Page 1

El básquet es un esport que es juga amb 5 jugadors en cada equip. el camp  te una forma rectangular i te aquestes parts:

El millor jugador es Ricki Rubio

                                     

El Basquet  
El Basquet  

Treball sopbre el basquet, el meu hobbie