Issuu on Google+


Friend

Follower

Identity

Identity for purpose

Social life

Chattig

Sharing

Informing


zostali zdradzeni o świcie 10 IV 2011r.


1974r.

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczad w imieniu tych których zdradzono o świcie


Zmieo kontekst Skomentuj Nie pozostawiaj gołego linku


Twitter is all about public converstaion


Twitter Story