Page 1

1 229

54

134

80

50

15 15 35 35

225 10

35

1595

147

15

90 200

60

60 25

60 60

60

60

35

25

924

90 200

319

12 5

Gara¿ terakota A: 20,66 m2

12

podci¹g dw uteownik IN180 244

30

12

05

60 60

25

25

12 5

353 s³up stal. 100x100x10

100

12 12

70 70

Pokój panele drewniane A: 11,80 m2

±0.00

12

342

256

d=15

664

90 d2

180

d=15

30

5 50

60

100 360

2

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

85

25

35 o2

B

o1

75

o2

B'

dg

150 150

60 150

35

h=85

35

d1

25

150 hp.85

275

79

225

314 12

225

12 60 15

35 35

280

155

240 220

180

d3

100 210

C

podcieñ wejœciowy

60

50 5

30

15

-0.02

2 x 15 35

108

£azienka terakota A: 6,82 m2

1 374

1

25 25

279 319

d2 90

12 90 200 12

12

d=15

86

98

80

25 25

3845

12 12

82

410

d2

d3

12

8

150 346

A'

hp.30

12

80 200

218 12

12

150 420 5

90

945

50 70 35

25 35

150 150

o2

-0.32

170

12

54

d=15

855

67

135

60

150 hp.90

68

12

wc terakota A: 1,17 m2

podci¹g dw uteownik IN180 Przedsionek 100 terakota A: 2,86 m2 80 200 12 20 65 125 5 12 158 12 12 38 5 50 38 10 100 48 12 50 37 5 ±0.00 d=15 h=140 h=140

