Page 1

Framtiden är här

INGENJÖRS- OCH NATURVETARPROGRAM 2018 –2019


Välkommen hit, välkommen hem! Produktion: Š Uppsala universitet 2018, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Foto: Mikael Wallerstedt Tryck: Tabergs


Uppsala universitet är Sveriges första universitet – grundat 1477. Högst upp syns universitetshuset som byggdes på 1880-talet.

U

ppsala är en livfull och charmig stad – bara en kort tågresa från storstadspulsen i Stockholm. Närheten till Arlanda gör det lätt att resa både inom Sverige och ut i världen. Uppsala är Sveriges fjärde största stad med drygt 200 000 invånare varav 40 000 är studenter. Men staden har småstadskänsla och personlighet kvar. Den är exempelvis lagom stor för att lätt ta sig runt överallt på cykel. Den spännande blandningen mellan universitetets alla ämnen och invånarnas nationaliteter sätter sin prägel på stadens kultur-, musik- och uteliv som har ett brett utbud för alla smaker. Uppsala universitet finns också representerat i Visby – Campus Gotland, med cirka 1 100 studenter. Där får du fördelarna med det fullskaliga universitetet i den unika studiemiljön Visby erbjuder. Så vem du än är och var du än kommer ifrån – här finns utrymme för alla att växa och att känna sig som hemma.

UPPSALA STOCKHOLM

VISBY

Välkommen till Uppsala och Sveriges första universitet

Mösspåtagningen under sista april är en tradition som samlar nya och gamla studenter.

Uppsala har ett brett utbud av nöjen.

Fyrisån som flyter genom Uppsala är en populär träffpunkt för alla.

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

3


4

UUPPPPSSAALLAA UUNNI V I VEERRSSI T I TEETT –– UUTTBBI LI LDDNNI N I NGGAARR I I TTEEKKNNI K I K OOCCHH NNAATTUURRVVEETTEENNSSKKAAPP


Förändra världen och gör den bättre

A

llt vi känner till förändras snabbare och snabbare för varje dag som går. Därför anpassar vi din utbildning efter hur både arbetsmarknaden och världen ser ut när du är färdig.Vi ger dig dessutom möjligheten att skapa framtidens samhälle. Teknik och naturvetenskap är en tredjedel av Uppsala universitet. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att få tillgång till hela universitetet, samverka med andra utbildningar och träffa företag där ditt framtida jobb finns. Du kan också välja att fortsätta framåt inom forskning hos oss. Vi vill ge dig en kreativ miljö där du får jobba praktiskt både med aktuella och framtida problem. Där du får använda din påhittighet och experimentera dig fram till nya lösningar. För den kunskapen kommer att vara nödvändig i den värld du ska verka i. Och göra dig oumbärlig för de företag som vill lyckas i den.

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

5


Bara en cykeltur... UNIVERSITETSHUSET Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Det ligger mycket centralt i staden, nära Domkyrkan. Universitetshuset byggdes på 1880-talet. Idag används det vid föreläsningar, konferenser, konserter och akademiska högtidligheter.

RACKARBERGET EVOLUTIONSBIOLOGISKT CENTRUM, EBC

FLOGSTA

Vid EBC finns en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Forskningen är till stor del baserad på genetik och riktar sig mot förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper.

GEOCENTRUM Här läser du till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik, geovetare samt meteorolog. På Geocentrum bedrivs forskning och undervisning inom ämnen som natur­resurser, miljörisker, naturkatastrofer, klimat, energisystem, evolution och hållbar utveckling.

ERIKSBERG

6

BIOMEDICINSKT CENTRUM, BMC På BMC bedrivs forskning och undervisning inom ibland annat kemi och mole­kylär­biologi. Det är ett av Europas största centra för livs­vetenskaper. Här finns en stark koncentration av forskare inom kemi, struktur­biologi, fysiologi och olika farmaceut­iska discipliner, vilket ger unika förut­sättningar för utveckling av nya läkemedel.

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P


KVARNGÄRDET

CAMPUS GOTLAND (VISBY) På Campus Gotland i Visby finns i dagsläget 18 institutioner­och samtliga vetenskapsområden är representerade. Här hittar du kandidatprogrammen Ledarskap – kvalitet – förbättring, , Miljövetenskap samt magisterprogrammet Vindkraftprojektering.

RESECENTRUM

INFORMATIONSTEKNOLOGISKT CENTRUM I de gamla regements­byggnaderna samlas datavetare och informations­­teknologer. Forskning och forskar­ utbildning bedrivs inom allt från mång­dimen­sionella problem till tekniska tillämpningar inom regler- och programvaruteknik. Tillsammans med Ångström­ laboratoriet kallas området för Polacksbacken.

ÅNGSTRÖMLABORATORIET Ångströmlaboratoriet, en del av Polacksbacken, är ett av Europas mest avan­cer­ade laboratorier för forskning och utbildning inom energi och material. Här pluggar du som blivande civil- eller högskoleingenjör, fysiker, matematiker eller kemist.

...och du når ditt campus på några minuter. Uppsala universitet är stort och utspritt på flera campus­ områden. Ett campus är ett område med forskning och utbildning inom ett eller flera ämnen. Du läser ofta på flera olika campus under din utbildning. För dig som väljer att plugga teknik eller naturvetenskap presenterar vi här de viktigaste. Övriga campus vid Uppsala universitet

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

7


Plugga i all ära men lite roligt måste man ha.

Uppland är platt men allt går med lite fantasi.

Motionsformerna kan kombineras med deltagande i gasquer.

Uppsalas 13 nationer överträffar det mesta Att växa och få insikt om sig själv och andra är till stor del vad student­livet går ut på. I Uppsala­ utgör de 13 studentnationerna självklara mötes­ platser kring vilka en stor del av Uppsalas studentliv kretsar. Nations­husen, några med anor från 1600-talet, har olika karaktär, historia, egna traditioner och ligger centralt i Uppsala med allt från 500 till 8 000 medlemmar. Du väljer fritt vilken eller vilka nationer du vill tillhöra. Är du medlem i en nation är alla nationer öppna för dig. Alla nationer erbjuder ett brett utbud av aktivi­teter som gör din studietid oförglömlig. Nationerna­är unika mötesplatser där man umgås över program- och ämnes­gränserna, har roligt, engagerar sig, bygger värdefulla kontaktnät och nya vänskaper men också ett ställe att sitta och studera på. På Campus Gotland är studentkåren Rindi centrum för alla aktiviteter och nöjen för studenter på Gotland.

