Page 1

A

B

275

6325

C

275

3795

660

D

275

E

2 286

70

399

407

5075

105

188

124

171

524

125

158

1545

G

1905 3615

215

1545

115

125

1215

H

196

110

2235

110

2235

110

275

-0,42

11

745

505

525

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

50 3125 185

1 225

225

h0

25

Roleta wew.

40

105 40

210 180

215 425 3975

452

o2

Roleta wew.

h=57

210

345 460

150 210

150

25

6 7 8

105

675

C

h=57

170

9

40

Roleta wew.

zm. 20x20 (d=16)

40

156

85

kuchnia 2 280 terakota A: 14,95 m2

85 85 85

o2

h=92

40

Roleta wew.

2325

1935

C

285 672

477 275

5

675 30

5 2905

325 80 12205 24

spi¿arnia 3 terakota A: 2,08 m2

3 x 13,3 30 85

3 x 13,3 35

275

342

280 150 285

2315 665

665 30

77

180

A

180 235

12 120

173

A

6325

80

4

27x27

89

40 275

46

275

125

B

505 660

225 2235

3675 30

110

o1

109

275

125 30

40 0 24

0

22

200

350 25

25 105 210

h0 25

80 205 805

159 190 215

21

40 30

12

h0 90

1565

1915

2475 dw

30

675

120

473

-0,42

218

200 240

dk

40 195 -0,02

30

12

31 5

Pochylnia h=200 L=160

505

385

282

76

o6

d3

d2

80 80

naw

pokój dzienny + ja dalnia 10 parkiet drew niany A: 52,81 m2

40

40 15 15

156

h0

25

150

225

12

15

h0

140

h0 90

d1 49

sieñ 1 terakota A: 8,18 m2

33

33

80 h=132

170

150 205

12

90

500 235

420

343

65

h0

Roleta wew.

40

275

254 holl 4 terakota A: 17,89 m2

20 155 5

10

15 56 h=185

25

141 60

190

3

12

105

h0 90 90 d2

90 h0

186

444

10

2

27x14 (14x14)

105

123

25 40

Kana³ nawiewny

22

11

12 12 64

216

200 560

105 19x16,8x27

25 80 205

360

±0

80 205

40

40

40

2275

855

³azienka 5 terakota A: 3,16 m2

d1

h0

148 kot³ownia 6 terakota A: 9,43 m2

5 225 275 46 735 735

170

200

40

h-20

169 1965 1565

80 205

1115

40

30

dg

185

100

90 205

2 x 10 30

h0

12

30

100

10

o7

140

h=137 140

3725

46

145

505

12 20x20 (d=16)

12

4885

340 1 225

20 52

30

90

116

200

d1

115

25 20x20 (16x16)

40

20

575 85 85

25 27

275

10

25

349

25 80 205

susz.

30 690

120

770 120

gara¿ 8 terakota A: 42,78 m2

30

9

444

d4 pr.

20x20 (d=16)

100

90

db1

25 5

-0,02

2175

170

1075

675

25

120

1225 360

h0

12

-0,20

A

5

40

40

382 80

130

313

325

gabinet 9 parkiet drew niany A: 15,54 m2

25

20x20 (d=16)

25

40

1145

200

15

475

415

300 105

620

69

215

1 010

1145

155

25

210 40 180

90 215 2875

4675

20x20 (d=16)

8

40

40

173

pomieszcz. gospodar cze 7 terakota A: 13,42 m2

4

140 100

120 150

120 150

40

136 70 25

h=137 140

o7

125

h=185 60 15

naw

185

84

24

140

h=87

40

40

40

275

h=87

1

o5

275

Roleta wew.

Roleta wew.

h-20

40 140 100

h=87

12 h= 0 24

15

o4

Roleta wew.

