Page 1

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

MODÜL -2 Değerlendirme Katkısı: % 1,5

Konular:  Insert sekmesinin incelenmesi  Cover Page, Blank Page ve Page Break  Metin kutusu eklemek ve metin kutularıyla çalışmak  Wordart nesnesi eklemek  ClipArt ve Shape nesnesi eklemek  SmartArt nesnesi eklemek, Screenshot alabilmek  Grafik eklemek ve etkin kullanabilmek.  Tablo eklemek ve tablolarla çalışmak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama İşlemleri 

Insert>SmartArt>Hierarchy kullanarak şema eklemek. Tab tuşunu kullanarak listeleme yapılır. Gerekli metin bilgileri yazılmalıdır..

Nüfus cüzdanı örneği uygulamasını gerçekleştirmek.

  

Insert>Table>Draw Table kullanarak nüfus cüzdanı için çerçeve çizilir

Insert>Table kısmından uygun boyutlarda tablo seçilerekl yerleştirilir. Gerekli yazılar yazılır. Hücre birleştirme gerekiyorsa gerekli Merge işlemi yapılır.

Gerekli yazılar yazılır. Fotoğraf kısmı için Insert>Shapes içinden dikdörtgen seçilir. Uygun büyüklükte konumlandırılır.

Gerekli metinler yazıldıktan sonra yine Insert>Shapes kullanarak içiçe iki daire çizilir.  Yeni bir sayfaya Home>Text Effects seçilerek 24 punto ve Bold olarak başlık atılır.  Gerekli metinler yazılır.  Metin kutusu kullanarak sağ tarafa fotoğraf yerleştirilir. Sol tarafa da ilgili metin yazılır.  http://tr.wikipedia.org/wiki/vikipedi adresinden Jimmy Wales’in fotoğrafı Insert>Screenshot>Screen Clipping yoluyla metnin içine alınır. Geriye kalan metinler yazılarak uygulama sonlandırılır. NOT: Oluşturduğunuz dosyayı AD-SOYAD-M2-MGTP100 şeklinde kaydederek oguz.gora@yasar.edu.tr ‘ye mail atınız.


Kurucular

Danışma Kurulu Sağlık ve Rehabilitasyo n Komisyonu

Kadın ve Aile Komisyonu

Mütevelli Heyet

İhtisas Komisyonları Doğal Afet ve Yaşlılık Komisyonu

EğitimÖğretim ve Gençlik Komisyonu

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

Yönetim Kurulu

Vakıf Müdürü

Uygulama Birimleri

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri


NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

Seri

No:

Soyadı:

Adı:

Cinsiyeti:

Baba Adı:

Ana Adı:

Doğum Yeri

Doğum Tarihi(gün,ay,yıl)

Medeni Hali:

Dini:

İli: Cilt No:

Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olduğu Yer İlçesi: Mahalle veya Köyü: Sayfa No:

Nüfus Cüzdanının Verildiği Nüfus İdaresi: Veriliş Tarihi:

Kütük Sıra No:

Veriliş Nedeni: Cüzdan Kayıt No:

Askerlik Cüzdan No:

Onaylayanın adı, soyadı, ünvanı, imzası, tarih, mühür

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Vikipedi, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi. Wiki teknolojisi kullanılarak hazırlanmaktadır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır. Kurucularından Jimmy Wales Vikipedi'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlamaktadır. Vikipedi sözcüğü, viki ve pedi kelimelerinin birleşiminden oluşur. "Viki", Hawaii dili'ndeki "wiki wiki" (hızlı veya bilgi amaçlı) sözcüğünden türetilmiştir. "Pedi" ise, Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden gelmektedir.

Bilgilerin güvenilirliği Vikipedi'nin güvenilebilirliği ve doğruluğu üzerine tartışmalar mevcuttur ve site yoğun olarak vandalizme maruz kalmaktadır. Maddelerin eşit olmayan kalitesi, değişikliklerin takipsizliği, sistem hataları ve bilgilerin doğruluğu üzerine tartışmalar halen devam etmektedir. Verilen bilgiler bazen onaylanmamış ve sorgulanabilir olabilir, kaynakları eksik olabilir. Ancak 2005'te yapılan bir araştırmada, İngilizce Vikipedi'deki "doğal bilgiler üzerine" girdilerin doğruluğu, Britannica Ansiklopedisi ile aynı seviyede bulunmuştur.

Yazarlar Vikipedi'ye yazılan bilgilerin uygunluğu konusunda bazı kurallar mevcuttur. Bilgiler tartışılır, değerlendirilir ve içeriğe eklenmesi, değiştirilmesi veya Vikisözlük gibi kardeş bir projeye transfer olması üzerine kararlar alınır. Vikipedi'nin ana kurallarından biri maddelerin tarafsız bir şekilde, kaynaklarıyla birlikte, olumlu ya da olumsuz tüm yönleriyle sunulması gerektiğidir. Vikipedi, maddeleri tamamen objektif ve doğru bir şekilde sunmaya ve her türlü bakış açısını yansıtmaya çalışır. Maddeler kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği bir sunuş kısmının (giriş) ardından ayrıntıya girerek, günümüz itibariyle doğrulanabilecek kaynaklar sunulmalıdır.

Özgür İçerik Oldukça kapsamlı ve ortaklaşa üretilen bir proje olan Vikipedi'de ve kardeş projelerinde, bütün katkıların yasalara uygun olarak yapılması önemlidir. Normalde bir eserin yazarı o yazının telif hakkını elinde bulundurur ve bu hak, diğer insanların bu yazıyı değiştirmesini ve kopyalamasını engeller. Bu sebeple Vikipedi'deki maddeler GÖBL ile yazılmakta, ve her yazar telif haklarından vazgeçmektedir. GÖBL, birçok telifi özgür bırakılmış lisans gibi, yazılanın dağıtılmasını, benzeri dokümanların çıkmasını, ve kâr amaçlı kullanıma izin verir. Bu lisans ayrıca yeniden katılım gösterenlerin aynı lisans ile değişiklikler yapmasına izin verir. Özgür görünmesine rağmen bilgiyi yazan kişi telif hakkına sahiptir, ancak diğer insanların bu bilgilerden yararlanmasına ve geliştirmesine izin vermektedir. Katılımcılar birden fazla lisansı da içeriklerine kullanabilirler ya da kamu malı olarak ilan edebilirler.

MGTP 100 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Modül 2  

MGTP 100 dersi - Modül 2