Page 1

Gümrükler 2013 Programı Çalışma Ziyaretleri kapsamında, 2011 yılında, Almanya, İspanya, Danimarka ve Bulgaristan Gümrük İdarelerinden toplam 9 kişi Bakanlığımız risk analizi ve sonradan kontrol uygulamalarımız hakkında bilgi almak üzere Bakanlığımıza çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Çalışma ziyareti kapsamında, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Risk Analizleri Dairesince risk analizi ve sonradan kontrol uygulamalarımız katılımcılara tanıtılmıştır.


Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ziyaret edilerek yerel analiz ve kontrol uygulamaları yerinde görülmüştür.

Danimarka Gümrük İdaresinden gelen katılımcılara “ticari sahtecilik ve dolandırıcılık ile sonradan kontrolle bağlantılı risk analizi ve eşya kontrolü” konulu çalışma ziyareti Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Risk Analizleri Dairesi’nin koordinasyonunda İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.


Çalışma ziyaretine İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce etkin destek ve katılım sağlanmıştır.


İzmir Liman sahasında yerel analiz ve kontrol uygulamaları yerinde görülmüştür.


gumruk çalışma  

gümrük idareleri çalışma ziyareti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you