Page 1

3x 13 30

-0.40

A

B

C

-0.01 1 346 940 984 1705

155

24

1505

160

81

985

90 210

24 2935

918

155 hp.82 197

o3

2525 130

o46

46 46

90 220

24

24

90

1155 16 R. @ 18,9 cm hp.9015 T. @ 27,1 cm

6

455

155

1035 2285

745

36

o3

24

10 0 22 0

75

d=16

3175 3175 300

kuchnia 3 terakota A: 8,4 1 m2

spi¿arnia 4 terakota A: 1,5 7 m2

12

75 150 75

36

6 148

85

77

275

80 210 ±0.00

276

d5

50

6

24

35

110

hp.87

-0.40 116 116

102

75

167

155

1105

6095 940

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

4

185

60 90

90 210

21

90

24

1 346

A

150 150

.85 hp 91d4

302

3x 13 30 80

570 46 46

60 15 0

152

o2

30

65

12

24

140

d1

585

21

46 o4

pokój dzienny + jadaln ia 5 panele drewniane A: 29, 33 m2

holl 1 terakota A: 7,9 1 m2

36

-0.01

hp.155 podcie• wej•ciowy

110 245 362 362

65

hp .85

125

60 12

136

1275

90

925

30 585 20

12

36

6

80 220

o1

30

-0.40

24 36

546

90 210

60

80 210

pralnia/kot³own ia 9 terakota A: 4,2 6 m2

185

16x16 d=16

d5

27x27

12

75 75

35

240 220

24

d=16

12

wc 8 terakota A: 1,6 5 m2

230

48

32

32

14x27

90

95

1555 d=16

90

6

30 90

90 210 585

76

39

korytarz 2 terakota A: 3,6 4 m2

8

60 20 84 54 30

24

6

245

1835

20

20 20 20 12 291

d=16

92

4725 323

6

32

32

32 265

155

6

d2w

5

81 512

0 0 15

330

205

20

12

³azienka 7 terakota A: 3,5 8 m2

30 o5 65 575

32

24

230

21

12 14 24 27 12 89

90

80

32

80 210

24 32 -0.30

32

1555

140 220

12

80

d3

gara¿ 10 terakota A: 18, 97 m2

45

51 130

o5 65

65 hp.107 806 30 65 hp.107

60 120

40

sypialnia 6 wyk³adzina dywan owa A: 11, 31 m2

2935

d5

3 60 120

12 12

392

124

12

db1

155

1

o3

311 311

1385

65

pomieszcz. gosp. 11 terakota A: 5,1 2 m2

32 32

hp.87

2285

d2

330 330

160 235 36

o3

112

150 150

90 210

150 150

32

32 155

323

2935

32 32

155

20

1 2

taras ziemny

36

4 24 28 28

hp.87

155

24

14

276

95

150 150

253

12

362 362

85

20

C

6


A

B

75 75 75 24

845

12

3515 512

337

219

36

d=16

12

12

94

36

85

281 78

109

211

188

103 12

75 75 75

36

70

114 12 70 36

84 60 20 84

1635 85

75 75 75

24

785

64 870 918

³azienka 16 terakota A: 6,1 4 m2

103

12 12

1955

36 90 150

90

90 o6

269

70

4595 78

22

40

12 80 210

80

d4

holl 12 panele drewniane A: 4,5 9 m2

224

78

135

90

30

12

90 210 12

140

333

12

90 210

95

12

90 210 12

107

+3.03

d3

12 945

90 150 36

d3

12

pokój 15 panele drewniane A: 8,1 8 m2

291

90

90

90 o6

131

16 R. @ 18,9 cm 15 T. @ 27,1 cm

291

32 32

290

32 32

5

6

12

d3

331

12

84

205

525

323

77

d3 12

205

12 64 12

strych 17 wyk³adzina p cv A: 11, 88 m2

90

1155

302 90 210

20 20 20

65

o5

65

60 120

pokój 14 panele drewniane A: 12, 08 m2

32 32

12

36

339

339

100 65

330

30 742

o5

60 11

806 766 30

65

60 32 120

24

219

51 39

pokój 13 panele drewniane A: 8,9 5 m2

12

12

78

24

291

825

12

337

78

12

70 135 392

103

78

103

138

32

1465

215

93

105

330

12

12

70 330

1775

191

24 32

55 55

362 362

20

984 940

55

24

1 346

A

1

32

32 32 323

8

55 55 55

24

75

103 99 103

940 984

4 20

1 2

C

1 346

20

36

342 362

75

20 55

36

55 55

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

C

55 55 55

6


10

16

5,0 dachówka cementow a 5,0 ³aty5x6cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrowa 18,0 krokwie 18x7 cm co~ 90

23

19

%

+5,73

+5,57

250

wieniec 20x24cm zbr.4#12 strzem.#6co30

15

20

24

33

+3,03

30

30

5

10

kotew M12 co 100c m

+2,70

-0,02

-0,02

±0,00 ceg³a klinkier 1/2 lub p³ytki klinkierowe lub tynk marmoli t

15

10 7 2

2685

2195

12,0 styropian FS30 + tynk cie nkop ow³. 24,0 œciana z blo czków gazobetonowyc h kl. 500 tynk

styrodur 5 cm

68

±0,00

œciana z bloczków beton owyc h na zapr. cement.

40

40

1105 705 40

32 65

6 mur³ata 12x12

2,0 posadzka -panele drewn . 7,0 szlichta z g³adzi¹ zbr. siatka #6c o15 10,0 styropian FS3 0 folia PE 3x0,3 mm 15,0 podk³ad chudobetonowt y B 7,5 piasek zagêszczony do g³êbokoœci gruntu rodzime go

³awa fundam. 55x4 0 zbr. 4#16 strzem. #6 co 30

15

9

20

1125

+2,94

+2,75

-1,41

68 +5,53

2,0 posadzka - panele drew n. 5,0 szlichta zbr. siatk¹ #6co 15 2,0 styropian FS2 0 24,0 strop teriv a I tynk

24

+3,38

,1

16

1085

5

3,0 deski pod³ogowejednostr.s tru gane 16,0 we³namineralna / jêtki 16x 5 c25m5 3,0 stela¿ stalowydo p³yt g- k folia paroizolacyj na 1,2 p³ytyg- k

2205

5,0 dachówka cementow a 5,0 ³aty5x6cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrowa 18,0 krokwie 18x7 cm c o~9 0 / / we³na mineraln a 3,0 stela¿ stalowydo p³yt g- k folia paroizolacyj na 1,2 p³ytyg-k

78

18 5

4

38

*=

+7,20

+7,04

podk³adchudobetonowy B7 ,5 gr. 10 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

-0,40


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_zgrabny  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_zgrabny.pdf

/ps_zgrabny  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_zgrabny.pdf

Advertisement