80

12

352

135

10

350 s³up stal. 100x100x10

16x16

kuchnia terakota A: 8,72 m2

20 20 20

120

180

1905 213 225

60

114

A

46

12 12

50 15 0

50 50

575

26

15 60 60

d3

35

5

5 .8 hp

30

Hol + korytarz terakota A: 10,15 m2

250

Pom. gospodarcze 111 5 terakota 5 A: 2,61 m2

12

podci¹g dw uteownik IN180 396

120

120

1725

235

70 5 44

o1

15

294 s³up stal. 100x100x10

d2

80 200

37 5

30

o1

hp.85

57

o1

50 22 5

90

z r a l p m e z g E

50

y w o z a k o 14 12

Pokój panele drewniane A: 11,56 m2

342

27x27

572

5

15

±0.00

135 5

51

35

85 150 165

12

117

hp.85

150 294

14x27

690

30

130

27

77

14 5

150 572

1 db 21 60 2

52

12

±0.00

10

30

15 15 19 193 189

180 150

35

15

12 12

Pokój panele drewniane A: 9,93 m2

150

d=15

C

100 5

16 0

21 2

150

0 16 5 23

85

35

B

150 540

Salon + jadalnia panele drewniane A: 27,94 m2

150 o1

22 5 60

35

150 150 290

140

hp.85

277

25 35

3085

3085

1925

213

hp.85

10

30

150 o1

35

30 17

275 taras - podcieñ

213

30

35

25 10 35

95

225

A

242 5

321 5 269

150 150

150 o1

90 200

325

150 150

149 5

5

22 5

50 70

85

4

1 883

22 5

372

1a 77

30

30

157 5

35

15

278

1 15

120

60

106 548 5

150

120

40 22 5

240 321 5 344

64 22 5

3

Rzut parteru


150 150

35

180

12 12

70 70

Pokój panele drewniane A: 11,80 m2

±0.00

280

12

155

60 15

108

30

5 50

60

100 360

2

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

25

314 12

79

50

15 15 35 35

85

225

25

o2

o2

50 5

30

120

60 25

B' B

dg

150 150

60 150

35

h=85

o1

C

podcieñ wejœciowy

60

1595

147 60

60 60

25

150 hp.85

35

35

2 x 15 35

d1

Gara¿ terakota A: 20,66 m2

3845

100

180

12 5 05 12 5

924

90 200

50 70

100 210

-0.02

podci¹g dw uteownik IN180 244

25

353 s³up stal. 100x100x10

60

d2

60 60

35

664

256

12

90

90 200

12

60

Pokój panele drewniane A: 11,56 m2

225

12

£azienka terakota A: 6,82 m2

d3

±0.00

12

h=140

50 70 35 35 o2

319

10

35

275

90 200

d=15

945

80

h=140

25

15

225

80

100

50

279 319

75

12

12

d=15

25 25

35 35

54

134

82

240 220

80

68

12

12 12

80 200

d2

12

8

d3

86

80 200

218

98

90

150 346

278

12 90 200

wc terakota A: 1,17 m2

1 374

1

d2

120

120

150 420 5

114

25 25

15

30

170

12

855 54

d=15

150 150

25 35 10

67

135

60

150 hp.90

d3

podci¹g dw uteownik IN180 Przedsionek terakota A: 2,86 m2 80 200 12 20 65 125 5 12 158 12 12 38 5 50 38 10 100 48 12 37 5 ±0.00 d=15 16x16

12

352

135

20 20 20

120

180

kuchnia terakota A: 8,72 m2

y w o z a k o 14 12

A'

hp.30

d=15

90

podci¹g dw uteownik IN180 396

46

12 12

50 15 0

225 15 60 60

350 s³up stal. 100x100x10

12 12

575

26

50 50

342

234 27x27

572

1725

250

Pom. gospodarcze terakota 5 A: 2,61 m2

5

5 .8 hp

15

35 5

294 s³up stal. 100x100x10

Hol + korytarz terakota A: 10,15 m2

-0.32

50 22 5

10

z r a l p m e z g E 235

70 5 44

o1

1905 213

150 194

A

342

30

14x27

o1

85 150 165

80

51

57

35

12 5

37 5

hp.85 50

37

22 5 60

15

410

10 10

hp.85

30

80 80

197

12

±0.00

690

30

hp.85

Pokój panele drewniane A: 8,36 m2

77

14 5

150 572

1 db 21 60 2

52

30

o1

180 150

35

15

12 12

321 5 269

117

d2 90

110 5

150

d=15

C

150 550

Salon + jadalnia panele drewniane A: 27,94 m2

150 o1

12

80

290

10

30

15 193 189

15 19

85

35

B

15 x 19,1 26

16 0

21 2

150

0 16 5 23

30

140

150 150

150 35 150 35

25 10 35 25 35

3085

3085

10

1925

213

17

30

hp.85

5

22 5 150 o1

schody n a strych

275 taras - podcieñ

213

30

1 229 242 5

150 o1

30

325

95

225

A

4

1 883

22 5

35

77 149 5

372

1a

157 5 85

80

15 30

35

1 15

60

106 548 5

150

120

40 22 5

240 321 5 344

64 22 5

3

Rzut parteru wersja ze schodami


1 125 5

92 5

1a

4

1 965

100

1 229 R 120 -1,5 %

R 120 -1,5 %

249 5

70 77 51

80

180

strych- pok贸j panele drewniane A: 10,84 m2

z r a l p m e z g E 12

516

h pon 1,8 mh panele drewniane A: 6,45 m2

50

12

12 12

R 120 -1,5 %

217 5

371 5

49

360

46

R 120 -1,5 %

50 50 235 975

B

R 120 -1,5 %

R 120 -1,5 %

365

7

R 120 -1,5 %

B'

74

905

B

14 14 14 14

84

14 14 14 14

142 142

565

12

3935

125

h-190

365

12

460

205

210 460

1 0175

12

wywietrzak d=15

R 120 -1,5 %

h-190

y w o z a k o

R 120 -1,5 %

15 x 19,1 26

127

200

224

125

h pon 1,8 mh panele drewniane A: 6,45 m2

180

A'

