Page 1

A

B

225

C

363

E 1515

175

F

1 420 305

305

205

712

H 4115

266 180

84

43

90

133

260

180

2

2x 15 30

180

30

448

305

440

592 230

472

320

18

4 1 61 230

12

25

18

o4

18

275 150

305

43

25

-0.30

305

35

48 305

B

110 175 1445

17 305

172 172 1415

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

293

133

74

426 305 1 420

D

215

150

F

138 305

43

43

305

G

7

200 150

90

120 150

100 100 695

6

hp.90 175

hp.90

685

6 20

189

250 hp.90

ekran g-k pion kanalizacy jny

95 o5

365

w.d=15cm

sufit podwieszany h=15cm

o2

43

63

280

205

12

13

22

hp.90

76 150

6

90 300

wentylacja -flex 15 0

25

5

230

150

59

36

86

d=20

o3

250 355 3325

18

60

211

150

12

12 70 200

43

10 4

18

25

schiedel-rondo plus

kuchnia 5 terakota A: 11,55 m2

12 40

25

160

775 108 108

280

210

180 871 246 1 041

785 87

180

o6

221 50

180 hp.30

pokój dzienny 6 parkiet A: 29,50 m2

25

25

w.26x10

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

79

12 80

d4

200 wyw. 12x12

34

25

2x 15 30

A

395 305

280 25

339

36

12

wc / kocio³ c.o. 2 terakota 12 A: 3,32 m2

spi¿. 5a terakota A: 2,14 m2

323

214

3

25

90

w.17x12

200

12

12 12

239

6 189

16 x 19,1 27 27

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

25

150

12 43

podcieñ / podest wejœciowy-terakota 225

o1

36 150

-0.01

7

51

174

25

43

13

181

114

dw

18

225

2

18

-0.30

w.12.5x19 d=18

35

hp.230 hp.90 hp.30 18

100 210

10 8

naw. 12x12

-0.30

70

305

150 70 70 18

70

25

43

43

25

25

430

25

95

110

11

Schiedel Avant

110

5

12

holl 3 terakota A: 8,05 m2

d2 89

15

25 19

25

43

25

250 240

35

pochylnia h=30 L=110

10 36

139

1

d3

80 200

25

156

15 25 35

79 8

150

90

79

12

12

±0.00

6 25

190

89

d1 82

wg 44

hp.30

15

120 225

1825 205 161

260

±0.00

80 200

36

138

6

12

28 25

25

pion kanalizacy jny

250

84

70 200 12

d1

12 65

12 18

4

8

31

12

89

sieñ 1 terakota A: 5,98 m2

d1

89 320

podjazd

12

pom. gosp. 4 terakota A: 1,54 m2

214

258

258

12

246

80 200

1 041

25

35

180

pokój 7 parkiet A: 8,84 m2

335

4555 580

650 4555

12

345

220

15 15 35

db1

18

114 115

237

naw. 15x15

25

A: 3,59 m2

43

180

43

gara¿ 8 terakota A: 18,56 m2

10

90

260 240

18 25

50

90

hp.132 pow. posadzki

80 200 44

wyw. 15x15

-0.30

25

25

297

50 15 15

180 150

13 25

25 10 35 hp.200

15 239

25

15

85

10

3

6

18

90 220 43

395 305 70 70 8 8 8 225

2

18

20

-0.01

o7

o8

20

s³up 20x150 ¿elbet. S-2

taras ziemny - terako ta 300

-0.30

1

80

218 292 2615

305

H

8


B

E

305

70 70 70

H

205 266

357 180

93

F

1 205

357 84

43

305

442

90

133

442 154

150

70 70 70

138

balkon

70 395 305 246 1 011 535

12

4 1

367 36

279

sypialnia 12 parkiet A: 17,03 m2

325

348

75

264

120 36 140

305

200 140 o12

150

562

117

218 442

305

1 205

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

7

131

175

7

26

150 225

685 pion kanalizacy jny

36

815

485

43

95

ekran g-k

wentylacja -flex 15 0

150 db2

12

o10

80 200

233

B

191 239

244

50

1 065 305

o9

155

7 305

7 120 140 36

25

150 225

60 12

134

282

43

43 250

18

70 70

70 70

97

178

25

270

balkon

o11

70 70 70

12

250 140

12

6

6 6

31

43

25 25

25

o10

120 37

25 37

250

7 180 140

43

442

43

54

2

6 89 d1 d1

12

18

37

245 70

6

7

120 140 6

36

5

12

825 253

266

272

garderoba 13 parkiet A: 4,50 m2

270

120

300

325

³azienka 14 terakota A: 10,38 m2

160

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

12

w.17x12

wy³az dach 49x61 cm

o10

417

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

d1

178

339

162 308

12

200

80 200

25 12

s³up 25x25 ¿elbet. S-1 pion kanalizacy jny

95

1

3

1475 89

d1 d2 89

5

12 35

w.12x17

28 25

12

25

335

190

80 200

180

w.12x17

96

12

80 12

holl 9 parkiet A: 5,79 m2

12

860

98

16 x 19,1 27

190