NATIONERNA ERBJUDER: Umgängesformerna på nationerna är många.

 Bibliotek och datorsalar där du kan studera och låna din kurslitteratur.  Studentbostäder, åtminstone nära 40 procent av dem. Bostäderna är ofta centralt belägna.  Stipendier för miljontals kronor, som varje år delas ut till nationsmedlemmar.  Jobbmöjligheter; dryga ut din kassa, ha roligt och lär dig något nytt.  Restauranger och caféer till studentpriser.  Nöjen som pub, restaurang och klubbar. Koppla bort studierna emellanåt och umgås ute med dina kompisar.  Hjälp och stöd när studietiden känns mindre rolig.  Nätverk som skapas när du träffar studenter med olika bakgrund och studieinriktning. Det är många som fått jobb genom sina gamla nationskontakter.  Föreningar; delta i idrottsaktiviteter eller sjung i kör. Valmöjligheterna är många.

Studentlivet blir sundare om du kombinerar det med fysiska aktiviteter.


Studentlivet – en stor del av Uppsala Stad fylld av studenter Väljer du att plugga i Uppsala kommer du att märka att Uppsala är studentstaden framför andra.Vart du än går träffar du studenter.Varje höst och vår anländer flera tusen nya studenter och oavsett om du är nykomling eller­ ej är det lätt att smälta in. Välkomstveckor När du börjar din utbildning i augusti­får du möjlighet att delta på välkomstveckorna. Då lär du känna dina klasskamrater, din nya stad och studentlivet. Aktiviteterna är frivilliga och arrangeras av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Du får också möjlighet att repetera dina mattekunskaper inför studiestarten.

högtid i Uppsala med sillunch, möss­påtagning i Carolina­ backen, champagnegalopp, vårsång vid Gunilla­klockan och gasquer. Ett annat populärt inslag är Fors­ränningen. Då försöker studenter med hjälp av egenbyggda, mer eller mindre bräckliga, cellplastflottar ta sig ner för Fyris­ån. Drygt 450 rännare deltar, och cirka 40 000 åskådare ser på. Universitetets­rektor delar ut pris till bland annat ”Bästa publikfrieri” och ”Bästa ingenjörs­mässiga flotte”.

Sista april Är du nyfiken på Uppsalas unika studentliv? Kom hit på sista­april och få ett smakprov.Valborgsmässoafton eller Sista april som det kallas här, är årets största student-

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

9


Bostad, som att hitta en nål i en höstack..? ...Nja, riktigt så svårt är det kanske inte, men som ryktet säger är det inte alltid lätt att få bostad i Uppsala. Men med lite enkla knep kan ditt letande underlättas och förhoppningsvis leda till att du hittar din nya studentlya lagom till terminstart. Och du – var inte orolig, det löser sig! Börja leta i tid I början av terminen är det många som letar student­bostad. Om du redan i förväg vet att du kommer studera i Uppsala, ställ dig i kö redan idag! Ett annat tips är att hålla utkik i början av sommaren eftersom många studenter säger upp sina rum då. Många nationer har också egna bostäder för sina medlemmar där du kan ställa dig i kö så fort du registrerat dig på din utbildning. Studentboet Uppsala studentkår har tillsammans med Uppsala universitet och Uppsala kommun en bostads­ portal för studenter som bor i eller söker bostad i Uppsala,­ www.studentboet.se.­ Där hittar du lediga studentbostäder och nyttig bostadsinformation från de flesta av Uppsalas bostadsbolag, stiftelser och nationer, samt privatpersoner som hyr ut bostäder.

Olika typer av boenden Ett bra sätt att komma in i studentlivet är att bo i studentkorridor. Där får du ett eget möblerat rum men delar kök med andra studenter. Ett studentrum i Uppsala brukar kosta mellan 2 000 och 3 000 kronor per månad och är ofta hyresfritt under sommaren Det finns också studentlägenheter, både för dig som enskild student och för dig med familj. En lägenhet kostar oftast 2 500–5 000 kronor per månad. Ett annat alternativ är att bo inneboende hos privat­personer eller att hyra i andra hand. Nödlösning Om det inte har löst sig när det är dags för termin­ start kan du ansöka om Akutboende. Under höstens terminsstart anordnar Studentboet akutboende för de studenter som ännu inte hittat någonstans att bo. De hyr bäddar på ett vandrarhem som du kan kan anmäla dig till och boka till ett reducerat pris.

TIPS!  Ställ dig i kö på Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se och håll utkik på www.studentboendet.se.  Vänd dig till vänner och bekanta. Sociala medier kan vara ett bra hjälpmedel. Där finns grupper som samlar bostadsannonser (exempelvis Facebooksidorna Bostad Uppsala och Studentboet ads/annonser).  Kolla annonser på blocket eller sätt in en egen annons. Många annonserar fortfarande i lokaltidningen, så det kan vara värt att kolla även där.

10

 Studenter mellan 18-28 år har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag. Enklast ansöker du på www.forsakringskassan.se/bostadsbidrag. Där kan du även läsa mer om vad som gäller för dig.  Det har förekommit flera fall av bedrägeri i samband med bostadsannonser och särskilt vid terminsstart. Dessa undviker du genom att aldrig gå med på att betala in några pengar i förskott innan kontrakt skrivits.

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P


UUPPPPSSAALLAA UUNNI V I VEERRSSI T I TEETT –– UUTTBBI LI LDDNNI N I NGGAARR I I TTEEKKNNI K I K OOCCHH NNAATTUURRVVEETTEENNSSKKAAPP

11


Ingenjör eller naturvetare? INGENJÖRER utbildas till att lösa problem. Det kan

arbetar med att utveckla morgondagens teknik. Dessutom är

vara allt från att utveckla program till mobiler eller bygga

utbildningarna olika långa.

miljövänliga hus, till att fundera ut hur pyttesmå robotar inuti en kropp kan rädda liv eller planera vägarna i katastrofområden. Listan kan göras lång, men alla ingenjörer är på något sätt med och bygger ett samhälle. Det kräver både kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga.

