Page 1

A

24 5

375 5

24 5

1 798

395 5

400 41

100

160

45 5

508

420

249

F

3x15x35

C

35

B

35

A

150

308 20 5

210

100

27 5

120

G

24 5

24 5 25 5

325 5

70

350

20 5

120

H 24 5

50 570

308

550

35

35

120 150

245

120 150

h=87

11 0

h=87

0 11

14 15

170

o5 5

20 5

o5

1 14

270

92

5

-0,47

-0,47

1 260

3x15x35 35 35

20

340

110

612

37

245

-0,02 3x15x35

14

131 5

420

320

100

12

870

25

14

190

50

131 5

18 23 0 5

572 5

422

50

35

25

80

25 205

5

25

27x27

70

4

50

poz.8b

d6

257

88

127

35

4

25

( 2x 60 + 2x75 )x150 o wyk 10

174

55 5

143 5

75

243 5

d5

320

90

157

320

93

20 25

100

80 205

90

80 205

-0,02

223

100

12 12

d5

h0

90

140 80

140

h=170/h=155

o11

140

232

1 496

h0 kot³ownia 10 terakota A: 14,39 m2

3

55 168 5

182

63

148

P

35

60

77

110

113

385

12

14

14x27

90

5

143

210

5

131 5

25

70

168 5

53 110

212

38

143

7 25

h0

37

35

37

100 215

181 5

438

117 37

23

0 18

3

270 200

h0

245

o6

0 18

3x15x40

5

14

6 22

salon + jadalnia 4 panel e drewniane A: 50,09 m2

312

23

5

d2

38

gabin et / sypialnia goœcinna 5 panel e drewniane A: 13,32 m2

320

12

48 5

100

450

300

277 5

100

137 5

86 5

h=87

50

582

134 5

37

12

27

38

135

2

274

177 -0,47

150

25 5

190

20

123

168 5

203

25

24 5

13 5

38

312

755

245 755

70

245

100

14 h=8 15 7

100

11

150 150

11 15 0 0

o4

245 245

1 38

h=87

12

295 5

kana³ nawiewny do kominka d=15cm pod posadzka parteru

87 5 h= 41 1

755

100

o3

11

0 11 0 15

2

o4

1

B

37

1 496

975 143

93

744

70 5

385

75

o1

h=87

75 wen. d=15

413

12

207

242

205

25

45 106 5

126 5

180

12

180 150

302

210

30

9

4

15

30

4

15

322

9

131

o2 459

112

35

245

25

8

131

50

136

391

25 12

37

100

20 215

-0,02

d1

o1

428

155 5

75 150

h=87

75 150

naw.Z 15 h=25

50

50 12

W 15 h=210

85 h0

37

7 325

130 spi¿arnia 7 terakota A: 2,20 m2

15

70

6

wen. d=15

d4

12

70

210

225

162

110 przedsionek 1 terakota A: 4,05 m2

20

naw.Z 15 h=210

5

37

45 143

h=104

8

50

25

25

10 d6

90

80 205

kuchnia 6 terakota A: 13,95 m2

162

20

37

62 5

75

25

25 10 18

90

25 205

100

125

80 190/200

90

12 d4a

h0

d4

90

h0

90 603

62 5

1x17 x30

10

h0

130

korytarz 2 terakota A: 3,63 m2

210

h0

20

12

90

h0

350 25

146 5

72

200

-0,17

25

90

34

43

32

-0,17

80 205

252

80 25 205

18x17.5x27

215 5

30

d3

25

70 5

25

12

250

12 5

25

100

72

19x19

gara¿ 9 terakota A: 35,87 m2

12 5

242

100

280

0,00 poz.8b

25

52

holl 3 terakota A: 19,85 m2

100

295 5

19x19

20

277

472

24

325

90

233

r=27

50

164 5

19x19

19x19

20x20

-0,02

d4

12

72

12

h0

90

140

140 80

h=170/h=155

o11

140

1 076

207

7

84 18 5

³azienka 8 terakota A: 3,83 m2

93

h0

162 5

37

20

80 205

12

naw.Z 15 h=25

200

143

naw.Z 15 h=210

90

1x17x40

6

375 162 5

195

37

12

12

B

116

224 5

poz.8a

24 5

A

37

-0.21

500

9

96 5

15

87 5

519

B

50 5

694

266 296

199 5

75

24 5

15 275 5

110

250

645

163 5

180

260

544

240 5

232

55 5

501 5

50 50 24 5 25 5

1 798

C

D

D1 A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

146 5

10 30

E

F

G

H

24 5

245

500 265 h-17

L=550 ( 3%)

