sisena part de la seva vida la seva infantesa , i amb la dotzena part la seva adolescència i la seva juventud . Es va casar pasada la setena part d’aquesta vida i va tenir un fill cinc anys despés del casament. Dissortament , aquest fill va morir quan tenia la meitat de l’edat del seu pare. Trist a causa de la pèrdua, l’home va morir quatre anys després. Quina era l’edat del seu nét, si en morir tenia 65 anys més que ell? L’edat del seu net es 19 anys

-4-

L’assesi es…


4 9 19 5 3 15 16 19 Els nombres tenen que ser substituïts per la lletra de l’abecedari a la que corresponen ej: a-1 b-2 c-3 … Aixi que la resposta es …

Director 4 9 19 5 3 15 16 19

Resoluci dels problemes matemtics  

treball fet per a la matria de catal

Resoluci dels problemes matemtics  

treball fet per a la matria de catal

Advertisement