Arbetsmarknaden ser bra ut för högskoleingenjörer och civilingenjörer både på kort och lång sikt. För nyexaminerade bedöms arbetsmarknaden vara god, och för de med yrkes­ erfarenhet ännu bättre. I framtiden ser man ett ökat behov av ingenjörer inom miljö, infrastruktur, data/IT, gruvteknik

Det finns två grupper av ingenjörer: högskoleingenjörer

och metall, hälsovård samt utbildning och forskning, både i

och civilingenjörer. En högskoleingenjör förstår, använder

Sverige och utomlands.

och förbättrar tekniken vi redan har, medan civilingenjören

NATURVETARE lägger grunden till utveckling med ett

grammen får du smakprov på olika områden för att därefter

vetenskapligt arbetssätt, kritiskt tänkande och kreativ problem-

specialisera dig inom ett av dem. Du kan också välja att ha med

lösning.

kurser från annat vetenskapsområde som till exempel arkeo-

En naturvetarutbildning kan ha olika längd. Efter ett treårigt

logi, juridik, ekonomi eller ledarskap.

kandidatprogram är du redan nu attraktiv på arbetsmarkna-

Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt i samhället och

den. Väljer du att bli mer specialiserad fortsätter vidarestudier-

är efterfrågad inom stora delar av arbetsmarknaden. Som

na med två år på ett av många masterprogram i Sverige eller

naturvetare finns oändliga karriärmöjligheter och det är inte

utomlands. Vill du ha en mer unik och efterfrågad specialisering

sällan på de lite mer oväntade platserna som naturvetare kan

går du vidare med en utbildning på forskarnivå.

göra störst nytta. Vilka ämneskompetenser som efterfrågas

En av de naturvetenskapliga programmens styrkor är att de ger stort utrymme för egna val så du kan skräddarsy din utbildning efter intresse. Under de två första åren på kandidatpro-

mest på arbetsmarknaden varierar över tiden. I takt med att miljöfrågorna nu kommer alltmer i fokus involverar miljöbranschen fler och fler aktörer där naturvetare behövs.

CIVILINGENJÖRS­PROGRAM 300 HP

Kvalificerad teknisk ut­bildning som vilar på en naturvetenskaplig grund. Inriktade mot ett arbetsområde snarare än ett specifikt yrke.

HÖGSKOLEINGENJÖRS­PROGRAM 180 HP

En kortare och yrkesinriktad utbildning som leder till en gedigen och trygg examen.

KANDIDATPROGRAM 180 HP

MASTERPROGRAM 120 HP

Kvalificerad naturvetenskaplig utbildning som leder till en bred och specialiserad kompetens, inriktad mot ett ämnesområde snarare än ett specifikt yrke.

ÅR1

12

ÅR2

ÅR3

UUPPPPSSAALLAA UUNNI V I VEERRSSI T I TEETT –– UUTTBBI LI LDDNNI N I NGGAARR I I TTEEKKNNI K I K OOCCHH NNAATTUURRVVEETTEENNSSKKAAPP

Påbyggnadsutbildning i Sverige eller utomlands.

ÅR4

ÅR5


TEKNISKT-NATURVETENSKAPLIGT BASÅR finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårs‑utbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en program­inriktning vid Uppsala universitet. Läs mer på www.uu.se/utbildning.

ENTREPRENÖRSKOLAN är ett avslutande studieprogram om minst 240 hp och ersätter det ordinarie avslutande studieåret inom respektive utbildning. Målet är att för­bereda dig för affärsutvecklande uppgifter där du får driva ett affärs­projekt i skarpt läge. Läs mer på www.uu.se/utbildning.

UUPPPPSSAALLAA UUNNI V I VEERRSSI T I TEETT –– UUTTBBI LI LDDNNI N I NGGAARR I I TTEEKKNNI K I K OOCCHH NNAATTUURRVVEETTEENNSSKKAAPP

13


Så här blev det för oss: Karl Bengtsson Bernander

– Som mjukvaruutvecklare jobbar jag med datorerna som vi inte ser i vårt dagliga liv, men som finns överallt. Exempelvis i kylskåp, bilar och satelliter. Just nu programmerar jag dock cyklotroner som är en typ av partikelaccelerator som används vid cancerdiagnostik.

KARL BENGTSSON BERNANDER ÅF CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I TEKNISK FYSIK

14

Olga Hördin

Johan Magnusson

– Jag jobbar med att försöka förstå hur våra användare använder vår produkt, hur de lyssnar på musik. Detta för att vi ska kunna skapa en produkt som folk älskar att använda och som folk älskar att lyssna på musik på.

– Jag tillbringar mycket av min tid under jord och åker då runt i tunnlarna som finns i gruvan. Där jobbar jag med att expandera den redan existerande gruvan och borrar då i intilliggande berg för att leta reda på nästa stora malmfyndighet.

OLGA HÖRDING SPOTIFY CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I SYSTEM I TEKNIK OCH SAMHÄLLE

JOHAN MAGNUSSON BOLIDEN KANDIDATPROGRAMMET I GEOVETENSKAP

Amanda Thellsén

Marcus Näslund

– Som projektör är jag med från skiss till verklighet vilket är väldigt spännande. Känslan att få stå där och känna att jag själv har varit med och tagit fram bygg­ naden, att jag kan gå in i den, och ta på den. Att jag helt enkelt får vara med och sätta fysiska avtryck.

– Jag jobbar framför allt med automatiska lösningar för video, exempelvis stabilisering av video. När du går med din telefon och filmar behövs det lösningar som gör att rörelser, som uppstår på grund av att du går, automatiskt försvinner i videon.

