Page 1

A

B

C

30

E

B

472

30

F

G

791 1 193

30 5

322

8

22 5

8

463

2915

45

30 5

10 12 5 12 5 8 10

102

269 5

140

463

269

30 5

320 o3a

79 5

o3

30 5

176 5

140

50

8

22 5

30 5

20

90

47

189

o3a

18

-0,35

-0,02

1

30 5

207

109 5

102

1

292 s³up S1 25x25 ¿elb et.

hp.0 18

25

hp.0 320

59

hp.0 59 25

18

2

2

-0.17

8 5 5

45 317

5

podcieñ / taras

77

38

240

5

3

438

dw2

o4

140

38

120

3

240 db1

25

4

25 88 240 5 30

25

h0

h-15

18 hp.90 50

20

90

4

182 36

24

4

43 122

25

18

27 25 5 38

39

240 322

43

438

140 578

pokój dzienny i jadaln ia 6 parkiet A: 37,27 m2

100 130

12 5 57

d=18

3035 286 s³up S2 d=25 ¿elbet.

10x26 d=18 10x26

43 43

557

243

100

pom. gosp. 5 terakota A: 7,58 m2

36

900 522 162

160

35 35

200

wc 3 terakota A: 1,74 m2

A

18x17,55x27

A

-0.15

25

holl 7 parkiet A: 8,65 m2

150

25

178

25

72

90

20

43

70 200

5

5 5

13

25

160

12

125

13

12 200

5 5

13 13

25

200 90 d1

65

80

±0,00

25 45

82 25 25

68 175

25

178 178

97

353

25

90 d1 207 182

20 43 43

310

25 30

180

gara¿ 4 terakota A: 33,54 m2

100 80 200

kuchnia 2 terakota A: 10,89 m2

235

20

sieñ 1 terakota A: 4,20 m2

20

110 150

200 110

62 hp.0

28 25

h0

7

7 s³up S1 25x25 ¿elb et. -0,02

o1 5

dw1

248

-0.15

294 30

210 560 10

30

45 25

500

30

10

22 5

1695

3

dg

podcieñ

6

6 12 5 12 5 10 10 -0,35

s³up S1 25x25 ¿elb et.

73

180

174

30 5

347

30 5

347

110

13

172 5

70 27 5

200

500

73

378

207

30 5

378

207

30 5

1 193

A

E

C

B

D

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

D

F

G


A

B

F

C

B

80

986 30 5

80

80

322

80

342

80

342

80

30 5

603 160

164

160

484

322

80

160

80

160

80

524

140

257

Balkon - terakota

17

17

5

12

db3

db3

hp.0

hp.0

12

5

2

2

18

25 43

299

160

12 12

459

152

160 429

sypialnia 8 parkiet A: 15,41 m2

18 88 90

5

3095

25

25 43

18

1495

1255

12

303 5

25

291

25

36

5

12 43

297 s³up S3 25x25 ¿elb et.

13

47

90

38 43

12

95

d1

pokój / garderoba 11 parkiet A: 7,00 m2

120

A

117

sypialnia 9 parkiet A: 14,46 m2

18

25

d1

s³up S3 25x25 ¿elb et.

+3,16

43

holl 13 parkiet A: 7,29 m2

80 200

90

+1,75

18x17,55x27

38

18 5

5

A

120 90 350 297

12

7

25 28

12

90

17

90 222

107

s³up S3 25x25 ¿elb et.

45

289

25 2 115

27

189

100

s³up S3 25x25 ¿elb et.

43

5

5 13

sypialnia 10 parkiet A: 14,87 m2

88 90

128 18

43 25

297

25

35

70 200 12 20

203

457

291

25 30

180 hp.0

247

43

³azienka 14 terakota A: 9,50 m2

70 200

18

68

100

12

128

12

180 hp.135

111

7

7 Balkon - terakota

db2

43

30

43

80

30

14

14

297

80 80 80

180 240

o5

689

73

180

73

180

30 5

90

269

40

399

257 180 180

925

80

70

84

80

154

80 30 5

986

A

E

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

80 80

D

F


dac hówka cera miczna ³aty 5 x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatro chronn a par oprzepuszczalna do zewn¹trz 20,0 krokwie 5 x20 cm

+8.75

5,0 5,0 2,5

+8.61 +8.39 +7.73

gniazdo 12x24 cm na podci¹ g drew. 12x24

p³atew 10x20 cm mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+7.53

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

zastrza³ 7x20 cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 gniazdo 12x24 cm na podci¹ g drew. 12x24

+6.24

+5.81

+5.72 2,0

posadzka -terakota mrozoodp. na zaprawie klejowej do tarasów zewn. papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 7,0 szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona sia tk¹ #3 co 15cm 10,0 s tyropian ekstrudowany 15,0 p³yta ¿elbetowa balkonowa 15,0 styropian FS20 tynk cienkowarstwowy

s³up dr ew. 14x14 cm

+6.24

podci¹ g drewniany 12x24cm

+6.10

+6.08 +5.94

belki st ropowe 5 x14cm

+5.86

14,0 belki str opowe 5x14 cm / we³na mineraln a 24 c m ( 20 + 4 cm ) 5,0 p³yty g-k na ste la¿u stalowym + fo lia paroizolacyjna paro przepuszczalna do wewn. / ( we³na min. 4 cm )

+5.72 +5.56

nadpro¿e N2

posadzka - parkie t / terakota szlichta zbr. siatk¹ # 3 co 15 cm 1x fo lia PE 0,2 mm 5,0 s tyropia n "pod ³oga"FS 20 24,0 strop terivaI tyn k cemen t.-wapienny

tyn k cien kowarst wowy silikatowy 18,0 we³na mineralna 25,0 œciana z por othermu 25P+W na zapr . cemen towo-wap. tynk cemen towo-wap.

