Page 1

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

MODÜL -8 Değerlendirme Katkısı: % 1,5

Konular:   

Grafik tipleri, Grafiklere Veri Seçimi Grafiklerin kullanımı Grafik Örnek Uygulamaları

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama İşlemleri

A ile D dergisini grafikte karşılaştırmak için: Select Data butonuyla açılan menüde sadece ilgili hücreler işaretlenir.


Aşağıdaki tabloyu çizelim.

   

Koşullu biçimlendirme kullanılarak hücrelerdeki değerlere göre renklendirme yapılır. Kâr ve Gider/Gelir Oranları formülle hesaplanır. Insert sekmesinden bir grafik tipi (Örn.sütun grafik) seçilir. Design>Select Data butonundan grafik için gerekli veriler seçilmelidir.  Legend Entries(Series) kısmı grafiğe eklenecek yatay serileri ifade eder ve Add butonuna basılarak serinin ismi ve verileri ayrı ayrı seçilir. Horizontal (Category) Axis Labels kısmı ise eklenen her bir seriye özgüdür ve tablo serilere karşılık gelen diğer verilerin olduğu eksendir.

Sonuç olarak aşağıdaki gibi, veriler doğru şekilde sütun grafiğe aktarılmış olur.  Benzer grafik tipleriyle örnekler çoğaltılabilir.

NOT: Oluşturduğunuz dosyayı ADSOYAD-M8-MGTP100 şeklinde kaydederek oguz.gora@yasar.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.

Modül 8  
Modül 8  
Advertisement