Page 1

1

4

5

1 962 1 302

24

835

80

12

60

96

120

147

80 60

60 60

LKF 80

LKF 60

hp.180

56

50

hp.25

15 hp.185

20

32

443 403 240

220

128

24

8

615 20

90

160

150

59

12 95 24 25

260

25

25

75

-0,20

36

25

150 150

85

d1

266 5 266 5 279

300 260

o1

3 85 45 25 45 115 25 60 3 21 75

81 5

120

wiata 12 terakota A: 18,36 m2

266 5

±0.00

90

612

275

12

152

-0.32

24 24

151

168

150

90

100

606

2x 16 30

60

100 350

60

100

15

-0.32

30

C

D

30 30

hp.90

15

8

B

hp.120

podest - podcie• wej•ciowy

4

750

90 o2

8 36

pokój 7 pane le pod³ogowe A: 10,41 m2

-0.02

30

141 5

109 5 wg

240

240

32 295

90 90

120

90 90

90 o2

24

24 387

96 5

4 4

8 379 152

hp.120

12

12

A

15 15

15 15 170

12

70

24

±0.00

60

gara¿ 11 terakota A: 21,98 m2

2x10 27

d3

100 220

36

30

hp.225

90 210

231 ±0.00

90 210 100

8

6

90 210 6

8 sieñ 1 terakota A: 2,51 m2

24

-0,20

49

379

d4 90

26

90

114 60

24

36 120 60 20x20(16x16)

6

100

72

d2 90

580

19x19(d=16)

90

40

116 d4

6

316 5

200

40

-0,60

12

231 6

19

35

d5

24

kot³own ia / pralnia 9 terakota A: 8,75 m2

20 6

150

"wanna" pod zbi ornikiem na olej

111

36

15 15

12

25 hp.2 hp.90

19x19(d=16)

238 12

8

90

80 210

8 90

80 210 8 275 185 81 5

150 150 36

36

36

58

8

spi¿. 6 terakota A: 1,59 m2

o1

150 150 75 60 24 4 8 45 24

108 5

15 15

D

12

150

o1

C

24

24

168

150

o1

151

40 5

kuchnia 5 terakota A: 7,96 m2

215

299 154

24 150 150

8

d5 80

LKF 120

6

wc + natrysk 8 terakota A: 3,52 m2

holl 2 terakota A: 10,47 m2

294 5

jadalnia 4 pane le pod³ogowe A: 7,77 m2

-0.32

239

14x14

8 14x14

149

30

145

260

60

24

B

8

90

12

d5

173 5

14

-0.02

±0.00

12

27x14

260

678

750

36

12 12 116 13 14 14 25 27

182

125

250

250

250 240

db1

450

pokój dzienny 3 pane le pod³ogowe A: 22,88 m2

10

279

garde roba 10 pane le pod³ogowe A: 4,27 m2

8

379

365

403

2x 16 30

8

182

90 210

296

8

80 210 6

591

18 R. @ 16,8 cm 17 T. @ 27,0 cm

36

36

36

24 24

245

30

12

127

taras ziemny

129

165

A

30

24

12

hp.180

20

612

15 hp.180

592

4

24

90

150 346

95

95 24

25

260

25 592

260

25 20

75

1 962

1

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firm y MG PROJ EKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-39 2-8 84

2

3

4

5

Rzut parteru


1

4

5

2 042 24

1 302 1 350

24

542 562

20

30 30

A

24

36

36

36

36

36

24

A

50 50

12

50 50

50 50

90

6

925 55

6 60

78

121

194

850 850 850 850

6 46

56

8

36

8 8

69

120 150 36

355

292 sypialnia 16 pane le pod³ogowe A: 10,65 m2

120

60

295

160

361

o3

120

90 210

d3

370 5 129

8

60 150

s³up stalowy 100x100x5

349

57

12

92

6

92

8 46 58

238

12 90

d3

90 210 8 57

24

o4

43

60

80

84

162

80 210

80

134

db2

59

59

36

160 210

495

h= 180 cm

205

106

122

holl / bawialnia 13 pane le pod³ogowe A: 15,07 m2

8

sypialnia 14 pane le pod³ogowe A: 12,18 m2

d5

90 +3.03

8

116

177

24

194

177

110

12

90 210

90

90 20 8 90

12

30

38 14

8 16 120

273

305

o3

120

120 150

72

387

s³up stalowy 100x100x5

12

8

850 702 80

d3

120

sypialnia 15 pane le pod³ogowe A: 15,15 m2

56

120

o3

d5 120 150

90

243

18 x 16,8 27

246

255

130 365

garde roba 18 pane le pod³ogowe A: 3,50 m2

³azienka 17 terakota A: 8,18 m2

12

2

231

182 90

26

8

19x19(d=16)