AMANDA THELLSÉN WERKET ARKITEKTER HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I BYGGTEKNIK

MARCUS NÄSLUND IMINT IMAGE INTELLIGENCE KANDIDATPROGRAMMET I MATEMATIK

UUPPPPSSAALLAA UUNNI V I VEERRSSI T I TEETT –– UUTTBBI LI LDDNNI N I NGGAARR I I TTEEKKNNI K I K OOCCHH NNAATTUURRVVEETTEENNSSKKAAPP

Se fler intervjuer på www.uu.se/utbildning


”Det kan gå åt vilket håll som helst”

S

om en upptäcktsresande – så känner sig Ottilia varje dag när hon kliver in i labbet på Disruptive Materials. Hon vet sällan hur dagen kommer att utveckla sig. – Det bestäms av vad gårdagens analyser av Upsalite® har gett för resultat. Det kan gå åt vilket håll som helst, det är det som gör jobbet så himla spännande! Mirakelmaterialet Upsalite® är Disruptive Materials främsta produkt. Som forskningsingenjör jobbar Ottilia med att ladda in svårlösliga läkemedels­ molekyler i materialet och se hur mycket som tränger ut genom dess ytterst små porer. Drömmen är att vara med och ta fram ett Upsalite®-baserat läkemedel som lättare tas upp av kroppen. Men hon har också en alternativ plan. – Jag har nog ganska bra medfödda ledar­ egenskaper och skulle gärna arbeta­med projektledning. Dessutom var jag ordförande för kemi-sektionen under min utbildning och där fick jag mer­smak på ledarskap, skrattar Ottilia. – Jag har alltid gillat kemi och hade väldigt inspirerande lärare på högstadiet och gymnasiet som fick mig att börja tänka mer i de banorna. Min barndomsdröm var att bli läkare men istället blev jag civilingenjör med jobb inom läke­ medelsbranschen, vilket är en superkombo. Kan du avslöja något om de läkemedel du jobbar på att ta fram? – Haha, nä det är hemligt!

OTTILIA ARVÉN DISRUPTIVE MATERIALS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I KEMITEKNIK MED LÄKEMEDELSINRIKTNING

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

15


CIVILINGENJÖRSPROGRAM Med titeln civilingenjör i ditt CV öppnas stora möjligheter för dig att själv välja vad du vill arbeta med, i Sverige eller utomlands. Civilingenjörer kan arbeta i många olika roller som till exempel projektledare, utvecklare eller forskare. Programmen är inriktade mot ett arbetsområde snarare än ett nischat yrke. Vare sig du vill arbeta med utveckling av nya material, informationsteknologi, miljövänlig energianvändning eller samspelet mellan samhälle och teknik finns det olika inriktningar att välja mellan. Med en civilingenjörsutbildning från Uppsala universitet får du en kombination av kunskaper med både bredd och djup. Den ger dig också kunskaper med lång hållbarhet inom områden som förändras i snabb takt. Du får lära dig att snabbt sätta dig in i nya tankesätt och tekniker. Samtidigt får du smakprov på olika områden för att du ska hitta det du tycker är mest intressant. Mot slutet av utbildningen kan du specialisera dig mot ditt intresse. Under utbildningstiden kan du studera en eller flera terminer utomlands på något av de 500 universitet i världen som vi har utbyte med. Det finns också möjlighet att läsa det avslutande året inom Entreprenörskolan. Utförliga programbeskrivningar samt övrig information om programmen hittar du på www.uu.se/utbildning

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

ELEKTROTEKNIK

ENERGISYSTEM

300 HP

300 HP

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och utvecklande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna ersätta fossila­ bränslen med förnybara energikällor. Det gör att det finns ett växande­behov av civilingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad­ av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörs­ programmet i energisystem är till för dig som vill vara med och utveckla fram­tidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle­.

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet ger dig breda tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Under årskurs ett läser du ett stort kursblock i elektroteknikens grunder samt matematik och beräkningsvetenskap. Under årskurs två och tre bygger du upp en grund inom elektronik, elkraftteknik och systemteknik, samtidigt som du läser mera matematik, mekanik, programmering, CAD (computer-aided design) och företagsekonomi. Under de två avslutande åren väljer du att inrikta dig mot förnybar elgenerering eller elektriska styrsystem, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fysik och elektronik. Genom ditt examensarbete får du möjlighet att visa din förmåga som ingenjör och även tillfälle att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare. Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett mål om 100 procent förnybar elproduktion och världens länder har enats om att stoppa den globala uppvärmningen. För att möta dessa utmaningar kommer utbildningen rusta dig med kunskap om miljövänlig produktion och användning av energi, både ur naturvetenskapligt-tekniskt och samhällsinriktat perspektiv. Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer att ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet inom vind-, våg-, kärn- och vattenkraft: energieffektivisering: bio- och solenergi: systemoch miljö­analys och miljöekonomi. På så sätt får du en helhetssyn på energi­ frågorna. I programmet kommer du att lära dig modellera, simulera och analysera alla delar av ett komplext energisystem. Programmet har en stark koppling till arbetslivet. Efter examen kommer du att kunna arbeta som exempelvis projektledare, konsult, chef, miljö­ strateg, konstruktör,­utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare­både inom och utanför Sverige.

Karriär: Civilingenjörer i elektroteknik behövs för arbete med utveckling, konstruktion och verifiering av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller i dag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

16

Starttermin: hösten 2018

Karriär: Efterfrågan på nyutbildade inom energiområdet väntas öka de närmaste­åren. Efter examen kan du arbeta som till exempel konsult, projektledare eller energiansvarig.

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

Starttermin: hösten 2018


CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

INFORMATIONS TEKNOLOGI

KEMITEKNIK

300 HP

300 HP

Informationssamhället påverkar oss alla. Men hur kommer det att se ut i framtiden? Vill du vara med och bestämma det ska du söka detta program. Du lär dig designa, bygga och driva IT-system och får den grund som behövs för att utveckla nya system, tekniker och til�lämpningar inom IT.

På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får du möjlighet att kombinera breda kunskaper i grundläggande kemi med djupa kunskaper antingen inom det farmaceutiska området (läkemedlets kemi och beredning) eller inom modern materialframställning. Kemitekniker är en eftertraktad yrkesgrupp eftersom det startas allt fler företag inom bioteknik och behovet av att utveckla material är stort.

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi i Uppsala är en hållbar utbildning med kunskaper som räcker länge. Teori och praktik, ofta i projektform, ger dig ett helhetsperspektiv som du kan använda både för dagens och morgondagens system. Du lär dig vad som behövs för att utveckla framtidens motsvarigheter till Google, Skype eller iPhone. Eller kanske utveckla proteser med inbyggda datorer eller lättanvända datorer som aldrig kraschar? De första två åren studerar du främst programmering, datorsystems­ konstruktion, matematik och elektronik. Därefter följer mer avancerade kurser inom till exempel datornätverk och distribuerade datorsystem, signalbehandling och matematik. De sista två åren kan du skräddarsy din utbildning utifrån ditt intresse. Du har också möjlighet att studera företagsekonomi och entre­ prenörskap.

