Page 1

RZUT PARTERU D 2x12,5 30

E

A

C

30

B

C

A

1 058 205 196

-0.02

265 212 220

-0.27

10

305 45 8 10 25 8

641

30 348

240 240

10 wykończenie elewacji: płytki klinkierowe klejone do izolacji termicznej

265

pokój dzienny 5 parkiet A: 19,67 m2

90

h=125

90 90

90 210

43

12 58

o3

117

75

113

44

2x12,5 30 70

305

205

1645

B

C

90 2425

D

874

300 177

2

1

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

103

10

407

332

115 115

d=20 10x26

10

47 100

1 058

A

wykończenie elewacji: płytki klinkierowe klejone do izolacji termicznej

naw. 15x15

30

A

180

-0.27

492

30

wykończenie elewacji: o2 deski elewacyjne na konstr. drewnianej mocowanej w gr. ocieplenia

-0.02

598 305

18 15 15

130

d1

113

25 43

podcień wejściowy

75 150

180 150

113

18

43 25

83

h=150

583

180 663

100

261

36

45 30 83 305 525 305

75

205 12

12

8

175

36

63 15

177 pom. gosp. 2 terakota A: 4,05 m2

hp.30

70

12 12

83 305

o1

10x26

80 12 12 50

12

165 80

75

152

12

d=20

d2 10 sień90 1 terakota A: 2,66 m2 80

2 h=90

B

3

15

d=19

20 85

83

d3

180 75

40

80 205

25

5

90

łazienka 3 terakota A: 4,23 m2

o1

80

283

43 20 25

35

90

18

70

12 12

5

172

235

25 235

70

350

177

18

320 180

60 12

4

filarek szer. 12 cm wymurowany z cegły pełnej

125

90

49

43 25

+-0.00

180 150

360

hol 6 parkiet A: 4,00 m2 d3 80 205

65

5 h=90

25 5 90 25 205 80 205

90

d2

90

16x19,6 20 340

25 25

804

80 205

195

140 44

400

40

wykończenie nad oknem elewacji: deski elewacyjne na konstr. drewnianej mocowanej w gr. ocieplenia wykończenie elewacji pod oknem: płytki klinkierowe klejone do izolacji termicznej

180

106

43

24

25

20

12 d=19

18

25 d2

90

115 874 115

3 sypialnia 8 260 parkiet A: 10,67 m2

6

183

375

kuchnia 4 terakota A: 7,25 m2

228

60 12

5

4

305 275

43 15 25 3

43 12

d=19

195

sypialnia 7 parkiet A: 10,51 m2

7

70

260

1

100 240

43

8

60

180 320

298

70

20

25 43

228

18

343

6

B

hp.0

85

222

43 25

153

25

43

18 18

180 150

hp.0

43

h=90

58

7

podcień / taras

25

395 305 70

o1

305

8

słup żelbetowy 25x25 cm S-1

53 128 5 22 475 305

165

75

39

195 673 265

10

113

305

10

3015 332 180

25

305

225

10 25 8 45 8 305

E

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


RZUT PODDASZA E

A

B

C

A

1 158 2515

805

332 282

50

50

70

8

70

70

8

43 25

305

18

70 70

50

805

665 826 726

70 1005

805

332

640

25

58

7 58

7 18

6

6 78

10

78

451

78

10

78

56

43

okno połaciowe 78x140

okno połaciowe 78x140

20

106

20

20

456

20

350

okno połaciowe 78x140

540

okno połaciowe 78x140

228

303

133

5

h = 180 cm

260

1 014

874 400

B

130

476

20

powierzchnia podogi A: 69,37 m2

20

372

wyłaz 70x55

12

36

385

20

h = 180 cm

36

50

626

strych - studio 10 A: 21,80 m2

626

312

252

944

B

788

1 014

80

16x19,6 x 20 schody żelbetowe poz. 0.3

1555

55

43 25

18

198

233

972 235

18

7615

43 25

59

2 59

2

1

1 058 1 158

805

332

50 665

A

50

70 1005

1005

18

43 25

1

805

1 158

A

B

E

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

belka stężająca kalenicowa 14x20 cm 5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm \wełna mineralna 20+4cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew./(wełna min.4cm)

30 *=5 7,7 4%

20 stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

-1,55 stopa fund. h=40 cm zbr. siatką #12 co 12 dołem

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

+2,97 415

15

10

+2,56 +2,40

10

65 25

24 30

podsufitka - 2,5 cm deszczółki na konstr. drewnianej - belki 7x14 cm mocowanej do ściany na łączówki i śruby M10

240

270 240

2555 322

30

44

14

14 635

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

±0,00

-0,24

-0,25

25

±0,00

86

80

-0,69

-1,05 -1,45 -1,55

120

-1,05

23 25

313 313 275

415 55 250 322

10

-1,45

-0,69

+3,18 +3,04

podciąg(nadproże) poz. 0.2 25x64 cm

35

40

-1,05 fundament pod ściankami działowymi monolit. gr. 20 cm do głębokości gruntu rodzimego

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z pustaków porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

±0,00 25

-0,69

+2,70

85 120

-0,69

+3,17

+2,40

podsufitka - 2,5 cm deszczółki na konstr. drewnianej - belki 7x14 cm mocowanej do ściany na łączówki i śruby M10

