Page 1

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

MODÜL -7 Konular:  

%Değişim Hesaplama Tekrar Formül kullanım örnekleri  COUNT  COUNTA  COUNTIF

COUNT: Belirli bir hücre aralığında sayı içeren hücreleri sayar. Örnek: =COUNT(A1:A10) COUNTA: Belirli bir hücre aralığında boş olmayan hücreleri sayar. Örnek: =COUNTA(A1:A10) COUNTIF: Belirli bir hücre aralığında belirtilen koşula uyan hücreleri sayar. Örnek: =COUNTIF(B12:B18;"a")  İçeriğinde sadece “a” harfi bulunan hücreleri sayar. Uygulama İşlemleri-1


Uygulama İşlemleri-2

NOT: Oluşturduğunuz dosyayı AD-SOYAD-M7-MGTP100 şeklinde kaydederek oguz.gora@yasar.edu.tr ‘ye mail atınız.

Modül 7