Du får en utbildning med inriktning mot antingen läkemedel eller material som båda har kopplingar till starka forskningsmiljöer inom läkemedels- och materialområdet. Inriktning läkemedel: du specialiserar dig på att ta fram nya aktiva substanser både när det gäller design av nya molekyler och framtagning av tillverkningsmetoder. Du kan också koncentrera dig mot en läkemedelsteknisk profil med process- och formuleringsteknik. Inriktning material: Materialutvecklingen sker i dag rasande snabbt och påverkar starkt vårt samhälle. Förutom nödvändiga kurser i materialens struktur och egenskaper finns därför inslag av projektkurser i samarbete med svensk industri.

Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Karriär: Efter examen kan du arbeta inom en mängd områden. Yrkesroller för nya IT-ingenjörer kan vara till exempel konsult, projektledare eller utvecklare. Arbetsuppgifter kan vara avancerad produktutveckling, kravanalys eller systemdesign, ofta i nära samarbete med kunder och användare.

Karriär: Det finns ett stort behov av civilingenjörer hos företag inom läke­ medel samt bio- och medicinteknik. Studenter med materialinriktning efter­ frågas också inom elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin. Även inter­ nationellt är arbetsmarknaden god.

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

17


CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

MILJÖ - OCH VATTENTEKNIK

MOLEKYL ÄR BIOTEKNIK

300 HP

300 HP

Vill du jobba med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen? För att klara det krävs nya synsätt och lösningar. På detta program får du arbeta med miljöfrågor som till exempel effekter av föroreningsutsläpp, reningsteknik, markanvändning, bevattning och erosionsproblem.

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors livsvillkor? Det kan gälla att utveckla enzymer som kan användas för att omvandla avfall till användbara material, analysera stora mängder DNA-sekvenser från patienter för att förstå sjukdomar, eller modifiera mikroorganismer för att omvandla solenergi till bränsle. Med en examen från civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är du rustad för att ta dig an de här utmaningarna och mycket mer.

Civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen integrerar teknikvetenskap med naturvetenskapliga ämnen för helhetslösningar på miljö- och vattentekniska problem. Utbildningen ger kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap (mark, luft och vatten) som deras miljötekniska tillämpningar i produktion och forskning. I utbildningen ingår även att inhämta och tolka information från naturliga miljöer med olika mätmetoder. Du kan specialisera dig inom olika terminsblock där vi simulerar din framtida ingenjörsroll. Vi erbjuder följande: uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Allt fler arbetstillfällen med inriktning mot miljöteknik skapas på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter. Miljöingenjören arbetar ofta inom ett brett teknikområde där det gäller att väga in såväl ekologiska som ekonomiska effekter för att uppnå en uthållig samhällsutveckling. Studieort: Uppsala

18

Starttermin: hösten 2018

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom bioteknik och många bioteknikföretag är lokaliserade till Uppsala, liksom flera myndigheter med verksamhet inom bioteknik. Detta medför ett stort kursutbud där lärarna är aktiva forskare och du har utmärkta möjligheter att göra praktik hos framtida arbetsgivare. Teknikutvecklingen inom bioteknik är snabb och blir alltmer tvärvetenskaplig. Utbildningen ger dig den nödvändiga kombinationen av biologi – förståelsen för levande system – och klassiskt ingenjörskunnande. Under utbildningen lär du dig också att kommunicera effektivt, arbeta i projektform, och du utvecklar ett professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor. Som civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala universitet har du teknisk kompetens för att utveckla biotekniken, och ta ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bioinformatiker, validerare, patentingenjörer eller inom management. En betydande arbetsmarknad är också olika universitet. Studieort: Uppsala

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

Starttermin: hösten 2018


CIVILINGENJÖRSPROGR AMMET I

CIVILINGENJÖRSPROGR AMMET I

SYSTEM I TEKNIK OCH SAMHÄLLE

MATERIALVETENSK AP

30 0 HP

30 0 HP

Programmet ger dig en unik tvärvetenskaplig förståelse för hur tekniska system både styrs av och formar samhällsutvecklingen och människans villkor. Du förbereds för att arbeta med teknisk utveckling och lösningar med hänsyn till tekniska systemkrav, men också till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Vad gör en materialvetare? En materialvetare kombinerar fysik och kemi, förstår materialens uppbyggnad och egenskaper och använder sin kunskap till att skapa ny teknik och nya material. En material­ vetare kan vara en civilingenjör med brett kunnande som jobbar­ med tillämpningen och helheten eller en forskare som jobbar­med att förstå materialen på djupet. Du kan också bli specialist, eller informatör, eller säljare – teknikföretag behöver ofta material­ kunniga ingenjörer i många olika roller.

På Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle studerar du förutom kurser i teknik och naturvetenskap även teknik utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel. Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik och riskanalyser är huvudmetoder. Systemkompetensen kompletterar du med en valbar profilering som till exempel­energisystem eller IT-system under årskurs 3–5. Du skriver en uppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena. Därefter kan du ta ut en filosofie kandidatexamen. Programmet avslutas med ett examensarbete inom teknikområdet. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Efter programmet kan du arbeta med frågor som rör teknisk information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljökonsekvensbeskrivning. Några går vidare och forskar inom till exempel energisystem, IT sytem, människa-teknik-organisation eller idé- och lärdomshistoria. Studieort: Uppsala

Det här programmet är en femårig civilingenjörsutbildning vid Ångström­ laboratoriet i Uppsala. Här finns världsledande forskning inom många material­ områden, vilket gör utbildningen högaktuell. Med kopplingar till flera företag får du också en tydlig verklighetsanknytning. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller forskarvärlden och leder ofta till en anställning eller en forskarutbildning. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare som stålverk och pappersbruk, behöver materialvetare. Det ger dig som materialvetare en viktig roll oavsett vilken bransch du väljer att jobba i. Du kan bli forskare, specialist­eller en ingenjör med helhetsgrepp som projektledare eller samordnare. Många företag behöver också materialkunniga säljare och informatörer. Det finns branscher där material är särskilt viktiga, till exempel nanoteknik, biomaterial och förnyelsebar energi. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