87 5

30 9

50

12

245

10 96 5

12

245

491 Brama - Hormann ( wym. Lz/Rm )

37

25

12

-0,47

75

d7

146 5

59 5

501

3x15x40 40 40

146 5

620 59 5


A

B

C

F

G

1 928 80

24 5

375 5

80

24 5

24 5

1 299

400

396 350

86 5

300

174

437 5

300

174

100 350

100

245

12

2

25

37

37

300 225

37

37

2

101

101

o8

101

107 117

101

5

101

16 55

Balkon

5 16

125 5

10

101

480

128

100

250

144

12

144

320

631

12

631 pokój 13 panel e drewniane A: 19,74 m2

h=180 cm

12

100

h=180 cm velux 140x78

438

83 5

powierzch nia pod³ogi A: 27,25 m2

37

245

80

83 5

25

powierzch nia pod³ogi A: 26,18 m2

pokój 12 panel a drewniane A: 19,73 m2

438

444

velux 140x78

487

350

78

400 5

159

126 5

25 37

400 5

12

240

295 5

100

126 5

h0

241 5

12

389 5

37

3 10

87

160

607 5

83 5

25

126 5 50

260

12

12

25

12

25

495

488

12

488

310

165

200

430

377 5

350

268 5

117 5

12

134 5

100

130

475

90 ³azienka 16 terakota A: 14,41 m2 powierzch nia pod³ogi A: 14,39 m2

h=180 cm

90

338

12

245 37

37 37

281

232 274 5

30

10 245

12

80

80

80

254 5

185

213

774 80

24 5

87

160

87

507

80

400

245

24 5

100

974 213

19

296

19

100 82 5

400

24 5

1 928

A

146 5

h55

25 37

37 245

254 5

80

131

150

220

37 160

37

9

925

147 5

Balkon

101

50

101

160 o9

+3.13

B

8

12

150

15

30 s³upek ¿elbetowy 30x2 5 zbrojony 4#12 strzemiona o6 co 12 zakotwiony w wieñcu dolnym i gór nym

302 250

371 5

250

velux 118x78

o9

100

50

powierzch nia pod³ogi A: 36,60 m2

Balkon

37

12 135 6x17.5x27

12x17.5x27

12

100

12

sypialnia 17 panel e drewniane A: 17,11 m2

h0

383 5

velux 140x94

marka 200x200x15 zakotwiona w wieñcu

160

90 269 5

h0

d6

377 5

d5

12

marka 200x200x15 zakotwiona w wieñcu

59 10 69

powierzch nia pod³ogi A: 26,79 m2

12 161

160 220

98 5

12 925

175

375 12

55 90

80

12 205

pokój 14 panel e drewniane A: 18,78 m2

80 205

184

221

267 5 h0

19x19

13

633

603

15

30

247 5

90

30

80

12

75

102

338

90

37

+3.13

347 5

velux 118x78

10

141 5

90

s³up stalowy 100x100x5

5

d6

288

383 5

s³up stalowy 100x100x5

86

90

+2,08

s³upek ¿elbetowy 30x2 5 zbrojony 4#12 strzemiona o6 co 12 zakotwiony w wieñcu dolnym i gór nym

9

80 205

80 205

12 915 d5

108

100

80 205

12

s³up stalowy 100x100x5

41

137

8

h0

+3.13

h0

19x19

25

12

51

12 175 232 h0

90

200

78

velux 118x78

12

32

751 5

223

5

52

h0

80 205

121 5

holl 11 panel e drewniane A: 17,34 m2

297

325 12

h=180 cm

1 076

1 027

182 5

12

45

294

d5

310

80 205

12

12

90

12

164 5

12 195

36

84

90

325

37

134

78

12

365

36

velux 118x78

1 577

s³up stalowy 100x100x5

37

393 5

h0

12

+3.11

89

d6

s³up stalowy 100x100x5

398

76

12

258

521

237 5

37 36

12

55

639

142 5

37

12

5

d6 ³azienka 15 terakota A: 9,64 m2 powierzch nia pod³ogi A: 14,40 m2

141 5

90

1 577

10

1 045

90

1 094

29

117

77

117

425

118

12

12

388

69 5

12

98

37

63

3

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

D

E

F

G

100


5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna parop rzepuszczalna 20,0 20x7 krokwie

wieniec 20cm x 25 cm strzem .#6 co 10 zbr. 2#12 góra / 2#12 dó³

+8,53

wiatrownica : krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharsk a / uwaga - nie zakrywaæ dolnej deski blach¹ obróbkow¹

