Page 1

Faktura numer 23/02/2013 Data wystawienia: Rozdroże, 2013-02-23 Data sprzedaży: 2013-02 Termin płatności: 2013-03-09 Płatność: Przelew

Sprzedawca

Nabywca

Mgg

mLingua Sp. z o.o.

Uliczna 15, 87-095 Rozdroże

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

NIP 123-123-22-33

NIP 778-14-35-103

SKOKna Bank 12312348761234567890098765 LP

Nazwa towaru / usługi

Ilość

Cena netto

Wartość netto

VAT %

Wartość VAT

Wartość brutto

370,75 (jm:1800znaków)

24,53

9 094,50

23

2 091,73

11 186,23

4 (jm:1800znaków)

24,53

98,12

23

22,57

120,69

1

Tłumaczenie pisemne "Traktat_UE_ENG.doc" POL->ENG 667357 znaków ze spacjami

2

Tłumaczenie pisemne "Prezentacja_OBWE_ENG.ppt" POL>ENG 7196 znaków ze spacjami

3

Tłumaczenie pisemne "Karta_praw_podstawowych_ENG.pdf" POL->ENG 25402 znaków ze spacjami

14,1 (jm:1800znaków)

24,53

345,87

23

79,55

425,42

4

Tłumaczenie pisemne "Jednolity_Akt_Europejski_ENG.pdf " POL->ENG 48075 znaków ze spacjami

26,7 (jm:1800znaków)

24,53

654,95

23

150,64

805,59

Razem

10 193,44

2 344,49

12 537,93

W tym

10 193,44

2 344,49

12 537,93

Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Do zapłaty

12 537,93 PLN Słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem PLN dziewięćdziesiąt trzy gr

23

Wartość netto

10 193,44 PLN

VAT

2 344,49 PLN

Wartość brutto

12 537,93 PLN

Imię i nazwisko wystawcy

faktury online - www.fakturownia.pl


Rachunek numer R2 Data wystawienia: Rozdroże, 2013-02-23 Data sprzedaży: 2013-02 Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Nabywca

Mgg

mLingua Sp. z o.o.

Uliczna 15, 87-095 Rozdroże

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

NIP 123-123-22-33

NIP 778-14-35-103

LP

Nazwa towaru / usługi

Ilość

Cena

Wartość

593,2 (jm:1125znaków)

45,03

26 711,80

6,4 (jm:1125znaków)

45,03

288,19

1

Tłumaczenia pisemne "Traktat_EU_ENG.doc" POL>ENG 667357 znaków ze spacjami

2

Tłumaczenie pisemne "Prezentacja_OBWE_ENG.ppt" POL->ENG 7196 znaków ze spacjami

3

Tłumaczenie pisemne "Karta_praw_podstawowych_ENG.pdf" POL->ENG 25402 znaków ze spacjami

22,58 (jm:1125znaków)

45,03

1 016,78

4

Tłumaczenie pisemne "Jednolity_Akt_Europejski_ENG.pdf" POL->ENG 48075 znaków ze spacjami

42,73 (jm:1125znaków)

45,03

1 924,13

Razem

29 940,90

Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Kwota opłacona

29 940,90 PLN

Do zapłaty

0,00 PLN Słownie: zero PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

faktury online - www.fakturownia.pl


...…...Rozdroże.......,dn.23.02.2013 Miejscowość i data

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 14.01.2013

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

Mgg

mLingua Sp. z o.o.

Uliczna 15

Stary Rynek 100

87-095 Rozdroże

61-773 Poznań

NIP:123-123-22-33

NIP:7781435103

SKOKna Bank: 12312348761234567890098765 Sposób zapłaty – przelew Termin płatności: 2013.03.09 Praca: Tłumaczenie pisemne dokumentów POL->ENG: Traktat_EU_POL.doc (84288 słów),

Prezentacja_OBWE_POL.ppt (1134 słów), Karta_Praw_Podstawowych_POL.pdf (3752 słów), Jednolity_Akt_Europejski_POL.pdf (5845 słów) – łącznie: 95019 słów Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ..........2375,48€ ...................................

2. Kwota uzysku: ..........................1187,74€ ........................................ 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ....................1187,74€ .............................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ................213,80€ ................................ 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ..........................2161,68€ .................................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden euro i sześćdziesiąt osiem centów) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rozliczenia  

Problem pojawił się przy liczeniu znaków.Niestety programy Total Assistant i AnyCount nie zdołały policzyć mi znaków we wszystkich dokumenta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you