19


CIVILINGENJÖRSPROGR AMMET I

TEKNISK F YSIK 30 0 HP Grundaren av Skype är teknisk fysiker. Det är även Sveriges förste­ man i rymden och Ericssons styrelseordförande. Vill du också vara med och leda teknikutvecklingen? Teknisk fysik är en tidlös ingenjörs­ utbildning med både spets och teoretiskt djup. Genom att kombinera teknisk överblick med genuin kompetens inom en mängd områden får du en högt värderad examen. Under de två första åren läser du ett gemensamt basblock som innefattar matematik, data, elektronik och klassisk fysik samt ingenjörsrelevanta kurser i ekonomi och presentationsteknik. På inriktningen tillämpad fysik utnyttjas sofistikerad mätteknik och utrustning som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning för att ge allsidig experimentell träning och du får även en bred tillämpning av klassisk fysik. Inriktningen beräkningsteknik ger mycket goda kunskaper i datorberäkningar, simuleringar och andra kvantitativa metoder. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik har revolutionerat området för smarta tekniklösningar. Inriktningen inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Tack vare din breda kompetens, stora flexibilitet och problem­ lösningsförmåga är du som civilingenjör i teknisk fysik ytterst eftertraktad där höga tekniska kvalifikationer krävs. Studieort: Uppsala

20

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P


HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAM Högskoleingenjörsprogram är till för dig som vill ha en kortare yrkesinriktad utbildning. Studenter med en högskole­ingen­jörs­examen är efterfrågade på arbets­marknaden och du har kanske redan under utbildningen hittat din framtida arbetsgivare. Teorin portioneras ut över hela utbildningen för att du ska kunna tillämpa den för att hitta tekniska lösningar. Inom utbildningen jobbar du med verktyg som är praktiskt användbara i arbetslivet. Till exempel får du använda samma datorbaserade hjälpmedel som finns på många företag. Om du vill kan du också bredda din utbildning med valfria kurser från övriga ingenjörsprogram eller vissa icketekniska ämnen. Det finns också möjlighet att efter examen fortsätta studera inom något masterprogram. Utförliga programbeskrivningar samt övrig information om programmen hittar du på www.uu.se/utbildning

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGR AMMET I

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGR AMMET I

BYGGTEKNIK

ELEKTROTEKNIK

18 0 HP

18 0 HP

Programmet i byggteknik är upplagt för att ge dig en bred kom­ petens inom det byggtekniska området. Du kan se fram emot ut­ manande arbetsuppgifter. Som färdig högskoleingenjör har du många valmöjligheter, där jobben finns inom privata företag liksom inom stat och kommun.

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och utvecklande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Det gör att det finns ett växande behov av högskoleingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Inom programmet anpassas undervisningen att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna, vilket gör att du ofta arbetar i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning, något som är ett medvetet val av studiemetod för att du ska vara väl förberedd i din framtida yrkesroll när du ska presentera dina projekt i olika arbetssituationer.

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik i Uppsala har en profilering mot elkraftteknik samtidigt som det ger en bred bas inom övriga delar av elektrotekniken. Här får du teoretiska och praktiska kunskaper i elektroteknik som ger dig yrkeskompetens inför framtidens behov inom såväl exportindustrin som det lokala näringslivet.

Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen. Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projekt­uppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: I Uppsala har programmet en bred inriktning mot hela bygg­mark­ naden. Det innebär att du som färdig högskoleingenjör har många valmöjlig­ heter, till exempel att bli projektingenjör, projekterande byggnadsingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare inom produktion eller projektledare. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

I början av utbildningen läser du matematik, grundläggande mekanik samt ett stort kursblock i elektroteknikens grunder. Under år två och tre läser du större kurser i elektronik, i elkraftteknik, och även programmering, CAD-, mjukvaruoch hårdvaruteknik, design av elektriska system samt industriell ekonomi och industriell teknik. Många kurser är projektorienterade och ger möjlighet att direkt omsätta teori i praktisk tillämpning. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: Elektroingenjörer efterfrågas för arbete med utveckling, installation samt drift och underhåll av elektrotekniska system särskilt inom elkraft­ området. Du kan även välja att läsa vidare på ett masterprogram. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

21


HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGR AMMET I

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGR AMMET I

MASKINTEKNIK

MEDICINSK TEKNIK

18 0 HP

18 0 HP

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Det kan bli verklighet om du väljer att läsa maskinteknik vid Uppsala universitet. Du får en helhetssyn på samtliga led mellan idé och löpande produktion.

Medicintekniska produkter bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet. Sverige har en stolt tradition av banbrytande upp­ finningar inom området, det moderna graviditetstestet har sina rötter­i Uppsala och ultraljudsdiagnostik utvecklades i Lund.

Programmet i maskinteknik ger dig goda kunskaper i traditionell maskin­teknik. I många av våra kurser används systematiskt datorstöd, främst 3D-CAD (tredimensionell – Computer Aided Design). Du läser de avslutande kurserna i produktutveckling i samarbete med industrin. Det ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som maskiningenjör.

Uppsala universitet har därför skapat ett helt nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik där studieplanen tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn.

Den första delen av utbildningen ger dig en bred bas. Där läser du kurser i till exempel matematik, mekanik och hållfasthetslära. Redan från början läser du tillämpade kurser som till exempel datorstödd konstruktion, maskinelement och tillverkningsteknik. Du får arbeta med samma CAD-system som många ledande industriföretag använder. Du får perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i kurser som till exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi, samt även i ditt examensarbete. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: Maskiningenjörer finns överallt i samhället. De flesta arbetar inom det privata näringslivet. De tillverkande teknikföretagen står för en stor del av Sveriges­export och omfattar en rad olika branscher. Exempel på arbets­ uppgifter för yrkesverksamma maskiningenjörer är produktionsledning, projekt­ledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp. Studieort: Uppsala