+7.91

+7,69 +7,46

krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharsk a / uwaga - nie zakrywaæ dolnej deski blach¹ obróbkow¹

+7,34

83

25

5

4

18

260

+3,89

15

24

87

+3,02

+2,38

+2,78

+2,08

280

278

265

210

250

280

255

219

150

+1,96

+1,93

podbitka drewniana +2,38

wieniec 27x25 cm nadpro¿e 25 x 25 cm

poz.5/6

5

20

+3,08

15 40

15

poz.1

+3,13

gzyms 20x5 styropian

25 15

9 6

11 24

35 poz.8

+3,10

24

152

+4,23

102 5

265

mur³ata 14x14 cm

11 +2,48

24

25 40 5

+2,78

N1

wieniec 37x25 cm 6,0 kostka brukowa 10,0 podk³ad piaskowo-cementowy ze spad kiem 1,5 % piasek zagêszczony d o g³êbokoœci gru ntu rodzimego

wieniec 25cm x 25 cm strzem .#6 co 10 zbr. 2#12 góra / 2#12 dó³ + kotew stalow a M12 co 100 cm

+4.18

marka stalowa 200x200x10

11

marka stalowa 200x200x10 +3,13

35 15

+2,08

18,0 belki stropowe 18x5 / we³na mineralna 18 cm folia paroizolacyjna 5,0 stela¿ stalowy do p ³yt g-k 1,2 p³yty g-k

265

h s³upa=280

2,0 panele drewniane 7,0 szlichta z g³adzi¹ 2,0 styropian 24,0 strop teriva I tynk cem. - w apienny

+3,02

N1

Uwaga: W celu mo¿liwoœci otwarcia okien ³ukowych wykonaæ wêgarek h=10 cm lub wycofaæ ramê okna w g³¹b wnêki nadpro¿e 25cm x 25/35 cm strzem .#6 co 10 zbr. 3#12 góra / 4#12 dó³

+4,65

30 24

265

p³atew 26x14 cm

4

4

26

565 4 18

14 35 45

220

220 20

+5,78 +5,82

we³na mineralna / stela¿ do podsufitki stela¿ stalowy do p³yt g-k folia paroizolacyjna p³yta g-k

W2

15

10 15 23

5

2,0 panele drewniane 7,0 szlichta z g³adzi¹ 12,0 styropian 15,0 p³yta ¿elbetowa 10,0 styropian tynk cienkow arstwowy

5

5 8

18,0 5,0 1,2

+4,98

+3,08 +3,10

+2,61

+5,38

+6,08

123

20 69 10 25

Uwaga: W celu mo¿liwoœci otwarcia okien ³ukowych wykonaæ wêgarek h=10 cm lub wycofaæ ramê okna w g³¹b wnêki nadpro¿e 25cm x 25/35 cm strzem .#6 co 10 zbr. 3#12 góra / 4#12 dó³

+2,72

116

20

20

s³up drewniany 14x14 cm

20

+7,03

+6,87

+6,57

2,0 terakota mrozoodp. antypoœlizg. papa ter mozgrzewalna dwuwarstw. 6,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk¹ #6 co 15 wieniec 20cm x 25 cm 10,0 styropian strzem .#6 co 10 15,0 p³yta balkonowa zbr. 2#12 góra / 2#12 dó³ tynk cementowo-w apienny +7,16

110

2,0 terakota mrozoodp. antypoœlizg. papa ter mozgrzewalna dwuwarstw. 6,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk¹ #6 co 15 10,0 styropian 15,0 p³yta balkonowa 5,0 styropian tynk cienkow arstwowy wiatrownica :

+0,88

tynk ¿ywiczny marmolit 10,0 styropian ekstrudow any 24,0 œciana z bloczków betonowych na zapr. cementowej +0,88

±0,00

2

-0,02

±0,00

-0,02

-1,47

³awa fundament owa 70x 40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm podk³ad ch udobetonowy B7,5 gr. 10 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

-1,47

12,0 25,0

tynk cienkow arstwowy akrylowy styropian (ewent. we³na m ineralna) œciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej tynk cem.-wap ienny + sztablatura gipsowa