35

-0,24

+3,56 +3,44

0*= 57 ,74 %

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

10

-0,24

-1,45 -1,55

+2,56 +2,50

105

-0,25

fundament schodów beton monolit. do gł. 80 cm

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach. +2,97

podciąg(nadproże) poz. 0.2 25x64 cm

±0,00

-1,10

+2,65

nadproże poz. 0.2c 25x54 cm

±0,00

-1,05

+3,18 +3,04

270

+1,25

125

270

90

ściana z pustaków porotherm 12 P+W

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25 murłata 14x14 + kotew M14 3 co 100 cm

podciąg poz. 0.2a 25x39 cm

14

130 44

+2,65

+2,15

25

90 125

125 25

199

+2,40

+2,70

±0,00

125 120 85 80

2145

+2,65

23 25

20 24 28 44 44

29 25

16 29

+2,94

10

35

+3,56 +3,42 +3,17

5,0

3625 296 250

szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 15,0 styropian "podłoga" FS 20 14,0 wylewka żelbetowa poz. W-3 wełna mineralna tynk cienkowarstwowy silikatowy

15

25 29 15

47

+2,94 podsufitka - 2,5 cm deszczółki na konstr. drewnianej - belki 7x14 cm +2,65 mocowanej do ściany na łączówki +2,50 i śruby M10

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25 31 murłata 14x14 + kotew M14 4 co 100 cm

+4,44

+3,17 +3,14

23

15

25

+2,96

35

46

635

415 14 275

+3,38

16

+3,56 +3,42

szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 15,0 styropian "podłoga" FS 20 24,0 strop terva tynk cement.-wapienny

55

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm + obróbka blach.

+3,14 +2,99

+5,13

barierka schodowa h=110 cm 5,0

+6,10

62 6

14

jętka 7x20 cm

16x19,6 x 20 schody żelbetowe poz. 0.3

2725

4% 7,7

40

*=5 30

murłata 14x14 + kotew M14 co 100 cm wieniec 25x25 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

14 0

20

5 54

14

27

17 2

20 24 15 5 24 10

145

+6,27 +6,10

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 10cm - płyta betonowa B20 folia PE 0,2 x 3 piasek zagęszczony

Przekrój A-A - poprzeczny

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

Przekrój C

www.mgprojekt.com.pl


PRZEKRÓJ

dachówka ceramiczna łaty 5x6 cm kontrłaty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 20,0 krokwie 7x20 cm \wełna mineralna 20+4cm 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew./(wełna min.4cm)

belka stężająca kalenicowa 14x20 cm

wiatrownica : krokiew 7x20 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska / uwaga - nie zakrywać krokwi blachą obróbkową wieniec szczytowy 25x20 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+5,68 +5,48 +5,28

20

20

+5,68 +5,48

jętka 7x20 cm

20

150

3

+0,90

90

90

0.

±0,00

-0,25

-0,24

-0,25

-1,45 -1,55

fundament pod ściankami działowymi monolit. gr. 20 cm do głębokości gruntu rodzimego

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm

86

-1,10 2,0 pasadzka - terakota 7,0 szlichta z gładzią samopoziom. 15,0 styropian FS20 folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 15,0 podkład chudobetonowy B7,5 piasek zagęszczony - do granicy gruntu rodzimego

Przekrój B-B - podłużny folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

35

-1,10

-0,69

45 24 69

±0,00

ława fundamentowa h= 35 cm + podkład chudobetonowy 10cm folia kubełkowa 15,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

-1,45 -1,55

25

z.

85 120

po

35

210

270

150

nadproże N2 25x25 cm

±0,00

86

25 10

35

120 85

+2,40

10

nadproże 12x20

1 sc 6x1 ho 9, dy 6 x że 20 lb et ow e

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

150

+2,07

wieniec 25x29 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

+0,90

+2,40

+2,30

635

+2,70

5 24

+2,84

+3,42

44 30 24

60 14

5 25 nadproże N2 25x25 cm

+3,14 +2,94

90

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z pustaków porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

+3,56

270

25 5

20

36 29 44

+2,70 +2,40

289 270

548

635

+2,65

24

+3,14 +2,94

+2,94

murłata 14x14 cm

25

murłata 14x14 cm

+3,56 +3,42

234

szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 15,0 styropian "podłoga" FS 20 +3,5024,0 strop terva tynk cement.-wapienny

234

5,0

308

barierka schodowa h=110 cm

2145

234

+4,24

+6,10 +5,96

20

67 145

145

+5,68 +5,48 +5,28

20

+6,10 +5,96

275

wieniec szczytowy 25x20 cm zbroj. 4#12 strzem. #6 co 25

42

5,0 5,0 2,5

20

wiatrownica : krokiew 7x20 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska / uwaga - nie zakrywać krokwi blachą obróbkową

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 wełna mineralna 25,0 ściana z pustaków porotherm 25 P+W na zapr. cementowo-wap. tynk cementowo-wap.

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Elewacja frontowa:

Elewacja boczna:

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl


ELEWACJE

Elewacja ogrodowa:

Elewacja boczna:

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

www.mgprojekt.com.pl

/ps_bonifacy  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_bonifacy.pdf