22

Utbildningen inleds med att du läser flera baskurser. Under det andra året läser du mer avancerade tekniska kurser, det tredje året ger dig både ytterligare ämnesfördjupning men även mer kontakt med arbetsmarknaden. Kursens verksamhetsförlagda utbildning ger dig en unik inblick i hur arbetet ser ut för en högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett av sjukhusen i regionen, och möjlighet att etablera värdefulla kontakter inför din framtida yrkesroll. I Sverige finns det mer än 600 företag med verksamhet inom medicinsk teknik och antalet anställda ökar stadigt. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus och i industrin. Sjukhusen har ett stort behov av kompetens kopplat till den ökande mängd avancerad teknik som installeras i klinisk miljö. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

Starttermin: hösten 2018


KANDIDATPROGRAM En naturvetenskaplig utbildning är början på din nationella eller internationella karriär. En utbildning där du kan arbeta inom alla sektorer och alla branscher på arbetsmarknaden. Naturvetare arbetar med bland annat forskning och utveckling, tillsyn, konsultarbete, eget företagande, rådgivning, laboratoriearbete, kommunikation, projektledning och som chefer. De naturvetenskapliga programmen är inriktade mot ett ämnesområde snarare än ett nischat yrke. Inom programmen kan du välja att bredda eller fördjupa dina kunskaper och på så sätt skräddarsy din individuella profil. Redan under första året får du smakprov på olika områden för att du ska hitta det du tycker är mest intressant. Senast efter år två kan du specialisera dig mot ditt intresse. Om du väljer att läsa ett masterprogram kan du specialisera dig ytterligare eller bredda dig. Att dina lärare är aktiva forskare innebär att du får med dig värdefulla specialistkunskaper in i arbetslivet. Under utbildningstiden kan du studera en eller flera terminer utomlands på något av de 500 universitet i världen som vi har utbyte med. Det finns också möjlighet att läsa det avslutande året inom Entreprenörskolan. Utförliga programbeskrivningar samt övrig information om programmen hittar du på www.uu.se/utbildning

K ANDIDATPROGR AMMET I

K ANDIDATPROGR AMMET I

BIOLOGI

DATAVETENSK AP

18 0 HP

18 0 HP

Kandidatprogrammet i biologi ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med möjlighet till specialisering under det tredje året. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv vilken sorts biolog du vill bli. Programmet har en ingång för samhällsvetare och en för naturvetare.

Datorer används överallt inom samhälle och näringsliv. Någon måste programmera dem, se till att programvaran blir användarvänlig och fungerar som den ska. Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig rejäla kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling.

De första två åren består av grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med biologi som huvudområde. Karriär: Väljer du en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel läns­styrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag. Med en celleller molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med till exempel läkemedels­ utveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan även arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller i olika mediesammanhang. Utbildningen ger dig också grunderna i biologi för vidare studier på masterprogram. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

De två första åren ägnar du åt studier framför allt inom programutveckling och matematik, till stora delar tillsammans med studenter på Civilingenjörs­ programmet i informationsteknologi. I årskurs tre läser du mer avancerade datavetenskapliga kurser, till exempel datakommunikation och kompilatorteknik. Här har du också möjlighet att fördjupa dig genom att välja kurser från masterprogrammet i datavetenskap. Föreläsningar i hela studentgruppen och lektioner i mindre grupper blandas med mer praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Kurslitteraturen är till stor del på engelska. Även föreläsningar hålls ibland på engelska, särskilt under det tredje året. Det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands mot slutet av utbildningen, exempelvis i Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde. Karriär: Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

23


K ANDIDATPROGR AMMET I

K ANDIDATPROGR AMMET I

ENERGIOMSTÄLLNING,

F YSIK

HÅLLBARHET OCH LEDARSKAP, 180 HP

18 0 HP

Vill du arbeta med energiomställning mot ett mer hållbart sätt att producera och använda energi? Detta program vänder sig till dig som vill leda och bidra till arbetet mot en energiomställning utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv genom en internationell eller nationell­ karriär.

Fysikens syfte är att ge en grundläggande kvantitativ förståelse av naturens lagar. Den behandlar stora frågor som atomkärnornas uppbyggnad, nya material för till exempel solceller, jordens klimat­ utveckling och universums uppkomst.

Denna 3-åriga utbildning, som ges på engelska, präglas av ett brett hållbarhetsperspektiv, eftersom ledare i energiomställningsarbetet måste kunna värdera olika lösningar utifrån målsättningen om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Utbildningen bygger på tvärvetenskap med vetenskaplig bredd i natur-, teknik- och samhällsvetenskap. Programmets profilering mot ledarskap handlar om att ge redskap för att förstå och värdera utmaningar och möjligheter i energiomställningsarbetet, samt att utveckla förmågor att kommunicera och samverka med olika experter och samhällsaktörer. Undervisningen bygger på en hög grad av studentaktivt lärande. Övningar i både skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt ömsesidigt lärande i studentgrupper, är också centralt i utbildningen. Karriär: Utbildningen ger karriärmöjligheter inom nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter på olika nivåer. Du kan jobba som ”omställningspilot” (ledare i omställningsarbete), energistrateg, konsult, rådgivare (exempelvis politiker och näringslivsaktörer), upphandlare, energi- och miljöhandläggare eller miljövetare. Studieort: Visby

Starttermin: hösten 2018

Kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala universitet erbjuder möjligheten att studera olika områden inom den moderna teoretiska och experimentella fysiken.­Under de inledande studierna lär du dig grundläggande fysikaliska begrepp och samband. Inledande kurser inom matematik ger dig de mate­ matiska verktyg som krävs för en exakt beskrivning av fysikaliska processer. Under det tredje året på utbildningen specialiserar du dig inom en av de fyra inriktningarna astronomi, fysik, geofysik eller meteorologi. Astronomi handlar om rymden, stjärnors födelse och död, galaxers utveckling och universums struktur. Inom fysik kan du till exempel fördjupa dig inom materialfysik, partikelfysik, eller teoretisk fysik. Geofysik undersöker vad som händer i planeten jordens inre och hur detta kan mätas. Meteorologi utforskar jordens klimat, utvecklingar i atmosfären och hur detta påverkar vädret. Programmet erbjuder ett stort antal valbara kurser så att du kan skapa egna din egen utbildning utifrån dina intressen. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med fysik som huvudområde. Karriär: Efter avslutat program kan du använda dina kunskaper i fysik för vidare studier eller för en karriär inom näringsliv eller offentlig verksamhet. Som fysiker­kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik och databehandling. Studieort: Uppsala

24

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

Starttermin: hösten 2018


K ANDIDATPROGR AMMET I

K ANDIDATPROGR AMMET I

GEOVETENSK AP

KEMI

18 0 HP

18 0 HP

Geovetenskap handlar om Jorden, den mest dynamiska planeten i vårt solsystem. Jordens inre och yttre processer har gett förutsättningar för liv, format vår miljö och skapat många av våra viktigaste naturresurser.