-1,47

105

folia kube³kowa 10,0 styropian ekstrudowany

100

posadzka - panele drewniane / terakota szlichta B15 z g³adzi¹ zbr. siatk¹ #6 co 15 10,0 styropian folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad chudob etonowy B10 piasek zagêszc zony do g³êbokoœci gruntu rodzimego

145

105

32 145

70

2,0 posadzka - panele drewniane / terakota 10,0 szlichta B15 z g³adzi¹ zbr. siatk¹ #6 co 15 folia PE 0,3 mm x 3 piasek zagêszc zony do g³êbokoœci gruntu rodzimego

2,0 7,0

folia kube³kowa 10,0 styropian ekstrudowany

40

2x papa na lepiku

40

-0,97

40

20

105

folia kube³kowa 10,0 styropian ekstrudowany -1,07

45

63

-0,47

45

10

2

8

5

90

+0,53

+3,25


dachówka ceramiczna / lub blachodachówka / ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrochronna parop rzepuszczalna 20,0 20x7 krokwie

+8,06

+7,76

595 25 10

+5,16

2,0 terakota mrozoodp. antypoœlizg. papa ter mozgrzewalna dwuwarstw. 6,0 szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk¹ #6 co 15 +4,20 10,0 styropian 15,0 p³yta balkonowa tynk cementowo-w apienny

25

+3,10

11

marka stalowa 200x200x10

+3,13

+3,02

+2,48

+2,78

+2,83 wieniec/nadpro¿e

150

304

278 265

+0,88

90

wys. bramy gara¿owej

280

25

+2,78

gzyms 20x5 styropian

15

24

11

2 24

29

24

24

5

54

zarys poz.14

5

30

20

7

2

745

495

marka stalowa 200x200x10

+5,58

110

185

245

18,0 belki stropowe 18x5 / we³na mineralna 18 cm folia paroizolacyjna 5,0 stela¿ stalowy do p ³yt g-k 1,2 p³yty g-k

280

269

265

we³na mineralna / stela¿ do podsufitki stela¿ stalowy do p³yt g-k folia paroizolacyjna p³yta g-k

265

505 2145

14

Uwaga: W celu mo¿liwoœci otwarcia okien ³ukowych wykonaæ wêgarek h=10 cm lub wycofaæ ramê okna w g³¹b wnêki nadpro¿e 25cm x 25/35 cm strzem .#6 co 10 +4,98 zbr. 3#12 góra / 4#12 dó³

p³atew 20x14 cm

2,0 panele drewniane 7,0 szlichta z g³adzi¹ 2,0 styropian 24,0 strop teriva I tynk cem. - w apienny

+3,76

+6,52

+5,82

26

705

18,0 5,0 1,2

+4,29

wieniec 20cm x 25 cm strzem .#6 co 10 zbr. 2#12 góra / 2#12 dó³

+6,08

+5,82 p³atew 26x14 cm

+5,28

podbitka drewniana

+6,71

p³atew 26x14 cm +6,52

4 26

wieniec 25cm x 25 cm strzem .#6 co 10 zbr. 2#12 góra / 2#12 dó³ + kotew stalow a M12 co 100 cm

wiatrownica : krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharsk a / uwaga - nie zakrywaæ dolnej deski blach¹ obróbkow¹

+6,83

s³up drewniany 14x14 cm

30

+6,71

+6,86

+7,94

5,0 5,0 2,5

30

20

tynk cienkow arstwowy akrylowy styropian (ewent. we³na m ineralna) œciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej tynk cem.-wap ienny + sztablatura gipsowa

168

12,0 25,0

12,5

+8,53

±0,00

-0,02

-0,47

70

tynk ¿ywiczny m armolit 10,0 styropian ekstrudowany 24,0 œciana z bloczków betonowych na zapr. cem entowej

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

105 2,0 7,0

posadzka - panele drewniane / terakota szlichta B15 z g³adzi¹ zbr. siatk¹ #6 co 15 10,0 styropian folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad chudob etonowy B10 piasek zagêszc zony do g³êbokoœci gruntu rodzimego

³awa fundament owa 70x 40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm podk³ad ch udobetonowy B7,5 gr. 10 cm

2x papa na lepiku

folia kube³kowa 10,0 styropian ekstrudowany

40

-1,47

40

40

-1,07

40

-0,17 20

107

folia kube³kowa 10,0 styropian ekstrudowany

Obni¿enie pod³ogi w gara¿u -17 cm

50 15

105

-0,47

158

10 7

2

-0,02


Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


Elewacja boczna

Elewacja boczna

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_maja4  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_maja4.pdf