689 5 1 017 689

150

138 138

171

12

80

12

256

A

R 120 -1,5 %

245

53

A

C

74 5

R 120 -1,5 %

415

R 120 -1,5 %

5 94 5

502 5

94 5

249 5

C

74 5

1 965

1

2

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

3

Rzut poddasza wersja ze schodami


A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-67 6-66-83 0-600-392-884

C

150 85

150

261

85 ±0,00

2 30

9

B

styrodur 6 cm marmolit

-0,02

-0,32

63

10

98

chudy b eton panele d rewniane B7,5 gr. 10 cm szlichta B15 z brojona siatk¹ o 6 co 20 - 7 cm styropian FS20 10 cm folia PE 0,3 mm x3 chudy beton B 10 - 15 cm piasek zagêsz czany w arstwami - ok 35 cm grunt ro dzimy

10

35

130

C

5945

26

5 o 12 strz . o 6 co 35cm

10 50

chudy b eton B7,5 gr. 10 cm

27 295

wiatrownic a 3 x 29,5 cm

+2,64

+2,35 pas dolny 5x17 c m (we³na mineral. 20 cm) stela¿ stalowy d o p³yt gk 30mm folia paroiz olacyjna p³yty g-k 1,25 cm

261

262 28 2 65

4 o 16 strz . o 6 co 30cm

50

B

obróbka blac harska

±0,00

-0,02

271

286

5925

28 100

35

chudy b eton B7,5 gr. 10 cm

10

4 o 16 strz . o 6 co 30cm

5 o 12 strz . o 6 co 35cm

marmolit

28

28 2 65

panele d rewniane szlichta B15 z brojona siatk¹ o 6 co 20 - 7 cm styropian FS20 10 cm folia PE 0,3 mm x3 chudy beton B 10 - 15 cm piasek zagêsz czany w arstwami - ok 35 cm grunt ro dzimy

sty ropian 10 cm

styrodur 4 cm

35

130

10 76 35 10 50

chudy b eton B7,5 gr. 10 cm

L 120x120x1 0 L=150

+2,35

sty ropian 10 cm

10

2 30 63 98 35 10

4 o 16 strz . o 6 co 30cm

marmolit

wiatrownic a 3 x 29,5 cm

100

-0,02

9

-0,02

3005

3005

3005 5925

sty ropian 10 cm

styrodur 4 cm

marmolit

30 *=5 7,7 %

76

119

5 o 12 strz . o 6 co 35cm

264

235 styrodur 6 cm

dwuteownik IN180 s³up stal. 100x100x10

wiatrownic a 3 x 29,5 cm

A dachówka ceramiczna ³aty drewniane 5x5 cm kontr³aty 2,5x5 cm wiatroizolacja pas górny 1 7x5 cm

L 120x120x1 0 L=150

obróbka blac harska

+2,82

262

+2,35

235

2405

5 o 12 strz . o 6 co 35cm

obróbka blac harska

+2,35

26

+2,64

261

5945

wiatrownic a 3 x 29,5 cm

L 120x120x1 0 L=150

z r a l p m e z g E +2,86

B

% 7,7 *=5 30

264

obróbka blac harska

C

3005

2x20mm p³yta OSB pas dolny 5x20 c m (we³na mineral. 20 cm) stela¿ stalowy do p³yt g-k paroizolacja p³yty g-k 1,25 cm

L 120x120x1 0 L=150

C

30 *=5 7,7 %

% 7,7 *=5 30

sty ropian 10 cm

27 295

B

2305

271

A dachówka ceramiczna ³aty drewniane 5x5 cm kontr³aty 2,5x5 cm wiatroizolacja pas górny 1 7x5 cm

35

dachówka ceramiczna ³aty drewniane 5x5 cm kontr³aty 2,5x5 cm wiatroizolacja pas górny 17 x5 cm/ welna mineralna 4 cm stela¿ stalowy + folia paroizolac. + p³yta g-k

y w o z a k o

50

A

Przekroj

4 o 16 strz . o 6 co 30cm


A. D.

2 0 0 4

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firm y MG PROJ EKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-39 2-8 84

Elewacje

/ps_jakmarzenie3  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_jakmarzenie3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you