186

0

8

21

495

73 68

24

81

225

h= 180 cm 12

164 5

90

59

h= 125 cm

160

50 50

C

24

102 21

102

362

12

36

24

36

h= 125 cm

C

21

35 35 35

balkon

50 50 50

24

623 603 599

102 20

160 364 364

102 20

363 343 339

612 24

50 50

562 542

20

30 30 30

2 042

1

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firm y MG PROJ EKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-39 2-8 84

4

5

Rzut poddasza


15 18

+8,55

27

21 895

25

+6,93

5

+6,69 18,0 jêtki 18x5 co ~90cm / we³na miner. 18c m 3,0 stela¿ stalowy do p³yt g-k folia pariozolacyjna 1,2 p³yty g-k

4

1415

5

77

+5,55

9

+5,73

5,0 dachówka ceramiczna 5,0 ³aty 5x6 co ~40cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrowa 18,0 krokwie 18x5cm co ~90 cm / we³na mineralna 1 8c m 3,0 stela¿ do p³yt g-k folia paroizolacyjna 1,2 p³yty g-k

20

134 1145

35 7 20 10 105 255 21 875

+7,57 p³atew - dwuteownik IN200

25

wieniec 20x24 cm zbr. 4#12 strzem. #6co25 cm

+7,82

62

+7,16 +6,85

5,0 dachówka ceramiczna 5,0 ³aty 5x6 co ~40cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrowa 18,0 krokwie 18x5cm co ~90 cm

8

+8,03

+5,51

20

nadpro¿e nad oknem 20x24 cm

mur³ata12x12 mocowana do wieñc a na kotwy M14 co ~100 c m

9

29

11

24 33

+2,58

1335

268

+2,07

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

1145

+1,15

±0,00

-0,02

12,0 styropian FS30 + tynk cienkopow³okowy mineralny 24,0 œciana z bloczków z betonukomórkoweg o klasy 500 ³¹czonych na zaprawê ceme nto wo- wapienn¹ 1,5 tynk cementowo-wapie nny

15

215

40 40

50

28

-0,02

2,0 terakota 7,0 szlichta zbr. siatk¹ #6co 15c m 12,0 styropian FS30 3x folia PE 0,3 mm 15,0 podk³ad betonowy piasek zagêszczony - do g³êbokoœci gruntu rodzimeg o

90 2 58 15 10 7 2

218

262

+1,30

-0,82

wieniec stropu ('W") 24x31,5 cm

19

10

+2,68

20

nadpro¿e nad oknem 20x24 cm

-0,32

podbitka - deszczó³ki 20mm

5

+2,58

25

+2,66

75

102 +3,01

+2,92

+3,63 +3,27

9

+2,98

15

+3,41

+2,81

pas nadrynnowy - blacha ob rób k. deska wiatrownicowa 14x3 cm pas podrynnowy - blacha obrób k.

20

+3,87 2,0 panele drewniane 5,0 szlichta 2,0 styropian FS30 24,9 strop teriva I

wieniec 20x24 cm zbr. 4#12 strzem. #6co25 cm

16

210

250

terakota papa termozgrzewalna 2 x 5-7,0 szlichta zbr. #6 co 15 ze spadkiem 1,5% 6,0 styropian FS30 15,0 p³yta balkonowa betono wa zbr. siatk¹ #12 co 14 gór¹ i do³e m 8,0 styropian FS20 tynk cienkowarstwo wy

250

+4,68

2,0

24,0 6,0 4,5

œciana fundamentowaz bloczk ów betonowych na zapr. cemento w¹ styropian ekstrudowany p³ytki klinkierowe

-0,32

papa na lepiku 1 x

-0,92 -1,32

³awa fundamentowa 55x40 c m

podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

Przekroj


y w o z a k o z r a l p m e z g E Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

Elewacje

/ps_krzysztof  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_krzysztof.pdf