80 200

154

db2

sypialnia 11 parkiet A: 16,16 m2

13 25

6 25 12

16

246

4

116

12

89

wy³az na strych 50x80 cm

141

25

150

442

23

413 69

194

194

180

25

12

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

89

43

13 25

14

703

473

sypialnia 10 parkiet A: 15,21 m2

31

7

90

12

214

90

214

239

120

180

12

332

1 011

12

284

115 345

3

18

35

180

43

25

43

43

50

90

89

25

90

25

25 18

25

18

43 18

180 140

13 5 5

255

2

18

12

70 70

o9a

5

395

1

25

305

18

90 220

o7

F

H

70 70 70

7


+8,77

165

+8,77

20,0 belki stropowe 20x5 cm /we³na mineralna 20 cm + 4 cm/ 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + fo lia paroizolacyjna + p³yty g-k

1075

platew drewniana 14x20

65

dachówka ceramicz na ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn¹trz 20,0 krokwie 7x20 cm /we³na mineralna 24cm/ (20+4cm)

26

+8,19

5,0 5,0 2,5

wy³az na strych 50x80 cm

s³upki drewniane 14 x14

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+6,91

905

1105

1105

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

s³upki drewniane 14 x14 wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+5,56

307

8485

250 2

+3,06

24

+2,65

5

10

41

5

+2,89

24 17

10 5 2

+3,06

+2,65

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

+2,81

20

30

5

24

24 17

+2,89

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro¿e L19 s³up ¿elbetowy 25x25

nadpro¿e 25x20 cm

nadpro¿e 25x25 cm 210

265

210

30 -0,30

65 105

-0,95

2,0 posadzka - terakota / gres 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styropian "pod³oga" FS20 3x fo lia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zagêszczony do gruntu rodzimego

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

40

papa termozgrzewalna -1,35

³awa fundamentowa h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

30

6 2 15 30

38

2 15 6 15

±0,00

57

-0,95 40

40

papa termozgrzewalna

fo lia kube³kowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgocio wa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

±0,00

tynk cienkowarstwowy silikato wy 18,0 we³na mineralna 25,0 œciana z porothermu 25P+ W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

15

205 38

68 -0,95

-1,35

œciana z ceg³y pe³nej

16 x 19,1 27

265

255

10 2

27

±0,00

15

-0,30

65 105

+3,06

306

336 30

25

613

20 5

2,0 posadzka - terakota 10,0 p³yta ¿elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm fo lia PE 0,2 mm x 3 15,0 podk³ad chudobetonowy piasek do g³. gruntu rodzimego

tynk cienkowarstwowy silikato wy 10,0 we³na mineralna 25,0 œciana z porothermu 25P+ W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

40

posadzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 cm 1x fo lia PE 0,2 mm 10,0 styropian "pod³oga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny

110

250

211

belka mocowana do œciany na œruby M12 co 60

+2,55

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

2,0 5,0

schodki na strych

1,5%

obróbka blach. 2x + rynna 120 mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

nadpro¿e L19

241

nadpro¿e L19

+3,36

obróbka blach. 2x + rynna 12 0

5

5

20 5

+5,56

tynk cienkowarstwowy silikato wy 18,0 we³na mineralna 25,0 œciana z porothermu 25P+ W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

20 25 14

+5,81

20 20

14

+5,81

25

36 5

obróbka blach. 2x + rynna 120

36

+5,91

+5,91

250

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

236

20

20

20

235 5

235 5

+7,11

-1,35

³awa fundamentowa h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m fo lia kube³kowa 12,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgocio wa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

Profile for MGProjekt

/ps_nieduzy  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_nieduzy.pdf

/ps_nieduzy  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_nieduzy.pdf

Profile for mgprojekt
Advertisement