. ew aw et ol R

15 15

50 50 275

40

275 50 100 100 225

dw2

40

6 7

35

o4 -0,02

19

3

35

2

210 150

o3

1

204

B

-0,42

3 35 x 1 3,

3

461

475

F

275

3545

425 275 2 286

C

D

1935

399

218

E

142 275

F

215 477

120

3395

110

G

275

H

10


B

109 80

C

6585 275

407

6325

80

2785

78

275

10

78

1355

80

660

275

120

80

H

469

3795 1365

E

2 446

1505

172

407

695

469

275

180

75

172

1275

374

1075

6675 120

275

163

75

120

80

1645

80

695

80

575

A

12

145

132

180

132

52

12

1035

120

12

575 50

2

1245

120

1245

40

80

40

80

50

90 265

225

80 40

275

120 90

15 40 25

50

120 90

h=72

90 335

1

Roleta wew.

h=72

50

40

120

o9

Roleta wew.

125

40

965

180 225

40

275

120 90

15

h=72

40

o9

db2

Roleta wew.

25

40

Roleta wew.

40

80

80

80

225

50

3

275

2

o9

80

1

75

50

h0

3

s³up drewn. 14x14 cm s³up drewn. 14x14 cm

358

90

d2

4155

715

12 105

s³up drewn. 14x14 cm

595

90 h0

1 300

h0

180

Roleta wew.

db2 90

40 40

107

99

375

12

50

189

s³up drewn. 14x14 cm

d4

180 225

90

d4

90 h0

180 12

12

12 12

100 d4

80 205

50

217 3285

holl - "przestrzeñ w ieczorn a" 314 15 parkiet drew niany A: 24,95 m2 90 191 h0 3075

80 205

90 h0

1405

s³up drewn. 14x14 cm

125

210

1385

120

3995

80 205 12

90 h0

150

321

12

256

40

250

wy³az na strych 120x70 ze sk³adanymi schodami

105

+3,20

375 sypialnia 13 parkiet drew niany A: 24,49 m2

715

105

268

90 875

40

s³up drewn. 14x14 cm

975

216

80 342

12

20x20 (d=16)

262

145

140

velux 78x140

25

20

369

335 655

25

80 205

15

2155

480 velux 78x140

80 40 205

d1

660

15

25

115

12 160

505 12 335

335

160

3555

262 12 10 25

3115

120

25 1175

15

80

270

343

5075 314

garderoba 18 parkiet drew niany A: 8,58 m2

270

22 10 12 25

120

sypialnia 12 parkiet drew niany A: 17,32 m2

40

190

80

sypialnia 11 parkiet drew niany A: 17,41 m2

383

343

349

garderoba 17 parkiet drew niany A: 8,33 m2

120

15

25

6

80

80

80

90 h0

12

78 620

140

40

275

580 275

1075

80

5525

80

155 275

660

120 3995

152

160

79

160

469

407

1865

1495

2955

469

120 3215

1575 78

80 275

695

2 446

A

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

C

E

80 1075

H

80

1575

80

o9

50

o8

1865 75

9

275

40

275

120 90

40 80

h=72 Roleta wew.

o8

o9

80 80

h=87 Roleta wew.

50

9

1 8415 h=87 Roleta wew.

Roleta wew.

120 90

h=72

160 150

78

160 150

10

125

78

40

80

325

12

19x16,8x27

150

H=180 cm

10

72

d1

h0

90

28 28 28

2375

1625

s³up drewn. 14x14 cm

311

64

d1

6

s³up drewn. 14x14 cm

105

h0

80 205

60

78

25

d4 1405

250 ³azienka 19 terakota A: 9,45 m2

14x14

154

410

S³up drewniany 14x14

80

1385

12

92 strych - pokój rekre acyjny 16 parkiet drew niany A: 19,56 m2

3x15,3x28

305

256 ³azienka 20 terakota A: 11,85 m2

pow. pod³ogi A: 42,78 m2

40 15

398 sypialnia 14 parkiet drew niany A: 22,28 m2

80 205

493 40

velux 78x140

690

velux 78x140

78 9

715

79

930

455

+2,75

80

90

80 205

165 s³up drewn. 14x14 cm s³up drewn. 14x14 cm

198

250

378

40

H=180 cm

80 205

65

2155

90 h0

363

78

12

10

12

78

S³up drewniany 14x14

10

985

90

140

343

40

319

80

313

velux 78x140

299

velux 78x140

d2

140

641


+9,86

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna / lub blachodachó wk a / ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszcza lna 18,0 18x7 krokwie