2,0 5,0

+4.08 mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm geometria poz.07

+3.16

+3.14

+3.16

+2.95 p³ytaP3

+3.04 mocowanie balustrady w szlichcie - uwa ga : zostawiæ marki w szlichcie zbrojenie kotwi¹ce s zlichtê do p³yty ¿elbet. balkonu

+2.80

+2.80 podci¹g poz.08a

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+3.04 podci¹g po z. 05

2,0 posadzka - terak ota / gres 7,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styrop ian FS20 3x fo lia PE 0,2 mm 15,0 podka d beto nowyB10 pias ek zagêszczony do grun tu rodzimego

+2.57 +2.34

+2.59

nadpro¿e poz.09

+2.70 +2.58

+2.50

+2.80

+2.30 +2.32 +2.15 nadpro¿e N2

+2.20 +2.25 poz. 01a (geone tria rowna poz.01)

posadzka kamienna - 3 cm ( pias kowiec ) na zapr. klej. 10cm - p³yta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piase k zagêszczony

-0.09

-0.02

±0.00

kostka granitowa na podk³. piaskowo-cementowym

-0.02

-0.35

-0.35 -0.24 -0.39 -0.97 -1.37 ³awa fundamentowa B20 + podk³ad chudobe tonowy B7,5 gr. 10 cm

fo lia ku be³kowa 12,0 styro dur e kstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepa r. nufoflex 2x ty nk cemen t. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków beton owych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

³awa fundamentowa B20 + podk³ad chudobe tonowy B7,5 gr. 10 cm


5,0 5,0 2,5

dac hówka cera miczna ³aty 5 x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatro chronn a par oprzepuszczalna do zewn¹trz 20,0 krokwie 5 x20 cm

+8.75

+8.61

+7.91

p³atew 10x20 cm

+7.73

+7.53 mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

zastrza³ 7x20 cm

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

podci¹ g drewniany 12x24cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

s³up dr ew. 14x14 cm

+6.24

+6.24 +6.10

+6.00

+5.86

+5.81

+5.72 +5.56

+6.08 +5.94

+6.00

+5.86

+6.10

+6.10

14,0 belki str opowe 5x14 cm / we³na mineraln a 24 c m ( 20 + 4 cm ) +5.81 5,0 p³yty g-k na ste la¿u stalowym + fo lia paroizolacyjna paro przepuszczalna do wewn. / ( we³na min. 4 cm )

Nadpro¿e N2

+5.74

+5.72 Nadpro¿e N2

2,0 5,0

posadzka - parkie t / terakota szlichta zbr. siatk¹ # 3 co 15 cm 1x fo lia PE 0,2 mm 5,0 s tyropia n "pod ³oga"FS 20 24,0 strop terivaI tyn k cemen t.-wapienny

patew 7x20 mocowana do sciany

+3.85 wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+3.61 +3.41

poz. 07

+3.16

+3.14

+3.16

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+3.03

+3.09

+3.04

+2.72

+3.04

p³ytaP3

+2.80

+2.85+2.80

+2.80

+2.58

+2.59

tyn k cien kowarst wowy silikatowy 18,0 we³na mineralna 25,0 œciana z por othermu 25P+W na zapr . cemen towo-wap. tynk cemen towo-wap.

+2.20

poz. 06 2,0 posadzka - terak ota / gres 7,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styrop ian FS20 3x fo lia PE 0,2 mm 15,0 podka d beto nowyB10 pias ek zagêszczony do grun tu rodzimego

+1.75

+1.73

+2.33 wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

20,0 belki str opowe 5x18 cm / we³na mineraln a 24 c m ( 20 + 4 cm ) 5,0 p³yty g-k na ste la¿u stalowym + fo lia paroizolacyjna paro przepuszczalna do wewn. / ( we³na min. 4 cm )

+1.58

fo lia ku be³kowa styro dur e kstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepa r. nufoflex 2x ty nk cemen t. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków beton owych gr. 24 cm na zapr. cement . 12,0

±0.00

-0.02

±0.00 -0.15 -0.35

-0.35

-0.39

25

-0.97

-0.97

-1.37

-1.37

³awa fundamentowa B20 + podk³ad chudobe tonowy B7,5 gr. 10 cm

fo lia ku be³kowa styro dur e kstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepa r. nufoflex 2x ty nk cemen t. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków beton owych gr. 24 cm na zapr. cement . 12,0

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

³awa fundamentowa B20 + podk³ad chudobe tonowy B7,5 gr. 10 cm


ELEWACJA FRONTOWA :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

ELEWACJA BOCZNA :


ELEWACJA TYLNA :

ELEWACJA BOCZNA :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_szmaragd  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_szmaragd.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you