Page 1

Zakup działki budowlanej - na co zwrócić uwagę?

W poprzednim wpisie dotyczącym wyboru działki pokrótce zostały przedstawione istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przed wyborem i zakupem działki budowlanej. W odpowiedzi na liczne zapytania Inwestorów postanowiliśmy uporządkować i uzupełnić te informacje. 1. Stan prawny działki. Wniosek o wypis z księgi wieczystej może złożyć każdy i robimy to w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych dla miejsca lokalizacji działki pod budowę domu. W wypisie sprawdzamy jakie są zapisy w księdze, w szczególności w dziale IV czy hipoteka działki jest wolna, czy aby nie obciążona np.: kredytem, lub służebnością drogi koniecznej. Tutaj sprawdzić możemy również powierzchnię, właściciela i czy działka jest pusta, czy istnieje na niej jakaś zabudowa. 2. Status działki. W Urzędzie Gminy w wydziale Architektury (Urbanistyki i Planowania) sprawdzamy, czy działka posiada wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego zapisy dla danej działki. Z planu dowiadujemy się, czy działka jest budowlana i czy znajduje się na terenach budowlanych i pod jaki rodzaj zabudowy podlega (budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, szeregowej, bliźniaczej itp.). Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego to dobrze jak właściciel parceli posiada warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, aby zapoznać się z zapisami o możliwości zabudowy. W zapisach planu zagospodarowania przestrzennego, lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podane są minimalne powierzchnie działek budowlanych dla danej gminy (musimy uważać, aby nie kupić działki o mniejszej powierzchni niż jest wymagana w

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


tych zapisach). Tutaj sprawdzamy również, czy działka nie znajduje się w obszarze chronionym np.: krajobrazu, zabytków, miejsc archeologicznych, środowiska itp. 3. Granice działki. Należy dokładnie sprawdzić przebieg granic działki pod dom – najlepiej, aby wytyczone były przez geodetę, gdyż bardzo często zdarza się, iż postawione ogrodzenie, słupki, lub miedza nie pokrywają się z rzeczywistym przebiegiem tych granic. 4. Rodzaj gruntów W Wydziale Geodezji występujemy o wypis z rejestru gruntów dla działki, w którym znajdziemy informację o rodzaju gruntu. Musimy wiedzieć czy działka, którą zamierzamy nabyć jest działką budowlaną, rolną, czy leśną. Dodatkowo podana jest tutaj powierzchnia, oraz dane właściciela parceli. Coraz częściej właściciele działek na sprzedaż posiadają badania geotechnicznie gruntów – więc o to tez warto zapytać sprzedającego. 5. Dostępność działki: Do drogi publicznej - czy jest bezpośredni dojazd i czy dojście jest bezpieczne. Do mediów - czy w najbliższej okolicy działki znajdują się sieci - energetyczna, gazowa, wodna, wodociągowa, teletechniczna, oraz czy budowa przyłączy odbędzie się bez problemów i dodatkowych kosztów. Do komunikacji publicznej - czy w pobliżu działki znajduje się przystanek komunikacji autobusowej, stacja PKP, itp. Do obiektów użyteczności publicznej takich jak sklepy, ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, obiekty kultury i inne. 6. Sąsiedztwo i najbliższe otoczenie działki. Przed zakupem parceli, warto zapoznać się z najbliższym otoczeniem i sprawdzić sąsiedztwo. Najlepiej jeśli w okolicy nie znajdują się uciążliwe usługi (tartak, zakład przemysłowy, zakład przetwórstwa czy warsztaty itp.), czy inne obiekty takie jak wysypisko śmieci, hodowla zwierząt, ubojnia, oczyszczalnia ścieków. Waro też dowiedzieć się, czy okoliczni mieszkańcy nie są wyjątkowo uciążliwi. 7. Kształt działki. Bardzo ważnym elementem wyboru działki jest jej kształt. Najbardziej optymalna działka to taka która jest w kwadracie, lub w prostokącie zbliżonym do kwadratu. Wąska lub o nieregularnym kształcie działka jest trudna do zagospodarowania. Poza tym w takim przypadku wybór gotowych projektów domów jest ograniczony. Może też okazać się, że niezbędne będą modyfikacje dokumentacji projektowej w celu przystosowania projektu domu do niekorzystnego kształtu działki. 8. Topografia terenu działki. Przed kupnem działki pod budowę domu szczególnie należy zwrócić uwagę na to, czy położona jest ona na terenie płaskim, czy znajduje się na przykład na zboczu, lub terenie pochyłym. W pierwszym wypadku nie będzie problemu z budową i to bez względu czy dom ma być z piwnicą czy bez. W pozostałych przypadkach, nachylenie terenu może wymusić na nas wykonanie dodatkowych prac, na przykład niwelację terenu, albo częściowe lub

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl


całkowite podpiwniczenie, a to niestety wiąże się z dodatkowymi i to nie małymi kosztami. Ważnym też jest to, czy działka nie znajduje się na terenach zalewowych, osuwiskach czy terenach zasypowych, lub szkodach górniczych. 9. Orientacja działek względem stron świata. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy działka ma wjazd, oraz dom będzie miał wejście od północy, ewentualnie od wschodu lub południa. Ogród najlepiej jest lokalizować od południa i zachodu, a cześć gospodarczą od północy. 10. Historia działki i jej użytkowania. To bardzo istotny element, z którego mało kto zdaje sobie sprawę! Przy zakupie działki często nie bierzemy pod uwagę, czy nie mamy świadomości jaką historię ma działka. Należy sprawdzić czy w przeszłości na działce nie było jakiś podziemnych budowli, pozostałości fundamentów, zbiorników później zasypanych, albo wysypiska śmieci i gruzu, czy grobów poległych żołnierzy. 11. Roślinność na działce. Wartość działki zależy między innymi od tego czy jest pusta, czy ma zadrzewienia i jakie, czy nasadzenia były planowo wykonane i jest możliwość budowy bez dodatkowych wycinek. Często zdarza się, iż działka jest dziko zarośnięta bez ładu i składu i przed rozpoczęciem budowy trzeba ponieść spore nakłady, aby teren działki doprowadzić do porządku. Mamy nadzieję, iż w prosty sposób udało się przedstawić, jak należy wybierać działkę pod budowę wymarzonego domu i na jakie elementy w szczególności zwracać uwagę przy jej zakupie. Więcej informacji na oficjalnej stronie www pracowni MGProjekt: http://www.mgprojekt.com.pl

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Zakup dzialki budowlanej  
Zakup dzialki budowlanej  

Architekci z MGProjekt podpowiadają na co zwrócić uwagę przy zakupie działki budowlanej: http://goo.gl/VWRHhQ

Advertisement