18

+9,09

+8,91

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna / lub blachodachó wk a / ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszcza lna 18,0 18x7 krokwie / 20 cm we³na mineralna 5,0 stela¿ stalowy do p³yt g-k folia paroizolacyjna

286

p³atew drewniana 20x12 cm +7,70

18

+7,41 +7,52

5 20 15

20

225 30 25

+2,86 +2,63

290

235 36

-0,02

-1,40 fundament pod œcian¹ dzia³o w¹ : wylewka betonowa 25x 92 cm ( do g³êbokoœci -80 cm o d poz. ziemi )

tynk cienkowarst wowy akrylowy we³na mineralna œciana z pustaka porotherm na zapr. cem-w ap. tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

104

-1,00

folia b¹belkowa 10,0 styropian ekstrudowany 24,0 œciana z bloczków betonowych na zapr. cementowej

140

100 140

25

71

140

-0,47

-1,00

40

40

120

80

-0,42

tynk ¿ywiczny marmolit lub p³ytka klinkierow a 10,0 styropian ekstrudowany 24,0 œciana z bloczków betonowych na zapr. cementowej

15,0 25,0

+2,75

+3,18

21

20

-0,20

-0,42

-1,40

+3,20

10 5

Roleta wewnêtrzna

±0,00

-1,00

2,0 terakota mrozoodp. antypoœlizg. papa termozgrzewalna dwuwarstw. 7,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siat k¹ #6 co 15 5,0 we³na mineralna - tward a 15,0 p³yta balkonowa 5,0 we³na mineralna - twar da tynk cementowo-w apienny

+5,45

15

18

30 30 posadzka drewniana / terakot a szlichta B15 z g³adzi ¹ zbr. siat k¹ #6 co 15 12,0 we³na mineralna - twar da folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad chudobetonowy B1 0 piasek zagêszczony gr. 80 cm

nadpro¿e ¿elbetowe ( N1, N2 )

265 250

290

nadpro¿e ¿elbetowe ( N1, N2 )

250

5

30 30 45

+2,13

213

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm

2,0 7,0

+2,30

2,0 posadzka 10,0 szlichta B15 z g³adzi ¹ zbr. siat k¹ #6 co 15 15,0 podk³ad chudobetonowy B1 0 piasek zagêszczony gr. 80 cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm nadpro¿e ¿elbetowe ( N1, N2 )

+2,90

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm

285 290

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm

+3,20

45

14 94

25 655

+2,75

50 15 18

+2,94

12

+3,09

posadzka drewniana szlichta z g³adzi¹ we³na mineralna - tward a strop monolityczny p³ytowy 15,0 we³na mineralna tw ar da tynk cienkowar stwowy

nadpro¿e ¿elbetowe ( N1, N2 )

Roleta wewnêtrzna

257

posadzka drewniana szlichta z g³adzi¹ we³na mineralna - tward a strop monolityczny p³ytowy

2,0 5,0 5,0 18,0

+3,53

p³atew drewniana 20x12 cm

4,0 2xp³yta OSB - posadzka strychu 20,0 belki stropowe 20x7 co ~60 cm / / we³na mineralna 20 cm folia paroizolacyjna 5,0 stela¿ stalowy do p³yt g-k

265

2,0 5,0 5,0 18,0

+5,85

270 205

mur³ata 14x14 + kotwy do wieñca M14 co 10 0 cm

260

mur³ata 14x14 + kotwy do wieñca M14 co 10 0 cm

nadpro¿e ¿elbetowe ( N1, N2 )

246

+5,25

20

p³atew drewniana 20x12 cm

260

44 5

+5,80 wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm

20

+5,45

+6,09

14

+6,05

25 4

18

+6,12 +5,94

24

167

+6,83

-1,40

70 ³awa fundamentowa 70x 40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm podk³ad chudobetonowy B10 gr. 30 cm


elewacja frontowa -wariant 2 ( bez wolego oka ) :

elewacja frontowa - wariant 1 : Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja tylna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

elewacja boczna :

Elewacje


elewacja boczna - wariant 1 :

elewacja boczna - wariant 2 : Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_okazaly  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_okazaly.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you