Universum, Jorden, vi själva, till och med våra tankar och vårt humör – allt är egentligen kemi. Kemister kan bidra med lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar som energi, hälsa och miljö. Som utbildad kemist har du många möjligheter till spännande jobb.

Kandidatprogrammet ger dig en bred bas i geovetenskap som byggs på med kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, vatten och livets utveckling samt specialiserade kurser i geofysik, geoteknik och geoinformatik. Du läser även kurser inom kemi och matematik anpassade för geovetare.

Kandidatprogrammet i kemi ger en solid bas inom hela kemiområdet, samt valfri specialisering inom en eller flera grenar av kemin.

Våra lärare är forskare vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala. I utbildningen blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är viktiga­ inslag.

Under den första halvan av programmet läser du ett basblock med grundkurser. Laborationer är en viktig del av kemiutbildningen, där experimentella färdig­ heter tränas och kopplingen mellan experiment och teori diskuteras. Kandidatprogrammet i kemi i Uppsala ger dig också möjlighet att utveckla dina färdig­ heter i att muntligt och skriftligt presentera resultat och slutsatser.

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som huvudområde.

Efter basblocket har du en god grund för att därefter välja en fördjupning inom något av kemins ämnesområden.

Karriär: Som geovetare är ditt arbetsfält brett och du kan du jobba i Sverige eller internationellt. Arbetsuppgifterna är varierande – alltifrån fältarbete till analys och tolkning av resultat – och innebär ofta resor inom och utom landet.

Alla lärare på programmet är aktiva forskare och som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt.

Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde. Karriär: Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan förbereda dig för verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor, för att där kunna medverka i till exempel forsknings-, utvecklings-, eller utredningsarbete. Tack vare bredden och djupet vid kemiutbildningen i Uppsala har du också den grund som behövs för att välja en masterutbildning över hela världen. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

25


K ANDIDATPROGR AMMET I

K ANDIDATPROGR AMMET I

LEDARSK AP

MATEMATIK

– KVALITET – FÖRBÄTTRING, 180 HP

18 0 HP

På programmet får du en branschoberoende utbildning som ger dig kunskap om verksamhetsutveckling och ledarskap. Du får lära dig strukturerade arbetssätt och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Framför allt lär du dig att tillämpa dina kunskaper så att verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt, oavsett bransch.

Kandidatprogrammet i matematik passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som ligger bakom formlerna.

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Dessa kunskaper byggs på med bland annat företagsekonomi. Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs även stor vikt vid projektmetodik och projektledning såväl teo­ retiskt som praktiskt. Du läser utbildningen på Campus Gotland i Visby. Programmet leder till en kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde. Karriär: Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänste­ producerande verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan utgöras av att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projekt­ ledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara för och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra plane­rings- och ledningsuppgifter. Studieort: Visby

Starttermin: hösten 2018

Sedan nittiotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig inom ett stort antal olika fält. Forskningens mångfald avspeglar sig även i våra matematikprogram. På kandidatprogrammet erbjuder vi ett brett urval av kurser inom många aktuella matematiska områden. Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland annat om oändligheten och hur du kan räkna med tal i flera dimensioner. Du får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig att lösa svåra matematiska problem med dator. Det tredje året har ett friare upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse. Du kan välja att fördjupa dig i matematisk teori eller att använda matematik för att lösa konkreta problem. Programmet leder till en naturveten­skaplig kandidatexamen med matematik som huvudområde. Karriär: Utbildningens bredd kommer att ge dig värdefulla kunskaper i modern matematik och en hög konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Du kan arbeta som till exempel aktuarie, analytiker eller data scientist. Du kommer dessutom att få behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik, finansiell matematik, bioinformatik, tillämpad beräkningsvetenskap och matematisk statistik. Studieort: Uppsala

26

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

Starttermin: hösten 2018


K ANDIDATPROGR AMMET I

MILJÖVETENSK AP 18 0 HP

ÄMNESL ÄR ARPROGR AMMET 330 HP

Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor be­höver goda ämneskunskaper och kompetens för samarbete med andra experter. Kandidatprogrammet i miljövetenskap riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill bli miljöspecialister och arbeta med gränsöverskridande problemlösning. Programmet fokuserar på hållbar förvaltning av naturresurser och eko­systemtjänster och inkluderar både natur- och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Studieorten Visby innebär utmärkta möjligheter till praktiska övningar, fallstudier med lokal anknytning och samverkan med arbetslivet.

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning.

Din kompetens blir bred och tvärvetenskaplig, vilket ger dig förmåga till helhets­bedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling.

Karriär: En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till om­råden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Programmet leder till en kandidatexamen med miljövetenskap som huvud­ område. Karriär: Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Det finns behov av ämneskunniga med kompetens för systemlösningar och för att arbeta med komplexa frågor, som exempelvis i samhällsplanering. Du kan exempelvis arbeta som handläggare, rådgivare, miljösamordnare eller konsult i organisationer och på myndigheter. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn. Studieort: Visby

Starttermin: hösten 2018

Inriktningar: Biologi, fysik och matematik, geografi, naturkunskap, teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem) och kemi.

Programmet leder till en ämneslärarexamen, men kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå kan ge dig behörighet till forskarutbildning. Studieort: Uppsala

Starttermin: hösten 2018

U P P S A L A U N I V E R S I T E T – U T B I L D N I N G A R I T E K N I K O C H N AT U R V E T E N S K A P

27


B

Ansök senast 16 april www.uu.se/utbildning

SVERIGES FÖRSTA UNIVERSITET

Uppsala Porto betalt Port Payé Kundnummer 20299724

Utbildningar i teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet 2018-2019  

#uppsalauniversitet #utbildning #teknik #naturvetenskap

Utbildningar i teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet 2018-2019  

#uppsalauniversitet #utbildning #teknik #naturvetenskap

Advertisement