__MAIN_TEXT__

Page 4

Sjø-komposisjon, Morten W. Gjul, akvarell, 2006

Det er vanskelig å rette opp feil man gjør. Det går an å vaske bort et ferskt strøk, men da er faren stor for at man vasker bort andre ting som kanskje ikke var så feil. På et spørsmål om hvordan akvarellen reagerer på direkte sollys, svarte Arne Isacsson elegant som vanlig: direkte sollys er din akvarells nest største fiende. Og hva er den største undret kursdeltakeren? Jo, det er deg selv! sa Arne. Jeg maler etter tre grunnregler som jeg lærte av Isacsson: 1. Samle mot og energi 2. Gjør ditt utspill = mal 3. Stopp i tide! Jeg legger ned mye tid og energi i det første punktet, både bevisst og ubevisst. Derfor mislykkes jeg relativt lite. Jeg er heller ikke den

når jeg først er i gang. Men jeg blir ofte overrasket og overrumplet av akvarellfargenes krumspring, for oftest i positiv retning.

HVA ER DIN FREMGANGSMÅTE I FORHOLD TIL DINE BILDER? Jeg jobber mest i tema for tiden. Har hatt en lang periode med bilder fra Island etter en tur dit i sommer. Tiden i Nord-Norge henger igjen og kommer til stadighet fram. Det er jo litt rart å stå i de gule kornåkrene her på Inderøya og male dystre himler og gamle hus fra nord. Men jeg er avhengig av den riktige inspirasjonen for å få til å male. Utgangspunktet er ofte bilder/foto fra steder jeg har vært. Jeg har en iboende trang til å fortelle folk hvor flott eller rart det var der jeg var. Jeg begynner oftest med å skissere opp scenariet med blyant på akvarellpapiret. Detaljer som hus, veier, fjell osv, JEG LIKER BEST AKVARELLER SOM ER KOMMET TIL RASKT, MED FÅ STRØK men også de store grensene mellom himmel, hav og land. Dette gjør jeg etter at papiret er preparert og klart til å typen som maler og maler hele tiden. Jeg maler kanskje i gjennomsnitt 6-7 timer i uka i denne fasen av livet.. Det er ikke så mye. Det er male på. Prepareringen går ut på å gjøre papiret i god kondisjon. Det vætes ikke så mange papir som kastes. Jeg vet på en måte hva jeg skal gjøre

KUNST FOR ALLE NR. 3 2007

81

Profile for Morten Gjul

Intervju  

Intervju med meg i Kunst for alle, nr. 3 2007

Intervju  

Intervju med meg i Kunst for alle, nr. 3 2007

Profile for mgjul
Advertisement